Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informatia de calarasi 13.03.2012

1,318 views

Published on

Informaţia de Călăraşi.Bisăptămânal de informaţie,divertisment,showbiz

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Informatia de calarasi 13.03.2012

  1. 1. CMYK Știrile cele mai calde Dr. Ciulacu trimis în judecată de DNA / Șase echipe calificate în faza a 3-a a Cupei României Vremea » Marţi 00C | 80C Õ » Miercuri -10C | 120C Ö » Joi -10C | 80C Ø » Vineri -10C | 90C Õ Curs valutar - marţi, 13 martie Euro 4,3558 ì Dolar SUA 3,3230 ì Lira sterlină 5,1938 ì Franc elveţian 3,6118 î Leva bulgărească 2,2271 ìVIAŢA AȘA CUM E! ANUL I, NR. 4, MARŢI, 13 MARTIE 2012 APARE BISĂPTĂMÂNAL | PREŢ 1 LEUOPINIA SUMARZILEI Variantăde Elena MITACHE Diaconu, tupeu de Oameni buni, v-aţi Oana Mizil, sprijinită pescar! După scandalul de la sfârșitul anului trecut, când Virgil Diaconu (foto) de Fuia și PSD a trecut, pe numele unui ţăcănit? pensionar bolnav, firma De câteva zile printre mai sa Prodindpest, care semarii municipalităţii s-a năs- afla în faliment, acesta acut o nouă divergenţă. Vina, început să participe la ședinţele PSD,de această dată, o poartă un deși se suspendase din funcţiileproiect în urma căruia se va deţinute în partid în luna octombrieconstrui un pod peste Dunăre a anului trecut. 3care să facă legătura între Că-lărași și Ostrov – Constanţa.Dacă e să ne oprim doar la Handbal / Liga Naţională / etapa a XIX-aacest aspect, respectiv al con- U Bucovina Suceava - Dinamostrucţiei pur si simplu, pro- Municipal Călărași 40-28 (17-15)babil că, privită în ansamblu,această investiţie ar fi bene- Dinamo Municipalfică atât pentru judeţul nos-tru, cât și pentru constănţeni s-a făcut de râs lași nimeni n-ar avea nimic de Suceava 11obiectat. Numai că, deși pro-iectul se află în acest momentdoar la stadiul de „niște hârtii”,a fost suficient să stârnească EVENIMENT CULTURALo serie de animozităţi printreconsilierii locali. Animozităţi Horaţiu Mălăele șicare sunt discutate și dezbă- Nicolae Urs, prezenţitute și iarăși discutate și dez-bătute printre consilierii din la Călărașiprimărie și bineînţeles, pe la » În cadrul proiectuluisediile de partid, individual Primăvara Culturală, vasau în alianţă. Și, cum era fi- fi pus în scenă luni, laresc într-o atare situaţie, cel ora 18.30, spectacolulmai vinovat de toate acestea, „Măscăriciul”, aleste nimeni alltul decât... pri- Teatrului Bulandra.marul Nicolae Dragu! Actorii principali care continuare în 2 joacă în piesă sunt Horaţiu Mălăele (foto) și Nicolae Urs. NU UITAŢI! » Biletele și abonamentele se » Informaţia de Călărași procură în Foaierul Sălii de apare de două ori Spectacole între orele 9.00 – 17.00. pe săptămână, în zilele » Preţul unui bilet de categoria I de marţi și vineri. costă 30 de lei, la categoria a II-a 25 » Ziarul îl puteţi cumpăra lei și biletele pentru copii costă 10 lei. de la toate chioșcurile de ziare din municipiul Călărași. » Iubita lui Marian Vanghelie va candida la șefia Consiliului Judeţean Călărași din postura Un abonament costă 450 lei. 9 de independent. 3 PUBLICITATE Zăgărin: Întâlnirea Asociaţiei Comunelor, o pierdere de timpMONICA turii Stelian Fuia, ministrul admi-MĂGUREANU nistrației și internelor Gabriel Ber-monica.magureanu@informatiadecalarasi.ro ca, secretari de stat și foștii preșe- dinți, Emil Constantinescu și Ion» Între 4 și 7 martie a.c., Iliescu. De la Călărași au participata avut loc la București, mai mulți primari, precum repre-întâlnirea Asociaţiei zentantul Asociaţiei Comunelor,Comunelor. La eveniment au Nicolae Pandea, Marcel Zăgărin,participat și primari primarul comunei Borcea, Alecsan-călărășeni, unii din aceștia dru Boboc, edilul comunei Grădiș-considerând că aceasta a tea și alţii. Cel mai dezamăgit defost o pierdere de timp rezultatele întâlnirii a fost Marceldeoarece doar doi miniștri Zăgărin. Acesta a mărturisit că nuau luat parte la aceasta. se aștepta ca această întrunire să fie „ratată” de primul ministru și La eveniment au participat pri- de majoritatea membrilor Guver- Marcel Zăgărin crede că întâlnirea Asociațieimari din toată țara, ministrul agricul- nului. 2 Comunelor a fost o pierdere de timp
  2. 2. 2 | INFORMATIADECALARASI.RO EVENIMENTE INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, MARŢI, 13 MARTIE 2012OPINIA NedumerireZILEIde Elena MITACHE Dan Drăgulin: „Am fost sesizat că în această perioadă foarte mulţi activiști se plimbă prin oraș și fac unele Oameni promisiuni în numele meu. Sunt convins că aceștia nu buni, v-aţi sunt membrii PNL ci, alte persoane care vor să mă ţăcănit? denigreze”. [continuare din pg. 1]Ca de obicei, el e capul tutu-ror răutăţilor! Edilul a fostluat la întrebări al cui e te-renul, bineînţeles cel de pe Zăgărin: Întâlnirea Asociaţiei Comunelor,partea călărășeană, pe carese va construi podul, dar afost și acuzat ca ar fi furat i- o pierdere de timpdeea unui candidat PSD la MONICAfotoliul de primar. Probabil MĂGUREANUcă, din punctul de vedere al monica.magureanu@informatiadecalarasi.rounui călărășean de pe stradă,aspectele de mai sus nici n-ar » Între 4 și 7 martiemai conta de vreme ce la ori- a.c., a avut loc lazont se prefigurează un nou București, întâlnireaobiectiv care va cuprinde, Asociaţiei Comunelor.așa cu spun autorităţile, câ- La eveniment auteva locuri de muncă și alte participat și primaribeneficii ce ar trebui să adu- călărășeni, unii dincă ceva bani și pe la bugetul aceștia considerând călocal. Dacă va fi așa, vom ve- a fost o pierdere dedea! Deocamdată niște oa- timp deoarece doar doimeni importanţi ai Călăra-șiului se ceartă între ei, atri- miniștri au luat parte labuindu-și primul iniţiativa adunare.construirii unui pod pesteDunăre. Cu siguranţă că a- La eveniment au participatceastă investiţie ar putea a- primari din toată țara, minis-duce, pentru unul sau pentru trul agriculturii Stelian Fuia,celălalt, și mă refer aici la e- ministrul administrației șiventualii candidaţi la Primă- internelor Gabriel Berca, se-ria Călărași, câteva voturi la cretari de stat și foștii pre-alegerile ce se apropie, dar... ședinți, Emil Constantinescunu înţeleg un lucru! Ceea ce și Ion Iliescu. De la Călărași ause face, nu este pentru călă- participat mai mulți primari,rășeni? OK! Dacă unul din- precum reprezentantul Aso-tre candidaţi vine cu o idee, (e ciaţiei Comunelor Nicolaedrept, poate însușită de la Pandea, Marcel Zăgărin, pri- Marcel Zăgărin crede că întâlnirea Asociației Comunelor a fost o pierdere de timpaltul?!), celălalt poate veni cu marul comunei Borcea, Alec-altă propunere care să-i avan- sandru Boboc, edilul comu- Totdeauna a venit primul mi- Agriculturii, StelianFuia, atât ministrația Domeniilor Sta- toți cei care au fost numiți noutajeze pe cei care merg la ur- nei Grădiștea și alţii. Cel mai nistru sau președintele dar președintele Asociaţiei Co- tului să treacă în administra- pe funcție. Sper ca pe viitor săne! Ce-i așa de greu? În loc să dezamăgit de rezultatele în- acum au fost prezenți doar fo- munelor din România, filiala ția publică locală, mai ales că rămână la fel, și să nu se schim-vă certaţi ca la ușa cortului tâlnirii a fost Marcel Zăgărin. știi președinţi Iliescu și Con- Călărași, Nicolae Pandea, pri- doar la nivelul județului nos- be”, a încheiat acesta.