Medlemsenkät som diskussionsunderlag i     Namnprojektet 2011/2012     för       Sveriges Informationsföreni...
FAKTA OM      UNDERSÖKNINGEN    Sveriges Informationsförening    Namnenkäten 2011© Investigo 2011       ...
Teknisk beskrivning    Undersöknings syfte    Syftet med medlemsenkäten har varit…      … att ta reda på om me...
Svarsfrekvens/Bortfallsredovisning     Bruttourval                                  ...
MEDLEMMEN OM SIN      YRKESROLL    Sveriges Informationsförening    Namnenkäten 2011© Investigo 2011      ...
Spontan beskrivning av eget yrkesområde   Fråga 1: Om du beskriver för andra vad du arbetar med, vilket yrkesområde säg...
Spontan beskrivning av eget yrkesområde   Fråga 1: Om du beskriver för andra vad du arbetar med, vilket yrkesområde säg...
Val av eget yrkesområde   Fråga 1b: Om någon frågar dig om du arbetar inom området information eller kommunikation vad ...
Jämförelse med 1991   Fråga 1b (2011): Om någon frågar dig om du arbetar inom området information eller kommunikation v...
Yrkesbeteckning framåt   Fråga 2: Om du tänker på utvecklingen av yrket, vilken generell yrkesbeteckning tycker du bäst...
NAMN OCH NAMNBYTE    Sveriges Informationsförening    Namnenkäten 2011© Investigo 2011            11
Inställning namnbyte   Fråga 4: Informationsföreningen planerar att eventuellt byta namn, är du positivt eller negativt...
Om namnen   Fråga 3: Tycker du att ”Sveriges Informationsförening” är ett bra eller dåligt namn på föreningen?   Frå...
Byta namn till ”Sveriges Kommunikatörer”?   Fråga 6: Tycker du att föreningen ska byta namn till ”Sveriges Kommunikatör...
Andra namnförslag   Fråga 7 : Vilket annat namn föredrar du då?   Bas: De som svarade Nej eller Tveksam till fråga 6...
SAMMANFATTNING OCH      SLUTSATSER    Sveriges Informationsförening    Namnenkäten 2011© Investigo 2011    ...
Sammanfattning och slutsatser    Mycket hög svarsfrekvens    Ett slumpmässigt urval ur medlemsregistret gjordes och ...
Sammanfattning och slutsatser    Beteende i undergrupper    När man jämför användningen av begreppen kommunikation/k...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informationsföreningen namnenkät 2011

1,722 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,722
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,009
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informationsföreningen namnenkät 2011

 1. 1. Medlemsenkät som diskussionsunderlag i Namnprojektet 2011/2012 för Sveriges Informationsförening 9 november 2011 Helen Borgardt Patricia Andino© Investigo 2011
 2. 2. FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 2
 3. 3. Teknisk beskrivning Undersöknings syfte Syftet med medlemsenkäten har varit…  … att ta reda på om medlemmarna vill att föreningen ska byta namn  … att ta reda på om namnet ’Sveriges Kommunikatörer’ är rätt. Om inte: vilket annat namn föredras istället  … att belysa hur medlemmarna ser på namn och yrkesbeteckning framåt Studiens genomförande  Undersökningen har genomförts av Investigo Market Research & Consulting AB på uppdrag av Sveriges Informationsförening  Projektansvarig på Investigo har varit Helen Borgardt och Patricia Andino har ansvarat för analysen  Årets resultat har jämförts med motsvarande undersökning från1991 Målgrupp och urval  Målgruppen har varit Sveriges Informationsförenings medlemmar  Slumpmässigt urval ur medlemsregistret Metod  Insamlingsmetod: Telefonintervjuer  Fältperiod: 6/10 - 28/10 2011  Respondenterna söktes upp till 12 gånger under fältperioden  Totalt besvarades enkäten av 378 medlemmar Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 3
 4. 4. Svarsfrekvens/Bortfallsredovisning Bruttourval 506 Svar 378 Bortfall 90 Vägrare Ej tid 13 Principvägran 2 Frivilligheten/vill ej svara 7 Ogillar undersökningens syfte 1 Övrigt 3 Ej anträffade (känt populationsobjekt) Tillfälligt bortrest 30 Telefonsvarare 19 Flyttat - adress okänd 11 Upptaget 4 Okänd status 5 Information saknas 5 Övertäckning 33 Tillhör inte målpopulationen 5 Felaktigt nummer 18 Dubblett 1 Övrigt 9 Svarsfrekvens 80% Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 4
