Manual de-autocad

3,230 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,230
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
145
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manual de-autocad

 1. 1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC Catedra de tehnologie mecanică şi organe de maşini PROIECTAREA ORGANELOR DE MAŞINI ÎN ACAD R 1.4 Anul universitar 2001-2002
 2. 2. PROIECTAREA ORGANELOR DE MAŞINI în ACAD R141. Setări iniţiale Această lucrare constitue doar prezentarea gradată a elementelor strict necesare învăţăriicomenzilor de lucru pentru realizarea unui desen tehnic (proiect), fiind utilă atât celor care doresc sătreacă singuri de la proiectarea pe planşeta de desen la proiectarea pe calculator cât şi studenţilorfacultăţilor tehnice cu profil mecanic. Este recomandabil ca lucrarea să fie urmărită pas cu pas înparalel cu lucrul pe calculator, comenzile indicate fiind însoţite de ilustrarea rezultatelor obţinute. După deschiderea calculatorului se lansează ACAD R 14 (dublu clic cu mouse pe pictogramă), peecran apare o casetă de dialog (prezentată în Fig.1.1) prin care sunt precizate setările iniţiale. Astfel,dacă se doreşte asistenţă se selectează butonul “use a Wizard”, dacă se porneşte de la un model(şablon) –de ex. Acadiso.dwt- sunt selectate butoanele respective, iar la sfârşit OK. Fig.1.1. Caseta de dialog care apare la începutul creerii unui desen nou în ACAD R 14 În urma acestor comenzi, pe ecran apare suprafaţa de lucru pentru crearea unui desen nou. Ecranul are 4 zone:1. Zona de dialog (trei linii în partea de jos a ecranului)2. Zona de informaţii (în partea de sus a ecranului). Aceste informaţii pot fi sub forma denumiriuzuale pentru programele sub Windows (File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window,Help) şi a unor pictograme (din bara de comenzi standard).3. Zona de comenzi aleatoare (pictograme aşezate după dorinţa utilizatorului, de obicei în zoneledin dreapta şi din stânga ecranului)4. Zona de desen efectiv situată în restul ecranului, între celelalte 3 zone. Pe măsură ce se dau comenzi noi, dialogul apare în zona 1 şi defilează în sus, pe ecranrămânând vizibile numai ultimele trei linii. Dacă se doreşte vizualizarea comenzii anterioare, se apasă tasta : F1 după care pe ecran apare dialogul anterior; o nouă apăsare a tastei F1 aduce la loc ultima comandă. Deplasările pe masă ale mouse-ului corespund cu deplasările peecran ale cursorului-colimator.In orice moment se doreşte anularea unei comenziaflate în execuţie se apasă simultan tastele: CTRL + C 5
 3. 3. Pentru a afla informaţii despre o anumită comandă, după emiterea comenziirespective se dă comanda "invizibilă" HELP precedatã de apostrof. Prin comandaHELP (F1) sunt date informaţii generale privind comenzile disponibile.Un desen este denumit "Fişier" (File): FILE La începerea unui desen nou se dă comanda : NEWiar la deschiderea unui desen (fişier) existent , comanda : OPEN După ce s-a creat un desen se poate părăsi ACAD R12 prin una din comenzile: END(încheiere normală a sesiunii de lucru, cu salvarea desenului) sau, dacă se doreşte abandonarea sesiunii curente fără salvarea desenului : QUITIn cazul ACAD R 14, se poate apăsa semnul X(Close) din colţul din dreapta sus alecranului. Din când în când, pentru a nu se pierde accidental desenul realizat (încazul unei pene de curent) este recomandabil ca acesta sã fie salvat prin comanda: SAVE Desenele (fişierele) au un nume dat de utilizator (maximum 8 semne) urmatde un punct şi o extensie, de obicei dwg (drawing). Dacă la salvarea desenuluiacest fişier există, desenul este redenumit cu acelaşi nume dar cu extensia bak,astfel că întotdeauna există posibilitatea recuperării unei versiuni anterioare adesenului. După finalizarea desenului şi eventuala lui salvare pe o dischetă,fişierele cu extensia bak trebuie şterse pentru a nu încărca inutil discul. Ca şi în cazul unui desen executat pe hârtie, şi în cazul proiectării pe calculatoreste bine să existe o schiţă sau /şi un alt proiect de referinţă asemănător, pe bazacărora se poate stabili dimensiunea colii de desen, a formatului şi a amplasăriidiferitelor proiecţii. În cazul ACAD R 14, ecranul este similar colii de hârtie,dimensiunile acesteia fiind date prin aşa numitele setări (Settings). Dacă s-a pornitde la un şablon (Template) prestabilit, setările iniţiale sunt atribuite automat, totuşi, dacă se doreşte verificarea sau modificarea lor, aceasta se poate face prinurmătoarele comenzi: Stabilirea sistemului de unităţi de măsură se poate face prin comanda: UNITSLa apariţia casetei de dialog, pentru proiectele de organe de maşinise preferă opţiunea 2: DECIMALPentru numărul de zecimale care vor fi afişate (Number of digitsto right of decimal point) se va tasta numărul dorit, de exemplu: 2Pentru sistemul de măsurare al unghiurilor se preferă opţiunea 1: DECIMAL DEGREES Numărul de zecimale pentru unghiuri (Number of fractional placesfor display of angles) este de asemenea opţional, de exemplu: 0Originea de la care începe măsurarea unghiurilor (Direction ofangle 0) are semnificaţia uzuală din trigonometrie implicită: EAST 3 O"CLOCK =0Direcţia în care se măsoară unghiurile are ca valoare implicitã pecea trigonometrică. Dacă se doreşte sensul orar ( Do you want anglesmeasured clockwise? <N> se va tasta Y, dacă nu: ENTER Stabilirea limitelor formatului desenului se poate face prin comanda : LIMITSAici se precizează coordonatele punctului (x,y) din colţul stânga-jos(originea), de obicei prin valorile 0,0 ( ON/OFF/<Lower leftcorner> <0.00,0.00>) : ENTERşi coordonatele punctului (x,y) din colţul dreapta-sus (Upper right corner<12.00,9.00>:), pentru formatul A3 culcat: 420,297Stabilirea densităţii punctelor reţelei ajutătoare -similar cu utili-zarea unei hârtii milimetrice- se face cu ajutorul comenzii: GRIDDistanţa dintre punctele reţelei (Grid spacing (X) or ON/OFF/Snap/Aspect <1>: de ex.:10Dacă nu se doreşte afişarea punctelor reţelei se poate da din nou comanda GRID 6