și să daţi dovadă de imaturi- Acesta a mărturisit că nu se aș- stantinescu”, spune dezamă- mar al comunei Ștefan cel tru mai sunt câteva mii de hec- Info ACoRtate politică în faţa călărășe- tepta ca această întrunire să git acesta. Mare, cât și Marcel Zăgărin tare în această situație. Totnilor, mai bine v-aţi pune min- fie „ratată” de primul minis- au considerat că a avut o in- cu ministrul agriculturii s-a » Numărul comunelortea la contribuţie și să găsiţi tru și de majoritatea mem- Ei nu prea vor tervenţie bună. „Ministrul mai discutat și de proiectele care au contractat creditesoluţii cum să atrageţi și alte brilor Guvernului. „Din punc- Agriculturii Stelian Fuia a avut Asociației Comunelor. „Aso- în perioada 2005-2011investiţii în beneficiul cetă- tul meu de vedere, cel mai im- să discute cu noi o intervenţie bună și lungă, de ciația Comunelor are foarte este relativ mare, depășindţenilor pe care îi reprezen- portant lucru pe care l-am re- Lipsa de comunicare este aproximativ o multe proiecte în 900, adică 30% din total.taţi! Contrazicându-vă oriun- marcat a fost lipsa de comuni- evidentă și la fel este și faptul oră și jumătate. derulare. S-a dis- Valorile medii alede și oricum, nu faceţi decât care cu Guvernul. Faptul că au că nu vor să înfrunte proble- Răspunsurile sa- cutat despre pro- împrumuturilor sunt maisă vă secătuiţi de energie și venit doar doi ministri, al Agri- mele, cred primarii. Marcel le ne-au mulţu- Dacă Guvernul ar iectele depuse pe mici decât la celelaltetoate aceste opinii dușmă- culturii și de la Interne, restul Zăgărin spune că i-ar fi între- mit. Am discutat vrea să afle măsura 322, re- categorii de unităţinoase nu fac decât să vă pu- secretari de stat, deși au fost bat pe primul ministru și pe despre subvenţii- realităţile, aşa cum feritor la infras- administrativ teritoriale,nă într-o lumină proastă în invitați toți să participe, do- președinte, dacă ar fi ajuns la le pe suprafaţă, reflectând capacitatea maifaţa alegătorilor. Și lăsaţi-o vedește acest lucru”, a reclamat întâlnirea Asociaţiei Comu- pentru animale, sunt ele, de la noi ar tructura în me- diul rural. Minis- redusă de îndatorare și/saumai moale că n-ar fi tocmai Marcel Zăgărin, primarul co- nelor, despre felul în care se legea pajiștilor, putea să le afle. trul ne-a asigu- nevoile mai mici deîn regulă să amintim aici de munei Borcea. promulgă legile, de modul de dar și terenurile — Marcel ZĂGĂRIN rat că vor intra co-finanțare a proiectelorlocurile de muncă de la PIC- Primarul consideră că Gu- funcţionare al Parlamentului aflate în Admi- primarul comunei Borcea peste 50 de pro- europene.ul desfiinţat, Macro la fel, de vernul nu dorește să cunoas- și de lipsa de interes vizavi de nistrația Dome- iecte la finanța- » ACoR (Asociaţiaferibot-ul care ruginește la că problemele pe care aceștia cetăţeanul de jos. „Eu nu o con- niilor Statului. re, urmând ca nu- Comunelor din România)mal, de bordurile care se fac le au de rezolvat, altfel,ar fi ve- sider o reușită ci mai degrabă Redevențele pentru acestea, mărul acestora să ajungă, ul- nu este de acord cuși se desfac de la un an la al- nit la întrunire. „Dacă Guver- o pierdere de timp”, a întărit spun unii primari, sunt foarte terior, la 100”, a adăugatPan- abdicarea de la principiiletul, de străzile pline de gropi... nul ar vrea să afle realităţile, primarul. mici, de aproximativ 500-600 dea. descentralizării pentruȘi multe alte așa zise „inves- așa cum sunt ele, de la noi ar de kilograme de grâu la hectar, Marcel Zăgărin crede că imperative pe termen scurttiţii” despre care li s-a spus putea să le afle. Rutina ultimi- Fuia a avut în timp ce orice arendaș dă cel Fuia este o persoană recep- sau mediu, întrucât ocălărășenilor că vor crea „n”- lor ani ne-a arătat că ceea ce se puțin 800 de kilograme la hec- tivă la problemele pe care le măsură ce astăzi pareșpe mii de locuri de muncă discută cu secretarii de stat sau o intervenţie bună tar”, a precizatPandea. Pro- au, fiind totodată un tip prac- excepțională în scurt timpși de fapt dacă s-au făcut directorii de direcţii, problemele Referitor la proaspătul nu- punerea primarilor a fost ca tic care vrea să le rezolve. poate deveni normalitate.vreo zece. Și alea pe ochi fru- rămân acolo și nu se rezolvă. mit în funcţia de ministru al aceste terenuri aflate în Ad- „Acesta este un fel de a fi pentrumoși! Așadar, mintea la con-tribuţie în folosul cetăţeni- Publicaţie bisăptămânală editată de Eagle Medialor, că doar nu v-aţi ţăcănit Sediu: str. București 149-151, Călărași, CL, România - Complex Center, etajul 1, cod poștal 910011,de tot! Poate doar să zicem Telefon 0342-40.59.59, fax 0342-40.59.60, e-mail redactia@informatiadecalarasi.ro, website www.informatiadecalarasi.rocă sunteţi de „râsul curcilor” Director coordonator Florin DRIGA - 0723-42.70.02 / office@informatiadecalarasi.ro Print ISSN 2284-6891 Online ISSN 2284-6905pentru că, deși vă contrazi- ISSN-L 2284-6891 ISSN–L 2284-6891 Redactor-șef Elena MITACHE - 0728-64.44.82 / elena.mitache@informatiadecalarasi.roceţi, și unii și ceilalţi sunteţi Redactori Monica MĂGUREANU - 0728-28.21.96 / monica.magureanu@informatiadecalarasi.ro • Conform art. 206 din Codul Penal, responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor publicate în(culmea!) de acord că podul Cătălin NIŢU - 0726-28.14.81 / catalin.nitu@informatiadecalarasi.ro „Informaţia de Călărași” apartine în exclusivitate autorilor.este bine venit la Călărași. Tehnoredactor Ionuţ POPA - 0725-94.22.76 / ionut.popa@informatiadecalarasi.ro • În cazul unor personalităţi citate sau a reprezentanţilor unor instituţii, responsabilitatea juridică le aparţine acestora. Sesizări și anchete redactia@informatiadecalarasi.ro Tiparul este executat la tipografia Mediaprint
