Evaluace projektuPrevence, výživa a komplexní podpora pro děti a rodiny postižené HIV/AIDS    v distriktě Kisumu, Keňa ...
Agenda1. Informace o projektu2. Cíl a zaměření evaluace3. Metodika4. Zjištění a závěry5. Doporučení6. Poučení a tipy
1. Informace o projektu
Těhotná matka         Rodinní příslušníci                   Dobrovolné          HIV t...
2. Cíl a zaměření evaluace
2. Cíl a zaměření evaluaceCíle – poskytnout zjištění, závěry a doporučení pro: Posílení přínosů projektu Zaměření budouc...
3. Metodika
3. MetodikaRešerše dokumentůPolostrukturovanérozhovory                 Předběžná             ...
4. Zjištění a závěry    4G consite s.r.o.
4. Zjištění a závěry – Relevance - vysoká      Rozšíření HIV v roce 2007 v Nyanze 14,9%               ...
4. Zjištění a závěry – Relevance vysoká  Prevence přenosu HIV z matky na dítě jako základ         snížení nových...
4. Zjištění a závěry – Hospodárnost spíše vysoká Celkové náklady 76,7% plánu při dosažení či překročení většiny výstupů ...
4. Zjištění a závěry – Účinnost vysoká Integrovaný přístup místech realizace. Přínosná souběžná práce proškoleného perso...
4. Zjištění a závěry – Dopad krátkodobě vysoký
4. Zjištění a závěry – Dopad snižující sePodoblastní nemocnice v Nyaheře      2007 2008 2009 2010 2011Počet testovaný...
4. Zjištění a závěry - Udržitelnost nízká Programy dále fungují díky novým realizátorům. Nastavena spolupráce se státním...
5. Doporučení
5. DoporučeníK projektu                       Hlavní                        ...
5. DoporučeníProcesního a systémového charakteru            Hlavní                       ...
5. DoporučeníProcesního a systémového charakteru         Hlavní                         ...
6. Poučení
6. Poučení Ukázková spolupráce s realizátorem - příprava v místě - napomohla zapojit téměř 80 osob během 6 dnů. Referen...
LOGOkonference       Jaké tipy jsou relevantní           pro Vás?
Evaluace vzděláváníhttp://www.develor.cz/develorcz_files/File/kirkpatrickovy4uro       vne-novypohledpo50letech2.pdf
Kde se dozvědět více OECD/DAC evaluační kritéria a principyhttp://www.oecd.org/dac/evaluationofdevelopmentprogrammes/d  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Evaluace projektu prevence a léčby HIV v Keni

465 views

Published on

Příklad evaluace projektu neziskové organizace z workshopu Jak mohou neziskové organizace a akademická sféra pomoci realizovat efektivnější projekty (aneb evaluace v teorii a zejména v praxi) v rámci konference Věda v akci 25. 10. 2012
---------------------
An example of an NGO project evaluation from the workshop How can NGOs and universities help to implement more ffective projects (evaluations in theory and practice), held as a part of the conference Science in Action on 25 October 2012.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evaluace projektu prevence a léčby HIV v Keni