 4. 4. şi se va tasta OFF, sau, mult mai simplu se apasă tasta: F7(la repetarea apăsării tastei F7 punctele reţelei apar şi dispar din nou,curăţind şi ecranul de urmele punctelor selectate) Stabilirea pasului de deplasare a cursorului se face cu comanda: SNAPPasul deplasării -pentru creşterea preciziei poate fi ales foarte mic,de ex. 0.1- în acest fel deplasările colimatorului pe ecran şi implicitobiectele desenate au valori şi poziţii "rotunde" în loc de a fi dateprin mai multe zecimale.(Snap spacing or ON/OFF/Aspect/Rotate/Style:) 0.1Eliminarea deplasării cursorului cu pas fix se face fie prin repetareacomenzii SNAP urmată de OFF, fie prin apăsarea tastei F9: F9Stabilirea gradării axelor de coordonate se face cu comanda : AXISMărimea acestor gradări (Tick spacing (X) or ON/OFF/Snap/Aspect<1>:de ex : 10Înlăturarea axelor de coordonate se face prin repetarea comenzii AXISdupă care se tastează OFF.Modul de afişare permanentă a coordonatelor poate fi activat prin apăsareasimultană a tastelor : CTRL+Dsau prin apăsarea tastei F6 (COORDS ON/OFF) : F6Dacă trebuie trasate numai linii orizontale şi verticale (într-o anumită zonăa desenului) este recomandabil să fie activat modul ORTHO. Aceasta se facefie prin scrierea acestui cuvânt (ORTHO), urmat de opţiunea ON, sau, pentru ORTHOieşirea din mod, de opţiunea OFF: ON/OFFAcelaşi lucru se poate obţine prin apăsarea repetată a tastei F8: (F8).2. Barele cu instrumente de lucru din ecranul iniţial Suprafaţa pe care se va desena este de obicei de culoare neagră (mai puţin obositoare pentruochi) şi este înconjurată de o serie de pictograme. Dacă se doreşte modificarea culorii de bază aecranului (de exemplu, pentru copierea desenului respectiv în Word, fondul trebuie să fie alb),se selectează (clic cu mouse-ul pe textul respectiv din partea superioară a ecranului) succesivcomenzile: Tools Preferences Display - apare o casetă de dialog - în care se selectează cumouse-ul butonul COLOR şi apoi se selectează culoarea dorită, iar la sfârşit OK. Forma obişnuită pentru cursor (imaginea pe ecran a poziţiei mouse-lui) este de pătrăţel pestecare se suprapun două fire reticulare încrucişate. Dacă se doreşte modificarea acestei forme(mărirea sau micşorarea lungimii firelor reticulare), se selectează succesiv comenzile: Tools Preferences Pointer Cursor size : Percentage of screen size: (1. . .4 . . .100) Apply OK. În Fig.2.2. este reprodusă imaginea iniţială a ecranului (cu fond alb), pe care au fost specificatesemnificaţiile pictogramelor (aşa cum apar ele atunci când cursorul-colimator este menţinut câtevasecunde pe pictograma respectivă) din meniul principal (sus), din meniul Draw = desen (stânga),din meniul Object Snap= salt la respectivul punct (dreapta) şi din meniul Modify= modificări (jos). ABC New Open Save Print Print Copy to Spelling Cut to Preview Clipboard Clipboard Fig.2.1. Primele 8 pictograme ale barei de instrumente standard din Auto CAD R 14. 7
 5. 5. Pentru a nu suprapune aceste texte, pentru primele 8 pictograme din meniul principal semnificaţiileau fost date separat în Fig.2.1, iar pentru meniul Dimension (Cotare) în Fig.2.3. Fig.2.2. Barele cu instrumente din ecranul iniţial şi semnificaţia principalelor pictograme.În partea superioară a ecranului, după pictograma caracteristică şi denumirea AutoCAD aparenumele fişierului respectiv urmat de un punct şi extensia dwg (drawing) (în exemplul din Fig.2.1:Ecran.dwg), apoi, pe rândul următor se află bara de meniuri: File, Edit, View, Insert, Format,Tools, Draw, Dimension, Modify, Help, sub care se află bara cu instrumente standard. Sub primul rând al barei de instrumente standard (New. . . . .Help) se află pictogramele cu ajutorul cărora se poate crea un strat (Layer) sau poate fi activată caseta de dialog pentrustraturi (Layers), iar pictogramele următoare oferă posibilitatea de a activa sau dezactiva straturile(On/Off, Freeze, Lock/Unlock) de a vedea culoarea stratului activ şi tipul de linie: Semnificaţia (în limba română) şi modul de utilizare al acestor pictograme vor fi date în capitolele următoare . Make Layer Layer′ sÎn Fig.2.2. sunt prezentate pictogramele din barele de instrumente: Draw, Modify, Object Snap, carepot fi mutate oriunde (cu ajutorul mouse-lui) sau pot fi şterse (clic sus pe x). Pentru cotare este util să fie activată şi bara de instrumente Dimension : 8
 6. 6. Linear Aligned Ordinate Radius Diameter Angular Baseline Continue Leader Tolerance Center Dimension Dim.Text Fig.2.3. Bara cu instrumente Dimension (pentru cotare) Mark Edit EditDacă se doreşte să fie “la îndemână” şi alte pictograme (ca exemplu, “Text” A ), acestea potfi aduse alături de celelalte cu următoarea succesiune de taste: View - Toolbars - Customize - Draw - Se “agaţă” pictograma respectivă cu mouse-ul şi setrage la locul dorit -CloseÎnafara acestor pictograme(comenzi) care pot fi aduse pe ecran la îndemână, comenzile pot fiselectate şi din bara de meniuri Windows, pentru care există următoarele posibilităţi;FileNew Ctrl+NOpen Ctrl+O AllSave Ctrl+S LayersSave As LinetypeExport Text StylesPrinter Setup Dimension StylesPrint Preview Audit Multiline StylesPrint Ctrl+P Recover BlocksDrawing Utilities Purge ShapesEdit InsertUndo Ctrl+z BlockRedo Ctrl+y External ReferenceCut Ctrl+x Raster ImageCopy Ctrl+c 3D StudioCopy Link ACIS SolidPaste Ctrl+v Drawing Exchange BynaryPaste Special Windows MetafileOle Links Encapsulated Post Script OLE ObjectFormatLayerColorLinetypeText StyleDimension StylePoint StyleUnitsThicknessDrawing LimitsRename 9
 7. 7. ToolsSpelling Bring to FrontDisplay Order Send to Back Bring Above Object Send Under Object Distance Area Mass PropertiesInquiry List I D Point Time Status Set VariableLoad ApplicationRun Script ViewDisplay Image Save Administration RowsExternal Data Base Links Select Objects Export Links SQL EditorObject Snap SettingsDrawing Aids Preset UCS Named UCS Previous Restore Save DeleteUCS List World Object View Origin Z Axis Vector 3 Point X Axis Rotate Y Axis Rotate Z Axis RotateGripsObject Group OnTablet Off Calibrate ConfigureCustomize MenusPreferencesDrawLineRayConstruction LineMultilinePolyline 10
 8. 8. 3D Polyline 3 Points Start, End, DirectionPolygon Start, Center, End Start, End, RadiusRectangle Start, Center, Angle Center, Start, EndArc Start, Center, Length Center, Start, Angle Start, End Angle Center, Start, Length Continue Center, Radius Center, DiameterCircle 2 Points 3 Points Tan, Tan, Radius Tan, Tan, TanDonutSpline CenterEllipse Axis, End Arc MakeBlock Base Define Attributes Single Point Multiple PointPoint Divide MeasureHatchBoundaryRegion Multiline TextText Single Line Text 2 D Solid 3 D Face 3D Surfaces EdgeSurfaces 3 D Mesh Revolved Surface Tabulated Surface Ruled Surface Edge Surface Box Sphere Cylinder Cone Wedge TorusSolids Extrude Revolve Slice Section Interference Drawing Setup View Profile 11
 9. 9. DimensionLinearAlignedOrdinateRadiusDiameterAngularBaselineContinueLeaderToleranceCenter Mark HomeOblique AngleAlign Text LeftStyle CenterOverride RightUpdateModifyProperties External Reference BindMatch Properties FrameObject Image AdjustErase QualityCopy Clip TransparencyMirror Image Clip FrameOffset HatchArray PolylineMove (Object) SplineRotate MultilineScale Attribute SingleStretch Text GlobalLengthenTrimExtendBreakChamfer 3 D ArrayFillet Mirror 3 D3 D Operation Rotate 3 D Align UnionBoolean SubtractExplode Intersect 12
 10. 10. VIEWRedraw RealtimeRegen PreviousRegen All WindowZoom DynamicPan Real Time ScaleAerial View Point CenterModel Space (Tiled) Left In LayoutModel space(Floating) Right Out 1 ViewportPaper Space Up All 2 Viewports Down Extens 3 ViewportsTiled Viewports 4 ViewportsFloating Viewports Select RestoreNamed Views Rotate Delete Tripod Current UCS Join3D Viewpoint Vector World UCS Save Plan View Named UCS3 D Dynamic View Top Bottom Left Right Front Back SW Isometric SE Isometric NE Isometric NW Isom Render SceneHide 256 Color LightShade 256 Color Edge Highlight Materials 16 Color Hidden Line MaterialsLybrary 16 Color Filled MapingRender Background Fog LandscapeNew Landscape EditLandscape LibraryDisplay UCS Icon Origin Normal Preferences Attribute Display On Statistics Text Windows F2 OffToolbars 13