  3. 3. INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, MARŢI, 13 MARTIE 2012 POLITICĂ INFORMATIADECALARASI.RO | 3 VariantăOana Mizil, sprijinită de Fuia și PSD Foto: blog Oana Mizil - oananiculescumizil.wordpress.comELENA a reușit. Până la un punct. Du-MITACHE pă ce a fost destituită dinelena.mitache@informatiadecalarasi.ro funcţia de președinte al PSD Călărași, Oana Niculescu Mi-» Iubita lui Marian zil a anunţat că se retrage dinVanghelie va candida partidul condus de către Vic-la șefia Consiliului tor Ponta. Asta nu înseamnăJudeţean Călărași din că bucureșteanca va dispăreapostura de independent. în acest mod din viaţa poli- tică a judeţului Călărași. De- Cu câteva luni înaintea ale- ocamdată, zvonurile o daugerilor locale, la Călărași ape- pe Oana Mizil la PDL. Cei ca-le devin din ce în ce mai tul- re cred acest lucru se bazeazăburi. De altfel, dacă e s-o spu- probabil pe faptul că deputa-nem pe șleau pe Borcea, a- tul are o relaţie foarte bunălianţa USL nu a existat nicio- cu Stelian Fuia, ministruldată, iar între PSD și PNL nu Agriculturii. Și nu e deloc gre-a existat nici urmă de pace. șit acest aspect tocmai pen-Mai mult decât atât, nu mai tru că, după cum se știe, Oa-e nicio noutate pentru ni- na Niculescu Mizil și Fuia au Pentru a câștiga bărălia pentru Consiliul judeţean, Oana Mizil va avea sprijinul lui Stelian Fuiameni faptul că Răducu Fili- comunicat tot timpul. Însă,pescu n-a acceptat ca Oana surse din apropierea iubitei ra la șefia Consiliului Jude- Oana Niculescu Mizil se află tului că acesta a avut grijă să deliștilor din tot judeţul, înNiculescu Mizil să-i intre în lui Marian Vanghelie spun că ţean Călărași. Ceea ce este și unii dintre primarii PSD acorde bugete serioase doar acest mod având șanse foar-bătătură, astfel că a facut tot aceasta nu va ajunge la PDL. foarte interesant și demn de din judeţ. Aceștia ar avea toa- primarilor de la PNL. Practic, te mari ca din vară să condu-posibilul să scape de iubita În schimb, va fi susţinută de luat în seamă este și faptul că te motivele să scape de Ră- Oana Niculescu Mizil va avea că tot judeţul Călărași. Intere-lui Marian Vanghelie. Și chiar către Fuia pentru candidatu- printre cei care o susţin pe ducu Filipescu din cauza fap- suportul pesediștilor și pe- santă mișcare. Diaconu, tupeu de pescar!MONICA din cea de membru, până la lă- aspectul săvârșirii, de către fo- Foto: AdevărulMĂGUREANU murirea situaţiei juridice a tu- știi administratori ai societăţiimonica.magureanu@informatiadecalarasi.ro turor informaţiilor apărute în comerciale, a infracţiunilor de mass-media locală și naţiona- înșelăciune (faptă prevăzută» După scandalul de la lă”, se arată în comunicatul de Codul penal) și de bancrutăsfârșitul anului trecut, transmis de PSD Călărași, la frauduloasă, potrivit Legiicând Virgil Diaconu a acea dată. Virgil Diaconu este 85/2006 privind procedura in-trecut, pe numele unui încă cercetat penal pentru solvenţei”, se arată în răspun-pensionar bolnav, firma „săvârșirea infracţiunilor de sul remis de Inspectoratul desa Prodindpest, care se înșelăciune și bancrută frau- Poliţie Călărasi.afla în faliment, acesta duloasă”. Culmea este că do-a început să participe la sarul penal a rămas în același Pradă pentru stadiu ca la început. Diaconuședinţele PSD, deși se a venit zâmbind și sigur pe „rechinul” Diaconususpendase din el, ca și cum nimic nu s-a în- Virgil Diaconu a profitatfuncţiile deţinute în tâmplat la ședinţa de joi, 8 de faptul că Ioan Tudorachepartid în luna octombrie martie a.c., de la sediul PSD, este un bătrân bolnav de TBC,a anului trecut. unde s-a bătut cu pumnii în analfabet și i-a promis că-i va piept că ideea construirii da o locuinţă. În schimb, l-a Virgil Diaconu a început să unui pod peste Dunăre i-a pus să semneze actele priniasă iar la „suprafaţă”. Fără aparţinut și că primarul Ni- care devenea administratorulnici un pic de remușcări, aco- colae Dragu i-a furat-o. firmei aflate în faliment. O-perit cu un strat gros de „sol- mul neștiind în ce se bagă, azii nesimţirii”, acesta participă Înșelăciune și semnat hârtiile, devenind ast- Diaconu, la pescărie, pe vremea când era administrator Foto: marinbadea.comiar la ședinţele PSD, deși se fel, peste noapte, unicul pro-autosuspendase din toate bancrută frauduloasă prietar al PRODINDPEST. DINDPESTUL să treacă în lu-funcţiile deţinute în partid, pe numele lui Diaconu Firma a acumulat și datorii mea celor drepţi. Într-o atareîn urma dosarului penal „că- La Inspectoratul de Poliţie uriașe. situaţie lucrurile devin foartepătat” la sfârșitul anului tre- Judeţean Călărași s-a înre- simple: păgubitul dispare iarcut. „În cadrul Biroului Perma- gistrat un dosar de cercetare Cine îi ţine juvelnicul dosarul se închide!nent Judeţean Călărași ce s-a penală. „În data de 20.10.2011,desfășurat în data de 11 octom- la IPJ Călărași - Serviciul de In- lui Virgil? Cum s-a spart nadabrie 2011, s-a luat act de auto- vestigarea Fraudelor, a fost în- Deși lucrurile sunt foartesuspendarea domnului Virgil registrat dosarul penal nr. clare, pe dosarul cu pricina s- lui DiaconuDiaconu, Secretar Executiv al 554/P/2011 (număr unic la a așezat deja un strat mare Pe 4 octombrie 2011, IoanOrganizaţiei Judeţene, din toa- Parchetul de pe lângă Tribuna- de praf de când se află ascuns Tudorache a fost chemat late calităţile și funcţiile deţinute lul Călărași). În cauză sunt efec- bine în sertarul poliţiei călă- Tribunalul Călărași pentru aîn cadrul PSD Călărași, inclusiv tuate acte premergătoare sub rășene. Șase luni au trecut de asista la procesul privind fa- când a fost deschis și încă nu limentul firmei PRODIND- Bancruta frauduloasă s-a ajuns la nicio concluzie. PEST, fiind în acte, unicul ad- „Cercetarea este în faza acţiunii ministrator. Bătrânul, cre- » Conform definiţiei din Dreptul civil, bancruta frauduloasă premergătoare și se desfășoară zând că este chemat să pri- reprezintă „fapta unui comerciant de a gestiona incorect sub coordonarea procurorilor mească locuinţa promisă și patrimoniul de care dispune pentru a-i păgubi pe creditorii din cadrul Parchetului de pe mult visată, a avut un șoc și săi, fapt pentru care a încetat plăţile și a fost declarat în Bătrânul care a fost păcălit de Diaconu, preluând fără să știe afacerea păguboasă lângă Tribunalul Călărași”, a i-a venit rău de două ori când stare de faliment. Următoarele fapte atrag Bancruta fost răspunsul primit ieri de a aflat că de fapt fusese che- Legea nr. 85/2006, dispune se- tura celor prevăzute de art.143- frauduloasă: sustragerea sau falsificarea registrelor; la IPJ Călărași, prin vocea mat pentru cu totul altceva. sizarea Parchetului de pe lângă 147 din lege, dar și a infracţiu- distrugerea, tăinuirea sau diminuarea activului, declararea purtătorului de cuvânt, Ra- Instanţa a decis atunci să se- Tribunalul Călărași, Serviciul nii de înșelăciune în contract/ frauduloasă a pasivului care să înfăţișeze datorii inexistente. mona Tudor. Se pare că mo- sizeze organele competente de Investigarea Fraudelor din abuz de încredere, reclamate Săvârșirea unor fapte de natura bancrutei frauduloase se tivul pentru care nu s-a dat pentru soluţionarea speţei. cadrul IPJ Călărași și Garda Fi- de administratorul debitoarei pedepsește cu închisoare, cu interzicerea dreptului de a mai nici un verdict în acest caz ar „Admite cererea formulată de nanciară Călărași, având în ve- în ședinţa publică din data de exercita profesiunea de comerciant și interzicerea dreptului fi acela că cineva așteaptă ca administratorul Tudorache dere că există indicii privind să- 04.10.2011”, au decis jude- de a mai intra în localurile de bursă”. bătrânul care a preluat PRO- Ioan și, în baza art.11 lit. g din vârșirea unor infracţiuni de na- cătorii.
