SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
Z Á V Ě R E Č N Á P R E Z E N T A C E Z E V A L U A C E , V P R A Z E 1 . 1 0 . 2 0 1 5
I N G . I N K A P I B I L O V A , M A S
M U D R . V A C L A V P E C H A
T A N J A M E N I C A N I N , M A
M G R . L U K Á Š B U M B Á L E K
Podpora prevence rakoviny
u žen v regionu Šumadija
v Srbsku
Cíl projektu: prevence a včasná diagnostika
rakoviny prsu a děloţního čípku u 4.000 ţen
10,5 mil. Kč
vybavení
vozidla
školení
osvěta
vyšetření
koordinace
2010 – 2012
(28 měsíců)
Média
Osvěta Vyšetření Léčba
Workshopy
Vyšetření
ve vesnicích
Léčba
v Domu
zdraví
Léčba v
klinickém
centru
Návazná
vyšetření
Vyšetření prováděli proškolení lékaři a sestry
ze stejného Domu zdraví, kde se poté ţeny léčily
Dobrovolníci
Do evaluace dopadu zapojeni klíčoví aktéři včetně
52 ţen ve vesnicích, 14 pacientek a 14 lékařů
Vyšetření pomohla připravit pacientky a ţeny i
pro národní screening (2013)
• Rakovina
děloţního čípku
30/100.000
• Rakovina prsu
69/100.000
• Některé ţeny
nebyly u
gynekologa
desítky let,
nevěřily
doktorům
• Asi 30% nemělo
pojištění
• Gynekologové
nepracovali ve
vesnicích
Plán: vyšetřit 4.000 ţen
Vyšetřeno 4.292 ţen = 52 % všech vesnických ţen!
Třetina ţen s gynekologickými obtíţemi
36 % mělo různé
gynekologické
problémy
Tři čtvrtiny s podezřením na rakovinu šly na další
vyšetření
36 % mělo různé
gynekologické
problémy
5,6 % mělo
podezření na
rakovinu, ¾ šla
na návazná
vyšetření
Rakovinu mělo 10krát více ţen, neţ je průměr
Srbska - u 88% byla zachycena včas
36 % mělo různé
gynekologické
problémy
5,6 % mělo
podezření na
rakovinu, ¾ šla
na návazná
vyšetření
2,33 % mělo
prekancerózu
0,33 %, tedy
14 pacientek
mělo
rakovinu
Většina ţen se léčí a mají větší šanci přeţít.
Včetně ţen bez pojištění a prostředků
Projekt pomohl zvýšit úspěšnost Domu zdraví
• Gynekologové se zkušeností
z terénu
• 2 proškolené cytoloţky
• Vybavení
• Více ţen registrovaných
u gynekologa
http://www.skriningsrbija.rs/eng/cervical-cancer-screening/ 05/2015
Výsledky národního screeningu
• 85 % pozvaných ţen
vyšetřeno (10 626) proti
srbskému průměru 56 %
• 4.02 % ţen s prekancerózou
oproti srbskému průměru
0.6%, rakovina u 0.04 %
oproti 0.06%
Klíčové faktory úspěchu:
Zaangaţovaní lidé & nízkoprahové sluţby
• Aktivní dobrovolníci a skupiny ţen
• Motivovaní lékaři, sestry a realizátoři
• Rychlé, pohodlné vyšetření zdarma
společně se sousedkami
Udrţitelnost? Ţeny mají gynekology, ale jen
některé chodí na vyšetření ve městech
Bariéry:
Povědomí u veřejnosti
• Většina lidí nezná
nesymptomatickou rakovinu
• Většina lidí nezná svá práva
ohledně preventivních vyšetření
Systémové
• Nízká dostupnost zdravotního
pojištění
• Omezená dostupnost vyšetření:
přístup lékařů, produktivita
• Nedostatek gynekologů hrazených
z pojištění
• Různorodá kvalita péče
Mobilní zařízení je k dispozici. Nikdo zatím
nechce hradit provozní náklady 450 Kč / os.
Jen 1 neděle v měsíci
220 000 Kč ročně
480 vyšetřených ţen
12 zachráněných
ţivotů!
Relevance
Efektivita
Efektivnost
Dopad
Udrţitelnost
Vizibilita
Lidská práva a gender
Řádná správa věcí veř.
Komplementarita
Potenciál pro spolupráci
VYSOKÁ Spíše
vysoká
Spíše nízká NÍZKÁ
Celkové hodnocení projektu
Doporučení pro Českou rozvojovou agenturu
v Srbsku
 Zasadit se o změnu státní politiky, aby zajistila
vyšetření nepojištěných ţen a zavedla obdobný screening
ve vesnických regionech Srbska.
 Dále posilovat povědomí o prevenci rakoviny na
školách a zmobilizovat veřejnost k vyšetření.
 Nabídnout experty, posilování kapacit a twinning:
 Výzkum / testování typů viru HPV v Kragujevaci
 Správa národních onkologických dat pro tvorbu politik
 Revize postupů při vyšetření prsů s cílem zvýšit produktivitu
 Školení lékařů / mediků v léčbě rakoviny na míru
 Posílení sdruţení pacientek s rakovinou, posílení sluţeb pacientům,
osvěty a ovlivňování institucí
 Zmapovat klíčové aktéry, zapojovat je do celého projektu
 Vést komplexní projekty formou pruţnějších dotací
 Zahrnovat „advocacy“ na podporu dopadů a udrţitelnosti
 Proškolit pracovníky ZÚ v řízení projektového cyklu,
včetně monitoringu zaměřeného na výsledky
 Poţadovat evaluaci ve velkých rozvojových projektech.
 Zváţit vzájemnou výměnu expertů a propagovat ji
mezi realizátory dřívějších projektů.
Doporučení pro Českou rozvojovou agenturu
na systémové úrovni
Z Á V Ě R E Č N Á P R E Z E N T A C E Z E V A L U A C E , V P R A Z E 1 . 1 0 . 2 0 1 5
I N G . I N K A P I B I L O V A , M A S
M U D R . V A C L A V P E C H A
T A N J A M E N I C A N I N , M A
M G R . L U K Á Š B U M B Á L E K
Děkujeme!
Metodika evaluace
Omezení: Statistiky o pacientkách, data o léčbě
Studium
dokumentů
Rozhovory
Skupinové diskuse
Fokusní skupiny
Návštěvy zařízení
Pozorování
Prezentace v Srbsku
Návrh evaluační
zprávy
Prezentace v ČR
Studium dokumentů
Rozhovory
Průběţná zpráva
Terénní
výzkum
06-07/2015
Úvodní fáze
06/2015
Záverečná
fáze
07-09/2015
21
22

