Informatia de Calarasi-27.03.2012

846 views

Published on

Ziarul Informaţia de Călăraşi-bisăptămânal de informaţie şi divertisment.Apare în jud.Călăraşi în zilele de Marţi şi Vineri.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
846
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informatia de Calarasi-27.03.2012

  1. 1. CMYK Știrile cele mai calde Jandarmeria Română împlinește 162 de ani / Profesorii, umiliţi și fără bani Vremea » Marţi 40C | 130C Ö » Miercuri 30C | 140C Õ » Joi 30C | 190C Ö » Vineri 60C | 170C Ø Curs valutar - marţi, 27 martie Euro 4,3691 î Dolar SUA 3,3048 ì Lira sterlină 5,2303 î Franc elveţian 3,6258 î Leva bulgărească 2,2339 îVIAŢA AȘA CUM E! ANUL I, NR. 8, MARŢI, 27 MARTIE 2012 APARE BISĂPTĂMÂNAL | PREŢ 1 LEUOPINIAZILEIde Elena MITACHE Sărbătoare cu avansări Berca și curăţenia din poliţie în poliţia călărășeană În sfârșit, despre GabrielBerca se poate spune că esteministrul potrivit la ministerulpotrivit! A fost, din câte se pare,nevoie de un inginer, licenţiatal Facultăţii de Știinţă și Ingi-neria Materialelor al Univer-sităţii Politehnice din Bucu-rești, pentru a curăţa Ministe-rul Administraţiei și Internelorde corupţii și incompetenţiidin acest sistem. Destul de ciu-dată însă apariţia tânărului mi-nistru pe la televizor și strigândîn gura mare cum că „niciun sa-lariu nu este suficient pentru po-litiștii obișnuiţi să fure, pentrucă ei sunt supuși tentaţiei, iar ace-știa trebuie daţi afară din sistem”.Mie îmi vine să afirm că minis-trul Berca a descoperit... roata!Păi, când vreodată se va întâm-pla acest lucru? Părerea mea es-te că asemenea ieșiri cu decla-raţii fulminante se întâmplădoar în anumite cazuri, atuncicând vreunul dintre poliţișticomite o infracţiune gravă, rea-mintind aici povestea coaforu- » Poliţia călărășeană a sărbătorit în acest an, pe data de 25 martie, 179 de ani de la atestarea documentară printr-o ședinţălui bucureștean. Acum e prilejul festivă, dar și prin acţiuni desfășurate pe platoul din faţa Centrului cultural judeţean. 96 de poliţiști din cadrul IPJ Călărași au fostsă ieșim, să vorbim și, mai mult avansaţi în grad. 3decât atât să aruncă, la grăma-dă, cu noroi în poliţia română. [Continuare în pagina 2] SUMAR Ministrul Dezvoltării, în vizită de lucru, la ADR 7 NU UITAŢI! „Nu mă simt Dunărea Călărași - CS Afumați 2 - 2 » Informaţia de Călărași apare de două ori deloc bine că sunt Dunărea, un punct „afumat”, sub privirile lui pe săptămână, în zilele Ionel Anton 10 de marţi și vineri. » Ziarul îl puteţi cumpăra un om realizat!” de la toate chioșcurile de • interviu cu Petre Dinei (foto), primarul Dacă dragoste de baschet nu e, nimic nu e pentru ziare din municipiul Călărași. comunei Belciugatele 5 „Temerarii” Călărași 12 PUBLICITATE PUBLICITATE
  2. 2. 2 | INFORMATIADECALARASI.RO EVENIMENTE INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, MARŢI, 27 MARTIE 2012OPINIA ZILEI Drăgulin: „N-am să tac până nu-l dau josde Elena MITACHE[Continuare din pagina 1] pe Dragu” Decâtevazile,poliţiaface,poli- Daniel Drăgulin, entuziasmat de declaraţiile făcute de șeful său de partid, Crin Antonescu,ţiadrege,poliţiaecoruptă,poliţia care spune că nu se va lăsa până când nu îl va da jos pe Traian Băsescu, vrea să facă acelașiareproblemepsihologice.Casănu lucru, în plan local. „Vreau să vă spun că m-a motivat extraordinar de mult și n-am să tac din gurămaiadaugaicișifaptulcă,pelângăavansărileîngradșifelicitărilede până când n-am să-l dau jos pe Dragu de la primărie!”, a spus Daniel Drăgulin la Adunarearigoare, cea mai mare „laudă” a Generală a TNL ce avut loc sâmbătă, la Consiliul Judeţean.ministrului Berca a fost aceea că52deangajaţiaiMAIauproblemedenaturăpsihologicășică,înacest Călărașimoment,dindispoziţiasa,aceștianu mai deţin arme letale asupralor. Așa o fi și cred că trebuie să-lcredem pe ministru pe cuvânt,dar de ce s-a ajuns aici? De ce s-aajunslacazurilegraveîncarepo-liţistul își scoate arma și trage la Campanie de prevenireîntâmplare, doar pentru că așavreael?Săfiedevinădoarfaptulcă respectivele teste psihologicese fac așa „în dorul lelii”, doar dedragul ca niște angajaţi să pri- ELENA a inundaţiilormeascăniștesalarii,fărăcaaceștia MITACHEsăaibăcunoștinţetemeiniceîna- elena.mitache@informatiadecalarasi.rocestdomeniu?Sedăvinamainou,pe angajările din surse externe. » Din 19 martie a.c.Orice este posibil în condiţiile în Ministerul Mediului șicare respectivele teste au ajus să Pădurilor, în colaboraresedesfășoareaproapelafelcaale cu Comitetul Ministerialcelor care susţin concurs pentru pentru Situaţii deobţinerea permisului de condu- Urgenţă, organizează ocere. Adică, pe niște plicuri cu...bani?Păi,nubaniifactotulînţara serie de acţiuni deasta?Șimaivineacumministrul verificare a modului înBerca și spune că ceva nu e în re- care au fost salubrizategulăcusistemulșicăMAIare„an- cursurile de apă. Cuticorpiinecesaripentruacurăţasis- acest prilej se vatemul”. În acest caz îmi permit și urmări dacă au fosteuoîntrebare:„undeaustatascunși realizate șanţuri șiaceștianticorpipânăacum?”Poate rigole în localităţi,au stat cuminţi în spatele pilelor pentru asigurareașirelaţiilorexistenteînacelașisis- secţiunii de scurgere atem?Defapt,dindeclaraţiilemi- apelor mari. Campanianistrului,separecăacestanueste de prevenire adeloc străin de ceea ce se petreceprin structura pe care o conduce inundaţiilor se vaînacestmoment.Casădreagăpu- încheia la sfârșitul luniiţin busuiocul, Gabriel Berca iese aprilie 2012.