FIT traject - sociale media voor scholen

570 views

Published on

Veel scholen zien dat sociale media, tablets en apps ontwikkelingen zijn, die je niet meer weg kunt denken uit onze maatschappij. Vaak zijn er ook enkele leerkrachten die persoonlijk actief zijn op sociale media en er mee experimenteren in de klas. Het FIT traject is bedoeld voor scholen die sociale media willen verankeren in hun onderwijs.

http://www.innofun.nl/basisonderwijs/opleidingen-en-trainingen/fit-traject---visie-naar-uitvoering/

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
570
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FIT traject - sociale media voor scholen

 1. 1. FIT-trajectonderwijsvernieuwingmet ICT en sociale mediadraagvlak | inspiratie | motivatie | vernieuwing | 21st century skills | borging
 2. 2. Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media enICT breed inDidactische meerwaarde Digitaal BurgerschapSociale media integreren in uw lessen zodat het Sociale media zijn onderdeel van onze maatschappij entoegevoegde waarde heeft. dwingen ons om na te denken over:- meer motivatie leerlingen - (online) omgangsvormen- hoger leerrendement - mediawijsheid en mediavaardigheid- stimuleren 21th century skills - protocol / richtlijnenExterne communicatie SamenwerkingSociale media stellen in staat in direct met al uw Sociale media maakt (online) kennisdeling en tijd- enstakeholders te communiceren en reacties te krijgen. plaats-onafhankelijk werken mogelijk.- profileren van de eigen school - slimme inzet van ICT verlaagt werkdruk- werven van nieuwe leerlingen of personeel - samenwerking in netwerken rond school- contact onderhouden met de buurt - ouderparticipatie
 3. 3. EEN VRUCHTBARE VOEDINGSBODEMCREËREN OM EFFECTIEF GEBRUIK TEMAKEN VAN ICT EN SOCIALE MEDIA
 4. 4. Creëer goede randvoorwaardenGedurende het FIT-traject schept u een aantal belangrijke voorwaarden om sociale mediaen ICT op succesvolle wijze te verankeren in uw onderwijs. Zoals:• Een duidelijke visie en helder beleid• Vertaling in concrete actiepunten• Draagvlak bij uw leraren• Kennis en vaardigheden bij een kerngroepDaarnaast is uw ICT infrastructuur van belang. Denk aanuw (wifi-) netwerk, digiborden, computerlokalen e.d.En het is belangrijk dat binnen afzienbare termijn al uw leraren kennis en vaardighedenopbouwen (didactisch, mediawijsheid en mediavaardigheid)
 5. 5. Stippel uw route uit ..... FIT TRAJECT, REISPLAN MET 5 STAPPEN U b e p a a lt d e ric h tin g , In n o fu n b e g e le id t e n in sp ire e rt “Een visie zonder actie blijft een droom, met actie zonder visie blijf je in de waan van de dag. Een visie met een gedegen plan en uitvoering verandert de wereld” Nelson Mandela
 6. 6. Uitgekiend stappenplanSTAP 1 UW VRAAG IDENTIFICEREN EN SPECIFICERENSTAP 2 ONTDEKKEN EN VERDIEPENSTAP 3 VISIE, BELEID EN ACTIEPUNTENOptioneel Studiedag / kick-off sessie voor interne communicatie en draagvlakSTAP 4 ACTIEPUNTEN REALISEREN EN VAARDIGHEDEN TRAINENSTAP 5 IMPLEMENTEREN, EVALUEREN EN BIJSTURENOptioneel Training-on-the-job, observatie en feedback bij u op school
 7. 7. Stap 1 | UW VRAAGIDENTIFICEREN EN SPECIFICEREN
 8. 8. 1 | Uw uitgangspunten helder op een rij zetten Persoonlijke intake U krijgt een helder en diepgaand beeld van aanwezige kennis, ervaring, inzichten en wensen door het afnemen van een individuele intake. ICT-scan Daarnaast voeren we een scan uit die inzicht geeft in de mate van ICT- gebruik, vaardigheden, houding en aanwezige faciliteiten. Aan het einde van deze fase staan uw kwaliteiten, faciliteiten, doelen en wensen helder op een rij.
 9. 9. Stap 2 | ONTDEKKEN ENVERDIEPEN
 10. 10. 2 | Kansen van ICT en sociale media voor uwschoolDeze innovatiesessie bestaat uit 2 dagdelen, die aansluitend ingepland worden. Het werkthet beste als u deze fase met een multidisciplinaire groep doorloopt. U creëert draagvlakals u direct leraren, directie en (bovenschools) management laat samenwerken. Eventueelvraagt u zelfs input van uw leerlingen. Dagdeel 1: Eye-opener U krijgt inzicht en ervaart de toegevoegde waarde van social media. Dagdeel 2: Out-of-the-box U schetst met uw team de contouren van uw ideale school. Een toekomstbeeld van het onderwijs dat u wilt vormen.
