Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitalisering af det offentlige og private rum af Peter Carstensen, InfinIT

664 views

Published on

Oplægget blev holdt ved InfinIT-konferencen Digitalisering af det offentlige og private rum: Udvikling, brugbarhed og etik, der blev holdt den 11. juni 2014. Læs mere om reportagen her: http://infinit.dk/dk/arrangementer/tidligere_arrangementer/konference_digitaliseringen_af_offentlige_og_private_rum_udvikling_brughed_og_etik.htm

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digitalisering af det offentlige og private rum af Peter Carstensen, InfinIT

  1. 1. InfinIT konference: Digitaliseringen af det offentlige og private rum: Udvikling, brugbarhed og etik 1 Interessegrupperne for - Processer og IT - Usability og Interaktionsdesign - Mobil og pervasive læring 11. juni 2014 Peter Carstensen
  2. 2. InfinIT – Innovationsnetværk for IT Ø  Matchmaking mellem virksomheder og vidensinstitutioner Ø  Interessegrupper Ø  Networking Ø  Ny viden Ø  Netværket fortsætter yderligere 4 år fra sommer 2014. 2 InfinIT
  3. 3. 3 Dagens tema Der ses et par kraftige digitaliseringsbølger pt. - krav om at store dele af vores interaktion med det offentlige foregår digitalt - teknisk muligt at opsamle “alt om os” - vi skal selv “forvalte vores sundhed” Teknologierne har enorme potentialer og muligheder Vi er nødt til at finde løsninger, som udnytter de ressourcer vi har bedre og mere effektivt “Det er muligt at søge om fritagelse for Digital Post, hvis man f.eks. har en kognitiv- eller fysisk funktions- nedsættelse, eller hvis man ikke har pc, tablet eller lignende med netværksadgang i sit hjem. Du kan finde alle kriterierne for fritagelse på Borger.dk.” Nyhedsbrev fra Hørsholm Kommune, marts 2014
  4. 4. 4 Dagens tema II Men…. •  Hvad er de mest åbenlyse anvendelser af teknologierne? •  Hvordan udnytter vi bedst de muligheder teknologierne stiller til rådighed? •  Hvordan organiserer bedst udviklingen af løsningerne? •  Hvilke krav kan vi stille til hinanden om at bruge disse løsninger? •  Og hvilke krav kan vi så modsat have til løsningerne? •  Og hvilke etiske overvejelser giver digitaliseringen? •  etc. etc.
  5. 5. • Udvikling af brugervenlige selvbetjeningsløsninger til borgerne i danske kommuner En række oplæg fra Flemming Engstrøm, KOMBIT, Kim Emil Rasmussen, KMD, Jan Stage og Jane Billestrup, Aalborg Universitet. • Hvor skal vi hen, du? v/Thomas Hildebrandt, IT-Universitetet • Haves: ”De der kan, skal”. Ønskes: Gode værktøjer v/Rolf Molich, DialogDesign • Data – Grundstoffet i fremtidig digital borgerservice, v/Simon Bentholm, KL.7 • Mit første møde med digitaliseringen, v/it-underviser Willy Retvig og studerende Charlotte Rytter Krydret med: • Små filmklip med borgeres møde med digitaliseringen Præsenteret af Yngve Gregoriussen, Knowledge Lab, SDU og • Plenumdiskussioner Styret af Lars Bo Larsen, Aalborg Universitet Dagens program
  6. 6. 6 Velkommen Velkommen til alle ! Lad os få en spændende, informativ og konstruktiv dag på vegne af InfinIT

×