More Related Content

Similar to Evaluace českého onkologickéo projektu v Srbsku 2015

Katalog 120 vteřin pro biotechnologie 4.6.2014
Katalog 120 vteřin pro biotechnologie 4.6.2014Katalog 120 vteřin pro biotechnologie 4.6.2014
Katalog 120 vteřin pro biotechnologie 4.6.2014jindrichweiss
 
Lidské papilomaviry (HPV) a očkování proti nim (Miroslav Havlín)
Lidské papilomaviry (HPV) a očkování proti nim (Miroslav Havlín)Lidské papilomaviry (HPV) a očkování proti nim (Miroslav Havlín)
Lidské papilomaviry (HPV) a očkování proti nim (Miroslav Havlín)Maelström
 
Parlamentní seminar
Parlamentní seminarParlamentní seminar
Parlamentní seminarMartin Holly
 
Panel_5 Meditorial Tomas Sebek
Panel_5 Meditorial Tomas SebekPanel_5 Meditorial Tomas Sebek
Panel_5 Meditorial Tomas Sebekperinova
 
Panel_5 Meditorial Tomas Sebek
Panel_5 Meditorial Tomas SebekPanel_5 Meditorial Tomas Sebek
Panel_5 Meditorial Tomas SebekAndrosa
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIkikabo
 
