Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Partiledartoppen 2012

575 views

Published on

Infopaqs analys av de svenska partiledarnas mediebild under perioden januari till juni 2012.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Partiledartoppen 2012

 1. 1. 27 januari till 26 juni 2012 Mikael Lindström mikael.lindstrom@infopaq.se 0736 90 64 96
 2. 2. Infopaq har på uppdrag av Aftonbladet undersökt hur desvenska riksdagspartiernas ledare omskrivs i svensk media.Undersökningsperioden är 27 januari till 26 juni 2012.Totalt förekom minst 25 000 artiklar om partiledarna/språkrören under perioden. Infopaqs kvalitativa undersökningär gjord på drygt 1 300 artiklar från tre tongivande medier:Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Denrelativa fördelningen i dessa källor är identisk medfördelningen i samtliga medier.I den kvalitativa undersökningen har Infopaq läst och bedömtsamtliga artiklar. Vid bedömningen har vi tagit hänsyn tillämnesområde samt tendens. Med tendens avses om artikelnär negativ, neutral eller positiv för en viss partiledare.Med negativt avses inte kritik i sakpolitiska frågor. Somnegativa sammanhang räknas endast något av dessa tre fall:• Dåliga/försämrade opinionssiffror• Intern splittring (även inom allianser och koalitioner)• Vandel – personliga egenskaper, oegentligheter m mOmvänt är positiva sammanhang bra/förbättrade siffroretcetera.
 3. 3. Reinfeldt får i särklass mest publicitetFredrik Reinfeldt får nästan lika mycket publicitet som tvåan (Stefan Löfven ) och trean (Jan Björklund)tillsammans. Detta kan delvis tillskrivas ”statsministereffekten”.Regeringen får större medieutrymmeAlliansens partiledare syns oftare i media än oppositionen, vilket är normalt: regeringsutövandetleder ofta till publicitet medan oppositionen måste kämpa mer. Sett i relation till väljarstödet är detJonas Sjöstedt som kämpar bäst i oppositionen.Stark medvind för Löfven – men hur länge?• Löfven har under perioden en medial smekmånad – endast två procent av publiciteten kan klassas som negativ. Snittet för partiledarna är 17 procent (Infopaqs tidigare undersökningar indikerar liknande nivåer över tid).• Löfven uttalar sig relativt sällan i sakfrågor under perioden. Vanligt förekommande är i stället positiva opinionssiffror och personporträtt.• Sammantaget är det sannolikt – på gränsen till troligt – att Löfvens mediebild kommer att försämras till en mer normal nivåMotigt för småpartiernaDe mindre regeringspartierna brottas alla med en negativ mediebild. I topp när det gäller negativandel finns Annie Lööf och Göran Hägglund. Inom oppositionen sticker Jonas Sjöstedt ut som den somfår mest negativ publicitet.
 4. 4. Reinfeldt ohotad i toppen Antal omnämnanden per partiledare Fredrik Reinfeldt 606Fredrik Reinfeldt får i särklass mest publicitet under Stefan Löfven 465perioden. Detta kan till del förklaras med ”statsminister-effekten”, att statsministerns göranden och låtanden per Jan Björklund 194automatik är intressanta för media. Officiell representation Göran Hägglund 148ger ytterligare en skjuts åt publiciteten. Annie Lööf 125Det finns även en klar regeringseffekt, som innebär att en Jonas Sjöstedt 96sittande regering får mer publicitet genom att de är Gustav Fridolin 72inblandade i regeringsärenden. Jimmie Åkesson 61Normalt får regeringen cirka 60 procent av den politiska Åsa Romson 57publiciteten och oppositionen – som får kämpa mer föruppmärksamheten – får cirka 40 procent (i valrörelsen 0 200 400 600 800brukar denna skillnad dock minska). Detta överensstämmer Omnämnanden jämfört med aktuella partisympatierväl med undersökt period, där Alliansens partiledare får 59procent av antalet omnämnanden. Namn Andel Partisympatier Diffferens, omn. SCB maj %-enheterOm man jämför publiciteten med aktuella partisympatier Jan Björklund 11% 6% 5%(SCB maj) ser man ganska stora skillnader mellan partierna. Fredrik Reinfeldt 33% 29% 5%På överskottsidan är det Jan Björklund som toppar med 11procent av omnämnandena men sex procent av Göran Hägglund 8% 4% 4%partisympatierna. Annie Lööf 7% 5% 2% Jonas Sjöstedt 5% 6% -1%I oppositionen är det Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt som Jimmie Åkesson 3% 5% -2%kommer ut mest i media i jämförelse med partisympatierna,men Fridolins och Romsons kombinerade insatser når upp i Gustav Fridolin 4% 8% -4%samma nivå. Stefan Löfven får klart lägst exponering i Åsa Romson 3% 8% -5%förhållande till sympatierna. Stefan Löfven 25% 37% -12% Avrundat till hela procent
