Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alles over het Poolconcept® toegepast bji contact centers

481 views

Published on

  • Be the first to comment

Alles over het Poolconcept® toegepast bji contact centers

  1. 1. contactcenters
  2. 2. U bent niet als enige op zoek naar flexibel personeel… Met meer dan 110.000 medewerkers is de Nederlandse contactcenterbranche een belangrijke speler op de arbeidsmarkt. Agents en supervisors verzorgen dagelijks vele miljoenen klantcontacten. De inbound contact- centers vormen een essentiële schakel in het succes van klantgeoriënteerde organisaties. Kwaliteit en bereik- baarheid staan daarbij voorop. Het vinden en het flexibel inzetten van de juiste mensen is voor ieder contactcenter een enorme uitdaging op zich. Op het juiste moment de optimale bezetting Iedere contactcentermanager weet dat niet alle problemen te voorkomen zijn. Een landelijke storing, een com- putersysteem dat uitvalt, een product recall of een hausse aan vragen als gevolg van plotselinge marktontwikke- lingen: het service level daalt, herhaalverkeer ontstaat, de belasting van het vaste personeel neemt toe. Kwaliteit van dienstverlening en bereikbaarheid van het contactcenter worden grotendeels bepaald door goed opgeleid personeel dat in de juiste mate beschikbaar is. Wanneer op één of beide punten problemen ontstaan, zijn de gevolgen direct zichtbaar en vaak verstrekkend. Geen enkel contactcenter kan zich veroorloven de bezetting als sluitpost te beschouwen. Gelukkig biedt het Poolconcept® van SUSA de oplossing.
  3. 3. Altijd 1 In de kern: vaste medewerkers Vanzelfsprekend zijn uw vaste medewerkers de kern van optimaal de personele invulling in uw contactcenter. Deze houden Succesformule: SUSA’s Poolconcept ® alles bij elkaar en brengen de benodigde structuur. Dit Er zijn veel verschillende contactcenters en even zo veel verschillende contactcentermedewerkers, maar het plan- presteren is de ‘skeletoncrew’ waaromheen u uw kernprocessen ningsvraagstuk is universeel. De meeste contactcenters werken met een kern aan vast personeel, aangevuld met vormgeeft en dat zijn zonder meer de mensen waarop u parttimers. Voor het normale verkeer is dit een uitstekende oplossing. Echter, fluctuaties in het verkeersaanbod De enorme flexibiliteit van het blind kunt vertrouwen. kunnen het beste worden opgevangen met een flexibele groep medewerkers. Poolconcept ® maakt het mogelijk om onder alle omstandigheden een 2 Rond de kern: vaste uitzend- Hoe organiseer ik flexibiliteit? optimale prestatie te garanderen. krachten Maar hoe organiseert u zo’n pool van medewerkers, die komen wanneer u ze nodig heeft? Hoe weet u zeker, dat Bijgaande illustratie laat zien waar Vaste uitzendkrachten werken voor een langere periode uw pool optimaal is samengesteld en hoe voorkomt u dat u te veel investeert in het opzetten, trainen en inschake- u die flexibiliteit creëert: in uw contactcenter en dan voornamelijk operationeel. len van zo’n groep? SUSA studenten uitzendbureau werkt volgens het Poolconcept®, een bewezen succesformule. Vaak wordt deze groep gebruikt als instroomkanaal voor Met het Poolconcept® van SUSA hebben contactcenters wel de voordelen, maar niet het nadeel van het bewerke- vaste medewerkers. Met uw vaste uitzendkrachten regelt lijke management van een flexibele schil. De zorg voor de flexibele pool ligt namelijk bij SUSA. u de lange-termijn-flexibiliteit maar kunt u pieken en dalen Verschillende contactcenters van vooraanstaande bedrijven werken volgens dit concept, waarmee ze beschikken op korte en middellange termijn niet goed opvangen. over een flexibele pool van direct inzetbare en goed opgeleide agents. 3 Voor de flexibiliteit, SUSA’s SUSA neemt u werk uit handen Poolconcept® Met SUSA – specialist in continue flexibiliteit, die bovendien het contactcenterproces als geen ander kent – kunt Met het Poolconcept® creëert u werkelijke flexibiliteit. Een u uw bereikbaarheid in kwaliteit en kwantiteit optimaliseren. Zonder dat u zich intensief moet bezighouden met door SUSA georganiseerde pool HBO- en WO-studenten 1 2 3 het organiseren van die flexibele capaciteit, want dat doet SUSA. Met een wekelijkse raamplanning en dagelijkse vangt uw pieken en dalen moeiteloos op en biedt een wijzigingen voor meer of minder agents kunt u alle andere zaken zoals werving, selectie, planning en organisatie oplossing voor het ziekteverzuim en vakantieverlof van overlaten aan de Poolmanagers van SUSA – experts in het hands-on organiseren van extra capaciteit. uw vaste medewerkers en vaste uitzendkrachten. Onder het motto ‘alleen mensen op de vloer als er werk voor ze is’ realiseert u met SUSA’s Poolconcept® aanzienlijke kostenbesparingen en een positieve invloed op zowel uw kwantitatieve als kwalitatieve KPI’s.
  4. 4. De SUSA-student is de ideale flexwerker Een van de succesfactoren van het Poolconcept® ligt in het feit dat SUSA alleen met HBO- en WO-studenten werkt. Studenten werken naast hun studie structureel bij. Mits op de juiste wijze ingezet kan het potentieel van 400.000 studenten tot uitstekende resultaten leiden waarbij de HR-kosten tot het absolute minimum kunnen worden gere- duceerd. SUSA is volkomen thuis in de studentenwereld en heeft daardoor uitstekende relaties met deze groep. Studenten leren snel, kunnen werken flexibel combineren met hun studie (een afstemming die SUSA voor u regelt), zijn vaak op meerdere taken inzetbaar en blijven loyaal aan hun opdrachtgever. SUSA-studenten beschikken over compe- tenties waarmee ze goed kunnen communiceren en argumenteren. Een extra voordeel: bij veel opdrachtgevers stromen studenten vanuit de pool door naar kaderfuncties.
  5. 5. Wat zijn de ervaringen van uw collega’s? Verschillende opdrachtgevers van SUSA begrijpen dat het organiseren van een flexibele schil rondom de vaste bezetting binnen het contactcenter een doorlopend project is. Uitbesteden daarvan leidt tot ruimte en tijd voor supervisors en planners én tot kostenbesparing en bereikbaarheidsverbetering voor het contactcenter. Meer weten? Vraag naar de businesscases van organisaties die voor SUSA’s Poolconcept® kozen, of kijk op www.susa.nl. www.susa.nl 088-BELSUSA continuflexibel

×