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZétaKraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZétaTechnologická agentura ČR
 

Similar to Evaluace českého onkologickéo projektu v Srbsku 2015 (10)

Gynekologie porodnictvi f
Gynekologie porodnictvi fGynekologie porodnictvi f
Gynekologie porodnictvi f
 
Katalog 120 vteřin pro biotechnologie 4.6.2014
Katalog 120 vteřin pro biotechnologie 4.6.2014Katalog 120 vteřin pro biotechnologie 4.6.2014
Katalog 120 vteřin pro biotechnologie 4.6.2014
 
Výroční zpráva Nemocnice Na Bulovce 2013
Výroční zpráva Nemocnice Na Bulovce 2013Výroční zpráva Nemocnice Na Bulovce 2013
Výroční zpráva Nemocnice Na Bulovce 2013
 
Lidské papilomaviry (HPV) a očkování proti nim (Miroslav Havlín)
Lidské papilomaviry (HPV) a očkování proti nim (Miroslav Havlín)Lidské papilomaviry (HPV) a očkování proti nim (Miroslav Havlín)
Lidské papilomaviry (HPV) a očkování proti nim (Miroslav Havlín)
 
Parlamentní seminar
Parlamentní seminarParlamentní seminar
Parlamentní seminar
 
Panel_5 Meditorial Tomas Sebek
Panel_5 Meditorial Tomas SebekPanel_5 Meditorial Tomas Sebek
Panel_5 Meditorial Tomas Sebek
 
Panel_5 Meditorial Tomas Sebek
Panel_5 Meditorial Tomas SebekPanel_5 Meditorial Tomas Sebek
Panel_5 Meditorial Tomas Sebek
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZétaKraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
 
Hpv
HpvHpv
Hpv
 

More from Inka Pibilova

How European Civil Society Organisations Strive for their Development Effecti...
How European Civil Society Organisations Strive for their Development Effecti...How European Civil Society Organisations Strive for their Development Effecti...
How European Civil Society Organisations Strive for their Development Effecti...Inka Pibilova
 
How European CSOs strive for their development effectiveness
How European CSOs strive for their development effectivenessHow European CSOs strive for their development effectiveness
How European CSOs strive for their development effectivenessInka Pibilova
 
Introduction to project evaluations for SLOGA / Trialog
Introduction to project evaluations for SLOGA / TrialogIntroduction to project evaluations for SLOGA / Trialog
Introduction to project evaluations for SLOGA / TrialogInka Pibilova
 
Monitoring and evaluation of human rights projects
Monitoring and evaluation of human rights projectsMonitoring and evaluation of human rights projects
Monitoring and evaluation of human rights projectsInka Pibilova
 
Using Istanbul CSO Development Effectiveness Principles to evaluate a health ...
Using Istanbul CSO Development Effectiveness Principles to evaluate a health ...Using Istanbul CSO Development Effectiveness Principles to evaluate a health ...
Using Istanbul CSO Development Effectiveness Principles to evaluate a health ...Inka Pibilova
 
The most significant change as a part of a project evaluation in india
The most significant change as a part of a project evaluation in indiaThe most significant change as a part of a project evaluation in india
The most significant change as a part of a project evaluation in indiaInka Pibilova
 
Pribehy nejvetsich zmen v ramci evaluace projektu v indii
Pribehy nejvetsich zmen v ramci evaluace projektu v indiiPribehy nejvetsich zmen v ramci evaluace projektu v indii
Pribehy nejvetsich zmen v ramci evaluace projektu v indiiInka Pibilova
 
Gender Analysis of Child Trafficking Prevention and Rehabilitation in Ethiopia
Gender Analysis of Child Trafficking Prevention and Rehabilitation in EthiopiaGender Analysis of Child Trafficking Prevention and Rehabilitation in Ethiopia
Gender Analysis of Child Trafficking Prevention and Rehabilitation in EthiopiaInka Pibilova
 
