Successfully reported this slideshow.
3 oktober 2013
Waterkwaliteit in
Nederland, de
opgave die voor ons
ligt
Jan Busstra
Afdelingsmanager
Waterkwantiteit en
Wa...
Werken aan Schoon Water
• Stroomgebiedbeheerplannen voor de KRW voor 2009-2015
 Uitvoering is in volle gang en redelijk o...
Veel bereikt,
maar werken aan Schoon Water blijft nodig
• Resterende opgave (nutriënten, bestrijdingsmiddelen, inrichting,...
Europese Commissie over SGBP’s 2009 (+)
• “The plans … are accessible and easy for the general public to
understand.”
• “…...
Europese Commissie over SGBP’s 2009 (-)
• “… background documents are not always easy to find, the number of
background do...
IHW en KRW
Ervaringen 2007-2009:
• Goed data-management is essentieel voor de KRW
 Was cruciale factor bij realisatie 1e ...
Wat doen wij met de resultaten van IHW?
• Aan de 2e Kamer:
 Voortgang van de uitvoering maatregelen
 Verantwoording van ...
I have a dream…..
• IHW levert (op ad-hoc verzoek) up-to-date informatie
• Over de toestand en uitvoering van maatregelen
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

IHW netwerkdag - Waterkwaliteit in Nederland, de opgave die voor ons ligt - Jan Busstra

232 views

Published on

Presentatie van Jan Busstra op de IHW netwerkdag: Waterkwaliteit in Nederland, de opgave die voor ons ligt.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

IHW netwerkdag - Waterkwaliteit in Nederland, de opgave die voor ons ligt - Jan Busstra

  1. 1. 3 oktober 2013 Waterkwaliteit in Nederland, de opgave die voor ons ligt Jan Busstra Afdelingsmanager Waterkwantiteit en Waterkwaliteit, Ministerie I&M
  2. 2. Werken aan Schoon Water • Stroomgebiedbeheerplannen voor de KRW voor 2009-2015  Uitvoering is in volle gang en redelijk op schema • Financiële situatie gewijzigd  Taakstelling rijkswateren 150 mln € (ongeveer 1/3) • Actualisatie Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021  Gebiedsprocessen in volle gang en redelijk op schema  Ontwerp-plannen in december 2014 • Financiële situatie gewijzigd  Prinsjesdag 2013: budget rijkswateren van 0 naar 100 mln €  Prinsjesdag 2014: structurele financiering  Regio: decentralisatie en korting op ILG middelen 2 3 oktober 2013Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  3. 3. Veel bereikt, maar werken aan Schoon Water blijft nodig • Resterende opgave (nutriënten, bestrijdingsmiddelen, inrichting, nieuwe stoffen) • Dreigende verslechtering drinkwaterbronnen (oorzaak: ……?) • Doelen Zwemwaterlichaam nog niet gehaald • Synergie met doelen Natura 20000 • Nieuwe ontwikkelingen via Programmatische Aanpak Stikstof 3 3 oktober 2013Ministerie van Infrastructuur en Milieu blad Visionair april 2013 1 vistrap per week
  4. 4. Europese Commissie over SGBP’s 2009 (+) • “The plans … are accessible and easy for the general public to understand.” • “… monitoring networks cover all biological, physico-chemical and hydromorphological quality elements relevant for the specific types, as well as all the priority substances.” • “… assessment methods for ecological status are, in general, well developed and consolidated.” • “Programmes of Measures are well structured and easily understandable.” 4 3 oktober 2013Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  5. 5. Europese Commissie over SGBP’s 2009 (-) • “… background documents are not always easy to find, the number of background documents is very high and the information may well be spread across a number of different plans.” • “… different institutional levels of implementation may cause regional differentiation.” • “Measures included in the Programmes of Measures of the RBMP are not presented in sufficient detail to understand if the necessary financial commitment is provided for.” • “… very little improvement of the water status is expected by 2015 and the objectives for subsequent plans are not clear.” • “… application of exemptions needs to be more transparent and the reasons for the exemptions should be clearly justified in the plans …” 5 3 oktober 2013Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  6. 6. IHW en KRW Ervaringen 2007-2009: • Goed data-management is essentieel voor de KRW  Was cruciale factor bij realisatie 1e SGBP’s  Maar tegelijkertijd een moeizaam proces: “dat moet beter” Belangrijke verbeterpunten in gang gezet: • Factsheets zijn een heel mooi product!  Alles bijeen  Transparantie  Verdieping van de motivaties  Gezamenlijk beeld ‘feiten en cijfers’ is cruciaal om met stakeholders tot verdere aanpak & maatregelen te komen.  Inspiratie voor publieke participatie? 6 3 oktober 2013Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  7. 7. Wat doen wij met de resultaten van IHW? • Aan de 2e Kamer:  Voortgang van de uitvoering maatregelen  Verantwoording van besteding van budgetten (begroting)  Voortgang toestand:  Voor KRW (chemie + ecologie)  (evaluaties) mestbeleid/Nitraatrichtlijn  Nota’s duurzame gewasbescherming • Aan de EC: voortgang uitvoering en ontwikkeling toestand  Bij actualisatie stroomgebiedbeheerplannen en tussentijds • Aan het Publiek: belangrijk dat burgers en maatschappelijke organisaties goed geïnformeerd worden  Laten zien wat we doen en wat we bereiken (showcases!)  Draagvlak 7 3 oktober 2013Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  8. 8. I have a dream….. • IHW levert (op ad-hoc verzoek) up-to-date informatie • Over de toestand en uitvoering van maatregelen • Samenvattende (landelijk, deelstroomgebied) informatie voor beleid, beheer en uitvoering • Regionale/lokale informatie voor boeren, burgers en buitenlui (wat speelt waar) • Een toegankelijk ‘interactief’ systeem (PC, tablet, smartphone) • Waarmee ‘gebruikers’ van het water actief betrokken (kunnen)worden bij (de uitvoering van) het waterbeleid • Voorbeeld: zweden 8 3 oktober 2013Ministerie van Infrastructuur en Milieu

×