Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3a reunió pares

209 views

Published on

Reunió pares

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

3a reunió pares

  1. 1. 3ª Reunió pares
  2. 2. RESULTATS DEL TRIMESTRE I CURS A) CONTINGUTS ● LECTOESCRIPTURA ● MATEMÀTIQUES ● C. SOCIALS I DE LA NATURALESA ● VALORS ● PLÀSTICA ● CONCLUSIONS
  3. 3. RESULTATS DEL TRIMESTRE I CURS B) COMPORTAMENT C) ACTIVITATS COMPLEMENTARIES D) COL·LABORACIÓ AMB ALUMNES DE N.E.E
  4. 4. INFORMACIÓ FI DE CURS ● BUTLLETÍ DE NOTES ● RECOMANACIONS ESTIU ● LLISTA LLIBRES I MATERIAL ● REVISTA ESCOLAR DIGITAL OBSERVACIONS LLISTA MATERIAL I LLIBRES DE TEXT
  5. 5. PRÒXIM CURS ● C. SOCIALS I DE LA NATURALESA ● NORMES DE CONVIVÈNCIA
  6. 6. ANNEX ● EXPERIÈNCIA DE TREBALL AMB TABLETS
  7. 7. ANNEX
  8. 8. ANNEX

×