Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Effektmonitorering og motivation på nye måder af Per Roholt og Michael Henriksen, Team Online, og Lars Lange, Esbjerg Kommune

870 views

Published on

Oplægget blev holdt ved InfinIT-konferencen "Design og udvikling af velfærdsteknologiske IT-løsninger", der blev afholdt den 21. november 2013. Læs mere om arrangementet på http://infinit.dk/dk/hvad_kan_vi_goere_for_dig/viden/reportager/velfaerdsteknologi_i_fokus.htm

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Effektmonitorering og motivation på nye måder af Per Roholt og Michael Henriksen, Team Online, og Lars Lange, Esbjerg Kommune

 1. 1. Effektmonitorering og  motivation på nye måder Aalborg den 21.november 2013
 2. 2. Agenda • Kort om Team Online • Fra hjertesag til målbar  udvikling • Effektmåling ved hjælp af  indikatorer • Hårde data som supplement  til bløde data Kommunikationschef Per Roholt Projektleder Michael Henriksen
 3. 3. Karen Hækkerup ”Vi skal have langt større viden om, hvad der  virker. På det sociale område har vi haft en  tendens til at lade viften af indsatser og  projektporteføljen knopskyde og håbe på det  bedste. Men vores viden om effekten af de  fleste indsatser er begrænset. Det gør det  svært både at styre området og iværksætte de  fagligt bedste løsninger for borgerne”
 4. 4. Anette Vilhelmsen Jeg er som social- børne- og integrationsminister meget optaget af at få udbredt brugen af effektmåling på det sociale område. Målet er at styrke den hjælp og indsats, som vi giver til de mest udsatte borgere.
 5. 5. New Social Management
 6. 6. Digitalisering   Bevilling og  bestilling af  social indsats Ledelsesbaseret  Styring Hårde data om  bløde indsatser Støttende og  udvikliende  aktiviteter Dokumentation  og måling af  effekten      
 7. 7. Målgruppen - Socialt udsatte borgere, unge og børn - Mennesker med behov for særlig indsats - Målinger og registreringer er komplekse - Medvirken og deltagelse på forskellige niveauer
 8. 8. MÅL‐SCORING
 9. 9. Bestilling VUM‐tema Mobilitet Baseline 3 Målsætning 1 På langt sigt Aktiviteter i hverdagen Delmål udmøntes på  tilbud På kort sigt
 10. 10. Indikator-variabler Variabler Delmål 1 Søvn og hvile Delmål 2 Aktivitet Delmål 3 Udholdenhed
 11. 11. Indikator 2.0 og Jawbone UP
 12. 12. Overblik og justering
 13. 13. Sammenhæng
 14. 14. Perspektiver for den socialfaglige indsats • Opkvalificering af: – Dokumentationen af indsatsen – Effektmålingen af indsatsen – Den løbende justering af indsatsen – Dialog med borger om indsatsen
 15. 15. Deltagere

×