Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Generasjon Y - Med verden for våre føtter

850 views

Published on

Presentasjon fra Serviceforum 2014.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

Generasjon Y - Med verden for våre føtter

 1. 1. GENERASJON Y Inger Hanne Vikshåland @vikshaaland
 2. 2. GENERASJONER HAR PERSONLIGHETER
 3. 3. GENERASJON Y
 4. 4. BABY BOOMER
 5. 5. BABY BOOMER …KJENNETEGN  Vokste opp etter 2.verdenskrig  ”Materialistiske arbeidsnarkomane som lengter etter selvrealisering”  Tror på livslang lojalitet til bedriften
 6. 6. GENERASJON X
 7. 7. GENERASJON X …KJENNETEGN  Født mellom 1964 og 1976  Opplevd økonomiske nedgangstider  Større følelse av økonomisk usikkerhet  Individualister, selvhjulpne, entreprenører  Mer opptatt av egen utvikling enn Baby Boomers
 8. 8. GENERASJON Y
 9. 9. GENERASJON Y …KJENNETEGN  Født mellom 1980 og 1995  Oppvokst i den digitale tidsalderen  Skeptiske til langvarige forpliktelser  Ønsker ofte mer fleksibilitet i jobben  Høyt utdannede
 10. 10. HVORDAN LEDE GENERASJONY?
 11. 11. RETTFERDIGHET ER VIKTIGST UANSETT Representanter fra alle generasjoner mente at den viktigste egenskapen til lederen var evnen til å behandle alle rettferdig
 12. 12. PRESTASJON Stolthet over å kunne gjøre noe som betyr noe FELLESSKAP Gode relasjoner til medarbeidere og ledere
 13. 13. Kilde http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=258332&a=4 RettferdighetFellesskap Prestasjon
 14. 14. GENERASJON Y ØNSKER MER OPPFØLGING Generasjon Y ønsker en jevn strøm av tilbakemeldinger fra sin leder
 15. 15. LEDELSE
 16. 16. TRANSAKSJONSLEDELSE …DEFINISJON Ledelse basert på bytte av verdier ut ifra egen interesse. Kilde: Kaufmann og Kaufmann 2009
 17. 17. TRANSAKSJONSLEDERE …KJENNETEGN  Betinget belønning: Avtaler belønning etter innsats, lover belønning for høy ytelse og anerkjenner gode resultater  Ledelse ved unntak (aktiv): Lederen følger med og leter etter avvik fra regler og rutiner, og korrigerer ved avvik  Ledelse ved unntak (passiv): Lederen griper kun inn i situasjoner dersom noen klager på arbeidet som blir gjort http://www.tnteconomy.com/4-transformasjonsledelse
 18. 18. TRANSFORMASJONSLEDELSE …DEFINISJON Ledelse som er innrettet mot å inspirere medarbeiderne til engasjement for organisasjonens mål og misjon. Kilde: Kaufmann og Kaufmann 2009
 19. 19. KARISMATISK LEDER …HVA ER DET? En person med spesiell utstråling og spesielle overtalelsesevner. Karisma betyr opprinnelig begavelse Kilde: Kaufmann og Kaufmann 2009
 20. 20. TRANSFORMASJONSLEDELSE …KJENNETEGN  Ser emosjonelle behov: Lederen gir medarbeideren oppmerksomhet, behandler hver ansatt individuelt  Intellektuell stimulering: Understøtte intelligens, rasjonelle og grundige problemløsinger Kilde: Kaufmann og Kaufmann 2009
 21. 21. DETTE ØNSKER GENERASJON Y …FRA SIN LEDER  Hjelp til å utvikle en god karriereplan  Ærlige tilbakemeldinger  Lederen skal fungere som mentor og coach  Lederen skal være støttende og oppmuntrende angående kompetanseheving og personlig utvikling  Lederen må være komfortabel med fleksibel arbeidstid
 22. 22. ARBEIDSMILJ Ø
 23. 23. VI ER IKKE PÅ JOBB, I JOBBVI ER
 24. 24. FLEKSIBILITET …PÅ JOBB Vi vil jobbe når vi vil – hvor vi vil! Men dette gjelder ikke bare generasjon Y
 25. 25. TEKNOLOGI + GEN Y GOOD SHIT=
 26. 26. TEKNOLOGI = FLEKSIBILITET
 27. 27. “SOSIALE MEDIER” …SOM VERKTØY  Trend: Åpen, viral og digital arbeidsmåte  Vi vil ha åpne diskusjonsforum  Mål: Lettere å kommunisere, bedre tilgang til informasjon og kulturbygging
 28. 28. JOBBEN ER EN DEL LIVETAV
 29. 29. DETTE ØNSKER GENERASJON Y …FRA BEDRIFTEN Fokus på kompetanseheving  Sterke verdier  Mulighet til å påvirke egne fordeler/bonusprogram  Mulighet til å kombinere jobb og privatliv  Mulighet til å bygge karriere internt i bedriften
 30. 30. MINE RÅD
 31. 31. MITT RÅD …TIL LEDEREN ”Det å begynne i en ny jobb er et helvete” Morten Nessler, 2012
 32. 32. MITT RÅD …TIL STUDENTEN  Nettverk
 33. 33. STOP FEELING, DOINGSTART
 34. 34. OPPSUMMERING
 35. 35. JACK ANDRAKA
 36. 36. http://wall.alphacoders.com/big.php?i=330194 http://wall.alphacoders.com/big.php?i=320190 http://wall.alphacoders.com/big.php?i=96377 http://wall.alphacoders.com/big.php?i=96378 http://wall.alphacoders.com/big.php?i=300002 http://wall.alphacoders.com/big.php?i=164153 http://wall.alphacoders.com/big.php?i=226045 http://wall.alphacoders.com/big.php?i=258026 http://wall.alphacoders.com/big.php?i=237072 http://scryptyd.files.wordpress.com/2013/05/breaking-bad.jpg http://www.imgbase.info/images/safe-wallpapers/tv_movies/breaking_bad/20816_breaking_bad.jpg http://www.imgbase.info/images/safe-wallpapers/tv_movies/breaking_bad/32581_breaking_bad.jpg PHOTO CREDIT
 37. 37. I fremtiden blir jobben noe man skaper, ikke et sted man går til. Dette vil bidra til å forme både jobben, lederen og arbeidstakeren. John Blackwell, JBA

×