și spune că „nu vrea să mai vadăpoliţiștiumiliţi”și,maimultdecât Vor fi verificate, în princi-atât, se gândește că pedepsele pal, cursurile de apă mici pepentruultrajînraportcupoliţis- care s-au produs în anii an-tul, ar putea fi mărite, precizând teriori blocaje care au conduscăîșidoreșteoînăsprirealegiiast- la pierderi de vieţi omeneștifel încât poliţistului să nu-i mai și pagube materiale, precumfieteamăsătragă.Deasemenea, și localităţile în care au avutministrul a afirmat că nu își face loc inundaţii ca urmare a ne-iluzii,înceeacepriveșteexistenţa realizării sau neîntreţineriicorupţieiînsistem,darimportant corespunzătoare a șanţuriloreste ca aceasta să fie diminuată. și rigolelor de scurgere a ape-Legat de acest context, Berca a lor pluviale. Acţiunile se vormaispuscă„umilinţa”poliţiștilor desfășura în toate judeţele,vine uneori din faptul că presu- iar comisiile de verificare vorpușii infractori apelează la relaţii fi coordonate de prefecţi șipentru a scăpa. „Aceasta este o vor fi alcătuite din reprezen-frustrare în sistem. Am simţit-o tanţi ai Comisariatelor jude-înjudeţe.Discutcuaceștioameni. ţene ale Gărzii Naţionale dePe mine mă interesează conti- Mediu, Administraţiilor ba-nuitatea, și mă refer la dosarul zinale de apă și sistemelor decare se întocmește, care în mod gospodărire a apelor din ca-normal trebuie să meargă până drul Administraţiei Naţiona- Campania are în vedere măsuri care să conducă la diminuarea efectelor unor eventuale inundaţii în această primăvarălacapăt,inclusivpeinfracţiunide le „Apele Române ”, comitete- telor de deșeuri și de material torenţiale din apropierea zo- sabilităţi vor face obiectul toare să fie stabilite termenetip economic. De multe ori, acti- lor judeţene pentru situaţii lemnos pe malurile și în al- nelor locuite și modul în care unui proces verbal aprobat pentru remedierea deficien-vitateapoliţistului,pentrudiverse de urgenţă și Inspectoratelor biile cursurilor de apă, pre- au fost realizate / întreţinute de prefectul judeţului în ca- ţelor constatate, astfel încâtcompromisuriceaulocșidiverse judeţene pentru situaţii de cum și în secţiunile de scur- șanţurile și rigolele de scur- litatea sa de președinte al Co- măsurile dispuse să conducăînţelegeri oculte, activitatea sa e urgenţă. În cadrul acestor gere a podurilor și podeţelor; gere a apelor pluviale în loca- mitetului Judeţean pentru la diminuare a efectelor unorpusă între paranteze. Nu pot să- controale se va verifica în existenţa depozitelor de ma- lităţi. Deficienţele constatate, Situaţii de Urgenţă, urmând eventuale inundaţii în aceas-iceracestuiomperformanţădaca principal: existenţa depozi- terial lemnos pe formaţiunile însoţite de măsuri și respon- ca în perioada imediat urmă- tă primăvară.nu îi dau cadrul legislativ care săîl apere și care să îi permită satis- Publicaţie bisăptămânală editată de Eagle Mediafacţia muncii, adică să vadă că Sediu: str. București 149-151, Călărași, CL, România - Complex Center, etajul 1, cod poștal 910011,munca lui se transformă în re- Telefon 0342-40.59.59, fax 0342-40.59.60, e-mail redactia@informatiadecalarasi.ro, website www.informatiadecalarasi.rochizitoriu și în trimitere în jude- Director coordonator Florin DRIGA - 0723-42.70.02 / office@informatiadecalarasi.ro Print ISSN 2284-6891 Online ISSN 2284-6905cată”,aprecizatGabrielBerca.In- ISSN-L 2284-6891 ISSN-L 2284-6891 Redactor-șef Elena MITACHE - 0728-64.44.82 / elena.mitache@informatiadecalarasi.roteresantăabordareașziceșipoate, Redactori Monica MĂGUREANU - 0728-28.21.96 / monica.magureanu@informatiadecalarasi.ro • Conform art. 206 din Codul Penal, responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor publicate încurăţeniadinMAIatânăruluimi- Cătălin NIŢU - 0726-28.14.81 / catalin.nitu@informatiadecalarasi.ro „Informaţia de Călărași” apartine în exclusivitate autorilor.nistru, s-ar și concretiza... Tehnoredactor Ionuţ POPA - 0725-94.22.76 / ionut.popa@informatiadecalarasi.ro • În cazul unor personalităţi citate sau a reprezentanţilor unor instituţii, responsabilitatea juridică le aparţine acestora. Sesizări și anchete redactia@informatiadecalarasi.ro Tiparul este executat la tipografia Mediaprint
  3. 3. INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, MARŢI, 27 MARTIE 2012 EVENIMENTE INFORMATIADECALARASI.RO | 3 Sărbătoare cu avansăriELENA în poliţia călărășeană drul I.P.J. Călărași, dintre careMITACHE 42 de ofiţeri și 54 de agenţi,elena.mitache@informatiadecalarasi.ro au fost avansaţi în grad. De asemenea, a avut loc și pre-» Poliţia călărășeană a mierea câștigătorilor la con-sărbătorit în acest an, cursurile sportive de tenis depe data de 25 martie, masă, fotbal și șah, organizate179 de ani de la în cadrul „Cupei Poliţiei”. Înatestarea documentară acest an, cupa a fost câștigatăprintr-o ședinţă festivă, de Inspectoratul de Poliţia Ju-dar și prin acţiuni deţean Călărași. Manifestăriledesfășurate pe platoul prilejuite de Ziua Poliţiei audin faţa Centrului continuat și duminică, 25 mar-cultural judeţean. 