 11. 11. 3. Utilizarea straturilor (Layer) de desenare. Desenul poate fi executat pe mai multe straturi (LAYER) analog cu desenarea a diferite elemente ale unui desen pe mai multe coli de hârtie transparentă şi 1 = redsuprapunerea unora dintre ele. Fiecare strat poate avea altă culoare şi alt tip 2 = yellowde linie (care pot fi modificate ulterior), astfel încât la realizarea desenelor de 3 = greenexecuţie este suficient să fie activat stratul respectiv (îngheţându-se celelalte), 4 = cyandesenului elementului respectiv trebuind să i se aducă doar mici completări. 5 = blueCulorile (Color) au asociate o serie de numere de ordine. Astfel, pentru culorile 6=magenta standard (de bază) aceste numere de ordine sunt specificate alăturat: 7= white/black (Există mult mai multe nuanţe şi culori, care apar în caseta de dialog) Desenarea cu culori diferite (pe ecran) a desenelor tehnice este utilă mai alespentru tipărirea acestora (alb-negru) utilizând linii de grosimi diferite (dacă, în meniul “File”, în caseta de dialog “Print” se selectează “Pen Assignments”,Pen No.7, Pen Width 0.200 (sau valoarea dorită), OK., aceste acţiuni asociază fiecărei culori o anumită grosime de peniţă). În Fig.3.1. este prezentatăcaseta de dialog “Layer” în care au fost introduse 7 straturi (pe lângă stratul “0”existent iniţial dar în care nu este recomandabil să se lucreze). Fig.3.1. Caseta de dialog “Layer” cu şapte straturi nou introduse.Introducerea acestor straturi se face prin selectarea succesivă a comenzilor: NewÎn căsuţa “Name” de sub stratul “0” apare “Layer 1” care este înlocuit cu: AxeClic cu mouse pe culoare (C), comandă în urma căreia pe cran apare caseta dedialog “Select Color” prezentată în Fig.3.2, clic cu mouse pe culoarea dorită 14
 12. 12. (de ex. galben=yellow), OK, după care se revine la caseta “Layer” în care seselectează sub “Linetype” tipul de linie (“Continuous”) după care pe ecranapare caseta de dialog “ Select Linetype” prezentată în Fig.3.3. Fig.3.2. Caseta de dialog “Select Color” în care a fost selectată culoarea”yellow” Fig.3.3. Caseta de dialog “Select Linetype” în care au fost încărcate (“Load”) tipurile de linii: Acad iso02w100 (punctată) şi Acad iso04w100 (punct-segment) pe lângă “Continuous”. În caseta de dialog “Select Linetype” există iniţial selectat numai tipul de liniecontinuă. Având în vedere că în desenul tehnic liniile de ax se trasează cu liniepunct-segment , aceasta aste “încărcată” selectând succesiv butoanele: Load Acad iso04w100 OK 15
 13. 13. În urma acestor acţiuni, în caseta de dialog “Layer” a fost introdus stratul “Axe”,de culoare galbenă, liniile fiind de tipul punct-segment. Se procedează în modsimilar şi pentru introducerea celorlalte straturi, iar la sfârşit se selectează cubutonul “Current” stratul cu care se va începe desenul (în exemplu, Axe) şi OK. Dacă linia dashdot apare ca o linie continuă, trebuie modificat factorul de scară,de ex.: LTSCALE=15Îngheţând (comanda Freeze) un anumit layer acesta nu mai apare pe desen: FDezgheţarea se obţine cu comanda Thaw (urmate de ENTER): TObservaţie: aşa cum se poate vedea din cele prezentate mai sus, pentru numeroasecomenzi este suficient să se tasteze numai o literă (de obicei iniţiala denumiriiacesteia -scrisă cu majusculă-bold în cadrul dialogului ) .Având stabilite layerele necesare, pentru începerea desenului trebuie să ne asigurămcă layerul curent este cel în care dorim să desenăm în momentul respectiv. Pentru aceasta este suficient ca în cadrul casetei de dialog "Layer " să selectăm layeruldorit=current.În timpul realizării desenului se pot face modificări ale culorilor şi tipurilor de liniiutilizate cu ajutorul pictogramelor prezentate în Fig.3.4. Fig.3.4. Pictogramele pentru controlul straturilor (Layers) de desenare- Selectarea primei pictograme din stânga (Make Object′s Layer Current) are ca efect apariţia următorului text în linia de comandă (jos): Select Object whose layer will become current: după care, dacă se selectează o anumită linie din desen (clic cu mouse pe ea) , stratul în care se desenează se schimbă cu cel în care a fost desenată linia respectivă.- Selectarea celei de a doua pictograme din stânga are ca efect apariţia casetei de dialog prezentate în Fig.3.1.- Selectarea pictogramei compuse: are ca efect apariţia listei cu toate Axe straturile existente şi starea lor, aşa cum este prezentată în Fig.3.5. Fig.3.5. Caseta de control a straturilor (Layers) 16
 14. 14. În caseta de control a straturilor se pot face următoarele selectări:- Selectarea pictogramei : (On / Off) are ca efect activarea/dezactivarea stratului respectiv.- Selectarea pictogramei: ( Freeze/ Thaw in all viewports) are ca efect îngheţarea/ dezgheţarea stratului respectiv(altul decât sttratul curent) în toate cadrele vizuale.- Selectarea pictogramei: (Freeze/ Thaw în current viewport) are ca efect îngheţarea/ dezgheţarea stratului în cadrul vizual curent.- Selectarea pictogramei: ( Lock/Unlock) are ca efect zăvorârea/ deszăvorârea stratului.- Selectarea pictogramei compuse: Cyan are ca efect afişarea listei culorilor, aşa cum se poate vedea în Fig.3.6. Fig.3.6. Lista culorilor care pot fi utilizate Fig.3.6. Lista culorilor care pot fi utilizate Fig.3.7.Caseta pentru modificarea culorii şi formei liniilor 17
 15. 15. Modificarea culorii sau a tipului de linie dintr-un desen existent se poate face prinselectarea pictogramei“Properties”:(roşu, galben, albastru)în urma căreia este afişată caseta de dialog “Modify”(Fig.3.7) A- Selectarea pictogramei: (Linetype) are ca efect apariţia casetei de dialog prezentate înFig.3.8. Fig.3.8. Caseta de dialog pentru tipurile de linii utilizate- Selectând pictograma compusă: By Layer pe ecran vor fi afişate tipurile de linii încărcate (Load), aşa cum se observă din Fig.3.9, în caseta respectivă putându-se selecta alt tip de linie . Fig.3.9. Tipurile de linii încărcate 18
