Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pp sp

168 views

Published on

Aikuisuuden pyöreä pöytä - Perttu Helle, SP

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pp sp

  1. 1. Aikuisena partiossa Aikuisuuden Pyöreä Pöytä 16.11.2013
  2. 2. • • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter r.y. Perttu "Ropsu" Helle, hallituksen jäsen, koulutus perttu.helle@partio.fi 050 050 2332 www.partio.fi 11/17/13 Partio on mahtava -esitys 2
  3. 3. Aikuiset partiossa • • • Partio on kasvatusjärjestö Suomessa jäseniä n. 60 000, maailmalla 45 miljoonaa Lapset ja nuoret jaettu ikäkausiin: – – • viisi eri ikäkautta kullakin omat ohjelmat ja kasvatustavoitteet Aikuinen (22+ v.) mahdollistaa partiossa nuorten kasvun 11/17/13 Partio on mahtava -esitys 3
  4. 4. Maailmalta • • • Maailmanjärjestöissä aikuisen roolin erityisyys huomioitu Pestaaminen - sovitaan aikuisen kanssa tehtävästä ja siinä tukemisesta HR-näkökulma – aikuiset "hallittavana resurssina" – "aikuinen" on yksilö omine osaamisineen ja tarpeineen – myös 11/17/13 aikuisella "oma partiopolku" Partio on mahtava -esitys 4
  5. 5. Partio osana yhteiskuntaa • • • Arjessa ja partiossa opitut taidot limittyvät ja ne tunnistetaan puolin ja toisin Partio-osaaminen voi olla osa virallisia opintoja Muualla opittu tunnistetaan partion omassa koulutusjärjestelmässä 11/17/13 Partio on mahtava -esitys 5

×