Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infopaqs Näringslivsbarometer Q4 2010

344 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infopaqs Näringslivsbarometer Q4 2010

 1. 1. Näringslivsbarometern Kvartal 4 2010 Analytiker: Gunilla Witt Ström
 2. 2. Vad är Näringslivsbarometern?Näringslivsbarometern är en undersökning som mediebevaknings- ochmedieanalysföretaget Infopaq genomför och som baseras på mediernas toppnyheterinom området näringsliv och ekonomi.Avsikten är att följa nyhetsmediernas dagordning och se hur media fördelarintresset för enskilda ämnen och aktörer under tid. Undersökningen har genomförtssedan november 1998 och utgör bland annat nödvändigt underlag för de analysersom Infopaq genomför.Varje år studeras cirka 2400 toppnyheter i följande medier: Svenska Dagbladet,Dagens Nyheter, Göteborgsposten, Sydsvenskan, Dagens Industri, Veckans Affäreroch Affärsvärlden.
 3. 3. Kommentarer kvartal 4 2010Övergripande kommentar:Kvartal 4 2010 präglas bland annat av efterspelet till riksdagsvalet i september.Anders Borg kommenterar budgeten för 2011 och uttalar sig även i frågor ombonusar, arbetslöshet, statsfinanserna i EU samt om utsikterna för svensk ekonomi2011. Även finansmarknadsminister Peter Norman tar plats på förstasidorna i frågorsom rör bankverksamhet, revisionsbyråer och AP-fonder. Också nyaarbetsmarknadsministern Hillevi Engström syns. Totalt sett är Regeringen störstaktör i toppnyheterna detta kvartal , vilket är unikt i Näringslivsbarometerns 12-åriga historia.Av aktörer i toppnyheterna syns också Riksbanken i frågor om reporäntan.Riksbankschef Stefan Ingves uttalar sig om obalansen i den globala ekonomin, menockså om att han tror på ett bra år för Sverige. AB Volvo fick flera topprubriker isamband med att Leif Johansson meddelade sin avgång som VD. Även Volvo PVsyns i topp med nyheter om att det går allt bättre för det kinesisk/svenskaföretaget. De fyra stora bankerna får också stort genomslag, med varierandeinnehåll. Spekulationer om en nordisk bankfusion är en sådan nyhet. SKI:skundnöjdhetsindex en annan, där Handelsbanken får bättre betyg an de andra tre.Även bankernas positiva kvartalsrapporter för Q3 kommenteras. 3
 4. 4. Kommentarer kvartal 4 2010Uppdelat på branscher är det Bank/Försäkring/Fond som sammantaget får flesttoppnyheter. Även bilindustrin och detaljhandeln hamnar högt. En bransch som klättratpå listan är revisionsbranschen. Detta främst pga SvDs granskning av revisionsbyråerunder Q4. Även bemanning ligger högt, något vi såg redan förra kvartalet. Mest positivtspeglas detaljhandel, bilbranschen, IT/telekom och elektronik. Mest negativt revision,energi och läkemedel. Den sistnämnda delvis på grund av missnöje med nya apotek.Den person som förekom flitigast i toppnyheterna under Q4 är AB Volvos avgående VDLeif Johansson, tätt följd av Anders Borg, Stefan Ingves och Peter Norman. Därefterkommer Handelsbankens VD Pär Boman, för första gången (någonsin) före AnnikaFalkengren. Det är Handelsbankens tätplacering i kundnöjdindex som avgör. Allt som alltförekommer 717 VD-ar, politiker eller andra företrädare i näringslivssidornas topprubrikerunder kvartalet. Av dessa är det 13% som fått två toppnyheter eller fler. Resten harförekommit vid ett tillfälle.Om man bedömer toppnyheterna utefter en pos/neg-skala, ser man att vissa företagfår ett något mer positivt omskrivande. Det gäller Ericsson, Volvo och Volvo PV, Scaniaoch Handelsbanken. KPMG hör till de bolag som får mest negativ publicitet. 4
 5. 5. Kommentarer kvartal 4 2010 (forts.)Under kvartalet följer vi också nyheterna semantiskt, dvs. vi registrerar signalord ochuttryck som används. Buzzet brukar antingen vara ord eller uttryck som skapats i tidensanda, eller ord som får en utbredd användning i något särskilt sammanhang. Avsikten attfölja buzzet är att – kanske mest i efterhand – fånga en ögonblicksbild av hur nyheterframställs, och på det sättet följa såväl händelser som journalistikens modeord.Nedan ett axplock av buzzwords kvartal fyra: Appar Kundnöjdhet Facebook Bonusar Nätauktioner Twitter Bolånetak Julhandeln Prisrally Eurokris Rot Rut Kinafabrik Förvärvssug Sociala medier 5
 6. 6. Aktörer kvartal 4 2010 Antal artiklar – topp 15 Regeringen 25 Riksbanken 15 AB Volvo 14 Volvo PV 10 SEB 10 Skatteverket 10 Swedbank 10 Ericsson 9 Nordea 9Handelsbanken 8 Saab 7 KPMG 6 HQ Bank 5 Scania 5 0 5 10 15 20 25 30 6
 7. 7. Branscher kvartal 4 2010 Antal artiklar – topp 15 Bank/Försäkring/Fond 68 Bilindustrin 37 Börs/Finans 33 Detaljhandel 33 Bostad/Bygg/Fastighet 26 IT/Telekom 17 Industri 17 Bemanning 14 Energi 14 Logistik/transport 14 Livsmedel 13 Revision 12 Elektronik 10 Läkemedel/bioteknik 9 Spel/Nöje/Sport 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 7
 8. 8. Branscher i toppnyheterna kvartal 4 2010 Medievinkling 1,0 0,5 Bostad/Bygg/Fastighet Livsmedel IT/Telekom Detaljhandel Elektronik Industri Bilindustrin 0,0 Bemanning Börs/Finans Spel/Nöje/ Logistik/transport Bank/Försäkring/Fond Sport Revision Energi -0,5 Läkemedel/bioteknik -1,0 0 25 50 75 Antal införanden 8
 9. 9. Företrädare kvartal 4 2010Antal artiklar – topp 15 Leif Johansson, AB Volvo 8 Anders Borg, Regeringen 7 Stefan Ingves, Riksbanken 6 Peter Norman, Regeringen 5 Hans Vestberg, Ericsson 4 Leif Östling, Scania 4 Pär Boman, Handelsbanken 4 Stefan Jacoby, Volvo PV 4 Michael Wolf, Swedbank 4 Tom Johnstone, SKF 3 Christian Clausen, Nordea 3 Li Shufu, Volvo PV 3 Annika Falkengren, SEB 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
 10. 10. Företag/organisationer i toppnyheterna kvartal 4 2010 Medievinkling 1,0 0,5 Ericsson AB Volvo Handelsbanken Scania Skatteverket Nordea Volvo PV 0,0 SEB Swedbank Riksbanken Regeringen Saab -0,5 KPMG HQ Bank -1,0 0 5 10 15 20 25 30 Antal införanden 10
 11. 11. KontaktGunilla Ström, Project ManagerTelefon: +46 8 5623 7691Mobil: +46 70 983 95 69E-post: gunilla.strom@infopaq.seSeptember 2010 11

×