Mutual Peer Reviews between Organisations
Mutual Peer Reviews between Organisations Mutual Peer Reviews between Organisations
Mutual Peer Reviews between Organisations Inka Pibilova
 
Lessons learnt from evaluations of Development Education / Awareness Raising ...
Lessons learnt from evaluations of Development Education / Awareness Raising ...Lessons learnt from evaluations of Development Education / Awareness Raising ...
Lessons learnt from evaluations of Development Education / Awareness Raising ...Inka Pibilova
 
Evaluační výzkum v zahraniční rozvojové spolupráci - příležitosti pro student...
Evaluační výzkum v zahraniční rozvojové spolupráci - příležitosti pro student...Evaluační výzkum v zahraniční rozvojové spolupráci - příležitosti pro student...
Evaluační výzkum v zahraniční rozvojové spolupráci - příležitosti pro student...Inka Pibilova
 
Poučení z evaluací vzdělávacích projektů
Poučení z evaluací vzdělávacích projektůPoučení z evaluací vzdělávacích projektů
Poučení z evaluací vzdělávacích projektůInka Pibilova
 
FoRS Code on Effectiveness, Peer Reviews and Development Coffee
FoRS Code on Effectiveness, Peer Reviews and Development CoffeeFoRS Code on Effectiveness, Peer Reviews and Development Coffee
FoRS Code on Effectiveness, Peer Reviews and Development CoffeeInka Pibilova
 
Evaluation and capacity building tools for Czech CSOs
Evaluation and capacity building tools for Czech CSOsEvaluation and capacity building tools for Czech CSOs
Evaluation and capacity building tools for Czech CSOsInka Pibilova
 

More from Inka Pibilova (14)

How European Civil Society Organisations Strive for their Development Effecti...
How European Civil Society Organisations Strive for their Development Effecti...How European Civil Society Organisations Strive for their Development Effecti...
How European Civil Society Organisations Strive for their Development Effecti...
 
How European CSOs strive for their development effectiveness
How European CSOs strive for their development effectivenessHow European CSOs strive for their development effectiveness
How European CSOs strive for their development effectiveness
 
Introduction to project evaluations for SLOGA / Trialog
Introduction to project evaluations for SLOGA / TrialogIntroduction to project evaluations for SLOGA / Trialog
Introduction to project evaluations for SLOGA / Trialog
 
Monitoring and evaluation of human rights projects
Monitoring and evaluation of human rights projectsMonitoring and evaluation of human rights projects
Monitoring and evaluation of human rights projects
 
Using Istanbul CSO Development Effectiveness Principles to evaluate a health ...
Using Istanbul CSO Development Effectiveness Principles to evaluate a health ...Using Istanbul CSO Development Effectiveness Principles to evaluate a health ...
Using Istanbul CSO Development Effectiveness Principles to evaluate a health ...
 
The most significant change as a part of a project evaluation in india
The most significant change as a part of a project evaluation in indiaThe most significant change as a part of a project evaluation in india
The most significant change as a part of a project evaluation in india
 
Pribehy nejvetsich zmen v ramci evaluace projektu v indii
Pribehy nejvetsich zmen v ramci evaluace projektu v indiiPribehy nejvetsich zmen v ramci evaluace projektu v indii
Pribehy nejvetsich zmen v ramci evaluace projektu v indii
 
Gender Analysis of Child Trafficking Prevention and Rehabilitation in Ethiopia
Gender Analysis of Child Trafficking Prevention and Rehabilitation in EthiopiaGender Analysis of Child Trafficking Prevention and Rehabilitation in Ethiopia
Gender Analysis of Child Trafficking Prevention and Rehabilitation in Ethiopia
 
Mutual Peer Reviews between Organisations
Mutual Peer Reviews between Organisations Mutual Peer Reviews between Organisations
Mutual Peer Reviews between Organisations
 
Lessons learnt from evaluations of Development Education / Awareness Raising ...
Lessons learnt from evaluations of Development Education / Awareness Raising ...Lessons learnt from evaluations of Development Education / Awareness Raising ...
Lessons learnt from evaluations of Development Education / Awareness Raising ...
 