  4. 4. 4 | INFORMATIADECALARASI.RO ADMINISTRAŢIE INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, MARŢI, 13 MARTIE 2012 INFO UTILE Factura de gaz, Comuna Borcea a scăpat online Pentru cei care au pier-dut plicul cu factura de gaz MONICA de inundaţiisau pur și simplu nu au pri- MĂGUREANUmit-o, au la dispoziţie o va- monica.magureanu@informatiadecalarasi.roriantă simplă de a primi unduplicat, în format electro- » Odată cu topireanic. Un cont deschis la GDF sloiurilor de gheaţă,SUEZ vă poate scuti de pro- exista riscul ca acesteablemele survenite în urma să distrugă digulneeachitării facturii, mai comunei Borcea.ales că puteţi rămâne fără Norocul a fost că viituragaz. nu a ajuns până la dig. Intraţi pe site-ul SC GDFSUEZ Energy România - Puţin ar fi lipsit pentru cahttp://agentia.gdfsuez- la Borcea să se întâmple o ne-energy.ro, creaţi-vă un cont norocire. Viitura care a adusde client, veţi avea un user cu ea sloiurile de gheaţă riscași o parolă și apoi veţi putea să plece cu o mare parte a di-vizualiza oricând factura gului. Dacă apa ar fi fost cucurentă și pe cele anterioa- 50 de centrimetri mai mare,re. Aceasta arată exact ca ar fi luat cu ea digul și ar fi in-originalul și poate fi prin- undat comuna. Având expe-tată. Cu aceasta, puteţi rienţa din anii trecuţi, cândachita factura la fel ca și cu localitatea a mai fost inun-cea originală. dată, primarul Marcel Zăgă- Pentru a achita factura o rin s-a pregătit din vremeputeţi face în numerar la pentru a preîntâmpina unagenţiile BRD Groupe So- dezastru. Acesta a recunos- Digul de la Borcea nu a fost afectat de sloiurile de gheaţăciete Generale, Banca Tran- cut că a avut mare noroc căsilvania, Bancpost, CEC nu a crescut apa mai mult. tea ar fi lovit în dig ar fi fost un calitatea de creșterea braţului a durat consolidarea acestuia se au avut loc în anul 2010.BANK, UniCredit Ţiriac „Uneori, ești la mâna naturii. dezastru deoarece ar fi luat cu Borcea. „Știam încă de când care îi ferește acum pe oameni Tot atunci, mai multe locali-Bank, la oficiile de încasare Ar fi fost o nenorocire dacă apa ele toate navele ancorate la ba- au fost primele zăpezi că apa de cel mai rău lucru care li se tăţi situate în imediata apro-al Poștei Române sau prin ar fi crescut doar cu 50 de cen- cul de la Pietroiu”, a mai expli- va crește și vor fi inundaţii, de poate întâmpla și acela că lo- piere ale fluviului Dunărea șireţelele PayPoint. timetri mai mult, deoarece ar cat acesta. aceea ne-am pregătit”, a amin- cuinţele le pot fi luate de apă. a braţului Borcea au fost in- Sistarea furnizării gaze- fi lovit în digul de protecţie al tit primarul. Lucrările de refacere a di- undate.lor naturale se va face în- comunei. Am avut realmente Pregătiţi pentru gului au început în anul 2007 La Borcea, zeci de hectarecepând cu a 46-a zi calen- noroc că nu s-a întâmplat acest ce e mai rău Protejaţi de dig și au fost finalizate în 2011. de islaz și de pădure, au fostdaristică de la data emiterii lucru”, a subliniat primarul Acest dig protejează acum acoperite de ape.facturii. Taxa de deconec- comunei Borcea, Marcel Ză- Pentru a nu fi luată prin Deoarece de câte ori când 420 de familii ale căror case Cele mai grave inundaţiitare-reconectare este de gărin. „Din fericire, digul nu a surprindere, primăria a avut apele braţului Borcea au cres- erau în pericol ori de câte ori au avut loc în anul 2006, când103,13 lei, TVA inclus, taxă fost supus izbiturilor pentru că grijă să achiziţioneze saci, fo- cut considerabil, comuna Bor- cotele braţului Borcea creș- revărsarea apelor a distrusce se va regăsi în factura ur- sloiurile au lovit în mal, digul lie, nisip și celelalte lucruri cea era inundată, digul de pro- teau. digul și a distrus tot ce i-a ie-mătoare. fiind astfel protejat. Dacă aces- necesare pentru a proteja lo- tecţie a fost refăcut. Patru ani Ultimele inundaţii serioa- șit în cale. Pentru informaţii fac-turi, contracte și situaţiiplăţi puteţi suna la Call Cen-ter 0242936, de luni până Cheltuielile cu asistenţa socială depășescvineri între orele 8.30 și19.00. Serviciul UrgenţeGaze nonstop: 0242/928; 65 de miliarde0800 877778, numere ape- MONICA sonalul de la asistenţă socialălabile în caz de incendii, ex- MĂGUREANU au fost alocaţi 1.196.000 deplozii, miros gaz sau lipsă monica.magureanu@informatiadecalarasi.ro lei, bunurile si servicii costăgaz accidentală. 1.888.000 de lei, asistenţa so- Telefonul pentru trans- » Pentru asistenţă și cială - 3.320.000 de lei și chel-miterea indexului de Auto- asigurări sociale se vor tuielile de capital 165.000 decitire este 0800800200. La cheltui în acest an peste lei. Asistenţa acordată per-acest număr veţi introduce 65 de miliarde de lei. soanelor în vârstă cazate lacodul client și indexul pen- Banii se duc pentru căminul de bătrâni Antim Ivi-tru ca factura să nu fie es- asigurarea funcţionării reanu costă 903.000, din care,timată automat și a achita căminului de bătrâni cheltuielile de personal ajungexact cât aţi consumat. Antim Ivireanu, a la 318.000 lei iar bunurile și cantinei de ajutor social, serviciile -585.000 lei. Asis- a Direcţiei de asistenţă tenţa socială în caz de invali-Contacte utile Enel Dobrogea ditate, și anume, salariile asis- socială și a creșei. » Semnalare Întreruperi și tenţilor personali ale persoa-Deranjamente Rețele: 0242-929 nelor cu handicap grav ajung» Info Enel - Serviciul Informații La capitolul de cheltuieli la trei milioane de lei, iar asis-Clienți: Telverde 0800-07.08.09 „Asigurări și