 16. 16. 194. Transfocarea desenului (comenzile ZOOM) Desenele se execută de obicei la scara 1:1. Pe ecran se poate afişa fie întregul desen,fie o anumită zonă din acesta (atunci când se doreşte mărirea unei anumite zone),cu ajutorul comenzii ZOOM (se tastează iniţiala cuvântului): Z+ENTER-Dacă această comandă este urmată de tastarea literei A (iniţiala cuvântului All=tot):pe ecran apare întregul desen: A+ENTER-Dacă se tastează litera W (iniţiala cuvântului Window=fereastră) sauC (Crossing= fereastră ce include toate entităţile din interior plus cele intersectate demarginile ferestrei): W (C)în zona de dialog se vor cere punctele care marchează colţurile ferestrei (x-x) şi carepot fi indicate cu ajutorul mouse-ului (clic menţinut apăsat la unul din colţurile xferestrei, tras pe diagonala ferestrei şi eliberat la colţul diagonal opus) după care,pe întregul ecran apare afişată imediat fereastra selectată: xOpţiunile comenzii ZOOM (pot fi selectate şi cu ajutorul pictogramelor din bara deinstrumente standard)sunt următoarele:All/Center/Dynamic/Extens/Left/Previous/Window/<Scale(x)>:Center-se cere centrul zonei care va fi mărită/micşorată şi factorul de mărire, urmat de xDynamic- pe ecran apare tot desenul peste care se suprapune un dreptunghi care poatefi mărit sau micşorat.Extens-pe ecran apare întreg desenulLeft- se cere colţul din stânga jos al viitorului ecran şi factorul de modificare.Previous- apare ecranul anteriorScale- prin introducerea unei valori numerice, aceasta este considerată scară dacăeste urmată de x (de ex. 5x măreşte desenul de 5 ori)Fără a interveni asupra mărimii imaginii, dreptunghiul care delimitează zona afişatăpoate fi deplasat cu ajutorul comenzii: PANAceasta trebuie urmată de indicarea punctului de deplasat şi noua sa poziţie.Acelaşi efect îl are selectarea pictogramei Pan Realtime (având aspectul unei mâini,care, după selectare apare şi pe ecran- legată de deplasările mouse-lui) urmată de : ENTER Selectarea pictogramei Aerial View (cu aspectul unui avion) are ca efect afişareaunei casete de dialog conţinând comenzile ZOOM şi PAN dintre care vor putea fiselectate cele dorite.Având stabilite layerele necesare, pentru începerea desenului trebuie să ne asigurămcă layerul curent este cel în care dorim să desenăm în momentul respectiv. Pentru aceastaeste suficient ca în cadrul casetei de dialog "Layer control" să selectăm layerul dorit=current.5. Realizarea desenului5.1. Puncte (noduri) Punctele pot fi marcate pe desen cu ajutorul comenzii “Point+ENTER”sau a pictogrameicorespunzătoare (Point) din meniul Draw, conform tabelului următor: Forma (nimic) + x ⎥ Codul 0 1 2 3 4 Forma Codul 32 33 34 35 36 Forma Codul 64 65 66 67 68 Forma Codul 96 97 98 99 100Comenzile PDMODE şi PDSIZE determină afişarea casetei de dialog cu ajutorul căreia pot fi 19
 17. 17. 20alese forma şi dimensiunile figurii care va marca punctul (o mărime între 1 şi 100, de obicei 4)5.2. Linii (şi punctele de la capetele segmentelor de linii) Ca şi în geometrie, segmentele liniilor sunt definite prin distanţele dintre două puncte(From point, to point). Pentru a trasa o linie este suficient să se introducă de la tastatură Llitera"L"(Line) urmată de "ENTER", la sfârşitul liniei deschise apăsându-se din nou :ENTER sau, dacă linia se închide în punctul iniţial, litera"C"(Close).Pe lângă procedeul descris mai sus se poate selecta cu mouse-ul pictograma respectivă: Punctele de la capetele segmentelor de linii pot fi indicate în mai multe moduri:a. prin introducerea coordonatelor absolute (Ox şi Oy). ale punctului respectiv de la tastatură, valorile fiind separate prin virgulă;b. prin introducerea coordonatelor relative (pentru fiecare segment originea este punctul precedent) de la tastatură, înainte de introducerea valorilor coordonatelor relative scriindu-se semnul: “@” valorile coordonatelor relative fiind separate prin virgulă; dacă "deplasarea" spre al doilea punct este în sens invers faţă de direcţiile axelor de coordonate, valoarea coordonatei relative va fi precedată de semnul"-".c. Prin introducerea coordonatelor polare relative (pentru fiecare segment originea este punctul precedent) de la tastatură, pentru fiecare "second point" scriindu-se semnul "@" urmat de lungimea segmentului , semnul "<" şi valoarea unghiului măsurată în sens trigonometric. Dacă sensul de măsurare a unghiului este cel orar, valoarea sa va fi precedatã de semnul "-".Succesiunea comenzilor necesare pentru obţinerea unor asemenea linii este dată mai jos,(după fiecare set de date introduse-L sau coordonatele unui punct- se apasă şi tasta : ENTER)în stânga fiind reprodus textul care apare în linia de comandă, în dreapta elementeleintroduse de utilizator prin tastare, iar între aceste date a fost reprezentată imagineacare apare pe ecran (mai puţin punctele marcate cu P1........ P6 şi coordonatele lordintre paranteze ).a. Command: L From point: 20,250 To point: P2(70,250) 70,250 To point: P1(20,250) P4(110,240) 70,230 To point: 110,240 P3(70,230) P5(176,234) To point : 176,240 To point: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ENTERb. Command: L From point: 20,170 To point: @50,0 P2(@50,0) P6(@-30,15) To point: @0,-20 P1(20,170) P4(@40,10) To point: @0,-20 To point: @40,10 P3(@0,-20) P5(@66,-6) To point: @66,-6 To point: @-30,15 To point: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ENTERc. Command: L From point: P2(@50<0) P4(@40<30) P6(@25<60) 20,90 P1(20,90) 20 P3(@20<-90) P5(@70<-30)
 18. 18. 21 To point: @50<0 To point: @20<-90 To point: @40<30 To point: @70<-30 To point: @25<60 To point: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ENTERPunctele pot fi selectate foarte uşor (dar mai puţin precis) executând clic cu tastadin stânga mouse-lui (şi urmărind simultan coordonatele afişate sub linia de comandă). Dacă s-a greşit, se selectează pictograma “ Undo”:sau se apasă tasta "U = Undo"urmată de ENTER, sau CTRL+C.Apăsarea tastei ENTER după executarea unei comenzi determină repetarea acesteia.Revenirea la situaţia dinaintea ştergerii se face tastând “Redo”:În cazul în care au fost trasate deja o serie de linii, pot fi obţinute puncte precis poziţionate, cu ajutorul modului OSNAP=Object SNAP, puncte definite prin:d. Capătul unei linii (END=ENDpoint) sau pictograma: În linia de comandă apare "of": în urma căruia trebuie selectată linia cu ajutorul mouse-lui.e. Mijlocul unei linii (MID=MIDpoint) sau pictograma: În linia de comandă apare"of", în urma căruia trebuie selectată linia respectivă cu ajutorul mouse-lui.f. Intersecţia a două linii (INT=INTersection) sau pictograma: În linia de comandă apare de două ori "of:", în urma cărora trebuie selectate cele două linii care se intersectează (cu ajutorul mouse-lui).g. Intersecţia aparentă a două linii (Apparent intersection)=pictograma: În linia de comandă apare de două ori "of:", în urma cărora trebuie selectate cele două linii care se intersectează (cu ajutorul mouse-lui).h. Centrul unui cerc (CEN=CENter) sau pictograma: În linia de comandă apare "of", în urma căruia trebuie selectat cercul în al cărui centru va fi situat punctul respectiv ( cu ajutorul mouse-lui).i. Selectarea punctelor cardinale ale unui cerc se face cu ajutorul comenzii QUA= QUAdrant sau a pictogramei: în urma căreia în linia de comandă apare "of" şi se selectează câte un punct pe periferia cercului, cât mai aproape de poziţia cardinală dorită.j. Punctul de tangenţă la un cerc (Tangent) se face prin selectarea pictogramei: în urma căreia în linia de comandă apare “to:” şi se selectează cercul respectiv.k. Trasarea unei perpendiculare pe o entitate se face cu ajutorul comenzii PER= PERpend, sau a pictogramei: Evident, trebuie mai întâi marcat punctul de început al liniei, apoi dată comanda PER, după care, în linia de comandă apare "to" şi trebuie selectată entitatea pe care va fi perpendiculară linia. l. Selectarea punctului de inserare a unui text se poate face cu comanda INS=INSert, sau a pictogramei: în urma căreia, în linia de comandă apare "of" şi trebuie selectat punctul respectiv cu ajutorul mouse-lui.m. Selectarea unor puncte marcate cu comenzi ca POINT, DIVIDE, MEASURE, se face cu ajutorul comenzii NOD = NODe sau a pictogramei: în urma căreia, în linia de comandă apare “of:” şi se selectează punctul 21