96 de tie, prilej cu care cetăţenilor care s-au aflat pe parcursul zi-poliţiști din cadrul IPJ lei pe platoul din faţa CentrulCălărași au fost Cultural Judeţean Călărași le-avansaţi în grad. a fost prezentat laboratorul criminalistic, folosit de poli- Momentul aniversar a fost ţiștii criminaliști la cercetareamarcat prin organizarea mai locului comiterii unei infrac-multor evenimente, începând ţiuni. Ca în fiecare an, copiiicu desfășurarea unei ședinţe s-au putut bucura de demons-festive, ce a avut loc vineri, 23 traţiile câinelui-poliţist și au 96 de poliţiști au fost avansaţi în gradmartie a.c., în cadrul căreia asistat cu toţii la demonstra-au fost susţinute evocări pre- tivul luptătorilor Serviciuluizentate de comisar șef Ion Ni- de Intervenţie Rapidă de ur-colae, adjunctul șefului IPJ, și mărire și prindere a unor sus-prof. Nicolae Ţiripan, șeful pecţi care au „spart” o bancă.Serviciului Judeţean al Arhi- Cu această ocazie au fost or-velor Naţionale Călărași. Au ganizate mai multe standuri,fost prezentate mesajele trans- unde au fost prezentate au-mise de ministrul administra- tovehicule, tehnică și mate-ţiei și internelor, inspectorul riale din dotarea Serviciuluigeneral al Poliţiei Române, Criminalistic, Serviciului Ru-Prefectul Judeţului Călărași. tier (autoturisme, motocicle-În cadrul evenimentului de tă, aparate radar, aparate eti-vineri, la care a participat și o lotest) și Serviciului de Inter-delegaţie de poliţiști din Bul- venţie Rapidă (dotări folositegaria, 96 de poliţiști din ca- la misiunile specifice). Demonstraţii ale poliţiștilor călărășeni pe platoul din faţa Centrului cultural Copiii au luat cu asalt autoturismele din dotarea poliţiei Comisarii Garzii de Mediu, dotaţi cu Dacia DusterMONICA misarul Gărzii - Rareș Iones- venţii, în caz de poluari acci- dius din Veliko Tarnovo, Bul-MĂGUREANU cu, și o secretară. Astfel, ma- dentale. Vom primi și un aparat garia. Bugetul proiectului es-monica.magureanu@informatiadecalarasi.ro șinile vor fi extrem de utile Stereo 70 care ne va fi foarte te de 11,5 milioane Euro din pentru cele 5 echipe, mai ales util deoarece cu acesta vom pu- care GNM beneficiază de o» Garda de Mediu va că până acum aceștia erau ne- tea stabili exact coordonatele finanţare de 2,65 milioaneprimi în scurt timp cinci voiţi să se descurce cu ajuto- pentru balastiere. Vom vedea Euro. Proiectul este finanţatautoturisme Dacia rul unui Fiat, o Dacia Solenza astfel dacă agenţii economici din Fondul European de Dez-Duster pentru a le folosi și două autoturisme marca exploatează exact perimetrul voltare Regională (FEDR) -în munca de teren. Cu Dacia Logan. „Cu mașinile as- pentru care au licenţă pentru fondul structural creat pen-ajutorul acestor tea intram pe câmp dar le spăr- că altfel riscă amenzi ustură- tru a sprijini reducerea deze-autoturisme 4x4, geam scuturile. Nu prea pu- toare”, a spus Ionescu. Garda chilibrelor dintre regiunilecomisarii vor putea team să intrăm la balastiere. va mai primi și mai multe ti- UE. Contribuţia UE reprezin-pătrunde în zonele cele N-aveam binocluri, n-aveam puri de binocluri, lanterne tă 84,82% din bugetul proiec-mai greu accesibile, lanterne profesionale, proiec- profesionale, echipamente tului restul de 15,18 % repre- toare, lucruri de care aveam care îi vor ajuta pe comisari zentând contribuţii naţiona-unde, de regulă, se mare nevoie”, ne-a declarat să-și facă cât mai bine treaba le (din bugete de stat și dinîntâlnesc cele mai prim comisar al Gărzii de Me- în anumite condiţii. „Pe lângă sursele proprii ale parteneri-multe nereguli. diu Călărași, Rareș Ionescu. profesionalismul și dăruirea co- lor care iau parte la proiecte). misarilor, aceste echipamente Perioada de implementare a Prin intermediul progra- Dotări importante vor face ca noi să ne putem des- Garda de Mediu va avea în curând cinci Dacia Duster proiectului este de 36 de luni,mului de cooperare trans- fășura activitatea specifică în începând cu data de 22 iuniefrontalieră Romania Bulga- În cadrul proietului, Comi- cele mai bune condiţii”, adău- frontalieră România-Bulgaria toratul Regional de Mediu și 2011.ria, proiectul „Managementul sariatul Judeţean Călărași a gat Rareș Ionescu. 2007-2013. În proiect sunt Apă din Veliko Tarnovo, Bul- Programul de Cooperarecomun al riscului în zona trans- fost dotat cu cinci autoturis- parteneri următoarele insti- garia; Institutul Naţional de Transfrontalieră România-frontalieră a Dunării”, comi- me Dacia Duster. „În perioada Proiect de cooperare tuţii din România și Bulgaria: Cercetare Dezvoltare și În- Bulgaria acoperă următoareasarii Gărzii de Mediu vor pri- imediat următoare vom mai fi Inspectoratul General pentru cercări pentru Electrotehnică - arie eligibilă: șapte judeţe dinmi cinci Dacia Duster noi. dotaţi cu două ambarcaţiuni transfrontalieră Situaţii de Urgenţă din Ro- ICMET Craiova, România; România: Mehedinţi, Dolj, complet echipate cu radar, so- Garda Naţională de Mediu mânia - Lead partner; Direc- Ministerul Mediului și Pădu- Olt, Teleorman, Giurgiu, Că-12 angajaţi nar și tot felul astfel de instru- este parteneră într-un pro- ţia Generală Siguranţă și Sal- rilor din România; Universi- lărași, Constanţa și nouă dis- mente, de asemenea, un ATV iect strategic cu finanţare eu- vare la Incendii și Direcţia tatea din Craiova - Centrul tricte din Bulgaria: Vidin, Vrat- Garda de Mediu Călărași profesional, generator electric, ropeană, urmare a unei apli- Generală Protecţie Civilă din de Inovare și Transfer Teh- sa, Montana, Pleven, Veliko Târ-are în prezent 12 angajaţi, costume pentru toţi comisarii, caţii depuse în cadrul Progra- Bulgaria; Garda Naţională de nologic, România; Universi- novo, Ruse, Silistra, Dobrich șidin care: 10 comisari, prim co- costume speciale pentru inter- mului de Cooperare Trans- Mediu din România; Inspec- tatea St. Cyril și St. Metho- Razgrad.