asistenţă socială” tenţa socială tot la aceeași va-(număr unic apelabil gratuit) vor fi finanţate cheltuieli de loare.» Program de lucru cu publicul: personal, bunuri și servicii și Pentru creșă, suma alocatăCentrul de Relaţii cu Clienţii, mun. cheltuielile de capital de la Că- este de 999.000 de lei. DinCălărași, str. Dobrogei nr. 50, de Primăria a alocat o sumă mare de bani pentru serviciile de asistenţă soclială minul de bătrâni „Antim Ivi- aceasta, 376.000 le reprezintăluni până vineri, între orele 800-1600) reanu”, cantina de ajutor so- cheltuielile de personal, bu- 25.000 de lei și se va executa 170.000 de lei, pentru ajutoa- viciile - 685.000 de lei.» Program Casierie: (luni- cial și creșă. Pentru Direcţia nurile și serviciile - 498.000 proiectarea și execuţia siste- re sociale - 80.000 de lei și Un proiect al primăriei estevineri, între orele 800-1600) de asistenţă socială s-au alo- de lei, iar restul, sunt cheltu- mului de supraveghere și mo- pentru încălzirea populaţiei acela de „Extindere și moder-» Program audienţe - Centrul cat bani pentru plata cheltu- ieli de capital. De asemenea, nitorizare video la creșa săp- de la AJPS - 90.000 de lei. nizare centru de zi pentru per-Călărași, mun. Călărași, str.Speranţei, blocul N43: miercuri, ielilor de personal, bunuri și în acest an, primăria a prins tămânală cu 50.000 de lei. Pentru funcţionarea canti- soane cu handicap”, realizatîntre orele 1300-1500 servicii și ajutoarele sociale în buget 50.000 de lei pentru Ajutoare sociale de urgenţă nei de ajutor social, au fost prin intermediul POR 2007-» Centre preluare avize de urgenţă a asistentilor per- realizarea studiului de feza- sunt prinse și ele, valoarea alocaţi 860.000 de lei, din ca- 2013, axa prioritară 3, dome-amplasament și racordare - sonali pentru persoane cu bilitate și a proiectului de ex- acestora fiind de 320.000 de re, cheltuielile cu salariile per- niu de intervenţie 3.2. Pro-Călărasi, str. Speranţei nr. 4: luni- handicap grav. tindere a clădirii. Se va mai lei. Pentru ajutoarele de în- sonalului ajung la 175.000 de iectul va fi realizat cu 40.000vineri, între orele 800-1600 Pentru cheltuielile cu per- realiza o scară de incendiu cu călzire s-au alocat în buget lei, iar cele cu bunurile și ser- de lei.
  5. 5. INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, MARŢI, 13 MARTIE 2012 ADMINISTRAŢIE INFORMATIADECALARASI.RO | 5 Boboc: „Îi fac plângere penalăMONICA directorului APIA” atestă dreptul de proprietateMĂGUREANU al comunei asupra acestui te- monica.magureanu@informatiadecalarasi.ro ren. „În martie, și-au seama că n-o să fie acoperită toată suma,» Primarul comunei pentru că în luna mai era ter-Grădiștea, Alecsandru menul în care România trebuiaBoboc, spune că-i va să figureze și să primească sub-face plângere penală venţia de la UE pentru cele douădirectorului APIA, milioane de hectare de islazuripentru abuz în serviciu. comunale și pajiști”, adaugăBoboc spune că nu a primarul. Atunci, a fost tri-băgat mâna în misă o adresă de la Ministerulbuzunarul nimănui Agriculturii, prin care i se spu-pentru a lua bani. nea foarte clar prefectului să dea sarcină administraţiilor După ce a accesat, prin in- publice locale să instituie ime-termedul unei asociaţii de diat aceste asociaţii ale cres-creșterea animalelor fonduri cătorilor de animale și ei săeuropene, primarul comunei declare aceste suprafeţe ca săGrădiștea, Alecsandru Boboc, poată primi banii. „Asta ama fost trimis în judecată de făcut. Popă mi-au cerut, popăDNA. Acesta spune că a făcut le-am dus. Tu ai analizat, ai vă-ce i s-a cerut și că APIA este zut despre ce este vorba... Acumvinovată deoarece nu ar fi tre- îmi spui mie, APIA, că nu estebuit să-i acorde subvenţiile eligibil și că te constitui parte Primarul Alecsandru Boboc va participa la proces pe 23 martie<None>dacă nu erau întocmite toate civilă”, reclamă el. mea din funcţia de ofiţer de pre- Pentru tot scandalul, gistrul agricol. El s-a dus o dată, și Intervenţie pentru Agricul-documentele. „În ianuarie să al asociaţiei pentru că nu de trei ori... ‘mai adu aia, mai tură date inexacte, susţinând2007, odată cu aderarea la Uni- Directorul APIA, vreau să se pună pe asociaţie o Boboc îi face adu pe ailaltă, hai să ne înţele- în mod nereal că asociaţia peunea Europeană, România a de- amprentă care este nefirească plângere penală gem aicea’... Și-n momentul în care o reprezentau are unclarat la Bruxelles două milioa- interpelat și anormală, dar am câteva în- care s-a stabilit împreună cu cei drept de folosinţă asupra pă-ne de hectare de pajiști și isla- Alecsandru Boboc, prezent trebări pentru domnul direc- directorului APIA de la APIA că suprafaţa totală șunii comunale din localitateazuri comunale. În luna martie, la întâlnirea reprezentanţilor tor’”. Acesta i-a cerut explicaţii Primarul spune că va face este de 723 de hectare, pe su- Grădiștea.aceștia și-au dat seama că la ni- Asociaţiei Comunelor l-a in- directorul APIA cum, dacă a plângere penală deoarece nu prafaţă a fost făcută cererea. „Agenţia de Plăţi și Interven-velul Administraţiilor Publice terpelat și i-a spus directoru- semnat o decizie prin care se a obligat pe nimeni să-i acor- Eu doar m-am dus, am pus ștam- ţie pentru Agricultură s-a con-Locale nu există statut juridic lui APIA că nu înţelege de ce specifica clar că a făcut controa- de acești bani și, mai mult, nu pila și am semnat, atât. Mai ales stituit parte civilă cu suma to-rezolvat al aces- i-au acordat le și a acordat subvenţia, se