Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infrastone slideshare

506 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Infrastone slideshare

  1. 1. Lue lisää toteutettuja asiakascaseja täältä
  2. 2. QlikView asiakas Snapshot – Hansel Oy Haasteet • Tieto ei ollut ajantasaista ja luotettavaa. Nykyaikaisen raportointivälineen puute aiheutti paljon ylimääräistä manuaalista ”Harvinainen IT-projekti. Jo ennakkoon työtä ja sitoi resursseja. hämmästelty projektin lyhyys piti kuitenkin • Tarvittiin kehittynyt analysointityöväline myynnin ja talouden paikkansa päivälleen” raportointiin. • Lähdejärjestelmiä oli monia ja tietojen yhdistäminen kuormitti taloushallintoa Mikko Saavalainen, tietohallintopäällikkö Esimerkkejä konkreettisista sovellusalueista: • Talouden seuranta ja raportointi sekä liiketoimintamittaristo • Voidaan seurata kestävän kehityksen mukaisia hankintoja • Hyödynnetty raportointia maantieteellisestä näkökulmasta • Voidaan seurata puitesopimuksia monista eri ulottuvuuksista• Hansel Oy on valtion yhteishankintayksikkö ja 65 henkilön asiantuntijaorganisaatio, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyjä valtion hankintayksiköille. Etuja• Yhtiön hallinnoimilla sopimuksilla tehtiin vuonna 2011 hankintoja lähes 676 miljoonalla eurolla • QlikView implementoitiin hämmästyttävästi 11 päivässä• Hansel Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tehtävä ja rooli on • QlikView on erittäin käyttäjäystävällinen määritelty lainsäädännössä. • Taloushallinnon työtaakka romahti ja he pystyivät ottamaan muita• Hansel Oy toimii valtiovarainministeriön ohjauksen alaisena. rutiineja hoidettavaksi liiketoimintayksiköiltä • Ajankäyttö on tehostunut huomattavasti • Järjestelmän takaisinmaksu oli alle vuosi
  3. 3. QlikView asiakas Snapshot – Karelia-Upofloor Oy Haasteet • Tieto oli hajautunut eri maiden omiin järjestelmiin ”Saavutimme QlikView´n kanssa onnistumisen • Excel-pohjainen raportointi vei aikaa ja niiden lähettely sähköpostitse suurimmassa haasteessamme, hajanaisen oli hankalaa tiedon niputtamisessa samalle viivalle.” • Aiempi rajattu OEM-ratkaisu haluttiin päivittää täyteen versioon laajemman hyödyn saamiseksi Petri Rinne, System Specialist Esimerkkejä konkreettisista sovellusalueista: • Operatiivisen raportoinnin nopeuttaminen ja selkeyttäminen • Strategisen tuoteryhmittelyn seuranta ja raportointi • Tuotannon esimiehet voivat seurata tavoitteiden toteutumista• Karelia-Upofloor Oy on yksi Euroopan johtavia • Hankinnan on helpompi seurata raaka-aineiden hintaeroja lattiapäällystevalmistajia sekä maailmanlaajuisesti tunnustettu • Tehtaiden info-näytöille saadaan reaaliaikaista tietoa tuotannon alansa asiantuntija. Päätuotteet ovat parketti- ja tilanteesta muovilattiapäällysteet.• Konsernin liiketoiminta-alueet ovat Suomi ja Baltia, Venäjä ja IVY- maat, Skandinavia sekä kansainväliset projektit.• Konsernilla on neljä tuotantolaitosta Suomessa sekä tehtaat Etuja Venäjällä ja Romaniassa.• Liikevaihto vuonna 2010 oli 101,9 milj.€ ja henkilöstömäärä 750. • Nopea ja helppo käyttöönotto: QlikView´n implementointi suoritettiin• Karelia-Upofloor Oy on suomalainen, Hartwallin suvun omistama lähes puolet nopeammin kuin oli suunniteltu perheyhtiö. • Käyttäjäystävällisyyden ansiosta matala kynnys käytön aloittamiselle • Myynnin seuranta on nopeampaa ja helpompaa • Operatiivinen raportointi aina ajantasalla