 19. 19. 22 respectiv.n. Cel mai apropiat punct faţă de o linie, cerc sau arc,(NEA= NEArest)sau pictograma: în urma căreia se selectează punctul de pornire al liniei (cât mai apropiat de entitatea de la care porneşte linia) şi punctul final al liniei (cât mai apropiat de entitatea la care dorim să ajungă linia) cu ajutorul mouse-lui.În continuare sunt date o serie de exemple de trasare a liniilor cu ajutorulcomenzilor OSNAP prezentate la punctele d, e….m. Punctele selectate cuajutorul mouse-lui vor fi notate cu S1, S2, ……S9. Entităţile existente pedesen înainte de trasarea liniei sunt trasate cu linii subţiri. Comenzile datede la tastatură vor fi încheiate cu ENTER. De observat modificareaaspectului cursorului-colimator în urma selectării comenzii (sau pictogramei)din bara de instrumente OSNAP.d. ENDpoint (există pe desen laturile orizontală şi verticală ale triunghiului final)Command: L+ENTERFrom point: ENDof: S1 S1to point: ENDof : S2 S2 ENTER e. MIDpoint (pe desen există o linie şi un punct P1)Command: L+ENTERFrom point: P1 S1 P1To point: MIDof : S1 ENTERf. INTersection (există pe desen un dreptunghi)Command: L+ENTERFrom point: S2 INTof: S1to point : INTof: S1 S2 ENTERg. Appint (Apparent intersection) (pe desen există liniile neintersectate)Command: Appint+ENTER S1From point: S1 and S2 S2 S3 S4to point: S3 and S4 ENTERh. CENter (există pe desen două cercuri)Command: L+ENTERFrom point: S2 CENof : (se selectează un punct de pe cerc) S1 S1 22
 20. 20. 23To point: (se selecteazã un punct de pe celălalt cerc) CENof: S2 i. QUAdrant (pe desen există un cerc)Command: L+ENTERFrom point: QUAof S1 S2To point: QUAof S2To point: QUA S4 S1of: S3To point: QUAof: S3 S4 ENTERj. PERpendicular (pe desen există o linie şi un punct P1)Command: L+ENTERFrom point: P1 P1 S1To point: PERto: S1 ENTERk. TANgent (pe desen există un cerc şi un punct P1)Command: L+ENTERFrom point: P1To point: P1 TANto S1 S1 ENTERm. NODe (pe desen există selectate punctele P1 şi P2)Command: P1 S1 L+ENTERFrom point: NODof : S1To point: S1 NODof : P1 S2 ENTERn. NEArest (pe desen există un cerc şi o linie)Command: L+ENTERFrom point: NEAof S1 S1To point: S2 NEAof S2 ENTER Comanda OFFSET (din bara de instrumente Modify) determinătrasarea unor linii (sau cercuri, arce) paralele, situate la distanţele dorite.Pe desen trebuie să existe trasată cel puţin o linie la care se vor duce liniileparalele.Succesiunea comenzilor pentru trasarea liniilor paralele este de forma: 23
 21. 21. 24Command: Selectarea pictogramei sau: OFFSET +ENTEROffset distance or Through<Through>: 10Select object to offset: S1Side to offset? S1 S2Select objects to offset S2 ENTERO aplicaţie imediată este prezentată mai jos şi se referă la trasarea conturului unui formatA4 şi a indicatorului (deasupra figurii sunt date distanţele dintre liniile verticale şi grosimea lor). 10 5 5 5 35 15 19,5 13 5 5 35 15 19,5 13 10 Fig. 5.2.1. Indicatorul formatului A4 şi punctele sale caracteristice.Punctele caracteristice pentru indicator au fost notate cu P1. . . .P26 şi au următoarele coordonate(cu originea în colţul stânga-jos): P1(15,10) P12(75,10) P14(107.5,10) P2(15,66) P11(60,66) P13(75,66) P15(107.5,66) P17(187,66) P3(200,66) P4(15,30) P5(200,30) P6(15,50) P7(200,50) P8(35,30) P10(60,30) P16(187,30) P9(35,50) P18(75,14) P19(107.5,14) P20(15,34) P21(75,34) P22(107.5,35) P23(187,35) P24(107.5,40) P25(187,40)Intervalele dintre liniile din partea de sus este de 4 mm (cu excepţia liniilor P22-P23 şi P24-P25caredelimitează spaţii de câte 5 mm. Este recomandabil să fie activat modul “ORTHO”.Conturul formatului A4 poate fi trasat în layerul “Subtire” prin următoarea succesiune decomenzi: Command: L+ENTER From point: 0,0+ENTER to point: 210,0+ENTER to point: 210,297+ENTER ENTERCommand: (OFFSET+ENTER) 24
 22. 22. 25Offset distance or Through< Through>: 297+ENTERSelect object to offset: (Se selectează linia orizontală de jos) S1Side to offset: (Se selectează un punct deasupra liniei orizontale de jos) S2+ENTEROffset distance or Through< Through>: 210+ENTERSelect object to offset: (Se selectează linia verticală din dreapta) S3Side to offset: (Se selectează un punct la stânga liniei verticale din dreapta) S4+ENTERChenarul formatului se trasează cu linie groasă (în layerul “Contur”) cu următoarea succesiune decomenzi:Command:Offset distance or Through< Through>: 10+ENTERSelect object to offset: (Se selectează linia orizontală de jos) S1Side to offset: (Se selectează un punct deasupra liniei orizontale de jos)S2+ENTEROffset distance or Through< Through>: 10+ENTERSelect object to offset: (Se selectează linia verticală din dreapta) S3Side to offset: (Se selectează un punct la stânga liniei verticale din dreapta) S4+ENTERSelect object to offset: (Se selectează linia orizontală de sus) S5Side to offset: (Se selectează un punct sub linia orizontală de sus) S6+ENTEROffset distance or Through< Through>: 10+ENTERSelect object to offset: (Se selectează linia verticală din stânga) S7Side to offset: (Se selectează un punct la dreapta liniei verticale din stânga) S8+ENTERÎn urma acestor comenzi, liniile chenarului sunt la fel cu cele ale conturului,deci subţiri, şi se intersectează la colţuri. Pentru a tunde colţurile se dăcomanda “Trim+ENTER” sau se selectează pictograma :după care, la cererea de selectare care apare în linia de comandă se selectează limitele până la care se vor tunde liniile, deci cele 4 segmente alechenarului+ENTER, după care, la noua cerere de selectare se vor selecta pe rândsegmentele care trebuie şterse. Pentru modificarea tipului de linie se dă comanda “Change” sau se selectează pictograma: A“Properties”(tricolorul din partea dreapta sus a ecranului) după care apare caseta de dialog prezentată în Fig.3.7 (Modify Line) în care se schimbă culoarea liniei (eventual şi tipul liniei). Ca exerciţiu, indicatorul se poate trasa utilizând coordonatele punctelor extreme aleliniilor, dar, cel mai indicat mod de desenare este cu ajutorul comenzilor Offset şi Trim(în Current Layer Contur):Liniile din stânga şi de sus (groase):Command: L+ENTERFrom point: 15,10+ENTERTo point: @0,56+ENTERTo point: @185,0+ENTERTo point: ENTERCommand: sau:OFFSET+ENTERLiniile verticale groase:Offset distance or Through<Through>: 60 +ENTERSelect object to offset: (se selectează un punct pe linia verticală din stânga) P4Side to offset (se selectează un punct spre dreapta punctului anterior, P4) P8 25
