Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Möjligheter i sociala medier

365 views

Published on

Frukostseminarium med AFA Försäkring 26 maj 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Möjligheter i sociala medier

 1. 1. Frukostmöte på Infopaq Sociala medier Maj/juni 2011
 2. 2. ”Det finns inget som hindrar myndigheter attanvända sociala medier. Tvärtom är några av måleni den förvaltningspolitiska proposition som antogsav riksdagen i juni 2010 att myndigheter i störreutsträckning ska låta privatpersoner bli delaktiga ipolicyprocesser och få tillgång till mer information.Sociala medier är ett av de verktyg som finns atttillgå för att få till en dialog och skapa öppenhet”.Källa: E-delegationens riktlinjer
 3. 3. Uppdraget• Vilka diskuterar Jordbruksverket i sociala medier?• Vad pratas det om?• Var förs diskussionerna?• Möjlig insats och effekt av Jordbruksverkets framtida aktiviteter
 4. 4. Vad har hänt på 15 år?
 5. 5. Ca 4 miljoner svenskar har ett Facebookkonto Hälften loggar in minst en gång i veckan
 6. 6. Hur ser dialogen ut? Vad sägs om myndigheten ur ett Vad säger utvecklings- journalister perspektiv? om er? Hur blir vi bättre? Vilka Vad säger opinionsbild- medarbetare are finns inom och potentiella era ämnen? medarbetare Vad sägs? om er? Vad säger era Var finns Vad företagen i kunder/med intresserar sociala -borgare? era medier – Finns målgrupper vad talar de missnöjda/ och hur ser om? nöjda deras kunder? mediekon- sumtion ut? 7
 7. 7. Vad ska prioriteras? Kampanjer med mera med mera DIALOG Målgrupper/Medborgare LYSSNA Ämnesområdenas och politiska opinionsbildare LYSSNA Jordbruksverkets ämnesområden LYSSNA Jordbruksverket LYSSNA
 8. 8. Olika engagemangsnivåer
 9. 9. Frågor att besvara NÄR VEM ? ? VAR? ÄMNEN HUR VAD ? ? 10
 10. 10. Tydlig expertroll
 11. 11. Brott mot BRÅ allmän ordning Bedrägeri Bidragsbrottslagen Brott mot alkohollagenStöld/rån/tillgreppsbrott Brott mot allmän ordning Brott mot allmän verksamhet Brott mot arbetsmiljölagen Brott mot frihet och frid Brott mot borgenär Brott mot familj Brott mot frihet och frid Brott mot liv och hälsa Brott mot miljöbalken Brott mot rikets säkerhet Brott mot smugglingslagen Brott mot trafikbrottslagen Brott mot vapen/knivlagen Förfalskningsbrott Förskingring Högmålsbrott Mened Brott mot liv och Sexualbrott Sexualbrott hälsa Skadegörelsebrott Stöld/rån/tillgreppsbrott Tjänstefel Utlänningslagen Ärekränkning
 12. 12. Kronofogden Familjeliv och Flashback: Målgruppen människor som är nära överskuldsatthet Tydligt behov av förebyggande Bloggarna: Få inflytelserika, följer nyhetsagendan Youtube: Inga inflytelserika kanaler som direkt påverkar varumärket eller ifrågasätter Kronofogden
 13. 13. Tips från Telia (ordagranna)Ha klart svar på varför ni vill delta i sociala medierHa tillräckligt med resurserHa avgränsningarVem är huvudansvarig?VerktygVad vill ni mäta?Koppla uppföljning till målen
 14. 14. Slutligen http://www.qwiki.com/q/#!/Swedish _Board_of_Agriculture http://www.qwiki.com/q/#!/IKEA

×