 5. 5. MEDLEMMEN OM SIN YRKESROLL Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 5
 6. 6. Spontan beskrivning av eget yrkesområde Fråga 1: Om du beskriver för andra vad du arbetar med, vilket yrkesområde säger du då att du är verksam i? ÖPPEN FRÅGA Bas: Alla, 378 IP Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 6
 7. 7. Spontan beskrivning av eget yrkesområde Fråga 1: Om du beskriver för andra vad du arbetar med, vilket yrkesområde säger du då att du är verksam i? ÖPPEN FRÅGA Bas: Alla, 378 IP Majoriteten av medlemmarna (59%) använder ordet kommunikation eller kommunikatör när de med egna ord beskriver yrkesområdet som de är verksamma i. 34% använder ordet information eller informatör. Kommunikation/Kommunikatör: 59% 47% 12% 22% 19% Information/Informatör: 34% Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 7
 8. 8. Val av eget yrkesområde Fråga 1b: Om någon frågar dig om du arbetar inom området information eller kommunikation vad svarar du då? Bas: Alla, 378 IP Övertaget av begreppet kommunikation blir ännu tydligare när medlemmarna får välja mellan fasta svarsalternativ (information eller kommunikation). Kommunikation: 87% Både och Kommunikation (Läs ej upp) Information 70% 17% 13% Information: 30% Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 8
 9. 9. Jämförelse med 1991 Fråga 1b (2011): Om någon frågar dig om du arbetar inom området information eller kommunikation vad svarar du då? Bas: 378 IP Fråga (1991): Vilka begrepp används av vårt yrkesområde? Bas: 375 IP Kommunikation 2011 70% 1991 hade begreppet ”Information” 1991 21% de klart flesta anhängarna, 6 av 10. Var femte medlem valde då begreppet ”Kommunikation”. Information 2011 13% Ett skifte har inträffat under de senaste 20 åren. 1991 61% 2011 är det 7 av 10 medlemmar som väljer begreppet ”Kommunikation” för att beskriva det egna Annat 2011 17% yrkesområde medan bara 13% väljer ”Information”. 1991 20% Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 9
 10. 10. Yrkesbeteckning framåt Fråga 2: Om du tänker på utvecklingen av yrket, vilken generell yrkesbeteckning tycker du bäst passar att använda framåt? (ETT svarsalternativ) Bas: Alla, 378 IP När det gäller yrkesbeteckning är det en klar majoritet som väljer kommunikatör framför informatör. Bland de som väljer ”Annat” är det bara några få som anger ett alternativ. Det som förekommer är en del kommentarer om att det är allmänt svårt att välja och om eventuellt förväxling med andra yrkesgrupper vid användning av termen kommunikatör. Kommunikatör Annat Informatör 84% 9% 8% Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 10
 11. 11. NAMN OCH NAMNBYTE Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 11
 12. 12. Inställning namnbyte Fråga 4: Informationsföreningen planerar att eventuellt byta namn, är du positivt eller negativt inställd till det? Bas: Alla, 378 IP 66% av medlemmarna är positivt inställda till att föreningen byter namn. 35% av dem är mycket positiva. Väldigt få är negativt inställda men en relativt stor grupp väljer att inte ta ställning i frågan. 35% 31% 26% 5% 3% Mycket positiv Ganska positiv Varken positiv eller negativ Ganska negativ Mycket negativ Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 12
 13. 13. Om namnen Fråga 3: Tycker du att ”Sveriges Informationsförening” är ett bra eller dåligt namn på föreningen? Fråga 5: Tycker du att ”Sveriges kommunikatörer” skulle vara ett bra eller dåligt namn på föreningen? Bas: Alla, 378 IP Namnet ”Sveriges Kommunikatörer” får utan tvivel högre betyg än nuvarande ”Sveriges Informationsförening”. 65% av medlemmarna tycker att ”Sveriges Kommunikatörer” är mycket eller ganska bra. Sveriges 5% 28% 37% 26% 4% Informationsförening Sveriges Kommunikatörer 19% 46% 18% 13% 4% Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 13