  4. 4. 4 | INFORMATIADECALARASI.RO ACTUALITATE INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, MARŢI, 27 MARTIE 2012Nicolae Chirana, ales în fruntea TNLMONICA în cadrul organizaţiei muni- importante sunt: „Gala pre-MĂGUREANU cipale a PSD Călărași. „Felicit miilor TNL”, „Gala premiilormonica.magureanu@informatiadecalarasi.ro organizaţia dumneavoastră TNL România”, la care TNL pentru că a participat la foarte Călărași a câștigat premiul de» Sâmbătă, membrii multe acţiuni. Am fost și sunt - Cea mai activă filială, Valen-organizaţiei de tineret mândru de voi pentru că aţi tine’s Day - Iubește liber, Se-ai Partidului Naţional avut foarte multe acţiuni, cu minarii de administraţie pu-Liberal și-au ales sau fără ajutor, pe care le-aţi blică și Școala de politică re-liderul. Nicolae Chirana desfășurat și-n urma cărora aţi gională „Dunărea de Jos”. „As-a fost numit în funcţia obţinut numeroase premii”, a tăzi consumăm o etapă în evo-de președinte al declarat Daniel Drăgulin, Pre- luţia unei organizaţii politice,Organizaţiei Municipale ședintele Organizaţiei Mu- chiar dacă este la tineret. Îna Tineretului Naţional nicipale a PNL momentul în ca- Călărași. „Dacă re am acceptatLiberal (TNL). suntem corecţi cu noi, trebuie să re- Dacă suntem corecţi provocarea de a veni la munici- În cadrul Adunării Naţio- cunoaștem că mai cu noi, trebuie să piu, am conside-nale a TNL Călărași ce a avut sunt multe lucruri recunoaştem că mai rat că lucrurileloc sâmbătă, 24 martie a.c., care trebuiesc fi- sunt multe lucruri trebuie puse unîn sala de ședinţe a Consiliu- nisate sau asam-lui Judeţean, a fost ales în blate din mers. care trebuiesc finisate pic la punct, pen- tru că, dincolo defuncţia de președinte a orga- Îmi place, este o sau asamblate din toate, trebuie sănizaţiei municipale, Nicolae organizaţie pu- mers. realizăm la mu- Nicolae Chirana (centru) a fost ales în funcţia de președinte al OrganizaţieiChirana. La întrunire au par- ternică, sunteţi — Daniel DRĂGULIN nicipiu o echipă Municipale a Tineretului Naţional Președintele Organizaţiei Liberalticipat Răducu Filipescu, pre- tineri, muncitori, Municipale a PNL Călărași dinamică, viabi-ședintele Organizaţiei Jude- știţi ce trebuie să lă, valoroasă, și sunteţi mobilizaţi, că vreţi caţene a PNL Călărași, Daniel faceţi. Problema mai ales, în le- partidul nostru să rămână nu-Drăgulin, candidat USL la este că trebuie să existe și foarte gătură strânsă cu seniorii”, a mărul 1 din acest judeţ. Proba-Primăria municipiului Călă- mare seriozitate”, i-a sfătuit Dră- declarat Nicolae Chirana, pre- bil că aveţi și intenţia și dorinţarași, Liviu Tomoioagă, can- gulin pe colegii săi mai tineri. ședintele OM TNL Călărași. ca partidul nostru să fie numă-didat la USL la Colegiul Se- Liderul PNL, Răducu Filipes- rul 1 în ţară. Poate că doriţi șinatorial 1, Alin Drăgulin, pre- Acţiuni importante cu, a discutat cu membrii sunt convins că în adâncul ini-ședintele Organizaţiei Jude- TNL și le-atransmissă-șiurme- milor voastre vă doriţi să mer-ţene Călărași a TNL, Virgil Nicolae Chirana s-a remar- ze visul de a-și construi ca- geţi în faţă și să vă construiţi oDumbravă, liderul Partidului cat în interiorul TNL prin or- riere politice care au la bază carieră politică”, le-a spus Ră-Conservator și Răzvan Me- ganizarea a numeroase ac- seriozitatea și competenţa. ducu Filipescu tinerilor poli-seșeanu, primvicepresedinte ţiuni. Între acestea, cele mai „Eu sunt absolut conștient că ticieni. Tinerii TNL l-au votat pe Nicolae Chirana pentru a veni în fruntea organizaţiei Profesorii, umiliţi Jandarmeria Română și fără bani împlineșteMONICA vacanţă. Anul trecut s-a sta-MĂGUREANUmonica.magureanu@informatiadecalarasi.ro» Prezent la comisia de bilit ca bugetarii să încaseze acești bani trimestrial, până în 2016. „Nu avem ce să facem, 162 de ani mai marii noștri, respectiv or-dialog social ce a avut MONICA donatorii de credite nu duc laloc la săptămâna îndeplinire termenele acestor monica.magureanu@informatiadecalarasi.rotrecută, la prefectură, acte normative. Am făcut o se-liderul Federaţiei sizare și la nivelul prefecturii, Jandarmeria Română săr-Sindicatelor Libere din și la nivelul ministerului de fi- bătorește, la 3 aprilie a.c., 162Învăţământ, Aurel nanţe. Ministrul mi-a spus ‘Es- de ani de existenţă, prilej cuBogatu, și-a manifestat te corectă observaţia dumnea- care, în perioada 23 martie -nemulţumirea cu privire voastră, rezolvaţi-o în teritoriu 3 aprilie, Inspectoratul dela faptul că deși prin domnul prefect’”, a preci- Jandarmi Judeţean Călărașiprofesorii au câștigate zat Aurel Bogatu, liderul Sin- organizează o serie de activi- Jandarmii se pregătesc de sărbătoare dicatului Liber din Învăţă- tăţi dedicate acestui eveni-în instanţă procese, nu mânt. ment. În intervalul 23 martie Sport Călărași, Palatului Co-li s-au achitat - 26 martie, jandarmii s-au piilor Călărași și al Asocieţieidrepturile salariale. Sesizări, solicitări, Profesorii ameninţă cu grevă dacă nu-și primesc drepturile întâlnit cu elevii de la Colegiul Sportive Jandarmii Bărăga- „Este un abuz și ca aceste sume să fie recuperate Economic Călărași, Colegiul nul Călărași. Joi, 29 martie Deși au acţionat de fiecare proteste... umilinţă în tranșe trimestriale egale. Im- Agricol „Sandu Aldea” Călă- a.c., în Parcul Dumbrava dindată pe calea legală, resprec- Nu există pârghie prin care o încălcare a legii” perativ este făcută precizarea. rași, Colegiul „Ștefan Bănu- municipiul Călărași, între ore-tiv prin acţiuni în instanţă, SLI nu a încercat să rezolve Profesorul atrage atenţia cu Numai că, în Olteniţa, domnul lescu” Călărași și Școala Ge- le 11.00 - 14.00, jandarmii îisolicitări în scris și greve a- problemele cu care se con- privire la faptul că primarul primar repartizează NU sumele nerală Mircea Vodă – Cercul invită pe călărășeni să sărbă-nunţate, fără scandaluri, pro- fruntă însă, rezultatele sunt municipiului Olteniţa, Costi- care trebuiesc, NU trimestrial, de elevi mini-JURIȘTII. Pe torească împreună „Ziua Jan-fesorii simt că au ajuns la ca- practic inexistente. „Sunt pro- nel Milescu, a făcut un abuz, ci în trimestrul IV. Este un abuz și lângă caracterul preventiv, darmeriei Române”. Vor fi or-pătul puterilor, neștiind în ce bleme extrem de grave cu re- deoarece a cuprins în bugetul o încălcare a legii”, acuză Bogatu. aceste activităţi au avut rolul ganizate standuri cu arma-manieră să-și mai ceară drep- percusiuni asupra actului di- local pe anul 2012 ca sumele De asemenea, sunt și uni- de a-i familiariza pe elevi cu mentul și tehnica din dotare,turile. Sindicatul Liber din dactic. Oamenii aceia mi-au alocate pentru anul acesta, tăţi școlare în care profesorii rolul, misiunile și dotarea vor fi prezentate autospecia-Învăţământ a câștigat nume- spus mie prima dată să sesizez respectiv de 5% din sumele to- nu și-au primit salariile pen- Jandarmeriei Române. lele, exerciţii demonstrative,roase porcese în instanţă această problemă, neintrând tale, să fie acordate abia în tri- tru luna februarie. Situaţia ateliere de autoapărare, vorpentru acordarea drepturilor în grevă. Au spus prima dată mestrul IV al anului 2012, de- această se datorează faptului Concursuri putea fi vizionate exerciţii desalariale tăiate în anii trecuţi, să intrăm în grevă japoneză, să și legea prevede ca acestea să că anumite localităţi nu au dresaj cu câinii din dotare șidar, cu toate acestea, profe- atragem atenţia.. Am atras a- fie distribuite trimestrial. „În- bugetul aprobat, motiv pen- și activităţi sportive vor fi împărţite pliante. În zi-sorii nu au primit încă banii. tenţia, am sesizat prefectura, ainte de a ne adresa la Minis- tru care nu s-au putut achita Marţi, 27 martie a.c., licee- ua de 2 aprilie a.c., la sediulAutorităţile locale încă fac tot dar ce se întâmplă în continua- terul de Finanţe, ne-am adresat drepturile salariale. Aurel Bo- nii călărășeni se vor întrece inspectoratului va avea locposibilul pentru a evita să le re? Ajungem la aceeași proble- domnului prefect, printr-o sesi- gatu a avertizat că cel mai în cadrul Cupei Jandarmeriei ședinţa festivă în cadrul căre-plătească datoriile. Cadrele mă când am făcut toate demer- zare scrisă. Sumele calculate pen- probabil profesorii vor intra la tenis de masă și șah. Acti- ia vor fi prezentate mesajeledidactice aveau de recuperat surile.. ei și, care-i rezultatul? tru anul 2012 reprezintă 5% din în grevă în cazul în care nu le vităţile sportive vor fi orga- transmise de autorităţile cen-cei 25% tăiaţi din concediile Dialogul!?”, reclamă Aurel Bo- valoarea totală de recuperat. În vor fi soluţionate doleanţe- nizate cu sprijinul Direcţiei trale și vor fi acordate recom-de odihnă, dar și primele de gatu. bugetul de stat este prevăzut le. Judeţene pentru Tineret și pense cu ocazia zilei armei.