 23. 23. 26Command: ENTEROffset distance or Through<Through>: 32.5+ENTERSelect object to offset: (se selectează un punct pe linia verticală trasată anterior) P21Side to offset (se selectează un punct spre dreapta punctului anterior, P21) P22Command: ENTEROffset distance or Through<Through>: 79.5+ENTERSelect object to offset: (se selectează un punct pe linia verticală trasată anterior) P22Side to offset (se selectează un punct spre dreapta punctului anterior, P22) P25Command: ENTERLiniile orizontale groase:Offset distance or Through<Through>: 16+ENTERSelect object to offset: (se selectează un punct pe linia orizontală de sus) P11Side to offset (se selectează un punct sub punctul anterior, P11) P10Command: ENTEROffset distance or Through<Through>: 20+ENTERSelect object to offset: (se selectează un punct pe linia orizontală trasată anterior) P9Side to offset (se selectează un punct sub punctul anterior, P9) P8 Command: sau:TRIM+ENTERSelect cutting edge(s): P9 şi P8+ENTERSelect objects: un punct sub P16 şi P17+ENTERLiniile orizontale subţiri:Command: sau: OFFSET+ENTEROffset distance or Through<Through>: 4+ENTERSelect object to offset: (se selectează un punct pe linia orizontală de sus) P11Side to offset (se selectează un punct sub punctul anterior, P11) P10Command: A sau: CHANGE+ENTERSelect objects: (Se selectează linia orizontală trasată anterior) +ENTERApare caseta de dialog în care se modifică Layerul= Subtire +OKSe repetă trasarea liniilor paralele orizontale subţiri distanţate cu 4(sau 8)mm de 6 ori,apoi se tund având ca limită linia P21 sau, la ultima P22. Liniile P24-P25 , P221-P23şi P18-P19 pot fi trasate în acelaşi mod.Liniile verticale subţiri se vor trasa în Layerul Subtire:Command: L+ENTERFrom point: 20,66+ENTERTo point: 20,50+ENTERTo point: ENTERCommand: sau: OFFSET+ENTEROffset distance or Through<Through>: 5+ENTERSelect object to offset: (se selectează un punct pe linia verticală trasată anterior)Side to offset (se selectează un punct spre dreapta punctului anterior) P9Command: ENTER 26
 24. 24. 27Offset distance or Through<Through>: 10+ENTERSelect object to offset: (se selectează un punct pe linia verticală trasată anterior)Side to offset (se selectează un punct spre dreapta punctului anterior) P21Command: sau: TRIM +ENTERSelect cutting edge(s): ENTER (se selectează un punct de pe linia P6-P7) +ENTERSelect objects: (se selectează un punct de pe linia trasată anterior, deasupra lui P9) +ENTERCommand: sau: OFFSET+ENTEROffset distance or Through<Through>: 60+ENTERSelect object to offset: (se selectează un punct pe prima linie verticală subţire)Side to offset (se selectează un punct spre dreapta punctului anterior) P24Offset distance or Through<Through>: 19.5+ENTERSelect object to offset: (se selectează un punct pe linia trasată anterior)Side to offset (se selectează un punct spre dreapta punctului anterior) P24Offset distance or Through<Through>: 13+ENTERSelect object to offset: (se selectează un punct pe linia trasată anterior)Side to offset (se selectează un punct spre dreapta punctului anterior) P25Se repetă offsetarea liniilor verticale subţiricu distanţele: 5, 5, 35, 15, 19.5 +ENTERCommand: sau: EXTEND+ENTERSelect boundary edge(s): P10+ENTERSelect object to extend: P11+ENTEROdată terminată trasarea formatului şi indicatorului, este recomandabil ca fişierul respsctiv să fiesalvat pentru a putea fi refolosit. Acest lucru se face selectând din meniul FILE comanda “SAVEAS”, dându-i un nume, de ex., “IND.dwg”, Save (sau OK) . 27
 25. 25. 285.3. Cercuri.Cercurile se obţin foarte uşor cu ajutorul comenzii"CIRCLE" şi ENTERsau a pictogramei:Pe ecran apare mesajul:Command: CIRCLE 3P/3P/TTR/<Center point>:prin care suntem întrebaţi dacă dorim să construim cercul într-unul din modurilespecificate mai sus, şi anume:a. prin centru şi rază sau diametrub. prin trei puncte de pe cerc (3P)c. prin două puncte de pe cerc diametral opuse (2P)d. prin specificarea a două entităţi la care cercul va fi tangent şi a mărimii razei (TTR)În continuare vor fi date exemple pentru cele 4 situaţii.a.Command: Selectarea pictogramei: sau: CIRCLE+ENTERCIRCLE 3P/2P/TTR/<Center point>: C(100,100)+ENTER RDiameter/<Radius>: 20+ENTER(Dacă se dă diametrul în loc de rază,se va scrie C mai întâi “D+ENTER”, apoi se va da valoarea)b.Command: Selectarea pictogramei: sau: P2 CIRCLE+ENTERCIRCLE 3P/2P/TTR/<Center point>: P3 3P+ENTERFirst point: P1(50,50)+ENTERSecond point: P2(70,100)+ENTERThird point: P3(80,90)+ENTER P1c.Command: Selectarea pictogramei: sau: P2 CIRCLE+ENTERCIRCLE 3P/2P/TTR/<Center point>: 2P+ENTERFirst point on diameter: P1(50,50)+ENTERSecond point on diameter: P2(75,75)+ENTER P1d. (pe desen există cele două entităţi, de ex. elipsa şi linia):Command: Selectarea pictogramei: sau: CIRCLE+ENTERCIRCLE 3P/2P/TTR/<Center point>: P2 TTR+ENTEREnter tangent specification: (se indică un punct de pe linie) P1Enter tangent specification:(se indică un punct de pe elipsă) P2+ENTER P15.4. Arce de cerc 28
 26. 26. 29Trasarea unui arc de cerc se face cu ajutorul comenzii: ARC+ENTER sau a pictogramei:în mai multe moduri, pentru definire fiind nevoie de trei elemente:a. prin trei puncte: P1Command: Pictograma: sau: ARC+ENTERCenter/<Start point>: P2 P1(100,100)+ENTERCenter/End/<Second point>: P2(120,80)+ENTEREnd point: P3 P3(140,75)+ENTERb. prin punct iniţial, centru şi punct final:Command: Pictograma: sau: ARC+ENTER P3Center/<Start point>: P1(180,150)+ENTERCenter/End/<Second point>: Ce+ENTERCenter: P2(150,150)+ENTERAngle/Length of chord/<End point>: P2 P3(145,180)+ENTER P1c. prin punct iniţial, centru, unghi la centru:Command: Pictograma: sau: ARC+ENTERCenter/<Start point>: P1(100,200)+ENTERCenter/End/<Second point>: Ce+ENTER 90oCenter: P2 P2(60,200)+ENTERAngle/Length of chord/<End point>: P1 A+ENTERIncluded angle: 90+ENTERd. prin punct iniţial, centru, lungimea corzii:Command:Pictograma: sau: ARC+ENTERCenter/<Start point>: P1(150,200)+ENTERCenter/End/<Second point>: Ce+ENTERCenter: P2(110,200)+ENTERAngle/Length of chord/<End point>: L+ENTERLength of chord: P2 P1 50+ENTERe. prin punct iniţial, punct final, rază:Command: Pictograma: sau: ARC+ENTERCenter/<Start point>: P1(60,250)+ENTERCenter/End/<Second point>: E+ENTEREnd point: P2 P2(25,280)+ENTERAngle/Direction/Radius/<Center point>: R+ENTERRadius: 30+ENTER R P1f. prin punct iniţial, punct final, unghi:Command:Pictograma: sau: ARC+ENTER P2 29 90o P P P1
