M ED IATIO N IETS VO O RUW O RGANISATIE ?
AC HTEREENVO LGENS• wel pl   ke aats voor m ed iation in confl ictoplossing• hoe verl oopt m ed iation• wel soort zak...
WELK SO O RT SITUATIES Problem en in d e sam enwerking• interne contacten personel problem en m ed ewerkers,      e...
GEVO LGEN•  Prod uctie hapert•  M ensen word en ziek•  Bed rij gaan kapot     ven•  Relaties word en beschad igd
HO E PAKKEN WE D AT NU AAN• Gesprek• D oorschuiven naar j ische of           urid personeel eling      sa...
RESULTAAT•  Goed tot m atig tot slecht•  Wat kost het•  Snel tot l       angzaam•  D oorsud d eren
BESTAAND E AANPAK D O O R     EXTERNERechter of arbitrage of bind end ad vies      betekent:• persoon boven part...
NIEUWE AANPAK: M ED IATIO Nm ed iation   -   persoon naast cliënten         -   cliënten bed enken oplossi...
WAT IS M ED IATIO N• een m anier van confl           ictoplossing• d oor partij zelf       en• m et behul...
HO E GAAT EEN M ED IATIO N• afspraak: inzet, wil, bevoegd heid partij en, vertrouwelij kheid of geheim houd ing• inform a...
RO L VAN D E M ED IATO R• begel t het proces    eid• l partij feiten boven water hal en aat    en         ...
TAKEN VAN D E M ED IATO R•  onpartij ig voorzitter      d•  checkt het m and aat van partij en•  d raagt objectie...
WAARO M WILLEN PARTIJ       EN• partij willMzelf oplossing N en    en  en ED IATIO bepal•  herstel sam enwerki...
SELECTIE-CRITERIA     RECHTBANKEN ->•         MEDIATION er  Belangen vall buiten j isch kad        ...
RESULTATEN VAN      MEDIATION• 68 % van d e zaken opgelost• M eer d an tevred en over tem po, verloop en resultaat• ...
Voor welk soort zaken is m ed iation     niet geschikt ? • zaken d ie eenvoud ig oplosbaar zij  n • confl icten waarv...
HOE KOMT U AAN EEN    MEDIATOR ?• Nederlandse Mediation Instituut(www.nmi-mediation.nl)• …
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mediation.algemeen. sept 04 ppt1.

201 views

Published on

basis matriaal voor presentatie over mediation

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
201
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mediation.algemeen. sept 04 ppt1.

 1. 1. M ED IATIO N IETS VO O RUW O RGANISATIE ?
 2. 2. AC HTEREENVO LGENS• wel pl ke aats voor m ed iation in confl ictoplossing• hoe verl oopt m ed iation• wel soort zaken k• iets voor VenW
 3. 3. WELK SO O RT SITUATIES Problem en in d e sam enwerking• interne contacten personel problem en m ed ewerkers, e reorganisaties, m anagem entcontracten• externe contacten klanten, leveranciers goed eren en d iensten• and ere partners concurrenten
 4. 4. GEVO LGEN• Prod uctie hapert• M ensen word en ziek• Bed rij gaan kapot ven• Relaties word en beschad igd
 5. 5. HO E PAKKEN WE D AT NU AAN• Gesprek• D oorschuiven naar j ische of urid personeel eling safd• Ad vocaat
 6. 6. RESULTAAT• Goed tot m atig tot slecht• Wat kost het• Snel tot l angzaam• D oorsud d eren
 7. 7. BESTAAND E AANPAK D O O R EXTERNERechter of arbitrage of bind end ad vies betekent:• persoon boven partij en• bed enkt oplossing• neem t beslissing-> winnen/ iezen verl
 8. 8. NIEUWE AANPAK: M ED IATIO Nm ed iation - persoon naast cliënten - cliënten bed enken oplossing - cliënten nem en zelf besl issing opl ossing m et beid er instem m ing
 9. 9. WAT IS M ED IATIO N• een m anier van confl ictoplossing• d oor partij zelf en• m et behul van een m ed iator p
 10. 10. HO E GAAT EEN M ED IATIO N• afspraak: inzet, wil, bevoegd heid partij en, vertrouwelij kheid of geheim houd ing• inform atiefase: stand punten, inzichten, belangen ord enen, partij zich in elkaar laten verplaatsen, en en waar gaat het eigenlij om k• bespreekfase: overleg over oplossing• afrond ing: partij afspraken l en aten m aken
 11. 11. RO L VAN D E M ED IATO R• begel t het proces eid• l partij feiten boven water hal en aat en en belangen aan het licht te brengen• bespreekt som m ige zaken m et partij en afzond erl k ij• hel partij om d e angel uit het confl te pt en ict halen• l cliënten ond erhand elen tot oplossing aat
 12. 12. TAKEN VAN D E M ED IATO R• onpartij ig voorzitter d• checkt het m and aat van partij en• d raagt objectieve criteria aan• neutraliseert m achtsverschillen• zorgt d at oplossing in slotovereenkom st word t vastgel egd
 13. 13. WAARO M WILLEN PARTIJ EN• partij willMzelf oplossing N en en en ED IATIO bepal• herstel sam enwerking van groot belang• vertrouwelijk• snel• als poging externe proced ure te voorkom en• kostenbesparing• geen preced entwerking• m acht ongelij verd eeld k
 14. 14. SELECTIE-CRITERIA RECHTBANKEN ->• MEDIATION er Belangen vall buiten j isch kad en urid• D uurzam e relatie en gem eenschappelij toekom st k• Belang bij vertrouwel ke behand eling ij• Snell oplossing is wenselij e k• Procesm oe• Goed koop• M eer conflicten d an aan oppervlakte te zien• Probleem in bej egening van burgers/ gebruikers
 15. 15. RESULTATEN VAN MEDIATION• 68 % van d e zaken opgelost• M eer d an tevred en over tem po, verloop en resultaat• Volgend e keer: weer m ed iation• D uur: 3 m aand en (rechtbank: 1 jaar)
 16. 16. Voor welk soort zaken is m ed iation niet geschikt ? • zaken d ie eenvoud ig oplosbaar zij n • confl icten waarvoor partij geen en opl ossing willen of waarvoor ze geen verantwoord ing voor d e oplossing wilen nem en l • confl icten d ie alleen m aar em otioneel zij n.
 17. 17. HOE KOMT U AAN EEN MEDIATOR ?• Nederlandse Mediation Instituut(www.nmi-mediation.nl)• …

×