Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sigurniji internet za djecu i mlade

674 views

Published on

Prezentacija o sigurnijem internetu
Izradili: Raul Dragičević i Josip Omerović
8. razred

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sigurniji internet za djecu i mlade

 1. 1. SIGURNIJI INTERNETSIGURNIJI INTERNET STVORIMO BOLJISTVORIMO BOLJI INTERNET ZAJEDNOINTERNET ZAJEDNO Raul Dragičević i Josip OmerovićRaul Dragičević i Josip Omerović
 2. 2. SADRŽAJSADRŽAJ  InternetInternet - Povijest interneta- Povijest interneta  Sigurnost na internetuSigurnost na internetu  Loša strana internetaLoša strana interneta  Zlonamjerni (maliciozni) programiZlonamjerni (maliciozni) programi  Neželjeni sadržajNeželjeni sadržaj  Pedofilija na internetuPedofilija na internetu  CyberbullyingCyberbullying  Neprovjereni ili neistiniti sadržajiNeprovjereni ili neistiniti sadržaji  Socijalne mrežeSocijalne mreže  FacebookFacebook  Loše strane socijalnih mrežaLoše strane socijalnih mreža  STVORIMO BOLJI INTERNESTVORIMO BOLJI INTERNE  CARnetCARnet  Pravila ponašanja na internetuPravila ponašanja na internetu  KvizKviz  IzvoriIzvori
 3. 3. O INTERNETUO INTERNETU  InternetInternet je javno dostupna globalna paketna podatkovnaje javno dostupna globalna paketna podatkovna mreža koja zajedno povezuje računala i računalnemreža koja zajedno povezuje računala i računalne mreže korištenjem istoimenog protokola (internetskimreže korištenjem istoimenog protokola (internetski protokol = IP).protokol = IP).  To je "mreža svih mreža" koja se sastoji od milijunaTo je "mreža svih mreža" koja se sastoji od milijuna kućnih, akademskih, poslovnih i vladinih mreža kojekućnih, akademskih, poslovnih i vladinih mreža koje međusobno razmjenjujumeđusobno razmjenjuju informacijeinformacije i usluge kao što sui usluge kao što su elektronička pošta,elektronička pošta, chatchat i prijenos datoteka tei prijenos datoteka te povezane stranice i dokumentepovezane stranice i dokumente World Wide WebaWorld Wide Weba..
 4. 4. POVIJEST INTERNETAPOVIJEST INTERNETA  Internet je osnovan 1969. godineInternet je osnovan 1969. godine u SAD-u od strane američkogu SAD-u od strane američkog Ministarstva obrane.Ministarstva obrane.  Zvao se ARPANET (prva četiri slovaZvao se ARPANET (prva četiri slova su kratica za Advanced Researchsu kratica za Advanced Research Project Agency - Agencija zaProject Agency - Agencija za napredne istraživačke projekte,napredne istraživačke projekte, dok net označava računalnu mrežu.dok net označava računalnu mrežu. Cilj te mreže je bio da se povežeCilj te mreže je bio da se poveže određeni broj računala u SAD-u.određeni broj računala u SAD-u.
 5. 5. Sigurnost na internetuSigurnost na internetu  Kada se priča o sigurnosti na InternetuKada se priča o sigurnosti na Internetu prvenstveno se misli na tajnost i cjelovitostprvenstveno se misli na tajnost i cjelovitost vlastitih osobnih podataka, sigurnost vlastitogvlastitih osobnih podataka, sigurnost vlastitog računala, čuvanja tajnosti vlastitog web i mailračunala, čuvanja tajnosti vlastitog web i mail prometa, a u zadnje vrijeme moždaprometa, a u zadnje vrijeme možda najpopularnije pristupa stranicama Internetnajpopularnije pristupa stranicama Internet bankarstva.bankarstva.