 27. 27. 30Center/<Start point>: P1(120,220)+ENTERCenter/End/<Second point>: E+ENTEREnd point: P2(80,180)+ENTERAngle/Direction/Radius/<Center point>: A+ENTERIncluded angle: 90 +ENTERg. prin punct iniţial, punct final, direcţie iniţială (unghi):Command: Pictograma: sau: P2 ARC+ENTERCenter/<Start point>: P1(200,220)+ENTERCenter/End/<Second point>: 90o E+ENTEREnd point: P3 P2(180,260)+ENTERAngle/Direction/Radius/<Center point>: P1 D+ENTERDirection from start point: 90+ENTERh. Continuarea ultimei linii sau a ultimului arc (vezi figura precedentă,stânga):Command: Pictograma: sau: ARC+ENTERCenter/<Start point>: ENTEREnd point: P3(145,235)+ENTER5.5. Poligoane regulate .Poligoanele regulate pot fi desenate cu ajutorul comenzii POLYGON+ENTER sau prin selectareapictogramei: şi pot fi definite în cinci moduri:a. Poligon regulat înscris într-un cerc definit prin centru şi rază:Command: Pictograma: sau: POLYGON+ENTERNumber of sides: 4+ENTEREdge/<Center of polygon>: P1(60,60)+ENTERInscribed in circle/Circumscribed about circle (I/C): P1 I+ENTERRadius of circle: R 20+ENTERb. Poligon regulat înscris într-un cerc definit prin centru şi un punct:Command: Pictograma: sau: POLYGON+ENTERNumber of sides: 6+ENTEREdge/<Center of polygon>: P1 P1(100,60)+ENTER RInscribed in circle/Circumscribed about circle (I/C): I+ENTERRadius of circle: P1 P2(85,35)+ENTER P2c. Poligon regulat circumscris unui cerc definit prin centru şi rază:Command: Pictograma: sau: POLYGON+ENTERNumber of sides: 5+ENTER 30 P
 28. 28. 31Edge/<Center of polygon>: P1(180,60)+ENTERInscribed in circle/Circumscribed about circle (I/C): C+ENTERRadius of circle: 15+ENTERd. Poligon regulat circumscris unui cerc definit prin centru şi un punct:Command: Pictograma: sau: POLYGON+ENTERNumber of sides: P1 8+ENTEREdge/<Center of polygon>: P2 P1(100,100)+ENTERInscribed in circle/Circumscribed about circle (I/C): C+ENTERRadius of circle: P2(80,100)+ENTERe. Poligon regulat construit prin indicarea punctelor din două colţuri alăturate:Command:Pictograma: sau: POLYGON+ENTERNumber of sides: 3+ENTEREdge/<Center of polygon>: E+ENTERFirst point of edge: P1(100,150)+ENTERSecond point of edge: P1 P2 P2(130,100)+ENTER5.6. DreptunghiulConstruirea unui dreptunghi este utilă mai ales în faza iniţială a desenării şi anumeîn faza de amplasare pe "coala de desen" a componentelor desenului.Desenul propriuzis are mai multe proiecţii (de obicei) amplasate corespunzător înanumite zone ale colii de desen. Este relativ uşor -mai ales pentru început- să sedelimiteze aceste zone cu ajutorul unor linii închise (care se vor şterge ulterior)realizate sub forma unor dreptunghiuri obţinute în urma comenzilor următoare:(este recomandabil ca pe ecran sã fie vizibilă întreaga "coală de desen", ceiace sepoate obţine cu ajutorul comenzii ZOOM+ENTER şi A+ENTER)Command: Pictograma: sau: RECTANG+ENTERFirst corner (se indică un punct corespunzător P2unui colţ al dreptunghiului, de ex.:): P1(10,10)+ENTEROther corner (se indică un punct corespunzător P1colţului diagonal opus, de ex.:): P2(150,100)+ENTER5.7. ElipsaDesenarea unei elipse se poate realiza cu ajutorul comenzii ELLIPSEşi pot fi întâlnite următoarele situaţii:a. Elipsa definită prin axe şi excentricitateCommand: Pictograma: sau: ELLIPSE+ENTERArc/Center<Axis endpoint 1>: P1(50,50)+ENTERAxis endpoint 2: P2(100,50)+ENTER P1 P2<Other axis distance>/Rotation 30+ENTER 31
 29. 29. 32b. Elipsa definită prin axeCommand:Pictograma: sau: ELLIPSE+ENTERArc/Center /< Axis endpoint 1 >: P3 P1 P1(120,50)+ENTER P1 P2Axis endpoint 2: P2(170,50)+ENTER<Other axis distance>/Rotation: P3(145,65)+ENTERc. Elipsa obţinută prin rotireCommand: Pictograma: sau: ELLIPSE+ENTERArc/Center/<Axis endpoint 1>: P1(120,150)+ENTERAxis endpoint 2: P1 P2 P2(170,150)+ENTER<Other axis distance/Rotation: R+ENTERRotation around major axis: 60+ENTER(Rotation = R+ENTER defineşte unghiul sub care RETURNeste privit cercul, sau unghiul secţiunii printr-un cilindru faţă de direcţianormală la axă, deci R=maxim 89,4 defineşte o elipsă aplatisată= olinie, iar R=0 defineşte un cerc)d. Elipsă definită prin centru şi axe:Command:Pictograma: ELLIPSE+ENTERArc/Center/<Axis endpoint 1>: P1 C+ENTERCenter of ellipse: P1(70,200)+ENTER PAxis endpoint 2: P2(70,185)+ENTER<Other axis distance/Rotation: P3(100,200)+ENTER P2e. Arc elipticCommand: Pictograma: sau: ELLIPSE+ENTERArc/Center/<Axis endpoint 1>: A+ENTERCenter of ellipse: P1(120,200)+ENTERAxis endpoint 2: S1 S2 P2(120,180)+ENTER<Other axis distance/Rotation: -30 P1 40+ENTERParameter/<start angle>: -30+ENTERParameter/Included /<end angle>: P2 230+ENTER 230Observaţie: Dacă desenul arcului sau cercului apare pe ecran ca un poligon (construit dinsegmente), se dă comanda: Viewres+ENTER, în urma căreia este afişată densitatea segmentelor“100” şi care poate avea valori între 10 şi 20000. Dacă se dă o densitate mai mare –de ex.10000+ENTER- cercurile vor apărea mult mai corect. 32
 30. 30. 5.8 Teşituri şi racordăriAcestea se realizează cu ajutorul comenzilor CHAMFER şi FILLET. Pentru realizarea uneiteşituri sau racordări, pe desen trebuie să existe trasate liniile cărora să li se poată aplica acestecomenzi şi care pot fi selectate cu ajutorul mouse-lui. Setul de comenzi pentru realizarea uneiteşituri sau racordări este aproximativ acelaşi, aşa cum se poate vedea din exemplele următoare.Liniile existente pe desen au fost reprezentate cu linii subţiri iar cele nou apărute în urmacomenzilor specificate au fost reprezentate cu linii mai groase, deşi pe ecran ele apar la fel.a. Teşire la 45o:Command: Pictograma: sau: CHAMFER+ENTE R(TRIMmode) Current chamfer Dist 1=10.00, Dist 2=10.00Polyline/Angle/Trim/Method/Distance/<Select first line>: D+ENTEREnter first chamfer distance<10>: 2+ENTER S1Enter second chamfer distance<2>: ENTERCommand: ENTERCHAMFER S2(TRIMmode) Current chamfer Dist 1=2.00, Dist 2=2.00Polyline/Angle/Trim/Method/Distance/<Select first line>: S1Enter second line: S2b.Teşire cu distanţe diferite:Succesiunea comenzilor este aceiaşi cu cea perzentată la punctul a, dar la întrebarea: S1Enter second chamfer distance<2> se răspunde tastând cea de a doua valoare:(de ex.:4)iar ordinea de selectare a liniilor trebuie să fie aceiaşi cu cea a indicării distanţelor. S2c. Teşirea unei polylinii ( linie având şi grosimea=width dorită):Command: Pictograma: sau: CHAMFER+ENTE R(TRIMmode) Current chamfer Dist 1=10,00, Dist 2=10.00Polyline/Angle/Trim/Method/Distance/<Select first line>: D+ENTEREnter first chamfer distance<10>: 5+ENTEREnter second chamfer distance<5>: S1 ENTERCommand: ENTERCHAMFER(TRIMmode) Current chamfer Dist 1=5.00, Dist 2=5.00Polyline/Angle/Trim/Method/Distance/<Select first line>: P+ENTERSelect 2D polyline: S14 lines were chamferedd. Teşire cu un anumit unghi:Command: Pictograma: sau: CHAMFER+ENTE R(TRIMmode) Current chamfer Dist 1=10.00, Dist 2=10.00Polyline/Angle/Trim/Method/Distance/<Select first line>: A+ENTEREnter the chamfer length of the first line<20>: 10+ENTEREnter chamfer angle from the first line<0>: S1 30+ENTERCommand: ENTERCHAMFER S2 33
