Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OOMO ICTO 2013

747 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OOMO ICTO 2013

 1. 1. OMO  ICTO     1  
 2. 2. Beleven.  Ervaren.  Inspireren.  Doen   Innofun  geloo/  in  betekenisvol  leren  in  een   uitdagende  leeromgeving,  waar  mensen   samenwerken,  kennis  delen  en  creëren.  De  inzet  van   ICT  en  sociale  media  is  hierbij  vanzelfsprekend.     Wat  we  doen   •  Innofun  helpt  het  voortgezet  onderwijs  te   vernieuwen  met  behulp  van  inzet  ICT  en  sociale   media.     •  Wij  organiseren  workshops,  trainingen  en   trajecten.   •  We  maken  gebruik  van  de  kennis  en  ervaring  die  er   al  is,  en  waar  nodig  zeEen  we  in  op  maatwerk.   •  We  bespreken  samen  welk  doel  we  beogen,  welke   parFjen  moeten  worden  betrokken  en  welke   locaFe    het  meest  efficiënt  werkt.     •  We  kunnen  kiezen  voor  ons  eigen  moderne  eLab  of   de  vertrouwde  schoollocaFe.  Of  het  nou  gaat  om   algemeen  kennismaken  met  Sociale  Media  of   Flipping  the  Classroom,  of  het  embedden  van   sociale  media  en  ICT  in  het  onderwijs,  wij  werken   de  oplossing  voor  u  uit!   Wie  is  Marcel  Kesselring?   •  Adviseur   •  Trainer  /  Coach   •  Social  Media  Coach   •  Kennisregisseur   •  Edublogger  
 3. 3. Onze  thema’s     •  OnderwijsinnovaFe   •  ICT  &  Sociale  media   •  Docent2.0   •  Tablets  in  het  onderwijs   •  Flipping  The  Classroom   •  Blended  Learning   •  Kennisnetwerken   •  Les2.0   •  Mediawijsheid  
 4. 4. 6-stappen didactiek DOEL: DOCENTEN WETEN HOE JE SOCIALE MEDIA KUNT INTEGREREN IN DE LES Alle rechten voorbehouden, Innofun BV
 5. 5. hEp://blnds.co/19uV3o7   hEp://www.mindmeister.com/344965782/de-­‐les-­‐van-­‐morgen-­‐6-­‐stappen-­‐didacFek   hEp://padlet.com/wall/6stappen   hEp://linoit.com/users/innofun/canvases/OMO%20ICTO  
 6. 6. DidacFsche   meerwaarde   DIDACTISCHE   MEERWAARDE     -­‐  In  de  klas   -­‐  Differen7ëren   -­‐  Mo7va7e     6-­‐STAPPEN  DIDACTIEK  
 7. 7. .  
 8. 8. .  
 9. 9. .  
 10. 10. Flipping  the  Classroom   •  Docent  maakt  instrucFe  filmpjes  en  zet   deze  op  Youtube.   •  Leerlingen  bekijken  in  eigen  Fjd  de   opgenomen  instrucFe.   •  Leerlingen  maken  in  de  les   gedifferenFeerd  opdrachten   •  Inzet  sociale  media  zodat  leerlingen  zich   in  eigen  tempo  kunnen  voorbereiden  op   eindexamen.   •  Leer  interacFe   •  TwiEer  als  backchannel   •  Storify  voor  samenvaEen   •  Quizlet  om  zichzelf  op  een  spelachFge   manier  te  overhoren   •  AnymeeFng  voor  online  vragenuurtjes   .  
 11. 11. 79.5 % van de leraren vindt het lastig om sociale media te integreren in de lessen
 12. 12. TPACK WAT  er  moet  worden   onderwezen  (vakinhoud)  en  HOE  dit   Een  leraar  weet   moet  worden  onderwezen  (vakdidac8ek).       Om  ict  op  een  zinvolle  manier  te  gebruiken,   moet  een  leraar  weten  hoe  de  vakinhoud   inzichtelijk  en  begrijpelijk  gemaakt  kan   worden  met  behulp  van  ict  en  welke   didacDek  het  leren  van  bepaalde   onderwerpen  met  behulp  van  ict  versterkt.     Het gaat er juist om dat leraren leren begrijpen hoe de drie kennisdomeinen vakinhoud, didactiek en ict met elkaar samenhangen
