Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Evaluace projektů vzděláváníHlavní závěry a poučení pro členy FoRS    Inka Píbilová, FoRS, 11. 12. 2012
Agenda1. Co je a není evaluace2. Proč evaluovat3. Jak evaluovat4. Zjištění z evaluací vzdělávacích projektů5. Poučení a tipy
Co je evaluace
Proč evaluovatNNO                 MZV ČRCíle: závěry a doporučení pro    Cíle: závěry a doporučení proN...
Jak evaluovat Zapojení všech aktérů včetně cílových skupin a beneficientů (učitelů, žáků, rodičů…)            ...
Závěry z evaluací vzdělávacích projektů
Závěry z evaluací vzdělávacích projektů Intervenční logika   Často příliš ambiciózní specifické cíle, nejasné propojení...
Závěry z evaluací vzdělávacích projektů Dopad   Často nelze hodnotit – nedostatek vstupních a průběžných dat,  neexist...
Poučení a tipy1. Využijte zahraničních i českých dokumentů - GRV (Národní  strategie GRV, DEAR study, DARE study…) i např...
Poučení a tipy6. Předem hodnoťte hospodárnost a zvažte alternativy – např.  osvěta mezi českou populací x e-maily na ředi...
Kde se dozvědět více Evaluace rozvojových a vzdělávacích projektů MZV ČRhttp://www.mzv.cz/pomoc/ – Dvoustranná – Evaluace...
Přeji hodně štěstí při evaluaci projektů!      inka@evaluace.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Poučení z evaluací vzdělávacích projektů

431 views

Published on

Poučení z evaluací globálních vzdělávacích projektů a programů českých nevládních neziskových organizací realizovaných v ČR i zahraničí. Evaluace proběhly zejména v roce 2012.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Poučení z evaluací vzdělávacích projektů

 1. 1. Evaluace projektů vzděláváníHlavní závěry a poučení pro členy FoRS Inka Píbilová, FoRS, 11. 12. 2012
 2. 2. Agenda1. Co je a není evaluace2. Proč evaluovat3. Jak evaluovat4. Zjištění z evaluací vzdělávacích projektů5. Poučení a tipy
 3. 3. Co je evaluace
 4. 4. Proč evaluovatNNO MZV ČRCíle: závěry a doporučení pro Cíle: závěry a doporučení proNNO, popř. EK MZV ČR, ČRA či realizátora Pokračování projektu  Zaměření budoucích projektů Posílení přínosů projektu v daném sektoru ZRS ČR Podmínky pro replikaci  Poučení procesního a Poučení pro jiné projekty systémového charakteru pro Poučení systémová řízení a realizaci ZRS i evaluace Posílení povědomí o výsledcích a posílení vlastnictví aktérů…Zaměření :  Kritéria OECD/DACZaměření :  Průřezové principů - řádná OECD/DAC či obdobné správa věcí veřejných a Otázky partnerství, replikace… gender, životní prostředí Posouzení intervenční logiky  Posouzení intervenční logiky
 5. 5. Jak evaluovat Zapojení všech aktérů včetně cílových skupin a beneficientů (učitelů, žáků, rodičů…) Závěrečný Rešerše dokumentů workshop pro    zúčastněné  Rozhovory strany (společná    interpretace,  Fokusní skupiny doporučení) Návštěva zapojených Předběžná aktérů (škol…) zpráva konzultována s  Případové studie referenční  skupinou               Dotazníková šetření a realizátorem … Výběrevaluátora Komunikace se zadavatelem a referenční skupinou
 6. 6. Závěry z evaluací vzdělávacích projektů
 7. 7. Závěry z evaluací vzdělávacích projektů Intervenční logika  Často příliš ambiciózní specifické cíle, nejasné propojení vstupy – výstupy – výsledky – efekty, jejich záměna  Indikátory - někdy nejsou relevantní, měřitelné, je jich příliš, není jasné, jak bude prováděn sběr dat Relevance  Vychází z potřeb aktérů, komplementarita  Chybí průzkum výchozího stavu, je nejasná intervenční logika Hospodárnost  Využití nefinančních zdrojů, prostor, dobrovolníků, snaha šetřit  Často chybí vyhodnocení alternativ – porovnání nákladů oproti přínosům (kampaň, produkce filmu, brožur…) Efektivnost  Adaptace zkušeností ze zahraničí, ale zohlednění místních potřeb, relativně dobrý monitoring aktivit a výstupů
 8. 8. Závěry z evaluací vzdělávacích projektů Dopad  Často nelze hodnotit – nedostatek vstupních a průběžných dat, neexistence kontrolní skupiny, souběžné intervence ovlivňují dopady, možné pouze kvalitativní metody Udržitelnost  Projekty většinou nejsou udržitelné, zaměření především na další fundraising, přesto nejasná budoucnost týmu, chybí spolufinancování ze strany cílových skupin, není oficiální předání výstupů, nejsou zavedeny udržitelné mechanismy (komunikace s dobrovolníky…) Průřezové principy  Jsou povětšinou implicitně zohledňovány, ovšem nereportovány Jiné  Většina NNO „se bojí“ evaluační zprávy zveřejňovat  Řada organizací evaluace sama „dělá“ a využívá
 9. 9. Poučení a tipy1. Využijte zahraničních i českých dokumentů - GRV (Národní strategie GRV, DEAR study, DARE study…) i např. k evaluacím (UNDP, OECD/DAC) pro plánování i posuzování projektů2. Zrevidujte svoje matice logického rámce - dosažitelné cíle, propojené aktivity – výstupy – výsledky – cíle, jen několik SMART indikátorů, v případě potřeby matici revidujte.3. Nastavte si v organizaci systém PM&E, zaveďte úvodní sběr dat, průběžně monitorujte hlavní indikátory výsledků, triangulujte data / metody / zdroje.4. Nastavte předpoklady udržitelnosti na počátku projektu a včas dohodněte předávací plán.5. Aktivně se zapojte do přípravy, realizace i připomínkování evaluace - vedle referenční skupiny (MZV ČR, ČRA, Rada pro ZRS).
 10. 10. Poučení a tipy6. Předem hodnoťte hospodárnost a zvažte alternativy – např. osvěta mezi českou populací x e-maily na ředitele firem7. Využijte možnosti evaluace pro vlastní potřeby - posouzení přístupů, srovnání s ostatními organizacemi, propagace výsledků projektu…8. Pokud zadáváte evaluaci: • Jasně specifikujte cíle, rozsah, aktéry, evaluační otázky, rámcově i metodiku, rozpočet, časový harmonogram a požadavky na evaluátora (ToR – Terms of reference) • Zjistěte si reference evaluátora, přečtěte si předchozí evaluační zprávy • Vyhraďte si dostatek času a financí, zajistěte dostupnost aktérů • Buďte transparentní – informujte o výsledcích relevantní aktéry
 11. 11. Kde se dozvědět více Evaluace rozvojových a vzdělávacích projektů MZV ČRhttp://www.mzv.cz/pomoc/ – Dvoustranná – Evaluace OECD/DAC evaluační kritéria a principyhttp://www.oecd.org/dac/evaluationofdevelopmentprogrammes/d accriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm Česká evaluační společnost – etický kodex aj.http://www.czecheval.cz/ EPDET – European Program for Development Evaluation http://www.dww.cz/index.php?page=epdet RISC - How do we know it is working? Manuál ve FoRS! www.evaluace.com
 12. 12. Přeji hodně štěstí při evaluaci projektů! inka@evaluace.com

×