i-a cheltuit ilegal, ci are docu- că totul a fost în interesul co- tală de 429.087,63 lei (din caretor islazurilor. subvenţia dacă constituie parte civilă în proces. mente justificative pentru munităţii, nu pentru mine”, a- 244.461,14 lei, în ceea ce-l pri-Multe comune, nu erau îndepli- „Până când a venit această toţi. „Am să fac plângere penală daugă primarul. vește pe inculpatul Anton Du-cum era și Gră- Eu am un principiu: nite toate con- decizie, lucrătorul de la APIA, directorului de la APIA pentru mitru și 184.626,49 lei, în ceeadiștea în acea pe- niciodată nu scot diţiile. „Am ve- de fiecare dată mi-a spus : adu abuz în serviciu, pentru că el a DNA l-a trimis ce-l privește pe inculpatul Bobocrioadă, n-avea ti- primul sabia din nit la prezenta- hârtia aia, am dus-o, adu-mi tot abuzat dându-mi bani. Fac plân- Alecsandru), reprezentând fon-tlu de proprietate rea în faţa a 320 ce e. Ei când au văzut că totul gere pentru că eu nu m-am dus în judecată duri F.E.G.A. și F.E.A.D.R.prove-pentru islaz. Era teacă! de primari care e-n regulă, au dat la plată. Cum să bag mâna în buzunarul cuiva. Procurorii DNA îl acuză pe nite din bugetul general al Co-pus la dispoziţia — Alecsandru BOBOC au fost la Aduna- e posibil ca în urma acestei de- În astfel de situaţii de alfă 64 Boboc și pe Anton Dumitru, munităţilor Europene și fonduricetăţenilor dar fă- primarul comunei Grădiștea rea Asociaţiei Co- cizii , APIA bagă banii în contul de primari din judeţul Argeș, că în cursul anilor 2007 și din bugetul naţional. În vedereară un document”, munelor și acolo, asociaţiei crescătorilor de ani- toţi primari PSD”, a spus acesta. 2009, în calitate de reprezen- recuperării acestei pagube, pro-povestește Alec- fiind și directorul male, și, pe urmă, când DNA- „Eu n-am scris niciodată ni- tanţi ai Asociaţiei Crescăto- curorii au instituit sechestrusandru Boboc. Acesta spune plin al APIA, bineînţeles că am ul face o adresă către APIA la mic pe declaraţia aia.. Comuna rilor de Animale „BOCAOV asigurător asupra bunurilorcă la acea dată nu exista nici interpelat. M-am prezentat, i- București, tu răspunzi că te con- are 11 kilometri de islaz, tot 2007 Grădiștea”, cu ocazia for- aparţinând inculpaţilor Bobocordinul prefectului și nici tit- am spus cine sunt, lui și tutoror stitui parte civilă? Cum este se- islazul comunal, 602 hectare. mulării cererilor pentru acor- Alecsandru și Anton Dumitru”,lul de proprietate, adică unul prezenţi. ‘Domnule președinte, rioasă APIA într-o astfel de si- Ei având fotoplanuri îl trimi- darea de fonduri europene, se arată în comunicatul emisdin aceste documente care vă rog să luaţi act de demisia tuaţie?”, reclamă primarul. team pe domnul Ioniţă de la re- au prezentat Agenţiei de Plăţi de DNA. Concursul Naţional pentru elevi „Diversitatea - O Șansă în Plus pentru Viitor”MONICA din toată ţara care sunt rugaţi societate în care cunoașterea avea loc mediatizarea Con-MĂGUREANU să formeze echipe de câte 5 celuilalt, de lângă noi, poate cursului și centralizarea în-monica.magureanu@informatiadecalarasi.ro elevi, atât fete cât și băieţi și fi o resursă semnificativă pen- scrierilor, prin inspectorul de cel puţin un membru al echi- tru fiecare individ, dar și o specialitate desemnat a fi co-» În perioada 1 martie – pei să aparţină unei alte etnii bogăţie prin care o comuni- ordonator judeţean al Con-20 decembrie 2012 se decât cea majoritară. Concu- tate dobândește o identitate cursului din partea ISJ. Întreva desfășura Concursul renţii trebuie să treacă de o mai puternică. Pregătirea pen- 2 aprilie și 5 mai a.c. va aveaNaţional pentru Elevi probă teoretică care cuprinde tru concurs în echipe aduce loc pregătirea și derularea„Diversitatea - O Șansă întrebări tip grilă din dome- ca un rezultat adiţional învă- competiţiilor la nivel de școa-în Plus pentru Viitor” niile educaţiei civice și istoria, ţarea mecanismelor lucrului lă și la nivel local (între școli).ediţia a VI-a, derulat de tradiţiile și obiceiurile mino- în echipă, dezvoltarea apti- De pe 6 până pe 15 mai a.c. vacătre Ministerul rităţilor naţionale, respectiv tudinilor de comunicare in- avea loc pregătirea echipelorEducaţiei, Cercetării, o probă creativ-artistică. Toa- terpersonale și al unui climat câștigătoare la nivel local în te acestea urmărind promo- de încredere favorabil obţi- vederea participării la fazaTineretului și Sportului, varea contribuţiilor diferite- nerii de rezultate. Toate aces- judeţeană a concursului și co-în parteneriat cu lor culturi la patrimoniul și tea pregătind o generaţie no- municarea la MECTS și laAsociaţia „Divers”. modul de viaţă din România uă care prin înţelegerea di- Asociaţia Divers (divers@di- precum și validarea dialogu- versităţii se pregătește inclu- vers.org.ro) a echipelor cla- Concursul se va în perioada 1 martie – 20 decembrie 2012 Concursul Naţional pentru lui intercultural ca factor e- siv de a face faţă provocărilor sate. Pe 19 mai a.c. se va de-Elevi „Diversitatea - O Șansă senţial pentru dezvoltarea viitoare care o așteaptă la pă- rula faza judeţeană a concur- a transportului pentru echi- retur, raportarea rezultatelorîn plus pentru viitor”, este o viitoare a societăţii multicul- răsirea școlii. În perioada 1 sului, prin asigurarea sălilor, pe, din localitatea de reședin- către MECTS și Asociaţia Di-provocare adresată elevilor turale românești și europene, martie - 1 aprilie 2012, va a diplomelor / a premiilor și ţă la locul de desfășurare și vers în data de 21 mai 2012.