 14. 14. Byta namn till ”Sveriges Kommunikatörer”? Fråga 6: Tycker du att föreningen ska byta namn till ”Sveriges Kommunikatörer”? Bas: Alla, 378 IP Mer än hälften av medlemmarna tycker att föreningen ska byta namn till ”Sveriges Kommunikatörer”. 56% 15% 29% Ja Tveksam Nej Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 14
 15. 15. Andra namnförslag Fråga 7 : Vilket annat namn föredrar du då? Bas: De som svarade Nej eller Tveksam till fråga 6, 166 IP Nästan hälften av de negativa/tveksamma till namnbyte kan ej uppge ett alternativ. 56% 15% 29% Bara var fjärde av dem har ett förslag eller kommentar. 3 av 10 vill behålla Ja Tveksam Nej namnet, det är 13% av respondenterna. 25% 46% 29% Ger förslag/kommentar Vet ej/kan ej svara Behålla nuvarande namn Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 15
 16. 16. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 16
 17. 17. Sammanfattning och slutsatser Mycket hög svarsfrekvens Ett slumpmässigt urval ur medlemsregistret gjordes och ungefär var tionde medlem valdes som respondent. 80% av de utvalda medlemmarna svarade på intervjun vilket ger ett mycket bra underlag för analyserna. Kommunikation vs. information Begreppet kommunikation används i mycket större utsträckning än information när medlemmarna beskriver det området som de är verksamma i. Spontant nämner nästan dubbelt så många kommunikation jämför med information. I princip inga andra termer används. När de får välja mellan fasta svarsalternativ är övertaget större: kommunikation väljs då nästan tre gånger så ofta som information. Kommunikatör vs. informatör Kommunikatör väljs mer än tio gånger så ofta som informatör när det gäller att välja yrkesbeteckningen framåt. Endast 9% av medlemmarna kan inte välja mellan kommunikatör och informatör, och de har svårt att ange ett alternativt term. Begreppet kommunikatör står för dialog, vilket är positivt, men en viss oro kan skådas gällande att just termen kommunikatör används av andra yrkesgrupper. Är oron befogad? Kommunikation/kommunikatör har de klart flesta anhängarna 1991 användes begreppet ”Information” av 60% av medlemmarna. 21% valde då begreppet ”Kommunikation”. Ett utväxling har inträffat under de senaste 20 åren och 2011 är det 7 av 10 medlemmar som väljer begreppet ”Kommunikation” för att beskriva det egna yrkesområde medan bara 13% väljer ”Information”. Siffrorna är ännu tydligare när det gäller att välja mellan kommunikatör (84%) och informatör (8%). Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 17
 18. 18. Sammanfattning och slutsatser Beteende i undergrupper När man jämför användningen av begreppen kommunikation/kommunikatör och information/informatör ser man en tydlig resultat. Kommunikation/kommunikatör har en betydligt större genomslagskraft än information/informatör i alla åldersgrupper och bland båda könen. Emellertid ser man ett mycket klart samband mellan ålder/kön och favorit begrepp. Kvinnor föredrar kommunikation/kommunikatör oftare än män. På liknande sätt kan observeras att ju yngre medlemmar är desto större är övertaget av termerna kommunikation/kommunikatör. Även svårigheten att välja mellan de olika begreppen sjunker tydligt med åldern. Tiden är mogen för ett namnbyte Dagens namn, Sveriges Informationsförening, får ganska låga betyg bland de intervjuade. 66% av medlemmarna är positivt inställda till att föreningen byter namn. 35% av dem är mycket positiva. Få är negativt inställda. Namnet Sveriges kommunikatörer Mer än hälften av respondenterna tycker att föreningen ska byta namn till Sveriges kommunikatörer. Några av de negativa eller tveksamma medlemmar framför alternativa namn, som i de flesta fall lutar åt kommunikation. Även ordet förening nämns med indikationen att det förtydligar att det handlar om en branschorganisation. 13% av respondenterna tycker att nuvarande namnet ska behållas. Sveriges Informationsförening Namnenkäten 2011© Investigo 2011 18

×