 6. 6.  Da bi se ostvarila zadovoljavajuća razina sigurnostiDa bi se ostvarila zadovoljavajuća razina sigurnosti potrebno je na postojeći operacijski sustav instaliratipotrebno je na postojeći operacijski sustav instalirati određene programe za obranu od različitih vrstaodređene programe za obranu od različitih vrsta malicioznog softvera.malicioznog softvera.  Sama instalacija najmodernijih zaštitnih programa nijeSama instalacija najmodernijih zaštitnih programa nije dovoljna za zadovoljavajuću razinu sigurnosti jer nitidovoljna za zadovoljavajuću razinu sigurnosti jer niti jedan sigurnosni sustav nije 100% siguran. Potrebna je ijedan sigurnosni sustav nije 100% siguran. Potrebna je i određena količina znanja tj. informatičke pismenosti iodređena količina znanja tj. informatičke pismenosti i svijesti o mogućnostima i sigurnosnim aspektimasvijesti o mogućnostima i sigurnosnim aspektima prilikom pregledavanja sadržaja na Internetu.prilikom pregledavanja sadržaja na Internetu.
 7. 7. LOŠELOŠE STRANESTRANE INTERNETAINTERNETA
 8. 8. Zlonamjerni (maliciozni)Zlonamjerni (maliciozni) programiprogrami  Računalni virusiRačunalni virusi  Računalni crviRačunalni crvi  Trojanski konjiTrojanski konji  Špijunski alatŠpijunski alat  Oglasni alatOglasni alat
 9. 9. Kako se zaštititi?Kako se zaštititi? Instalacijom i ažuriranjemInstalacijom i ažuriranjem antivirusnih programa!antivirusnih programa! Jedan od najpoznatijih je ESETJedan od najpoznatijih je ESET NOD32 Antivirus, te ESETNOD32 Antivirus, te ESET Smart Security !!!Smart Security !!!
 10. 10. NE ELJENI SADR AJŽ ŽNE ELJENI SADR AJŽ Ž  Internet je mnogim svojim korisnicima nezaobilazno iInternet je mnogim svojim korisnicima nezaobilazno i nezamjenjivo sredstvo komunikacije. Svakog dana, desecinezamjenjivo sredstvo komunikacije. Svakog dana, deseci milijuna korisnika šalju milijarde različitih poruka putemmilijuna korisnika šalju milijarde različitih poruka putem interneta.interneta.  Nažalost, to nisu jedine poruke koje kruže internetom.Nažalost, to nisu jedine poruke koje kruže internetom. Velika većina elektroničke pošte se ubraja u razne oblikeVelika većina elektroničke pošte se ubraja u razne oblike neželjenih poruka. One služe za oglašavanje i reklamiranjeneželjenih poruka. One služe za oglašavanje i reklamiranje nebrojenih web stranica, tvrtki i sličnih organizacija. Drugenebrojenih web stranica, tvrtki i sličnih organizacija. Druge služe za nagovaranje, a katkad i zastrašivanje korisnika.služe za nagovaranje, a katkad i zastrašivanje korisnika.
 11. 11. Pedofilija na internetuPedofilija na internetu  Seksualno zlostavljanje djece je poseban oblikSeksualno zlostavljanje djece je poseban oblik zlostavljanja koje ostavlja trajne posljedice na dječjuzlostavljanja koje ostavlja trajne posljedice na dječju psihu. Vid ovog zlostavljanja javlja se sve češće pojavompsihu. Vid ovog zlostavljanja javlja se sve češće pojavom i ekspanzijom Interneta. Internet je uspio svojim rastom ii ekspanzijom Interneta. Internet je uspio svojim rastom i širenjem razbiti tradicionalnu komukacijsku barijeru iširenjem razbiti tradicionalnu komukacijsku barijeru i učinio je mogućim dostupnost svih vrsta informacijaučinio je mogućim dostupnost svih vrsta informacija svakome s osobnim računalom u bilo koje vrijeme isvakome s osobnim računalom u bilo koje vrijeme i mjestu na svijetu.mjestu na svijetu.
 12. 12.  Internet je danas velika industrija i sredstvoInternet je danas velika industrija i sredstvo pomoću kojeg se zarađuju ogromne količinepomoću kojeg se zarađuju ogromne količine novca, a taj novac se u velikom broju slučajevanovca, a taj novac se u velikom broju slučajeva zarađuje upravo preko djece.zarađuje upravo preko djece.  Jedan od uznemiravajućih fenomena je i dječjaJedan od uznemiravajućih fenomena je i dječja pornografija koja je narasla u prošlim godinamapornografija koja je narasla u prošlim godinama akumulirajući se na stranicama Interneta.akumulirajući se na stranicama Interneta. Svjedoci smo zastrašujuće pojave rasta mrežeSvjedoci smo zastrašujuće pojave rasta mreže pedofilije u gotovo svim zemljama svijeta.pedofilije u gotovo svim zemljama svijeta.