  4. 4. Halton GroupInternational group of companies specializing in indoor climate controls systems Challenges “Our aim was to find a product that promoted • Replace ERP reporting system that was complex to use and provided a self-sufficiency. We wanted a solution that did limited number of reports not require programming or any extensive • Standardize on a reporting solution capable of integrating data from multiple set-up to create and run reports. We viewed platforms and applications demos of other products in the past, but after seeing the capabilities and features of Solution QlikView, none of those other products • QlikView applications for executive management, business managers, and compared.” personnel throughout organization: • Sales Analysis: Sales trends, profitability margins, customer activity Kristian Nummelin, Chief Financial Officer • Operational Analysis: Supply chain and customer service Halton Group • Financial Analysis: Sales and operational reporting analyzed to better understand and control company„s finances • Customized views of various metrics for each user • More than 100 users • One week implementation for first applicationHalton in Brief Results• Founded in 1969 by Seppo Halttunen and owned by • Standardized reporting across business functions and systems Halttunen family • Business processes monitored and tuned to optimize financial performance• Turnover: 140,6 million (2010) • End-user self-sufficiency to create and run reports• Personnel: 1200 (2011)• Line of business: indoor climate products and • Improved monitoring and follow-up of customer activities leading to higher solutions, indoor environment management. levels of customer satisfaction• Geographical coverage: Halton has operations 23 • Improved supply chain efficiencies countries and agency cover in 20 counties. Headquarters are in Finland, the USA and Malaysia. One week to implement first application
  5. 5. QlikView asiakas Snapshot – Savon Voima Oyj Haasteet ”Qlikview. Savon Voiman sisäisen • Tuntitasoisen mittausdatan määrä on noin miljardi riviä raportoinnin ilmaveivi. Ei ole tullut tien päätä vuodessa, yhdestä käyttöpaikasta syntyy vuodessa 8760 tietoa ja käyttöpaikkoja on yli 100.000 kpl mihin kaikkeen QlikView saadaan • Suurta datamassaa pitää raportoida ja analysoida tapahtumatasolla taipumaan.” sekä summattuna  ei voitu viedä summattuna kuutioihin, koska tällöin ei olisi pääsyä tuntitason tietoon • Raportointidimensiot eivät sijaitse lähdejärjestelmässä vaan ne tulee Jarkko Sahlman, kehityspäällikkö, Sähkökauppa yhdistää muista lähteistä Esimerkkejä konkreettisista sovellusalueista: • Mittausdatan analysointi rivitasolla • Toteutunut myynti ja myyntiennuste • Sisäinen talousraportointi • Energiahyödykkeiden positiohallinta ja kate-ennustelaskenta; sähkö, päästöt, hiili ja valuutta• Savon Voima Oyj on sähkö- ja lämpöpalveluja tuottava ja • Asiakas-, sopimus- ja laskutustietojen raportointi markkinoiva suomalainen energiayhtiö• Savon Voima Oyj on yksi Suomen suurimmista energiapalveluiden • Käyttäjinä koko henkilöstö ja johtoryhmä myyjistä n. 210 miljoonan euron liikevaihdollaan (2011). Yrityksen henkilöstömäärä on n.180 Etuja• Energiapalveluja tuotetaan yli 111.000 sähkönkäyttöpaikkaan ja yli • QlikView‘n avulla voidaan analsyoida peräti yli 2 mrd rivitason tietoja 2.700 kaukolämpöliittymään. • Ad Hoc –raportointi vei ennen paljon aikaa, mutta nyt loppu-käyttäjät• Konsernilla on yhdeksän vesivoimalaitosta, kolme sähköä ja lämpöä voivat itse tutkia ja analysoida tietoa ilman IT:n tukea ja ilman tuottavaa voimalaitosta sekä useita voimalaitososuuksia ympäri rapotointiviiveitä Suomea. • Hinnoittelu ja päätöksenteko perustuu faktatietoon• Savon Voima Oyj:n omistaa Savon Energiaholding Oy, jonka • Sisäiseen kustannuslaskentaan saatiin tehokkuutta ja sitä kautta koko osakkeet omistaa 23 Savon Voiman verkkotoiminnan alueella konsernin kustannustietoisuus on kasvanut sijaitsevaa kuntaa. • Käyttäjien näkökulmasta yksinkertainen käyttää ja nopea oppia
