Gender Analysis of Child Trafficking Prevention and Rehabilitation in Ethiopia

794 views

Published on

Gender Analysis of the project Child Trafficking Prevention and Rehabilitation implemented by People In Need in Ethiopia

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
794
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
433
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gender Analysis of Child Trafficking Prevention and Rehabilitation in Ethiopia

  1. 1. Inka Píbilová pro FoRS, 14. Května 2012
  2. 2. • Integrovaný systém etiopských institucíke snížení počtu obchodovaných dětí azlepšení jejich rehabilitace.• Osvěta a posilování kapacit„vysílajících komunit“• Posilování kapacit institucí„přijímajících komunit“, kteréidentifikují a rehabilitujíobchodované děti• „Advocacy“ na regionální a národníúrovni vůči politikům a úředníkům• Dlouhodobé přispění k MDG 1 (chudobaa hlad), MDG 3 (gender) a dětskýmprávům.• Implementoval Člověk v tísni s místnímiorganizacemi v letech 2010 – 2012.
  3. 3. • Průběžná evaluace v roce 2011,závěrečná evaluace ve 2012• V zadání evaluace nebyl gendervýslovně zmíněn• Gender byl zohledněn průřezověna úrovni aktivit a částečně výstupůa výsledků• Mezi aktéry zapojenými do evaluacebyly muži i ženy, ovšem skupinynebyly v průběhu konzultacíodděleny• Analýza byla inspirována manuálemhttp://www.proequality.cz/res/data/008/000964.pdf
  4. 4. • Sběr dat během projektu většinouodděleně muži x ženy• „Community conversation groups“zapojily vyváženě muže i ženy,facilitátoři byli zejména muži, hlavnítémata se týkala ochrany dětských práv,školní docházky konkrétních dětí,neznámé zapojení žen do diskuse.• „Radio listening groups“ nebyly v závěruhodnoceny, ženy byly facilitátorkyminimálně, zapojení žen do diskusea témata nehodnocena.• „Paracounsellors“ ve byly zejména váženímuži na důležitých pozicích, kteří majívliv na vysílající rodiny. Nízké zapojenížen kvůli vnímaným „jiným povinnostem“či „nízké podpoře ze strany manželů“mohlo mít vliv na práci s dívkami vohrožení / matkami, dopad nehodnocen.
  5. 5. • „Counter-Child Trafficking Committees“zapojily různé aktéry vč. instituce zabývajícíse ženami a dětmi, ženy se na rozhodováníúčastnily spíše v menšině, témata genderuse reflektovala omezeně.• „Výslech“ prováděli spíše policisté z důvodunedostatku policistek, což mohlo mít dopadna práci s dívkami, ovšem byli proškoleni.• Osvětová kampaň obsahovala specificképroblémy dívek i chlapců, jakož i potenciálnířešení, ovšem zapojení žen a dívek do jejichpřípravy nebylo hodnoceno.“In 2011, the Counter Child Trafficking Committee was established in Soddo. Originally, bustransportation company was not a part of it, but was invited to join. Thanks to this, awareness of thebus transportation workers increased, they now check any suspicious cases and bring them to us.Even shoe cleaners check and try to stop child trafficking. I believe not a single trafficked child canescape from the Soddo bus station now!”Women, Children and Youth Affairs Department Head, Soddo
  6. 6. • Přístup chlapců a dívek ke vzděláváníje obdobný, dívky se více zapojují doprevence v rámci školních klubů,chlapci a dívky obdobně častopředčasně ukončují vzdělávání, ovšemz různých důvodů.• Zlepšování možností obživy zaměřenona ženy i muže, výběr povolání bylčástečně stereotypní, následný vliv naobživu rodin nebylo možno hodnotit.• Počet identifikovaných arehabilitovaných chlapců a dívek bylobdobný, pobyt v domácím prostředíči přístřešku omezil zneužívání dětí,nejsou jasné dopady prochlapce/dívky.? Nově přijaté politické dokumentynebyly analyzovány z pohledu genderu.
  7. 7. • Konzultovaní muži i ženy z „vysílajícíchkomunit“ měli vysoké povědomí o příčinácha řešeních týkajících se obchodování chlapcůa dívek, ovšem muži více rozhodovali.• Místní zákony (schváleny místními orgány -zejména muži) byly použity pro návrat díveki chlapců, je vyvíjen silný nátlak na rodiny,aby žádné děti neobchodovaly.? Osud většiny dětí není znám.“Earlier, families and children went weaving to Addis. It was in fact a privilege to go there. Butthrough awareness raising, we understood that it is better for children to stay here and work.”“Two years ago, anybody could come and take any number of children to work in a town.Now this is not possible.”“We have once segregated a family from all community gatherings, because they sent their child toAddis for weaving. Thanks to such pressure, the family finally decided to bring the child backhome.”Community members of Hajla kabele, Dita Woreda
  8. 8. • Přispění k MDG 3 (gender) nebyloevaluováno – nutná kvantitativníi kvalitativní analýza výsledků(zápisy, národní dokumenty,zákony) a dopadů (oddělenéfokusní skupiny...), jakož i úplnágendrově segregovaná data.• Pro posílení genderu je vhodnéjeho explicitní zohlednění připřípravě všech aktivit,monitorování i evaluaci s ohledemna zapojení žen/dívek dorozhodování a potenciální dopadyna jednotlivé cílové skupiny.• Pro interpretaci genderu je klíčovýmístní kontext.

×