 13. 13. O CYBERBULLINGUO CYBERBULLINGU  Virtualno zlostavljanje može biti tako jednostavnoVirtualno zlostavljanje može biti tako jednostavno poput nastavljanja slanja e-pošte nekome tko jepoput nastavljanja slanja e-pošte nekome tko je rekao da ne želi više kontakt s pošiljateljem, ali onorekao da ne želi više kontakt s pošiljateljem, ali ono može također uključivati prijetnje, seksualnemože također uključivati prijetnje, seksualne primjedbe, pogrdne nazive (govor mržnje, grupnoprimjedbe, pogrdne nazive (govor mržnje, grupno napadanje žrtava njihovim ismijavanjem na forumima,napadanje žrtava njihovim ismijavanjem na forumima, pisanje lažnih tvrdnji kao činjenica s ciljem.pisanje lažnih tvrdnji kao činjenica s ciljem.
 14. 14.  Neki zlostavljači mogu slati prijeteće i vrijeđajućeNeki zlostavljači mogu slati prijeteće i vrijeđajuće e-mailove i instantne poruke žrtvama, dok drugie-mailove i instantne poruke žrtvama, dok drugi objavljuju tračeve ili glasine i potiču ostale naobjavljuju tračeve ili glasine i potiču ostale na mržnju i grupno zlostavljanje žrtve.mržnju i grupno zlostavljanje žrtve.  Iako je pojava seksualnih primjedbi i prijetnjiIako je pojava seksualnih primjedbi i prijetnji ponekad prisutna kod virtualnog zlostavljanja,ponekad prisutna kod virtualnog zlostavljanja, ono nije isto što i seksualno zlostavljanje i neono nije isto što i seksualno zlostavljanje i ne uključuje nužno seksualno zlostavljanje.uključuje nužno seksualno zlostavljanje.
 15. 15. NEPROVJERNI ILI NEISTINITNEPROVJERNI ILI NEISTINIT SADRŽAJISADRŽAJI  To su sadržaji koji nisu 100 % sigurni, iTo su sadržaji koji nisu 100 % sigurni, i nisu provjereni!nisu provjereni! Naprimjer svatko može objavljivati bilo štoNaprimjer svatko može objavljivati bilo što na wikipediji!na wikipediji!
 16. 16. SocijalneSocijalne mrežemreže
 17. 17. facebookfacebook  FacebookFacebook je internetska društvena mreža, kojuje internetska društvena mreža, koju je 2004. godine osnovao Mark Zuckerberg, bivši studentje 2004. godine osnovao Mark Zuckerberg, bivši student Harvarda. U svojim počecima, Facebook je bio namijenjenHarvarda. U svojim počecima, Facebook je bio namijenjen samo studentima sveučilišta na Harvardu koji su tim putemsamo studentima sveučilišta na Harvardu koji su tim putem mogli međusobno komunicirati i razmjenjivati informacije.mogli međusobno komunicirati i razmjenjivati informacije. Kasnije, mnoga druga sveučilišta, srednje škole i velikeKasnije, mnoga druga sveučilišta, srednje škole i velike kompanije diljem svijeta priključile su se mreži. Danaskompanije diljem svijeta priključile su se mreži. Danas ova web stranica ima više od 1 milijardu aktivnih korisnika.ova web stranica ima više od 1 milijardu aktivnih korisnika. Facebook je ujedno najpopularnije mjesto zaFacebook je ujedno najpopularnije mjesto za objavljivanja fotografija, s više od 14 milijuna novih dodanihobjavljivanja fotografija, s više od 14 milijuna novih dodanih fotografija dnevno.fotografija dnevno.
 18. 18. Loše strane socijalnih mrežaLoše strane socijalnih mreža Ljudi se osjećaju slobodnijim da isprobavaju sebe uLjudi se osjećaju slobodnijim da isprobavaju sebe u različitim ulogama koje njima djeluju socijalnorazličitim ulogama koje njima djeluju socijalno poželjno, koje su preko medija i uopće u društvu,poželjno, koje su preko medija i uopće u društvu, favorizirane u ulogama mnogo slobodnijih djevojakafavorizirane u ulogama mnogo slobodnijih djevojaka ili mladića koji otvoreno flertuju ili koji otvorenijeili mladića koji otvoreno flertuju ili koji otvorenije izražavaju mnoge svoje stavove i osjećanja. Na tajizražavaju mnoge svoje stavove i osjećanja. Na taj način zapravo pružaju jednu lažnu sliku o sebi i to,način zapravo pružaju jednu lažnu sliku o sebi i to, nažalost, otvara dosta prostora za nesporazume.nažalost, otvara dosta prostora za nesporazume.