  5. 5. INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, MARŢI, 27 MARTIE 2012 INTERVIU INFORMATIADECALARASI.RO | 5 Interviu cu Petre Dinei, primarul comunei Belciugatele „Nu mă simt deloc bine că sunt un om realizat!”ELENA zire pe drumul 402 care face pleacă ea. Așa am făcut deMITACHE legătura pe ruta ocolitoare în- când mă știu. Pupă părereaelena.mitache@informatiadecalarasi.ro tre Măriuţa - Gostilele - orașul mea, primarul ar trebui să fa- Fundulea. Este un drum stra- că o singură politică: nici pe» Despre primarul cu tegic, de beton, construit pe vre- aia portocalie, nici pe aia gal-cele mai vechi state în mea lui Ceaușescu, un drum benă, nici pe aia roșie ci doarfruntea unei localităţi care vine din DN3 și iese la Li- politica celor care l-au trimisdin judeţul Călărași, lieci spre Urziceni, Ialomiţa. pe fotoliul de primar. Cetăţe-Petre Dinei, se pot Acolo în acea zonă, pe o por- nii din comună l-au trimisspune multe. Dar poate, ţiune de vreo 5 km între Mă- acolo și deci, politica lor tre-cea mai potrivită riuţa și satul Vâlcelele care buie să o faci. Pentru că ei vincaracterizare ar fi aparţine de orașul Fundulea, cu problemele lor la primărie,aceea al unui tip căruia am ţinut drumul tot timpul iar tu, care ești ales de ei, totîi place să spună desfundat, pentru că trebuia timpul trebuie să ai ușa pri- să scoatem cetăţenii pe acea măriei deschisă. Pot să vă daulucrurilor pe nume în rută. Aceasta pentru că dru- exemple de primari care suntcel mai dur mod cu mul judeţean ce face legătura păziţi de gardieni, de jan-putinţă. Deși a realizat între Belciugatele și Măriuţa darmi... Păi, e normal să fiimulte în anii pe care și nu a fost deszăpezit de Con- păzit de cei care vin la primă-i-a dedicat administrării siliul judeţean. Filipescu nu rie? Vine nea Gheorghiţă, ţaţacomunei Belciugatele, știe nici măcar unde se află a- Floarea și secretara să-i spunăDinei este un om realizat, cest drum. Cum să nu știi de că primarul este ocupat într-dar are și multe drumul acesta care este aici de o discuţie cu cineva și că nunemulţumiri. Mai multe o sută de ani și este știut ca are voie să intre. Păi, omuldespre cel mai pitoresc DJ 302, deci este un drum al acela poate fi unul dintre ce-primar din judeţ, în judeţului! Dacă susţii că nu e tăţenii care l-au ales pe primarinterviul de mai jos. drum judeţean și nu are im- și există posibilitatea ca acea portanţă, declasifică-l și fă-l persoană să nu poată să-și teren arabil! În condiţiile pe spună problemele, pentru că Informaţia de Călărași - care vi le-am spus mai devre- unii dintre primari sunt idioţice proiecte are primarul me, în loc să mă duc la Mă- și nu stau de vorbă decât laDinei pe masa de lucru? riuţa pe 5 km a trebuit să fo- audienţe. Eu niciodată nu am Petre Dinei - În primul losesc rută ocolitoare și să fac făcut acest lucru. Nici pe vre-rând sunt nemulţumit că s-au până acolo 25 de km! Cum să mea lui Ceaușescu nici acum. Petre Dinei ne-a împărtășit din grijile care îl frământă la sfârșitul celui de-al optulea mandat de primar al comunei Belciugateleblocat fondurile europene și spună Filipescu că acest drum Eu stau de vorbă cu cetăţeniidin cauza acestui lucru am ră- este fără importanţă? Toată și pe stradă, și în trening, și ţara și au vândut tot folosin- cumpărat cu unu sau două mi- sensul că s-a ajuns să bagi mâ-mas cu cei 5,7 km de drum ne- producţia agricolă din această în papuci acasă la poartă și în du-se de așa zisa economie de lioane. N-am obligat pe nimeni, na în buzunar și să-l cumperiasfaltat. Un alt proiect pe ca- zonă se transportă pe acest mașină dacă sunt. Toate pro- piaţă, așa zisa privatizare, au totul s-a făcut legal, prin nota- pe omul care trebuie să vinăre-l am în plan este cel de ali- drum. blemele oamenilor trebuie să ras tot! Au ras fabrici, au ras riat, fiecare cu actele lui și gata. duminică sa-ţi dea votul.mentare cu apă în satul Mă- Informaţia de Călărași - fie rezolvate și cetăţeanul tre- uzine, au ras tot! E posibil așa Informaţia de Călărași -riuţa, de vreo șase ani de când Poate ajunge comuna Bel- buie să știe unde este prima- ceva? Înainte exista o strate- Care este viziunea dum- „Oana Mizilam pornit acest proiect, este ciugatele un oraș pe harta rul. Pe vremea comuniștilor gie atunci când se construia neavoastră despre politicape SEAP și așteptăm licitaţia. judeţului Călărași având aveam o tablă în holul primă- câte ceva. Astăzi s-a distrus to- din acest moment? nu-l va distrugeMai am un proiect care se află în vedere dezvoltarea sa riei și scriam acolo „de la ora tul. Ca să concluzionez, aceas- P.D. - În primul rând, des- pe Filipescu”la Regionala Târgoviște, este din ultimii ani? de... până la ora de... sunt în tar- tă democraţie a dus la sărăci- pre candidatura mea la Bel- Informaţia de Călărași -vorba de drumuruile agricole, P. D. - Deocamdată nu poa- laua cutare, sau la CAP Măriuţa rea unei majorităţi a popula- ciugatele pot să spun că nu-mi Ce părere aveţi despre miș-mai precis cel care face legă- te fi vorba despre acest lucru. la o ședinţă de partid, sau la sta- ţiei, în timp ce o minoritate fac nici un fel