 13. 13. 6-stappen didactiek 1. Activeren voorkennis / Aanscherpen leervragen 6. Reflecteren 2. Informatie selecteren Leercyclus met sociale media 5. Valideren Sociale media Groepen Virtueel 4. Presenteren Waarderen / Best practising 3. Leerinteractie Vragen (Re)tweeten Feedback Argumenteren Alle rechten voorbehouden, Innofun BV
 14. 14. Les  Biologie  met  sociale   media     Leerjaar:  3   Niveau:  Havo   Vak:  Biologie     Leerdoelen:       •  De  leerlingen  kennen  de   funcFe  van  de   spijsvertering  in  het   menselijk  lichaam   •  De  leerlingen  kunnen   kennis  over  de   spijsvertering  in  het   menselijk  lichaam   toepassen  in  presentaFe  
 15. 15. AcDveren   voorkennis   InformaDe   selecDe   Leer-­‐   interacDe   Presenteren   Valideren   Reflecteren   opdracht   We  gaan  straks   een  Prezi   presentaFe   maken  over  de   spijsvertering.   Vorm  een   tweetal  en  maak   in  Wordle  een   woordenwolk   met  alle  woorden   die  je  met   spijsvertering   associeert.   Zoek  en  selecteer   informaFe  over   de  spijsvertering   uit  je  boek  en  via   internet.  Verwerk   de  geselecteerde   informaFe  in  een   Prezi  presentaFe   De  leerlingen   bekijken  elkaars   presentaFes  via   een  link  en   stemmen  op  de   beste   presentaFe.     De  drie  beste   presentaFes   worden   besproken  in  de   klas.   De  docent  gee/   aan  wat  een   goede   presentaFe  is  en   waarom.  Ook   gee/  de  docent   aan  wat  nog   beter  kan  en   waarom.     Verbeter  je  Prezi   presentaFe  op   basis  van  de   feedback  van  de   docent  en  stuur   de  link  naar  de   docent.  De   docent  gee/  een   cijfer.   Materialen/   ICT   toepassing           Wordle   Prezi   Prezi,  Edmodo   Of  socraFve     Prezi  /Screenr   edmodo   edmodo   Rol  leerling   Woordenwolk   maken   Zoeken   informaFe   Selecteren   informaFe   Prezi  maken   PresentaFes   bekijken   Stemmen  op   beste  presentaFe   Presenteert   animaFe  in  de   klas  en  bewijst   dat  de  leerdoelen   zijn  behaald   Ontvangt   feedback  en  start   reflecFe   Verbetert   animaFe  op  basis   van  feedback   docent   Delen  animaFe   met  docent   Rol  docent   Opdracht  geven   woordenwolk   maken   Volgt   leerproducFe  en   sFmuleert     Volgt   leerproducFe  en   sFmuleert     Faciliteert   presentaFes  en   gee/  instrucFe   Gee/   beoordeling  met   onderbouwing   Beoordeelt   presentaFes  met   een  cijfer    
 16. 16. 21ste   eeuw   Op  de  bonnefooi  op  reis?   Of  maak  je  een  reisplan?     Kies  je  eigen  weg!   Vele  wegen  naar  Rome  
 17. 17. “Een visie zonder actie blijft een droom, met actie zonder visie blijf je in de waan van de dag. Een visie met een gedegen plan en uitvoering verandert de wereld” Nelson Mandela SFppel  uw  route  uit……  
 18. 18. BON  VOYAGE      @innofun        hHp://www.facebook.com/Innofun  

×