 19. 19.  Društvene mreže nisu dobre za prijateljskeDruštvene mreže nisu dobre za prijateljske odnose. Dok smo na internetu mi možemoodnose. Dok smo na internetu mi možemo napisati nesvjesno nešto što bi moglonapisati nesvjesno nešto što bi moglo uznemiriti druge osobe. Zatim dolazi douznemiriti druge osobe. Zatim dolazi do vrijeđanja i sukoba koje nisu nimalo poželjne.vrijeđanja i sukoba koje nisu nimalo poželjne. Zato nam društvene mreže mogu uništitiZato nam društvene mreže mogu uništiti prijateljstvo. S druge strane drugi korisniciprijateljstvo. S druge strane drugi korisnici mogu lako doći do naših osobnih podataka imogu lako doći do naših osobnih podataka i mogu ih zloupotrijebiti. Tu nam se možemogu ih zloupotrijebiti. Tu nam se može obratiti svaka osoba i lažno se predstaviti.obratiti svaka osoba i lažno se predstaviti. Dakle, ne možemo imati stvarnu sliku oDakle, ne možemo imati stvarnu sliku o drugim osobama.drugim osobama.
 20. 20. STVORIMOSTVORIMO BOLJIBOLJI INTERNETINTERNET ZAJEDNOZAJEDNO
 21. 21. CARnetCARnet  CARNetCARNet je ustanova čiji je potpuni nazivje ustanova čiji je potpuni naziv Hrvatska akademska i istraživačkaHrvatska akademska i istraživačka mrežamreža. Naziv CARNet je skraćenica. Naziv CARNet je skraćenica nastala od engleske varijante imenanastala od engleske varijante imena Croatian Academic and ResearchCroatian Academic and Research NetworkNetwork, po ugledu na slične ustanove u, po ugledu na slične ustanove u Europi.Europi.
 22. 22.  Glavna aktivnost CARNeta je uspostavaGlavna aktivnost CARNeta je uspostava napredne računarsko-komunikacijskenapredne računarsko-komunikacijske infrastrukture pod nazivom CARNet mrežainfrastrukture pod nazivom CARNet mreža koja ima za cilj povezivanje svih ustanovakoja ima za cilj povezivanje svih ustanova i pojedinačnih korisnika iz područja nauke,i pojedinačnih korisnika iz područja nauke, obrazovanja i sporta na CARNet mrežu teobrazovanja i sporta na CARNet mrežu te time i na globalnu mrežu.time i na globalnu mrežu.
 23. 23. Pravila ponašanja naPravila ponašanja na internetuinternetu  Slanje neželjenih elektroničkih poruka, kao i slanjeSlanje neželjenih elektroničkih poruka, kao i slanje komercijalnih oglasa (spam mail)komercijalnih oglasa (spam mail)  Kreiranje ili prosljeđivanje 'lanaca sreće'Kreiranje ili prosljeđivanje 'lanaca sreće'  Slanje velike količine neželjenih ili nezatraženihSlanje velike količine neželjenih ili nezatraženih elektroničkih poruka na jedan korisnički račun (mailelektroničkih poruka na jedan korisnički račun (mail bombing)bombing)  Lažno predstavljanjeLažno predstavljanje  Krivotvorenje zaglavlja porukeKrivotvorenje zaglavlja poruke  Neautorizirane pokušaje dobivanja pristupa tuđemNeautorizirane pokušaje dobivanja pristupa tuđem korisničkom računu ili resursima tuđih računalakorisničkom računu ili resursima tuđih računala  Neautorizirani pristup, mijenjanje, uništavanjeNeautorizirani pristup, mijenjanje, uništavanje informacija ili bilo koji takav pokušaj na bilo koji načininformacija ili bilo koji takav pokušaj na bilo koji način
 24. 24.  Radnje koje drugim korisnicimaRadnje koje drugim korisnicima onemogućuju normalno korištenje T-Comonemogućuju normalno korištenje T-Com usluge (uzrokovanje denial-of-servicea)usluge (uzrokovanje denial-of-servicea)  Slanje poruka na Usenet ili druge grupe,Slanje poruka na Usenet ili druge grupe, forume ili mailing liste koje ne odgovarajuforume ili mailing liste koje ne odgovaraju tematici (news spam)tematici (news spam)  Maltretiranje putem elektroničke pošte u biloMaltretiranje putem elektroničke pošte u bilo kojem oblikukojem obliku  Svjesno ili nesvjesno slanje virusaSvjesno ili nesvjesno slanje virusa
 25. 25. • Što je krađa identiteta?