de griji. Părerea cările din politica locală?tura între DN 3 și DJ 302. În Primul criteriu pentru ca o lo- ţiunea Belciugatele la o întîlnire s-a îmbogăţit încontinuu, a- mea este că acum, înainte de Cum vedeţi o eventualăacest moment se află în faza calitate să devină oraș este cu rectorul Facultăţii de Agro- cest lucru ducând la un deze- a începe campania, guvernan- candidatură a Oanei Mizilde deliberare, de obţinere a numărul de locuitori. Trebuie nomie”. Eu așa am fost format chilibru din punct de vedere ţii trebuie să facă ceva în ceea din partea PDL la Consiliulpunctajului necesar, avem spe- să aibă minim 5000 de locui- și așa o să ies din primărie, social. ce privește interzicerea pome- judeţean?ranţe 85% pentru realizarea tori și noi avem în jur de 3000 acesta-i stilul meu! Informaţia de Călărași - nilor electorale. N-am supor- P.D. - Oana Mizil nu-l valui. Este foarte important a- și ceva. Comuna s-a tot extins Se teme omul Petre Dinei tat și nu sunt de acord cu mita distruge pe Filipescu. Ar tre-cest drum, care ar reprezenta în ultimul timp prin noile „Democraţia asta de ceva? electorală și oamenii mei din bui să le intre bine în cap căun fel de centură al localităţii. construcţii, unele dintre aces- P.D. - Mi-e teamă doar de localitate știu acest lucru. Păi, Oana Mizil nu-l bate pe Fili-Vom ieși cu cerealele pe acest tea sunt de fapt case de va- a născut baroni, Unchiu, cum îi spun eu Lui dacă eu îi dau omului o plasă pescu! Părerea mea este cădrum care pornește de la li- canţă, iar cei ce locuiesc în a- hoţi care Dumnezeu. Nu am nici o tea- cu un kilogram de orez, de za- singurul care ar putea să iamita satului Cândeasca și iese cest case au domiciliul în Bu- au devalizat ţara” mă de nimeni pentru că să hăr, de ulei, îţi creezi o obliga- șefia Consiliului judeţean Că-în DJ 302 care face legătura curești sau în altă parte. Ceea știţi, de banii lui Dinei a știut ţie. Eu am nevoie de cetăţean lărași este Stelian Fuia cu atâtcu satul Măriuţa.Toată pon- ce am realizat este că sunt si- Informaţia de Călărași - întotdeauna SRI-ul! Indife- cinci minute atât cât vine și mai mult cu cât funcţia aceas-derea agricolă se află în acea zo- gur de faptul că, după pleca- Sunteţi un om realizat și rent ce zice lumea că are Dinei mă votează, iar el are nevoie ta la ministerul pe care îl con-nă, iar acest drum este foarte rea mea, va fi un adevărat de- totuși... avere că face, că drege, nu are de mine patru ani. Am pus ur- duce acum nu este una de drumutil pentru că dă posibilitatea zastru la Belciugatele. P.D. - Cum domnule, să nu nimeni ce să-mi facă. Averea mătoarea întrebare: ce faci lung. Ministerul acesta esteieșirii cu producţia din câmp mai rămână nimic din ţara as- mea e trecută prin bănci, pro- dacă trebuie să eliberez cuiva de la culesul porumbului pânăîn drumul naţional și nu va mai „Primarul ar trebui ta? Unde munceau atâţia oa- vine din tranzacţii imobiliare. o adeverinţă și bate omul la la tăiatul cocenilor... Pentruocoli prin localitate în drumul meni... Am un gust foarte a- Ce să fac dacă Dinei a luat pă- ușă, îmi spune că se grăbeșe mine este foarte clar: dacă vacătre silozuri. să facă o singură mar. Și vă spun că nu mă simt mânt cu un milion hectarul și că m-a votat. Păi, dacă i-am candida altcineva de la PDL, Informaţia de Călărași - politică - cea deloc bine că sunt un om rea- și a vândut cu 25 de euro me- dat pomana electorală eu, ca în afară de Fuia, Filipescu vaV-a trecut supărarea pro- a cetăţeanului” lizat. Pentru că în jurul meu trul? Cine e de vină? Piaţa! primar, mă simt obligat să-i re- rămâne în continuare la Con-vocată de zăpezile care au văd foarte mulţi oameni amă- Am luat de la nea Vasile, care proșez că m-a votat pentru siliul judeţean.creat aici în zonă mari Informaţia de Călărași - râţi. Cum pot eu să bag în gu- m-a pupat la vremea aia, că i- sacoșa cu ulei, zahăr, orez. A- Informaţia de Călărași -probleme? De ce susţineţi acest lu- ră un dumicat, când știu că o- am dat un milion pe terenul cesta este motivul pentru care Vă faceţi un reproș în a- P.D. - Cele mai mari pro- cru? mul ăla n-are nu numai o pâi- respectiv, așa era atunci, și l- m-a votat. Dacă are cineva cu- cest moment?bleme pe care le-am avut au P.D. - Pentru că foarte mulţi ne pe masă, dar n-are nici mă- am vândut la ăla care a avenit raj să vină și să spună că m-a P.D. - Da. Îmi reproșez fap-fost în satele Măriuţa și Ma- primari din ziua de astăzi fac car cu ce să-și încalţe și să-și cu tichia pe cap (n.r. evreu) cu votat pentru că am dat poma- tul că n-am reușit să finalizeztaraua, tocmai pentru că șefii primăria la fără frecvenţă. Eu îmbrace copilul la școală! De- un preţ mai mare pentru că nă electorală, eu mă împușc până în momentul de faţă pro-Consiliului judeţean nu au ac- vin la primărie înaintea feme- mocraţia asta a născut baroni, așa era piaţa. Am luat 250.000 în faţa primăriei. Sunt scârbit blema drumurilor din locali-ţionat cu utilaje de deszăpe- ii de serviciu și plec după ce a născut hoţi care au devalizat de euro pe un hectar și l-am de politica ce se face acum în tate. Aceasta-i boala mea!