  6. 6. 6 | INFORMATIADECALARASI.RO SOCIAL INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, MARŢI, 13 MARTIE 2012 Avocat TV vă sfătuiește!» Ai nevoie de un Proba cu martori mai l-ai comis? Află că vecinul audieri. profesia ta fiind că un buretemartor? Nu te baza pe de la 4 nu avea ce face în du- La tribunal nu e ca la săr- pentru păcatele altora. Ră-rude, medic sau preot! pă-amiaza ta de acţiune mo- bători, unde se adună toată mâne doar la latitudinea ta del Jackie Chan și a văzut familia și se fac mărturisiri dacă storci buretele de spumă Poţi să îţi îndeplinești visul cum ai aplicat loviturile spe- reciproce. În cazul audierii delictelor urât mirositoarede a intra într-o sală de jude- cifice eroului tău în sacul de martorilor, rudele și afinii pâ- sau dacă îl păstrezi în condi-cată și fără să comiţi o infrac- box numit nevastă. nă la gradul al treilea inclusiv ţiile insalubre; prin urmare,ţiune! Rolul de martor este Bineînţeles că, datorită spi- sunt, cum s-ar zice, persona dacă ţi-e frică de dispreţul pu-unul foarte important în sta- ritului civic ce îl caracterizea- non grata, și asta nu din cauza blic sau de o pedeapsă penală,bilirea verdictului, astfel că ză, acceptă cu plecăciune in- lipsei de charisma sau inteli- poţi păstra tăcerea cu priviremărturia ta mincinoasă cu vitaţia judecătorului de a face genţă, ci pentru că e risc de la anumite evenimente, con-mâna pe Biblie e un păcat un rezumat al filmului de ac- subiectivitate mare, plăcile știinţa fiind singurul compa-creștinesc pedepsit cu închi- ţiune regizat chiar de dum- tectonice ale relaţiei de rude- nion în frământările tale de adresate întrebări de genul terminat proba cu pricina,soarea. neavoastră, infractorul lup- nie fiind sensibile când vine ordin juridic. „Vrei să fii miliardar”, gradul vei avea de semnat rodul Tribunalele au mai mereu tător. Benevol, el va descrie vorba de procese. de dificultate fiind zero. Va muncii tale ca martor, grefie-intenţia de a fi populate de cu acurateţe tehnica de luptă, În categoria scutită mai in- Mărturiile trebui să îţi confirmi numele rul având grijă să scrie dupăpersonaje „cheie”, de obicei va prezenta o statistică a lo- tră și cei condamnaţi pentru din buletin, să precizezi na- dictare tot ce ai povestit tu.bine informate cu privire la viturilor aplicate pe chipul mărturie mincinoasă, un pic unui martor tura relaţiei pe care o ai cu u-spetele analizate în dosare. soţiei, eventual, în caz că de- încurcaţi de poruncile lui Cum ai fost declarat eligibil na dintre părţi, iar apoi vei de- DespăgubiriDacă mulţi închid ochii și cas- ţine și date legate de timpul Moise, mai precis la capitolul la rolul de martor, să nu crezi pune un jurământ în acordu-că gura la anumite evenimen- alocat sesiunii de bătaie, reac- „Să nu minţi”. Dacă în cazul că instanţa nu te poate obliga rile creștine ale dreptăţii, ade- de martorte de natură juridică, alţii vin ţia soţiei sau a copiilor. categoriilor mai sus menţio- să o onorezi cu prezenţa dacă vărului și nepărtinirii, Biblia Faptul că ţi-ai rupt din tim-dotaţi cu carneţele de notiţe nate, scutirea se face de către o refuzi. În caz contrar, pre- fiind instrumentul validator pul tău preţios și aproape căși trec algoritmic toate eta- Lista neagră autorităţile legale, urmează gătește-te să îi oferi un cadou de morală. Vei avea parte și te-ai certat cu șeful din cauzapele unui act mai puţin prie- o categorie mai specială, care în cuantum de 50 până la 300 de exclusivitate, fiecare mar- zilei pierdute la tribunal, îţiten cu legalul. a martorilor își poate permite luxul de a de lei, acest cadou repetân- tor fiind ascultat separat, asta permite să redactezi o cerere Deși ar deţine informaţii refuza invitaţia la proces. du-se ori de câte ori refuzi ci- pentru a nu asculta și face uz de despăgubire prin care săDeschideţi poarta preţioase în legătură cu pro- Astfel, dacă ești preot, avo- taţia cu iz de invitaţie la pro- de depoziţiile martorului con- ţi se plătească eventualele blema juridică dezbătută, u- cat, medic, notar, actual sau ces, și asta până vei fi pregătit curent. Examenul este unul cheltuieli de drum și sumasurprizelor: L-am nele persoane, datorită sta- fost funcţionar public, afla că să-i răspunzi la interfon in- oral, nu ai voie cu fiţuici, e- corespunzătoare eventualu-adus pe martor! tutului de care se bucură, pri- îţi poţi rezerva dreptul de a stanţei judecătorești. ventual poţi să deţii anumite lui profit pe care l-ai pierdut Credeai că ai scăpat neși- mesc certificat de scutire, ast- păstra confidenţialitatea de- Dialogul cu judecătorul în- înscrisuri privitoare la cifre în perioada respectivă.fonat din delictul pe care toc- fel că pot să lipsească de la lictelor care ţi-au parvenit, cepe în mod firesc, nu sunt sau denumiri. După ce s-a Sursa: www.avocat-tv.ro Condamnat pentru trecerea Info Poliţie Opt familii, frontierei cu armă Poliţiștii Compartimentului Urmăriri au depistat la sfâr- șitul săptămânii trecute, pe raza municipiului Călărași, pe Andrei Mihai Drăghici, de 23 ani, din Călărași, pe numele racordate ilegal la curent căruia Tribunalul Călărași a emis la data de 7 martie a.c. MONICA mandat de executarea pedepsei cu închisoarea. MĂGUREANU Tânărul a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare monica.magureanu@informatiadecalarasi.ro pentru comiterea infracţiunii de trecere ilegală a frontierei a unei arme din categoria celor supuse autorizării. » Sătui de numeroasele Condamnatul a fost introdus în Penitenciarul Slobozia. racordări ilegale la reţeaua de energie Urmărit naţional, depistat electrică, jandarmii, de poliţiști împreună cu angajaţii Poliţiștii Compartimentului Urmăriri în colaborare cu ENEL, au efectuat o cei din cadrul Poliţiei Lehliu-Gară au depistat în ziua de acţiune de combatere 08 martie a.c., pe raza satului Răzvani, pe Gabriel C., de a acestui fenomen, 34 ani, din judeţul Dâmboviţa, care se afla în urmărire na- destul de comun în ţională de la începutul acestui an. localităţile sărace Bărbatul se sustrăgea de la executarea a 3 ani de închi- soare pentru comiterea unei infracţiuni de furt calificat, Efective din cadrul Inspec- fiind condamnat de Judecătoria Buzău la data de 03 ia- toratului de Jandarmi Jude- nuarie a.c.. ţean Călărași, împreună cu Condamnatul a fost introdus în Penitenciarul Slobozia. reprezentanţi societăţii de distribuţie a energiei electri- Prinși la braconaj de poliţiști ce ENEL, au desfășurat pe 09 și jandarmi martie a.c., o acţiune pe linia La sfârșitul săptămânii trecute, poliţiști din cadrul Ser- prevenirii și combaterii sus- viciului Judeţean de Poliţie Transporturi Călărași, în co- tragerii de energie electrică, operare cu jandarmi, au depistat la malul stâng la braţului pe raza localităţii Dragalina. Borcea, km. 73, comuna Unirea, pe George-Virgil Ș., de 35 Aceasta nu este prima de a- ani, și pe Lucian M., de 30 ani, ambii din comuna Unirea, cest gen, jandarmii fiind me- care pescuiau ilegal. reu pe urmele celor care fură Aceștia foloseau un aparat electric, un acumulator elec- curent. tric, două cabluri electrice și o ambarcaţiune propulsată Chiar dacă acţiunile se des- de un motor pentru a pescui electric în apa braţelor Bala fășoară frecvent, niciodată Jandarmii au prins opt persoane racordate ilegal la curent și Borcea, în zona comunei Unirea, judeţul Călărași. jandarmii nu plecat cu mâna În urma activităţii de pescuit electric, bărbaţii au reușit goală de la aceste acţiuni, în constatare întocmite de re- „Celor în cauză li s-au întocmit site de Legea nr. 13/2007 a capturarea a peste 17 kg de pește din diverse specii. sensul că, de fiecare dată, prin- prezentanţii societăţii de dis- actele de constatare sub aspec- energiei electrice. Lucrările pe- Bunurile găsite asupra celor doi, în valoare totală de deau câteva personae racor- tribuţie a energiei electrice, tul săvârșirii infracţiunilor de nale vor fi înaintate Parchetului 6.000 lei, au fost ridicate în vederea confiscării, în cauză date ilegal. În urma controa- persoanele în cauză sustră- sustragere de energie electrică de pe lângă Judecătoria Călă- fiind întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracţiunii lelor efectuate au fost iden- geau energie electrică prin și folosirea de instalaţii clan- rași pentru continuarea cerce- de pescuit electric, deţinerea de aparat sau dispozitiv electric tificate opt persoane care sus- folosirea unor instalaţii clan- destine în scopul racordării di- tărilor”, a declarat Mihai Di- care distruge resursele acvatice vii prin curentare sau elec- trăgeau energie electrică prin destine racordate direct la re- recte la reţea sau pentru ocoli- nu, purtătorul de cuvânt al trocutare. diferite metode, evitând con- ţeaua electrică aflată în ime- rea echipamentelor de măsu- Inspectoratului Judeţean de torizarea. Potrivit notelor de diata apropiere a locuinţelor. rare, fapte prevăzute și pedep- Jandarmi Călărași.