Evaluační výzkum v zahraniční rozvojové spolupráci - příležitosti pro student...
Evaluační výzkum v zahraniční rozvojové spolupráci - příležitosti pro student...Evaluační výzkum v zahraniční rozvojové spolupráci - příležitosti pro student...
Evaluační výzkum v zahraniční rozvojové spolupráci - příležitosti pro student...
 
Poučení z evaluací vzdělávacích projektů
Poučení z evaluací vzdělávacích projektůPoučení z evaluací vzdělávacích projektů
Poučení z evaluací vzdělávacích projektů
 
FoRS Code on Effectiveness, Peer Reviews and Development Coffee
FoRS Code on Effectiveness, Peer Reviews and Development CoffeeFoRS Code on Effectiveness, Peer Reviews and Development Coffee
FoRS Code on Effectiveness, Peer Reviews and Development Coffee
 
Evaluation and capacity building tools for Czech CSOs
Evaluation and capacity building tools for Czech CSOsEvaluation and capacity building tools for Czech CSOs
Evaluation and capacity building tools for Czech CSOs
 

Evaluace českého onkologickéo projektu v Srbsku 2015

 • 1. Z Á V Ě R E Č N Á P R E Z E N T A C E Z E V A L U A C E , V P R A Z E 1 . 1 0 . 2 0 1 5 I N G . I N K A P I B I L O V A , M A S M U D R . V A C L A V P E C H A T A N J A M E N I C A N I N , M A M G R . L U K Á Š B U M B Á L E K Podpora prevence rakoviny u žen v regionu Šumadija v Srbsku
 • 2. Cíl projektu: prevence a včasná diagnostika rakoviny prsu a děloţního čípku u 4.000 ţen 10,5 mil. Kč vybavení vozidla školení osvěta vyšetření koordinace 2010 – 2012 (28 měsíců)
 • 3. Média Osvěta Vyšetření Léčba Workshopy Vyšetření ve vesnicích Léčba v Domu zdraví Léčba v klinickém centru Návazná vyšetření Vyšetření prováděli proškolení lékaři a sestry ze stejného Domu zdraví, kde se poté ţeny léčily Dobrovolníci
 • 4. Do evaluace dopadu zapojeni klíčoví aktéři včetně 52 ţen ve vesnicích, 14 pacientek a 14 lékařů
 • 5. Vyšetření pomohla připravit pacientky a ţeny i pro národní screening (2013) • Rakovina děloţního čípku 30/100.000 • Rakovina prsu 69/100.000 • Některé ţeny nebyly u gynekologa desítky let, nevěřily doktorům • Asi 30% nemělo pojištění • Gynekologové nepracovali ve vesnicích
 • 7. Vyšetřeno 4.292 ţen = 52 % všech vesnických ţen!
 • 8. Třetina ţen s gynekologickými obtíţemi 36 % mělo různé gynekologické problémy
 • 9. Tři čtvrtiny s podezřením na rakovinu šly na další vyšetření 36 % mělo různé gynekologické problémy 5,6 % mělo podezření na rakovinu, ¾ šla na návazná vyšetření
 • 10. Rakovinu mělo 10krát více ţen, neţ je průměr Srbska - u 88% byla zachycena včas 36 % mělo různé gynekologické problémy 5,6 % mělo podezření na rakovinu, ¾ šla na návazná vyšetření 2,33 % mělo prekancerózu 0,33 %, tedy 14 pacientek mělo rakovinu
 • 11. Většina ţen se léčí a mají větší šanci přeţít. Včetně ţen bez pojištění a prostředků