  6. 6. 6 | INFORMATIADECALARASI.RO ACTUALITATE INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, MARŢI, 27 MARTIE 2012 Ziua Mondială de Lupta ÎmpotrivaMONICA Tuberculozei adaptat României este „Vreau SimptomeleMĂGUREANU o lume fără tuberculoză!“.monica.magureanu@informatiadecalarasi.ro bolii» Direcţia de Sănătate România, pe locul I Simptome clare sunt febră, transpiraţie în timpul nopţii,Publică a susţinut ieri o în Europa oboseală, lipsa poftei de mân-conferinţă de presă, la Din nefericire, România care, scădere în greutate șiSpitalul de este pe primul loc în Europa paloare. Apare apoi o tuse us-Pneumoftiziologie, cu în ceea ce privește incidenţa cată, iritativă și frecventă, ur-tema ,,Vreau o lume tuberculozei. La noi, anual, mată de greutate în respiraţiefără tuberculoză!”, se înregistrează 110, 115 de la efort, dureri toracice saueveniment organizat cu noi cazuri la 100.000 de lo- chiar sângerări pe căile res-ocazia “Zilei Mondiale cuitori, de zece ori mai mult piratorii. Boala are o perioadăde Luptă Împotriva decât media în UE. Cele mai de incubaţie de la 4 la 12 săp-Tuberculozei”. multe cazuri sunt în sud și tămâni. Principala cale de est, zonele cele mai sărace ale contaminare cu bacilul Koch ţării. Tuberculoza ar trebui este cea aeriană. Un bolnav În fiecare an, data de 24 să fie eradicată în lume, încă care nu face tratament poate Ziua Mondială de Lupta Împotriva Tuberculozei, marcată la Spitalul TBCmartie este destinată a soli- din timpul vieţii copiilor noș- infecta 10-15 persoane pe an.cita atenţia publică asupra tri și boala să nu mai fie cauza Boala se mai poate contracta tratament) dar bolnavul se tru vindecarea completă tre- care oxigenează organismulfaptului că Tuberculoza, as- de deces, chiar în timpul vie- prin consumul de alimente simte bine și nu înţelege de buie respectat întocmai sfa- și dacă e distrus de tubercu-tăzi, rămâne totuși o proble- ţii adulţilor de azi. infectate, prin contact bucal ce trebuie să mai continue tra- tul medicului. Tratamentul loză nu-și mai îndeplineștemă epidemiologică aproape Oricare dintre noi se poate cu obiecte contaminate (mai tamentul. El se simte bine de- se face gratuit, în spitalele de rolul.în lumea întreagă, producând îmbolnăvi de tuberculoză cu ales la copii) sau prin trata- oarece au început să moară pneumoftiziologie. Tuberculoza cu bacilli re-moartea multor milioane de bacili rezistenţi la tratament! mente injectabile cu instru- microbii din plămînii lui, uciși Tuberculoza se ia pe calea zistenţi se tratează mai greuoameni anual. Cu acest prilej Condiţiile de viaţă precare, mentar infectat. Tuberculoza de medicamente. Dacă nu fa- aerului indiferent dacă mi- decât forma obișnuită.se organizează evenimente lipsa banilor, a locuinţelor să- se transmite de la mama în- ce iniţial tratament corect crobul este sensibil sau rezis- Boala se vindecă printr-unce marcheaza importanţa nătoase, bine încălzite iarna, sărcinată la făt sau între par- apar bacili rezistenţi care se tent. Toţi suntem expuși ris- tratament susţinut, cu medi-evenimentului, la nivel inter- o viaţă dezordonată, la voia teneri pe cale genitală. Când înmulţesc. Un singur medica- cului de a face boala, dacă res- caţie antituberculoasă de li-naţional. întâmplării, un organism ne- bolnavul face tuberculoză pen- ment ( antibiotic ) nu-l omoa- pirăm aer încărcat cu microbi. nia a 2-a, timp îndelungat (o Mesajul campaniei din 2012, îngrijit corespunzător sunt tru prima dată microbii sunt ră. În caz de îmbolnăvire, tra- Aceștia se dezvoltă în plămîni perioadă variabilă până la ne-lansat de Organizaţia Mon- printre cauzele care pot îm- (în majoritatea cazurilor!) sen- tamentul este de lungă durată, unde apare boala cel mai frec- gativarea sputei, apoi încă 18dială a Sănătăţii (OMS) și bolnăvi. sibili la tratament (răspund la de șase ori nouă luni, și pen- vent. Plămânul este organul luni obligatoriu). Info Finanţe DSP verifică apa folosită Adeverinţa de înregistrare în unităţile alimentare a sediului social MONICA MĂGUREANU Direcţia Generală a Fi- monica.magureanu@informatiadecalarasi.ro nanţelor Publice Călărași, » Direcţia de Sănătate informează contribuabilii Publică Călărași a că, a fost publicat în Moni- demarat o acţiune de torul Oficial, Ordinul co- mun al Ministerului Justi- control în unităţile ţiei și al Ministerului Finan- alimentare care ţelor Publice pentru apro- utilizează apa provenită barea Procedurii de solicita- din surse proprii, re și emitere, în format elec- verificându-se tronic, a adeverinţei privind asigurarea înregistrarea documentului monitorizării de audit și care atestă dreptul de folo- adoptarea măsurilor sinţă asupra spaţiului cu necesare în vederea destinaţie de sediu social și asigurării potabilităţii a certificatului pentru spa- acesteia. ţiul cu destinaţie de sediu social. Direcţia de Sănătate Publi- Potrivit prevederilor aces- Societăţile comerciale au obligaţia de că Călărași aduce la cunoștin- a obţine certificatul pentru spaţiul cu tui ordin, procedura se apli- destinaţie de sediu social ţă unităţilor cu profil alimen- că societăţilor comerciale ca- tar care utilizează apă prove- re au obligaţia de a înregis- gistrului Comerţului în a că- nită din surse proprii, la fa- tra, la înmatriculare și la rui rază teritorială își are se- bricarea, procesarea, conser- schimbarea sediului social, diul social, o cerere de înre- varea sau comercializarea documentul care atestă drep- gistrare a documentului care produselor ori substanţelor tul de folosinţă asupra spa- atestă dreptul de folosinţă destinate consumului uman, ţiului cu destinaţie de sediu asupra spaţiului cu destina- că au obligativitatea de a asi- social și de a obţine certifi- tie de sediu social. gura controlul calităţii aces- catul pentru spaţiul cu des- Oficiul Registrului Co- teia și adoptarea tuturor mă- tinaţie de sediu social, de- merţului transmite prin surilor necesare pentru ca Unităţile alimentare vor fi inspectate de DSP numit în continuare certi- poșta electronică cererea de apa să fie sanogenă și curată, determina dacă pentru toţi ţarea monitorizării. Compar- potabilităţii acesteia. Scopul ficat de sediu social. Odată înregistrare a documentului astfel utilizarea ei neafectând parametrii stabiliţi, valorile timentul Inspecţia și Contro- acţiunii este de identificare cu cererea de înmatriculare care atestă dreptul de folo- calitatea și salubritatea pro- sunt sau nu conforme, este lul Factorilor de Risc din Me- și eliminare a riscului de con- sau de înregistrare a men- sinţă asupra spaţiului cu dusului alimentar în forma oferită de monitorizarea de diul de Viaţă și Muncă, a de- taminare a produselor ali- ţiunii privind schimbarea destinatie de sediu social, lui finită. audit. Conform L 458/2002 marat o acţiune de control în mentare finite, risc existent sediului social, societatea scanată, catre organul fiscal Calitatea apei potabile este privind calitatea apei pota- unităţile alimentare care uti- în cazul utilizării de apă ne- comercială, prin reprezen- competent. La cerere va fi corespunzătoare când valo- bile, monitorizarea de audit lizează apa provenită din sur- potabilă. Pentru nerespecta- tantul său legal sau prin per- anexat, scanat, actul dovedi- rile stabilite pentru parame- se efectuează numai de către se proprii, verificându-se asi- rea prevederilor legale se vor soana împuternicită de a- tor al dreptului de folosinţă trii de calitate sunt în confor- Direcţia de Sănătate Publică gurarea monitorizării de au- aplica amenzi contravenţio- cesta, depune la Oficiul Re- depus de solicitant. mitate cu L 458/2002. Infor- Judeţeană, producătorii de dit și adoptarea măsurilor nale conform HG 857/2011, maţia necesară pentru a se apă potabilă asigurând finan- necesare în vederea asigurării între 4.000-10.000 lei.