 11. 11. Stap 3 | VISIE, BELEID ENACTIEPUNTEN
 12. 12. 3 | U stelt prioriteiten en formuleert haalbareactiepuntenDeze 2 dagdelen vormen een aansluitend geheel met de voorafgaande innovatiesessie.De samenstelling van uw groep blijft hetzelfde. Dagdeel 3: Realiteitssessie Welke idealen zijn haalbaar en welke zijn moeilijker te realiseren? Welke stappen moet u zetten en hoeveel doorlooptijd is er nodig? Dagdeel 4: Plan van aanpak U heeft een helder beeld van wat u wilt bereiken. Nu stelt u de prioriteiten en formuleert u de actiepunten die uitgewerkt worden. Daarnaast krijgt u handreikingen om uw ideeën en enthousiasme over te dragen aan uw collega’s.De leraren die betrokken zijn geweest bij het maken van alle plannen, blijven betrokken inde volgende fase. Zij nemen alle opgedane kennis en inzichten mee naar de uitwerkingsfase.Directie en (bovenschools) management volgen de verdere verrichtingen op de voet via eenvirtuele leeromgeving. Zo blijft de afstemming optimaal.
 13. 13. Stap 4 | ACTIEPUNTENREALISEREN ENVAARDIGHEDEN TRAINEN
 14. 14. 4 | Uw leraren geven handen en voeten aan alleplannenEen afvaardiging van leraren van uw scholen volgt de Training Excellente Leraar in Socialemedia (TELS). Deze opleiding is zo ingericht dat de individuele deelnemers diepgaandinzicht, kennis en vaardigheden verwerven om sociale media in te zetten in het onderwijs.Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke intake. TELS bestaat uit 40 uur training, waarvan1 dag in het eLab. Tijdens TELS werken de deelnemers de actiepunten uit, die u heeftgeformuleerd. Daardoor snijdt het mes aan twee kanten.• De training is zeer praktijkgericht. De deelnemers leren aan de hand van opdrachten die daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht. Hierdoor is het leereffect groot en blijvend.• Uw leraren zijn direct en intensief betrokken bij de uitwerking van het beleid. Daardoor creëert u het draagvlak dat u zoekt om de onderwijsvernieuwing te borgen.
 15. 15. Stap 5 | IMPLEMENTEREN,EVALUEREN EN BIJSTUREN
 16. 16. 5 | Actiepunten implementeren, evalueren enbijsturenIn een gezamenlijke sessie met alle deelnemers worden de opbrengsten geëvalueerd.Daarnaast bespreken we met uw team hoe alle actiepunten binnen de scholen kunnenworden geïmplementeerd.Bij de implementatie zet u instrumenten in als observatie, coaching en training-on-the-job. Zo ontdekt u:• of alle acties soepel geïmplementeerd wordenen kunt u bijschaven en bijsturen als de praktijk daarom vraagt;• welke successen geboekt worden en kunt u daarover communiceren om te stimuleren en motiveren.Indien gewenst ondersteunt Innofun u hierbij.
 17. 17. FIT TRAJECT = MAATWERK!
 18. 18. FIT staat voor:FIT = passend bij iedere schoolFIT = getraind en klaar voor de toekomstFIT = Fundamenteel Innovatie TrajectMaar het belangrijkste is dat u uw leerlingen voorbereid op een leven in de 21e eeuw enaansluit bij hun belevingswereld.Onze werkwijze past bij teams die willen doorontwikkelen vanuit eigen kracht. Innofunwerkt op basis van co-creatie, waarbij alle deelnemers zich verantwoordelijk voelen voorhet eigen leerproces. U blijft dicht bij de identiteit van uw school en uw leraren zijn vanbegin tot eind betrokken bij het traject.De vernieuwing die u inzet heeft daardoor een blijvend effect.
 19. 19. BON VOYAGE!
 20. 20. Stap 1 | UW VRAAG IDENTI- Stap 2 | ONTDEKKEN EN Stap 3 | VISIE, BELEID ENFICEREN EN SPECIFICEREN VERDIEPEN ACTIEPUNTEN Stap 4 | ACTIEPUNTEN Stap 5 | IMPLEMENTEREN, REALISEREN EN EVALUEREN EN BIJSTUREN VAARDIGHEDEN TRAINEN
 21. 21. eLabHet eLab is hét centrum voor onderwijs en sociale media.Speciaal ingericht om onderwijsprofessinals te laten zienen ervaren hoe sociale media werken en hoe u deze opverantwoorde manier in uw onderwijs kunt toepassen. HeteLab inspireert en motiveert. Uniek in Nederland.Bekijk het videofilmpje op www.innofun.nl/elab
 22. 22. Over InnofunWe bieden duurzame, passende oplossingen aan op basis van co-creatie,waarbij de scholen eigenaar blijven van het eigen leerproces. We gelovenin kennisconstructie, meer dan in kennisoverdracht. Wij kijken met een integrale blik naar kansen en (on)mogelijkheden van ICT en sociale media.

×