 26. 26. • Mrežna krađa identiteta ili phishing (izgovara se kao engleska riječ fishing) vrsta je prijevare kojom se korisnici računala navode da u poruci e pošte ili na‑ web-mjestu otkriju svoje osobne ili financijske podatke.
 27. 27. • Što treba znati o pravilima oŠto treba znati o pravilima o zaštiti privatnosti?zaštiti privatnosti?
 28. 28. • Mnoga web-mjesta koja prikupljaju osobne podatke objavljuju i pravila privatnosti i izjave o zaštiti privatnosti koje opisuju kako će to web-mjesto koristiti vaše podatke.
 29. 29. • Zaštita privatnosti tijekom kupnje na internetu?
 30. 30. • Većina internetskih trgovina služi se sigurnim vezama da bi se zajamčila šifrirana veza između programa Internet Explorer i web-mjesta. Šifrirane veze hakerima otežavaju presretanje osobnih ili financijskih podataka koje se šalju web- mjestu.
 31. 31. • Kako web-mjestima onemogućiti da drugima otkrivaju moje navike pri pregledavanju weba?
 32. 32. • Pomoću filtriranja InPrivate lakše ćete odrediti želite li da se podaci o web- mjestima koja posjećujete dijele s drugim davateljima sadržaja.
 33. 33. • Kako onemogućiti čuvanje povijesti mjesta koja pretražujem?
 34. 34. • Pregledavanje InPrivate pojednostavnjuje vam pregledavanje weba bez ostavljanja traga na vašem računalu dok koristite web.
 35. 35. • Dodatne informacije o privatnosti, sigurnosti i zaštiti na internetu?
 36. 36. • Internet Explorer sadrži značajke koje omogućuju sigurnije pregledavanje interneta.
 37. 37. IZVORIIZVORI  httpshttps://://sitessites..googlegoogle..comcom/site//site/sigurnostinternetasigurnostinterneta//  httpshttps://://sitessites..googlegoogle..comcom/site//site/zlonamjerniprograminainternetuzlonamjerniprograminainternetu//  http://www.http://www.cnzdcnzd..orgorg/site2//site2/indexindex..phpphp??optionoption==comcom__contentcontent&&viewview== articlearticle&id=105:internet-i-pedofilija&&id=105:internet-i-pedofilija&catidcatid=38:roditelji&=38:roditelji&ItemidItemid=82=82  http://www.http://www.nadlanunadlanu..comcom//pocetnapocetna//infoinfo//drustvodrustvo/Sve-lose-strane-/Sve-lose-strane- drustvenihdrustvenih--mrezamreza.a-174597.295..a-174597.295.htmhtm  http://www.slideshare.net/PogledKrozProzor/drutvene-mreehttp://www.slideshare.net/PogledKrozProzor/drutvene-mree  http://bs.wikipedia.org/wiki/CARNethttp://bs.wikipedia.org/wiki/CARNet  http://hr.wikipedia.org/wiki/Internethttp://hr.wikipedia.org/wiki/Internet  http://hr.wikipedia.org/wiki/Virtualno_zlostavljanjehttp://hr.wikipedia.org/wiki/Virtualno_zlostavljanje  http://sigurnost.tvz.hr/Nezeljeni-sadrzaj/http://sigurnost.tvz.hr/Nezeljeni-sadrzaj/  http://faq.hrvatskitelekom.hr/pages/category.xhtml?question=164http://faq.hrvatskitelekom.hr/pages/category.xhtml?question=164  http://www.mup.hr/13047.aspxhttp://www.mup.hr/13047.aspx  http://windows.microsoft.com/hr-hr/windows7/online-privacy-and-http://windows.microsoft.com/hr-hr/windows7/online-privacy-and- security-frequently-asked-questionssecurity-frequently-asked-questions

×