Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sigurniji internet za djecu i mlade

500 views

Published on

Prezentacija o sigurnijem internetu
Izradile: Lina Šerić i Andrea Žuvić
8. razred

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sigurniji internet za djecu i mlade

 1. 1. SIGURNIJI INTERNET ZA DJECU I MLADE Stvorimo bolji Internet zajedno
 2. 2. ŠTO JE INTERNET Internet je javno dostupna globalna paketna podatkovna mreţa koja zajedno povezuje računala i računalne mreţe. To je "mreţa svih mreţa" koja se sastoji od milijuna kućnih, akademskih, poslov nih i vladinih mreţa koje meĎusobno razmjenjuju informacije i usluge.
 3. 3. INTERNET POVIJEST INTERNETA SIGURNOST NA INTERNETU PREDNOST INTERNETA MANE INTERNETA
 4. 4. STVORIMO BOLJI INTERNET ZAJEDNO CARnet Pravila ponašanja na internetu
 5. 5. SAVJETI: •1. Nikad nemojte nepoznatim ljudima putem interneta davati podatke o sebi, jer ne moţete znati kakve su im namjere. •2. Imajte na umu da osoba s kojim se dopisujete moţe slati laţne podatke o sebi uz tuĎu fotografiju. •3. U dopisivanju nemojte pisati ništa, niti slati fotografije kojih biste se sramili ako ih itko vidi. Sve što pošaljete zlonamjerna osoba moţe iskoristiti da vas ucjenjuje, uz prijetnje da će to objaviti na internetu. 4. Ako vam netko šalje uznemirujuće, prijeteće ili prostačke poruke svakako to recite osobi u koju imate povjerenja. •5. Nemojte brisati podatke i fotografije koje vam je poslao zlostavljač jer će je pomoću njih policija pronaći 6. Nikad nemojte ići sami na sastanak s osobom koju ste upoznali putem interneta.
 6. 6. SOCIJALNE MREŽE • FACEBOOK • TWITTER • TUMBLR • INSTAGRAM • SKYPE
 7. 7. KVIZ
 8. 8. 1. KAKO SE INTERNET JOŠ NAZIVA? a) Kompjuterska veza b) Mreţa svih mreţa c) Elektronička mreţa
 9. 9. 2. KADA JE OSNOVAN INTERNET? a) 1989. godine b) 1968. godine c) 1969. godine
 10. 10. 3. KOJA OD NAVEDENIH NIJE PREDNOST INTERNETA? a) Mogućnost izrade vlastitog sadrţaja b) Računalni virusi c) Jednostavnost povezivanja
 11. 11. 4. ŠTO ZNAČI MALWARE? a) Koristan b) Zlonamjeran c) Virus
 12. 12. 5. PO ČEMU NISU SPECIFIČNI RAČUNALNI VIRUSI? a) Mogu praviti svoje kopije i širiti ih b) Poduzimaju zlonamjernu akciju c) Uništavaju hardver
 13. 13. 6. ŠTO JE CARnet? a) Hrvatska akademska i istraţivačka mreţa b) Hrvatska akademska društvena mreţa c) Hrvatska istraţivačka društvena mreţa
 14. 14. 7. KOJE OD NAVEDENIH NISU SOCIJALNE MREŢE? a) Wikipedia b) Twitter c) Instagram
 15. 15. IZVORI http://hr.wikipedia.org/wiki/Internet#Povijest_Interneta https://sites.google.com/site/sigurnostinterneta/ https://sites.google.com/site/sigurnostizastitanainternetu/prednosti-i- nedostaci-interneta http://sigurnamreza.blogspot.com/2013/05/prednosti-i-nedostaci- interneta.html https://sites.google.com/site/sigurnostizastitanainternetu/prednosti-i- nedostaci-interneta https://sites.google.com/site/zlonamjerniprograminainternetu/ http://www.carnet.hr/pravila_ponasanja_na_internetu_internet_bonton http://www.os-tujevica-zg.skole.hr/ucenici/savjeti/ http://faq.hrvatskitelekom.hr/pages/category.xhtml?question=164
 16. 16. KRAJ NAPRAVILE:Andrea Žuvić i Lina Šerić učenice OŠ Supetar

×