 5. 5. Antal omnämnanden per månad180160 Skilsmässa, FOI-affären140 Annie Lööf120 Fredrik Reinfeldt Opinionssiffror, ”laguppställning” inom s Gustav Fridolin100 Göran Hägglund 1:a maj, Jan Björklund 80 partiledardebatten Jimmie Åkesson Björklund: Lärarlegitimation, 60 Hägglund: Odell utmanar FOI-affären Jonas Sjöstedt Sjöstedt: Etiopiensvenskarna Stefan Löfven Partiledardebatt Lööf: Kinauttalande lyfter samtliga 40 Åsa Romson Fridolin: FOI 20 0 Januari Feburari Mars April Maj Juni
 6. 6. Stark medvind för Löfven Antal omnämnanden per partiledareSer man till tonen i exponeringen framstår ett mycket tydligtmönster: Stefan Löfven får avsevärt mer positiv publicitet än Stefan Löfvende andra. Dessutom är frånvaron av negativ publicitet nästantotal. Åsa RomsonOmvänt är det ledarna för Alliansens mindre partier som har Gustav Fridolindet tuffast i media. I synnerhet gäller detta Annie Lööf, som Jimmie Åkessonifrågasätts som partiledare, och Göran Hägglund, somtvingades genomgå en offentlig maktkamp med Mats Odell Fredrik Reinfeldtunder våren. Jonas SjöstedtInom oppositionen är det Jonas Sjöstedt som får klart mestnegativ publicitet. Jan Björklund Annie LööfAtt som Löfven ha endast två procent negativ publicitet ärmycket ovanligt. Snittet för partiledarna under perioden är Göran Hägglund17 procent. 0% 20% 40% 60% 80% 100%En tidigare undersökning som Infopaq gjorde av helaföregående mandatperiod (med annat underlag) visade på i Negativ Neutral Positivsnitt 20 procent negativ publicitet. Mona Sahlin fick i dennaundersökning 27 procent negativ publicitet och Reinfeldt 22procent.
 7. 7. Lite sakpolitik för Löfven Andel omnämnanden per ämnesområdeGrovt sett kan man dela in partiledarnas publicitet i tre Politiska spelet Sakpolitik Övrigtämnesområden: sakpolitik, det politiska spelet och övrigt. 100%Med det politiska spelet avses ”branschnyheter”: taktik,opinion, samarbeten, utnämningar med mera. Övrigt 80%omfattar till exempel personalia och officiell (icke-politisk)representation. 60% 40%Av diagrammet framgår att Allianspartierna generellt settpratar mer om sakfrågor jämfört med oppositionen. Delvis är 20%detta en effekt av regeringsinnehavet, men man kansamtidigt notera att i synnerhet Löfven, men även Sjöstedt, 0%syns mindre i sakfrågor än såväl regeringspartierna somövriga oppositionspartier.Sett i absoluta termer blir tendensen än tydligare: Reinfeldtsyns i 330 sakpolitiska artiklar under perioden, Löfven bara i175.Generellt sett är området kring det politiska spelet det mestnegativa för partiledarna: det är här frågor om splittring ochmaktkamper hamnar. Även i den bemärkelsen utmärker sigLöfven genom att ha uppseendeväckande mycket positivpublicitet – 99 procent, vilket kan jämföras med 79 procentför Fredrik Reinfeldt.
 8. 8. Mest frekvent Näst mest Tredje mest Statsråden följer sina departement Tabellen till vänster visar de tre specifika frågorAnnie Lööf Arbetsmarknad Opinionssiffror Näringsliv som partiledarna oftast förekommit i samband med.Fredrik Reinfeldt Arbetsmarknad Försvarspolitik PensionsfråganGustav Fridolin Försvarspolitik Opinionssiffror Partiledardebatt Opinionssiffror finns med på topp tre för samtliga oppositionspolitiker. För Sjöstedt, Löfven ochGöran Hägglund Odell utmanar Vård och omsorg Välfärd, allmänt Romson är det till och med det vanligast förekommande ämnet.Jan Björklund Utbildning Försvarspolitik Arbetsmarknad Regeringspolitikerna syns mer i samband medJimmie Åkesson Invandring Partiledardebatt Opinionssiffror sakpolitik, Annie Lööf är den enda som syns ofta i samband med opinionssiffror (och mindre positivtJonas Sjöstedt Opinionssiffror Partiledardebatt Utrikespolitik än för oppositionen).Stefan Löfven Opinionssiffror Arbetsmarknad Personporträtt Departementsindelningen följs i stort sett: Lööf pratar näringsfrågor och närbesläktadÅsa Romson Opinionssiffror Personporträtt Miljö arbetsmarknad. Hägglund pratar sociala frågor och Björklund utbildning. Reinfeldt positionerar sig tydligt mot arbetsmarknad och pensionsfrågan. För statsministern dyker även försvarspolitik upp. Säkerligen mer ovälkommet, då detta främst handlar om FOI-affären.
 9. 9. Om InfopaqMikael Lindström, Analyschef Om Infopaqmikael.lindstrom@infopaq.se Infopaq är Europas ledande företag inom+46 736 90 64 96 omvärldsbevakning, analys och rådgivning. Genom att leverera strategiska och operativa underlag hjälper vi våra kunder att förbättra deras kommunikation ochKjell Silver, Analytiker ta framtida affärsbeslut.kjell.silver@infopaq.se Vi har ca 5 000 kunder och är fler än 400 medarbetare iLindy Nilsson, Analytiker Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige och Tyskland.lindy.nilsson@infopaq.se www.infopaq.se

×