 • 12. Projekt pomohl zvýšit úspěšnost Domu zdraví • Gynekologové se zkušeností z terénu • 2 proškolené cytoloţky • Vybavení • Více ţen registrovaných u gynekologa http://www.skriningsrbija.rs/eng/cervical-cancer-screening/ 05/2015 Výsledky národního screeningu • 85 % pozvaných ţen vyšetřeno (10 626) proti srbskému průměru 56 % • 4.02 % ţen s prekancerózou oproti srbskému průměru 0.6%, rakovina u 0.04 % oproti 0.06%
 • 13. Klíčové faktory úspěchu: Zaangaţovaní lidé & nízkoprahové sluţby • Aktivní dobrovolníci a skupiny ţen • Motivovaní lékaři, sestry a realizátoři • Rychlé, pohodlné vyšetření zdarma společně se sousedkami
 • 14. Udrţitelnost? Ţeny mají gynekology, ale jen některé chodí na vyšetření ve městech Bariéry: Povědomí u veřejnosti • Většina lidí nezná nesymptomatickou rakovinu • Většina lidí nezná svá práva ohledně preventivních vyšetření Systémové • Nízká dostupnost zdravotního pojištění • Omezená dostupnost vyšetření: přístup lékařů, produktivita • Nedostatek gynekologů hrazených z pojištění • Různorodá kvalita péče
 • 15. Mobilní zařízení je k dispozici. Nikdo zatím nechce hradit provozní náklady 450 Kč / os. Jen 1 neděle v měsíci 220 000 Kč ročně 480 vyšetřených ţen 12 zachráněných ţivotů!
 • 16. Relevance Efektivita Efektivnost Dopad Udrţitelnost Vizibilita Lidská práva a gender Řádná správa věcí veř. Komplementarita Potenciál pro spolupráci VYSOKÁ Spíše vysoká Spíše nízká NÍZKÁ Celkové hodnocení projektu
 • 17. Doporučení pro Českou rozvojovou agenturu v Srbsku  Zasadit se o změnu státní politiky, aby zajistila vyšetření nepojištěných ţen a zavedla obdobný screening ve vesnických regionech Srbska.  Dále posilovat povědomí o prevenci rakoviny na školách a zmobilizovat veřejnost k vyšetření.  Nabídnout experty, posilování kapacit a twinning:  Výzkum / testování typů viru HPV v Kragujevaci  Správa národních onkologických dat pro tvorbu politik  Revize postupů při vyšetření prsů s cílem zvýšit produktivitu  Školení lékařů / mediků v léčbě rakoviny na míru  Posílení sdruţení pacientek s rakovinou, posílení sluţeb pacientům, osvěty a ovlivňování institucí
 • 18.  Zmapovat klíčové aktéry, zapojovat je do celého projektu  Vést komplexní projekty formou pruţnějších dotací  Zahrnovat „advocacy“ na podporu dopadů a udrţitelnosti  Proškolit pracovníky ZÚ v řízení projektového cyklu, včetně monitoringu zaměřeného na výsledky  Poţadovat evaluaci ve velkých rozvojových projektech.  Zváţit vzájemnou výměnu expertů a propagovat ji mezi realizátory dřívějších projektů. Doporučení pro Českou rozvojovou agenturu na systémové úrovni
 • 19. Z Á V Ě R E Č N Á P R E Z E N T A C E Z E V A L U A C E , V P R A Z E 1 . 1 0 . 2 0 1 5 I N G . I N K A P I B I L O V A , M A S M U D R . V A C L A V P E C H A T A N J A M E N I C A N I N , M A M G R . L U K Á Š B U M B Á L E K Děkujeme!
 • 20. Metodika evaluace Omezení: Statistiky o pacientkách, data o léčbě Studium dokumentů Rozhovory Skupinové diskuse Fokusní skupiny Návštěvy zařízení Pozorování Prezentace v Srbsku Návrh evaluační zprávy Prezentace v ČR Studium dokumentů Rozhovory Průběţná zpráva Terénní výzkum 06-07/2015 Úvodní fáze 06/2015 Záverečná fáze 07-09/2015
 • 21. 21
 • 22. 22