Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie invuloefening

Projectvoorstel ProjectjeDOEN van NieuweGarde Amsterdam. www.nieuwegarde.nl/projectjedoen

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Presentatie invuloefening

  1. 1. Invuloefening zondag 9 januari 2011
  2. 2. Bijdragen aan het oplossen van sociaal maatschappelijke problemen zoals de langdurige leegstand van panden in Amsterdam. Voor leegstaande panden ontwikkelt Nieuwe Garde Amsterdam tijdelijke functies op basis van een heersend probleem in de wijk. De achterban van Nieuwe Garde Amsterdam wordt ingezet om haar creativiteit te gebruiken om oplossingen te bedenken voor nieuwe functies, als kinderopvang, tentoonstellingsruimte, ouderenrecreatie en parkeerproblemen, voor een leegstaand pand. zondag 9 januari 2011
  3. 3. Kinderopvang Tentoonstellingsruimte zondag 9 januari 2011
  4. 4. Hotel Ouderenrecreatie zondag 9 januari 2011
  5. 5. Aanpak Fase 1  Inventarisatie probleemstellingen  Inventarisatie aanbod leegstand  Indentificatie probleemeigenaar en contact leggen met eigenaren leegstaande panden Fase 2  Organisatie van brainstormsessies  Creatief team heeft 2 middagen voor brainstorm en conceptontwikkeling  Resultaat is presentatie van concept aan eigenaar van het pand en de probleemeigenaar zondag 9 januari 2011
  6. 6. In 1 jaar ontwikkelt Nieuwe Garde Amsterdam met een creatief team voor 3 panden in Amsterdam een nieuwe tijdelijke bestemming. zondag 9 januari 2011
  7. 7. Welke invulling geef jij aan een leegstaand pand? zondag 9 januari 2011

×