Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frukostmöte 15 juni Jordbruksverket hos Infopaq, case Fröupproret

445 views

Published on

Tobias Olsson från Jordbruksverket presenterade case "Fröupproret" den 15 juni hos Infopaq.

Bakgrund: Ett uppror rasade i de sociala medierna innan årsskiftet. Ett nytt regelverk för införsel av fröer skapade en storm på nätet - riktat mot Jordbruksverket - som helt oväntat stod inför en kris man tidigare aldrig hade hanterat.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Frukostmöte 15 juni Jordbruksverket hos Infopaq, case Fröupproret

 1. 1. Frukostmöte på Infopaq Sociala medier Juni 2011
 2. 2. Hur gamla frön gav oss nya kommunikationskanaler6 1- 6 0- 1 1 0 2
 3. 3. Bakgrund • För att få sälja frö och utsäde krävs i de flesta fall registrering av sorten vilket är kopplat till sortäkthet, odlingssäkerhet och begränsning av skadegörare och sjukdomar. • Förändring: Införlivning av EU-direktiv för förenklat förfarande vid registrering av vissa köksväxter som säljs i liten omfattning. • Förändringen innebar således en lättnad i regelverket. • Remiss skickades ut i oktober 2010…..6 1- 6 0- 1 1 0 2
 4. 4. Vad hände • Det blev klart för många att det finns regler på området. • Nya grupperingar • Facebook centralt för samordningen av synpunkterna.6 1- 6 0- 1 1 0 2
 5. 5. 6 1- 6 0- 1 1 0 2
 6. 6. Ekologi/hållbarhet
 7. 7. Bloggar startas
 8. 8. Två topp-10-samhällsbloggare
 9. 9. Cannbisodlare
 10. 10. Det fortsatte….. • 1400 mail, 700 remissvar • 14 000 namnunderskrifter • Diverse bloggar och facebooksidor • Interpellationsdebatt • Traditionell media hängde på – DN – SVT – SR – Expressen, Newsmill, Metro mfl…..6 1- 6 0- 1 1 0 2
 11. 11. Traditionell media http://svt.se/2.22620/1.2225816/hu ndratals_froer_kan_forsvinna6 1- 6 0- 1 1 0 2
 12. 12. Vad gjorde vi? • Tidigareläggning av dialogmöte • Informerade intensivt på hemsida, frågor & svar mm. • Skapade facebooksida , Växt och miljö • Bevakar diskussionerna i de sociala medierna, kommenterar vid behov.6 1- 6 0- 1 1 0 2
 13. 13. Vad har vi lärt oss? • Ha dialog och informera i tid! • Sociala medier ger nya förutsättningar att kanalisera strömningar. • Utmaning att vända ”nätsanningen”. • Vi måste vara närvarande i de sociala medierna. • De sociala medierna erbjuder en möjlighet att informera och ha dialog.6 1- 6 0- 1 1 0 2
 14. 14. 6 1- 6 0- 1 1 0 2Tack!

×