 1. 1. Evaluace projektuPrevence, výživa a komplexní podpora pro děti a rodiny postižené HIV/AIDS v distriktě Kisumu, Keňa Ing. Inka Píbilová, MAS Věda v akci, 25. 10. 2012
 2. 2. Agenda1. Informace o projektu2. Cíl a zaměření evaluace3. Metodika4. Zjištění a závěry5. Doporučení6. Poučení a tipy
 3. 3. 1. Informace o projektu
 4. 4. Těhotná matka Rodinní příslušníci Dobrovolné HIV test Prevence - testovací a rodinnýchpředporodní poradní centrum příslušníků HIV test - péče matky + + - Léčba HIV včetně oportunitníchPrevence - infekcíporodnické služby Prevence -péče o Výživové centrumnovorozenc e(Dlouhodobý) Cíl : Plnohodnotný život novorozenců (bez nákazy HIV), dětí a jejich rodinných příslušníků infikovaných a/či postižených HIV/AIDS v distriktě Kisumu
 5. 5. 2. Cíl a zaměření evaluace
 6. 6. 2. Cíl a zaměření evaluaceCíle – poskytnout zjištění, závěry a doporučení pro: Posílení přínosů projektu Zaměření budoucích projektu Slovenska ve zdravotnictví v Keni Posílení vlastnictví, řízení rizik a udržitelnosti slovenských rozvojových projektůZaměření - vyhodnocení: Relevance, efektivity, efektivnosti, udržitelnosti a dopadů (OECD/DAC) Průřezových principů - řádné správy věcí veřejných a genderu Komplexní posouzení intervenční logiky 4G consite s.r.o.
 7. 7. 3. Metodika
 8. 8. 3. MetodikaRešerše dokumentůPolostrukturovanérozhovory Předběžná zprávaFokusní skupiny konzultována seNávštěva zapojených zadavatelem,zdravotnických zařízení referenční skupinouPřípadové studie a realizátorem Komunikace se zadavatelem a referenční skupinou
 9. 9. 4. Zjištění a závěry 4G consite s.r.o.
 10. 10. 4. Zjištění a závěry – Relevance - vysoká Rozšíření HIV v roce 2007 v Nyanze 14,9% xZdroj: National AIDS Control Council:The Kenya AIDS epidemic Update 2011
 11. 11. 4. Zjištění a závěry – Relevance vysoká Prevence přenosu HIV z matky na dítě jako základ snížení nových infekcíZdroj: National AIDS Control Council:The Kenya AIDS epidemic Update 2011
 12. 12. 4. Zjištění a závěry – Hospodárnost spíše vysoká Celkové náklady 76,7% plánu při dosažení či překročení většiny výstupů a účelu projektu. Realizátor zdarma využíval prostor partnerů, jejich personálu, léky. Výhrady: Zprávy Magny nebyly konzistentní (zpoždění, nejasné výsledky dle místa, neschválená změny rozpočtu). Plné hrazení veškerých léčebných nákladů a hmotná motivace pacientek i komunitních pracovníků. Zapojení slovenské pediatričky vs. místní lékaři.
 13. 13. 4. Zjištění a závěry – Účinnost vysoká Integrovaný přístup místech realizace. Přínosná souběžná práce proškoleného personálů realizátora a ostatních pracovníků zařízení. (Ne) dosažení indikátorů souvisí s aktuální situací v terénu.  766 žen zapojených do komplexního programu prevence a léčby  269 novorozeňat obdrželo poporodní antiretrovirální lék  689 novorozeňat obdrželo výživu  746 mužů a 462 dětí dobrovolně testováno na HIV  863 pacientů zapojených do výživového programu Přínos projektu byl oceněn všemi konzultovanými aktéry.
 14. 14. 4. Zjištění a závěry – Dopad krátkodobě vysoký
 15. 15. 4. Zjištění a závěry – Dopad snižující sePodoblastní nemocnice v Nyaheře 2007 2008 2009 2010 2011Počet testovaných žen 1615 1868 1925 1885 1621 ↑ ↑ ↓ ↓Počet HIV+ žen 103 132 101 93 104 ↑ ↓ ↓Počet žen v programu prevence 103 132 101 ? ? ↑ ↓Porody v nemocnici 92 129 96 ↓ 86 75 ↓ ↑ ↓Porody v domácím prostředí 3 3 → 5 → 7 → 29 ↑Počet HIV+ dětí, obdržely léky 103 132 101 93 104 ↑ ↓ ↓ ↑Počet HIV+ dětí, obdržely výživu 95 84 ↓ 0 ↓ 0 → 0 →Počet žen, co nedodržovaly prevenci 2 0 → 12 ↑ 22↑ 31 ↑ Zdroj: Podoblastní nemocnice v Nyaheře
 16. 16. 4. Zjištění a závěry - Udržitelnost nízká Programy dále fungují díky novým realizátorům. Nastavena spolupráce se státními zařízeními. Část pracovníků v zařízeních pokračuje. Výhrady: Nedošlo k oficiálnímu předání a interní evaluaci. Činnost převzala „sesterská organizace“ jen do 2009. Neudržitelné poskytování léků / výživy zdarma a hmotné motivace zúčastněným stranám. Většina pracovníků odešla, několik pozic není obsazeno. Komunitní práce byla omezena. Pacientky musely náhle přejít na méně efektivní praktiky, což mohlo mít vliv na přenos HIV.
 17. 17. 5. Doporučení
 18. 18. 5. DoporučeníK projektu Hlavní adresát1. Informovat o závěrech evaluace a doporučeních UNDP BRChlavní zúčastněné strany.2. V dalších HIV projektech zvážit: Magna-posílení komunitní práce; /SAMRS-systematické posilování místních partnerů.K budoucím projektům ODA SR v Keni3. Posílit spolupráci s ministerstvy a národními úřady Velvysla-s cílem zapojit realizátory SR a posílit nectví SRspolufinancování.
 19. 19. 5. DoporučeníProcesního a systémového charakteru Hlavní adresát4. Posílit systematické monitorování projektů: SAMRS /-revize nastavení projektu a matice logického rámce; MZV SR-detailnější struktura zpráv a jejich revize, aby bylopatrné dosažení výsledků;-půlroční souhrnné vyúčtování a audit;-zapojení Velvyslanectví SR do monitorování zejménavelkých projektů.5. Zavést interní evaluace jako součást projektů - SAMRSzapojit místní aktéry včetně cílových skupin.
 20. 20. 5. DoporučeníProcesního a systémového charakteru Hlavní adresát6. Klást při výběru projektů větší důraz na SAMRSudržitelnost (proškolení místních zaměstnanců,spolufinancování, podpora při přípravě žádostíofinancování, strategie odchodu jasná od počátku)7. Používat angličtinu jako jazyk projektových MZV SR /dokumentů a evaluačních zpráv. SAMRS8. Zvážit úhradu nákladů realizátora na externí MZV SRevaluaci.
 21. 21. 6. Poučení
 22. 22. 6. Poučení Ukázková spolupráce s realizátorem - příprava v místě - napomohla zapojit téměř 80 osob během 6 dnů. Referenční skupina (UNDP, MZV SR a Velvyslanectví SR) a realizátor zapojeni do přípravy, realizace i připomínkování. Matice logického rámce – nedosažitelné cíle, chyběly indikátory.  Revize matice pro účely evaluace, kontribuční analýza. Neúplnost / nedůvěryhodnost dat.  Triangulace dat / metod / zdrojů. Citlivost tématu a nedostupnost cílové skupiny.  Vysoký počet účastnic, úhrada nákladů, triangulace.
 23. 23. LOGOkonference Jaké tipy jsou relevantní pro Vás?
 24. 24. Evaluace vzděláváníhttp://www.develor.cz/develorcz_files/File/kirkpatrickovy4uro vne-novypohledpo50letech2.pdf
 25. 25. Kde se dozvědět více OECD/DAC evaluační kritéria a principyhttp://www.oecd.org/dac/evaluationofdevelopmentprogrammes/d accriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm Česká evaluační společnost – etický kodex aj.http://www.czecheval.cz/ Evaluace rozvojových a vzdělávacích projektů MZV ČRhttp://www.mzv.cz/pomoc/ – Dvoustranná – Evaluace EPDET – European Program for Development Evaluation http://www.dww.cz/index.php?page=epdet www.evaluace.com

×