  7. 7. INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, MARŢI, 27 MARTIE 2012 ACTUALITATE INFORMATIADECALARASI.RO | 7 Ministrul Dezvoltării,MONICA în vizită de lucru, la ADR Proiect de aproximativ beneficiarului este de 56.046,87MĂGUREANU 4 milioane de lei lei.monica.magureanu@informatiadecalarasi.ro» Ministrul Dezvoltării, Proiectul „Lucrări de moder- Reabilitarea Centrului nizare, reţele utilităţi, facilităţiCristian Petrescu, a acces și dotări la Centrul de Pla- de Plasamentsemnat contractul de sament Filipeștii de Târg, jude- Filipeștii de Târgfinanţare din fonduri ţul Prahova” va fi finanţat din Obiectivul general al proiec-nerambursabile Regio Regio - Programul Operaţio- tului îl constituie îmbunătă-pentru Centrul de nal Regional 2007 - 2013, Axa ţirea calităţii infrastructuriiPlasament Filipeștii de prioritară 3 „Îmbunătăţirea și a gradului de confort, dez-Târg, judeţul Prahova. infrastructurii sociale”, Dome- voltarea și diversificarea ser- niul major de intervenţie 3.2 viciilor oferite în cadrul Cen- Vineri, 23 martie a.c., Liviu „Reabilitarea/ modernizarea/ trului de Plasament FilipeștiiMușat, directorul Agenţiei dezvoltarea și echiparea infras- de Târg, prin realizarea lucră-pentru Dezvoltare Regională tructurii serviciilor sociale”. Be- rilor de consolidare, reabili-Sud Muntenia, împreună cu neficiarul acestui contract de tare, modernizare și echipareCristian Petrescu, ministrul finanţare este Direcţia Gene- realizate la nivelul acestuia.dezvoltării regionale și turis- rală de Asistenţă Socială și Proiectul are o durată de im-mului, și Vasilica Florea, di- Protecţia Copilului Prahova. plementare de 20 de luni șirector executiv al Direcţiei Valoarea totală a contractului vizează totodată creștereaGenerale de Asistenţă Socială este de 3.917.194,44 lei, din gradului de rezistenţă și deși Protecţia Copilului Praho- care: valoarea eligibilă neram- stabilitate a clădirilor centru- Directorul ADR, Liviu Mușat și ministrul Cristian Petrescu au semnat contractul de finanţare pentru reabilitarea Centrului de Plasament Filipeștii de Târgva, au semnat contractul de fi- bursabilă din FEDR este de lui, precum și diversificareananţare pentru reabilitarea, ex- 2.381.992,06 lei, valoarea eli- serviciilor destinate recupe- neficiarii direcţi ai investiţiei cu protejaţi în cadrul Centrului de încadraţi și într-un grad de han-tinderea și modernizarea Cen- gibilă nerambursabilă din buge- rării și implicării active a co- sprijin nerambursabil Regio Plasament Filipeștii de Târg, dicap”, a declarat Daniela Tra-trului de Plasament Filipeștii tul naţional este de 364.304,67 piilor de vârstă școlară cu ce- sunt 48 de copii, cu cerinţe educa- care au certificate de orientare ian, șef Serviciu Comunicare,de Târg din judeţul Prahova. lei, iar cofinanţarea eligibilă a rinţe educative speciale. „Be- ţionale speciale, de sex masculin, școlară, 11 dintre aceștia fiind din cadrul ADR Sud Muntenia. Proiect de formare profesională, lansat la Camera de ComerţMONICA sională continuă pentru ca-MĂGUREANU lificarea și recalificarea anga-monica.magureanu@informatiadecalarasi.ro jaţilor, vor fi furnizate servicii de informare, consiliere, și» Lansarea proiectului orientare profesională spe-„EFI angajat- Eficient, cifice fiecărei calificări din ca-Format, Informat prin și drul programelor de formare,pentru calificare și consilierea și orientarea pro-recalificare” a avut loc fesională pentru fiecare dejoi, la sediul Camerei de program de calificare.Comerţ, Industrie șiAgricultură Călărași. Patru programe Proiectul este derulat de de pregătireSC Global Comercium Deve- profesionalălopment SRL în parteneriat Vor fi realizate în cadrulcu Centrul Regional de For- acestui proiect patru progra-mare Profesională a Adulţilor me de pregătire profesională:Călărași, Camera de Comerţ, lucrător în comerţ, tehnicianIndustrie și Agricultură Că- în industria limentară, pati-lărași și Hispania de Forma- ser și operator introducere,cion Spania și beneficiază de validare și prelucrare date.finanţare din Fondul Social Vor fi recrutaţi 150 de anga-European, prin Program Ope- jaţi, evaluaţi, din care 84 vorraţional Sectorial Dezvolta- fi înscriși la programele derea Resurselor Umane 2007- calificare-recalificare. Vor fi2013, Axa prioritară 2: „Co- acordate individual 420 derelarea învăţării pe tot parcur- ore de consiliere și orientaresul vieţii cu piaţa muncii”, Do- profesională.meniul major de intervenţie: Toţi cei care au luat parte2.3 „Acces și participare la for- la lansare acestui proiect i-aumare profesională continuă”. recunoscut importanţa, prin prisma faptului că există ex-Partener spaniol trem de mulţi absolenţi care nu-și pot găsi un loc de mun- La conferinţă de lansare au că pentru calificarea dobân- Lansarea proiectului a avut loc la sediul CCIA Călărașiparticipat Alina Marinoiu, dită în urma studiilor efec-manager de proiect, cea care de Formation Spania, Elena Donciu, de la AJOF Călărași succes, ca să spun așa, model se proiecte în calitate de bene- tuate.a și prezentat datele impor- Palomeque, responsabil Bi- și Vali Bogdan, director care are în spate peste 25 de ani ficiari”, a declarat Daniel Co- S-a mai subliniat și faptultante legate de acesta, Daniel roul Economic și Comercial CRFPA Călărași. „Diferenţa de experienţă în accesarea fon- măniţă, reprezentant al be- că asistenţa socială este ne-Comăniţă, președintele be- al Ambasadei Spaniei, părin- între companiile care s-au năs- durilor europene. În acest mo- neficiarului SC Global Com- cesară doar în cazuri de ur-neficiarului proiectului, SC tele Manuel Rusu, din partea cut în România și companiile ment suntem destul de mulţi. mercium Development SRL. genţă majoră și nu ar trebuiGlobal Commercium Deve- Episcopiei Sloboziei și Călă- românești care s-au născut în Am fost puţini la început, avem Prin intermediul acestui prelungită la nesfârșit pentrulopment SRL, Zacarias Alva- rașilor, Luminiţa Năstase, de afară, în acest moment, este că 11 proiecte în implementare, proiect se vor elabora patru evitarea numărului mare carerez Ossorio, director Hispalis la Primăria Călărași, Simona adaptează modelul spaniol de în calitate de parteneri și diver- programe de formare profe- „sufocă” sistemul.

×