 31. 31. (TRIMmode) Current chamfer Length=10.00, Angle=30Polyline/Angle/Trim/Method/Distance/<Select first line>: S1Enter second line: S2e. Racordarea a două linii cu o anumită rază:Command: Pictograma: sau: S1 FILLET+ENTERPolyline/Radius/Trim/<Select two objects>: R+ENTEREnter fillet radius <0>: 5+ENTERCommand: ENTERPolyline/Radius/Trim/<Select two objects>: S2 S1 S2Observaţie: Dacă raza are valoarea "0"cele două linii se vor intersecta .f. Racordarea a două cercuri ( nu se modifică desenul cercurilor iniţiale):Command: Pictograma: sau: FILLET+ENTERPolyline/Radius/Trim/<Select two objects>: R+ENTEREnter fillet radius: 10+ENTERCommand: ENTERPolyline/Radius/<Select two objects>: S1 S2 S1 S2g. Racordarea unei polylinii:Command: Pictograma: sau: FILLET+ENTERPolyline/Radius/Trim/<Select two objects>: R+ENTEREnter fillet radius <0>: 2+ENTERCommand: S1 ENTERPolyline/Radius/<Select two objects>: P+ENTERSelect 2D polyline: S14 lines were filleted5.9. Polilinii şi alte obiecte "Pline".Modul de reprezentare pentru obiectele pline este FILL, care poate fi activ=ON=umple cu culoareobiectele "Pline" desenate, sau inactiv=OFF= apare doar conturul exterior al respectivelor obiecte"Pline".Liniile trasate cu ajutorul comenzilor prezentate anterior (Line, Circle, Arc) sunt foarte subţiri (seconsideră grosimea=Width=0 pentru imprimantă, dar pentru plotter fiecărei culori i se poate asociao anumită grosime a peniţei).Se pot utiliza linii cu grosime constantă cu ajutorul comenzii TRACE urmată de precizareagrosimii liniei (această comandă fiind în rest similară comenzii LINE); sau suprafeţe poligonalepline cu ajutorul comenzii SOLID; sau suprafeţe inelare pline cu ajutorul comenzii DONUT (sauDOUGHNUT) al căror aspect (pentru Fill on şi off) este reprezentatmai jos:.Dacă se doreşte ca anumite linii (sau arce sau cercuri) să aibă o anumită grosime, atunci seutilizează comanda POLYLINE = PLINE =PL , care poate fi dată de la începutul desenului sau , lasfârşitul acestuia se pot selecta liniile dorite şi se pot transforma în polilinii cu ajutorul comenziiPEDIT. 34
 32. 32. a. Polylinie cu o anumită grosime:Command: Pictograma: sau: PL+ENTERFrom point: P1Current line width is 0Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>: W+ENTERStarting width<0>: 0.2+ENTEREnding width<0.2>: ENTERArc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>: @25<45+ENTERArc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>: @25<-45+ENTERArc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>: C P1 ENTERb. Polylinie de grosime variabilă:Command: Pictograma: sau: PL+ENTERFrom point: P1Current line width is 0Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>: W+ENTERStarting width<0>: P1 P2 ENTEREnding width<0>: 4+ENTERArc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>: P2+ENTER ENTERCelelalte opţiuni au semnificaţiile următoare:Arc: permite trasarea unui arcClose: polylinia se întoarce la punctul iniţial, închizând un conturHalfwidth: stabileşte semigrosimea polylinieiLength: dă lungimea cu care se prelungeşte polyliniaUndo: permite ştergerea ultimului segment de dreaptă/arc trasat.c. Suprafaţa unui poligon umplută cu culoareCommand: FILL+ENTERON/OFF <ON>: ON+ENTERCommand: P3 P4 SOLID+ENTERFirst point: P1Second point: P1 P2 P2Third point:(diagonal opus punctului 2) P3Fourth point: P4+ENTERDupă indicarea punctului 4, pe ecran se cere din nou punctul 3 şi apoi 4, care,dacă sunt indicate, aceasta are ca efect crearea de triunghiuri sau patrulatereconectate îndr-un singur obiect.6. Comenzi pentru modificarea desenelor existente.6.1. Ştergerea unor elemente din desen poate fi realizată cu ajutorul comenzii: ERASE+ENTERsau prin selectarea pictogramei:Entităţile care vor fi şterse pot fi selectate (cu ajutorul mouse-lui) una câte una, sau poate fi ştearsăo zonă întreagă prin intermediul comenzii intermediareWindow =fereastră. Comanda OOPSanulează efectul ultimei comenzi ERASE. Dacă se doreşte păstrarea unei entităţi din interiorul 35
 33. 33. ferestrei care selectează zona care va fi ştearsă, înainte de comanda finală ENTER se va dacomanda Remove=R şi se va selecta entitatea respectivă.Exemplu de ştergere a unor cercuri cu excepţia cercurilor centrale (exterior şi interior):Command: ERASE+ENTERSelect objects: W+ENTERFirst corner: P1 P1Second corner S3 S1 P2Select objects: R+ENTERRemove objects: S3Remove objects: ENTER P2 a. înainte de ştergere b. După ştergereObservaţii: Selectarea entităţilor aflate integral într-o fereastră se face aşa cum s-aarătat mai sus, cu Window=W. Selectarea entităţilor care intersectează o fereastrăse face cu Crossing=C. Selectarea ultimului grup de entităţi : comanda P;Selectarea ultimei entităţi: comanda L. Anularea ultimei selectări: comanda U(urmate de ENTER).6.2. Deplasarea unor entităţi sau zone din desen se realizează cu ajutorul pictogramei:sau a comenzii: MOVE+ENTER .a. Exemplu de deplasare absolută (base point-second point) a unui cerc:Command: MOVE+ENTERSelect objects: S1 S1+ENTERBase point or displacement: P1 CEN +ENTERof P2 P1Second point of displacement: INT+ENTERof P2+ENTER a. Înainte de comandă b. După comandăb. Exemplu de deplasare relativă (displacement) a unui cerc:Command: MOVE+ENTERSelect objects: S2 S2+ENTERBase point or displacement: -25 0,-25+ENTERSecond point of displacement: ENTER a. Înainte de comandă b. După comandă6.3. Copierea entităţilor se realizează cu ajutorul pictogramei: sau a comenzii:COPY+ENTERa. Copierea unor cercuri cu deplasare absolută (Base point-Second point):Command: COPY+ENTERSelect objects: S1 S1Select objects: P1 ENTER<Base point or displacement>/Multiple: CEN+ENTERof P1Second point of displacement: P2 END+ENTERof P2 36
 34. 34. a. Înainte de comandă b. După comandă6.4. Rotirea entităţilor se realizează cu ajutorul pictogramei: sau acomenzii:ROTATE+ENTERDe obicei această comandă se utilizează pentru o zonă de entităţi selectate cu ajutorul comenziiWindow ( sau Crossing), dar se poate referi şi la o singură entitate. Unghiul de rotire (Rotationangle) se măsoară deobicei (conform selectărilor iniţiale) în sens trigonometric începând cu poziţiacorespunzătoare "orei" 3(de pe ceas), dar poate fi măsurat şi în raport cu un unghi iniţial(Reference).a. Exemplu de rotire a unei figuri:Command: ROTATE+ENTERSelect objects: P1 P4 C+ENTERFirst corner: P1Other corner: P2Select objects: P3 15o ENTERBase point: P2 P6 END+ENTERof P5 P3<Rotation angle>/Reference: 15+ENTERCommand: ENTERSelect objects: C+ENTERFirst corner: 45o P4Other corner: P5Select objects: ENTERBase point: END+ENTERof: P6<Rotation angle>/Reference: RReference angle: 15+ENTERNew angle: 45+ENTER6.5. Redesenarea la scară (scalarea) se obţine cu ajutorul pictogramei: sau acomenzii:SCALE+ENTERScalarea desenului cu factor de scalare determină modificarea tuturor lungimilorcu factorulrespectiv; dacă se doreşte în plus modificarea unei anumite lungimi de referinţă (Reference) sepoate proceda aşa cum este arătat mai jos, în partea a doua a exemplului:Command: P1 P4 P4 SCALE+ENTERSelect objects: C+ENTERFirst corner: P1Other corner: P2Select objects: ENTERBase point: P3 P6 INT+ENTERof: P2 P3 P5 30<Scale factor./reference: 2+ENTERCommand: SCALE+ENTERSelect objects: C+ENTERFirst corner: P4Other corner: P5Select objects: ENTERBase point: INT+ENTER 40 37

×