  6. 6. QlikView asiakas Snapshot – Elektroskandia Suomi Oy Haasteet ”Ei pelkästään ylivertainen raportointisovellus • Tarvittiin varaston arvon hallintaa paremmin palveleva paperiton controllerille, vaan myös elintärkeä päivittäinen raportointijärjestelmä työkalu myyjille asiakaspalvelun • Aiemmassa järjestelmässä ei ollut porautumismahdollisuutta ja heikko graafinen esitysmuoto parantamiseksi.” • Aiemmin tiedon manuaaliseen raportoimiseen meni paljon aikaa ja virhemarginaalit kasvoivat • Tiedon vaikea kaivaminen esim. asiakaskohtaisissa myynnin ja Tuomas Muotka, Manager - Business Control & katteen poikkeamissa Process Development, Elektroskandia Suomi Oy Esimerkkejä konkreettisista sovellusalueista: • Myynnin näkökulma: myynnit, katteet, kehitys, tilauskanta, myyntisaamiset, palvelutaso • Hankinnan näkökulma • ABC tulokset • Logistiikan tunnusluvut• Elektroskandia Suomi Oy on Suomen johtavia sähkötukkuliikkeitä. • Tulosraportointi, tunnusluvut• Yrityksen liikevaihto vuonna 2011 oli n. 218,5 miljoonan euroa ja • Markkinaosuus henkilöstömäärä 313, pääkonttori ja logistiikkakeskus sijaitsevat Hyvinkäällä. 28 noutopistettä ympäri Suomea• Tärkeimmät tuoteryhmät ovat kaapelit ja kaapelitiet, valaisimet ja Etuja asennustarvikkeet • QlikView‘n avulla voidaan ”lennosta” reagoida, jos asiakkaan /• Asiakkaita ovat muun muassa sähköurakoitsijat, teollisuusyritykset tuoteryhmän / toimittajan myynti tai kate alkaa poiketa tavoitteesta ja sähkö- ja televerkkoyhtiöt. • QlikView‘lla nähdään heti mistä katteen muutokset johtuvat:• Elektroskandia Suomi Oy kuuluu kansainväliseen Rexel-yhtymään. tarvittaessa voidaan helposti porautua yksittäisille tilausriveille Tytäryhtiömme operoi Venäjällä ja Baltiassa. • Tiedon hankkimiseen ei tarvita erillisiä ajoja tai kenenkään IT- spesialistin työtä, järjestelmä on helppo ylläpidettävä • QlikView‘n hyvä hinta/laatusuhde ja helppo muokattavuus • Infrastone Oy:n joustavuus toimittajana
  7. 7. QlikView asiakas Snapshot – Tekonivelsairaala Coxa Haasteet Vihdoinkin … QlikView palvelee myös • Aikaisemmin ei ollut raportointijärjestelmää, jolla olisi voinut yhdistää talousjohtajan tarpeita. eri lähdejärjestelmien tietoja. Toimittajan tarjoama korkeatasoinen ja helposti • Tietoja ylläpidettiin manuaalisesti Excel-taulukoilla • Lähes mahdoton saada ad hoc- raportteja lähestyttävä konsultointipalvelu on • Tiedon oikeellisuutta ei pystytty kyseenalaistamaan, koska ei ollut korvaamaton tuki raportoinnin toteutuksessa. selkeitä näkymiä tietokantojen datamassoihin Marita Laakeristo, Tietojärjestelmäpäällikkö- • Raportit jouduttiin pyytämään eri palvelutuottajilta Tekonivelsairaala Coxa Oy Esimerkkejä konkreettisista sovellusalueista: • Poliklinikkaraportointi: jonotilanne ja toteutuneet jonotusajat, lähete- ja käyntitilastot • Leikkausraportointi: leikkaus- ja toimenpidetilastot, leikkaussalien käyttöasteet sekä vaihto- ja käyttöajat • Vuodeosastoraportointi: hoitojaksojen määrät ja pituudet, osastojen kuormitus % • Virallinen tilastointi omistajille ja viranomaisille• Coxa on Pohjoismaiden suurin tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala Etuja• Coxa-konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 30,0 milj. euroa. • Eri järjestelmien tiedot on saadaan yhdistetyiksi QlikView’n avulla• Coxassa työskenteli vuonna 2011 vakituisesti 173 työntekijää • Raportointi palvelee koko organisaation toimintaa reaaliaikaisesti• Hoitoon Coxaan tullaan Pirkanmaan alueelta terveyskeskus-, • Pystytään tuottamaan itse erilaisia ad hoc –raportteja huomattavasti paremmin sairaala- tai yksityislääkärin lähetteellä • Järjestelmän nopea käyttöönotto• Coxan suurimmat omistajat ovat: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri • Kehitystyötä pystytään tekemään paljon itse 62,3 % ja Tampereen kaupunki 20,6 % • QlikView‘n hyvä hinta/laatusuhde • Infrastone Oy:n kokemus QlikView’n toimitusprojekteista • QlikView’n koekäyttömahdollisuus omalla datalla ilman sitoumuksia hankintaan

×