  7. 7. INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, MARŢI, 13 MARTIE 2012 ACTUALITATE INFORMATIADECALARASI.RO | 7Ciulacu, fostul șef al Centrului Medical, trimis în judecată de DNA În rechizitoriul întocmit,MONICA Foto: Observator de CălărașiMĂGUREANU procurorii au reţinut urmă-monica.magureanu@informatiadecalarasi.ro toarea stare de fapt: „În pe- rioada noiembrie-decembrie» Procurorii din cadrul 2009, inculpatul Ciulacu Tra-Direcţiei Naţionale ian-Ovidiu-Cristinel, în calita-Anticorupţie au dispus tea sa de șef al Centrului Medi-trimiterea în judecată a cal Judeţean Călărași din cadrulinculpatului Traian Ministerului Administraţiei șiCiulacu, fostul șef al Internelor și de medic de familie,Centrului Medical a întocmit în fals 25 de reţeteJudeţean Călărași din cu regim special pe numele unorcadrul Ministerului persoane, ofiţeri și agenţi de po-Administraţiei și liţie, care erau înscrise pe lista sa de pacienţi”. În condiţiile înInternelor. care persoanele respective nu solicitaseră îngrijiri medicale, Traian Ciulacu, care a deţi- nu fuseseră consultate și nicinut gradul profesional de co- nu au beneficiat de medicamen-misar șef de poliţie, a fost tri- tele gratuite prescrise, incul-mis în judecată de procurorii patul a valorificat aceste reţe-DNA următoarele infracţiuni: te la o singură farmacie din mu-abuz în serviciu contra inte- nicipiul Călărași.reselor publice, dacă funcţio-narul public a obţinut pentru Reţete Ciulacu a fost trimis în judecată de DNAsine sau pentru altul un avan-taj patrimonial sau nepatri- pentru persoane fost eliberate reţetele nu a so- au constituit parte civilă în Dosarul a fost înaintat spre nale și trimiterea rechizitoriuluimonial, fals intelectual, în care nu au fost licitat și nu a beneficiat de me- dosar pentru suma totală de judecare la Judecătoria Călă- la instanţă, spre judecare, si-realizarea scopului urmărit consultate dicamentele prescrise, care 5.597 lei. În vederea recuperă- rași. tuaţie care nu poate în niciunprin infracţiunea de abuz în au intrat în posesia inculpa- rii acestei pagube, procurorii „Precizăm că această etapă fel să înfrângă principiul pre-serviciu și uz de fals, toate în Probele administrate au re- tului. Casa de Asigurări de Să- au instituit sechestru asigu- a procesului penal reprezintă, zumţiei de nevinovăţie”, se pre-formă continuată (câte 25 de levat că niciuna dintre per- nătate O.P.S.N.A.J. și Centrul rător asupra unei sume de conform Codului de procedură cizează în comunicatul deacte materiale). soanele în numele cărora au Medical Judeţean Călărași s- bani aparţinând inculpatului. penală, finalizarea anchetei pe- presă emis de DNA. Miercuri, Info JandarmiȘedinţă extraordinară de Consiliu JudeţeanMONICAMĂGUREANUmonica.magureanu@informatiadecalarasi.ro» Miercuri, 14 martiea.c., are loc o ședinţăextraordinară aConsiliului JudeteanCălărași. Președintele ConsiliuluiJudeţean Călărași, RăducuFilipescu, a convocat ședinţa Cuextraordinară miercuri, 14martie a.c., la ora 13.30, în escavatorulsala de ședinţe. Pe ordinea dezi se află patru proiecte de la furat cablu Ședinţa de Consiliu Judeţean are loc mâine, la ora 13.30 În data de 11 martie a.c.,hotărâre. Primul care va fi în jurul orelor 16.30, undezbătul mâine de consilierii ne, consilierii vor decide dacă unei finanţări nerambursa- De asemenea, se va lua în Privat al Judeţului Călărași echipaj de jandarmi din ca-judeţeni este „Proiect de ho- vor aproba proiectul pentru bile interne în valoare de calcul și hotarârea privind și cel privind reglementarea drul Inspectoratului detarâre privind rectificarea bu- modificarea Hotărârii numă- 500.000 lei pentru Spitalul preluarea patrimoniului Di- situaţiei juridice a unor bu- Jandarmi Judeţean Călă-getului propriu al judeţului Că- rul 124/2010 privind apro- Judeţean de Urgenţă Călă- recţiei Judeţene de Adminis- nuri din domeniul public și rași, aflat în patrulare, a de-lărași, pe anul 2012”. Tot mâi- barea prelungirii garantării rași. trare a Domeniului Public și privat al judeţului. pistat în zona staţiei de epurare ce aparţine S.C. Te- Taximetriștii, luaţi la întrebări de poliţiști naris Silcotub S.A Călărași, pe Claudiu D., din munici- piul Călărași, care, cu aju-MONICA de evenimente rutiere cu tării și utilizării luminilor de torul unui utilaj de tip ex-MĂGUREANU consecinţe grave, produse pe altă culoare sau intensitate, cavator, a săpat mai multemonica.magureanu@informatiadecalarasi.ro fondul defecţiunilor tehnice dispozitivelor ori accesoriilor gropi, pentru a sustrage ale autovehiculelor. Prin des- de avertizare, decât cele omo- conductor electric și a-l va-» Poliţiștii Serviciul fășurarea activităţilor în tra- logate, datelor din certificatulRutier și reprezentanţii lorifica la un centru de co- fic s-a urmărit starea tehnică de înmatriculare, în concor- lectare material feros.RAR au desfășurat în a autovehiculelor de trans- danţă cu caracteristicile teh-ziua de 09 martie a.c., La faţa locului au fost gă- port persoane în regim taxi. nice; utilizării anvelopelor de site 6 bucăţi conductorpe raza judeţului Principalele elemente urmă- iarnă. De asemenea, au mai electric cu o lungime deCălărași, o acţiune rite de poliţiști au fost veri- fost verificate și deţinerea in- aproximativ 30 metri, fie-pentru verificarea în ficarea mecanismului de frâ- specţiei tehnice periodice și care. Celui în cauză i-au fosttrafic a legalităţii nare, sistemului de direcţie, valabilităţii acesteia și starea întocmite actele premergă-activităţilor de transport gradului de poluare din cauza psiho-fizică a conducătorilor toare sub aspectul săvârși- Poliţiștii au oprit în trafic 50 de taxiurirutier public de eliminării noxelor, instalaţiei auto. rii infracţiunii de furt, lu-persoane în regim taxi de iluminare/semnalizare, sancţiuni contravenţionale, cinci sancţiuni conform Legii crarea penală urmând a fi reglajul acesteia, autenticită- Cinci sancţiuni dintre care două pentru de- 38/2003 privind taximetria, înaintată Parchetului de pe Scopul acţiunii este redu- ţii seriilor de identificare a Au fost verificate 50 de ta- fecţiuni tehnice, și unul pen- fiind reţinute trei certificate lângă Judecătoria Călărași.cerea cauzelor generatoare vehiculelor, legalităţii mon- xiuriiind, fiind aplicate 12 tru lipsa ITP. Au fost aplicate de înmatriculare.

×