Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web 2.0 i EpS

Es muy interesante ver como el concepto de web 2.0 y el concepto de EpS se complementan o comparten muchos elementos en común hecho que las
transforma en dos recursos ideales para promocionar la salud de la población al alcance de los profesionales de la salud.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Web 2.0 i EpS

 1. 1. Gisel Fontanet Cornudella gfontanet@coib.cat Barcelona, setembre 2011 Educació i promoció de la salut a la xarxa www.infermeravirtual.com
 2. 2. Les TiCs i l’EpS <ul><li>Internet i la Xarxa 2.0 vs EpS i Ps </li></ul><ul><li>La Infermera virtual: un recurs TIC d’educació i promoció de la salut per promocionar l’autonomia de les persones en el control i millora de la seva salut. </li></ul>
 3. 3. Eps i les TIC
 4. 4. La Web 2.0 <ul><li>Col·laborar </li></ul>Triple intenció: Escoltar, conversar, influir Passar de la comunicació cap als usuaris a conversar amb ells. Participació en els projectes d’intel·ligència social aportant el seu temps i el seu coneixement de forma desinteressada Disseny centrat en l’usuari relació intercanvi d’informació compartir Infoxicació
 5. 5. Evolució del web
 6. 6. RSS y infoxicación <ul><li>Que és la sindicación de contenidos? </li></ul><ul><li>RSS nos permiten ahorrar tiempo ya que no es necesario entrar en cada blog para saber si hay nuevos artículos. </li></ul><ul><li>Simplemente al estar sindicado la actualización de los sitios es automática y basta con revisar el listado de inscritos para saber quien ha escrito o no. </li></ul><ul><li>Los lectores de RSS son programas que facilitan la gestión de suscripciones a RSS y la recepción de contenidos. </li></ul>
 7. 7. La web 2.0 <ul><li>Què és?: </li></ul><ul><li>Intel·ligència col·lectiva: construir el coneixement de forma col·lectiva i editar-la. </li></ul><ul><li>Espai de col·laboració i relació: conversar </li></ul><ul><li>Compartir informació (drets d’autor Creative Commons) </li></ul><ul><li>Disseny centrat en l’usuari (construir a partir de les necessitats de la comunitat) </li></ul><ul><li>“ Característiques molt interessants des del punt de vista educatiu” </li></ul>
 8. 8. EpS i PS <ul><li>Educació </li></ul>escoltar salut capacitar interacció participació activa contextualitzar facilitar procés atenció perfectiva determinants socials autocura autonomia
 9. 9. Educació per a la salut <ul><li>Conjunt d’oportunitats d’aprenentatge creades conscientment que suposen una forma de comunicació destinada a millorar l’alfabetització sanitària, inclosa la millora del coneixement de la població en relació amb la salut i el desenvolupament d’habilitats personals que condueixin a la salut individual i de la comunitat. </li></ul><ul><li>Organització Mundial de la Salut. Glossari de Promoció de la Salut. [En línia]. [Consulta: 22 novembre 2008]. Disponible a: http:// whqlibdoc.who.int / hq /1998/ WHO_HPR_HEP _98.1_ spa.pdf </li></ul>
 10. 10. Intersecció Web 2.0 EpS <ul><li>Escoltar </li></ul><ul><li>Participar </li></ul><ul><li>Compartir </li></ul><ul><li>Conversar </li></ul><ul><li>Intervenir </li></ul><ul><li>Facilitar </li></ul><ul><li>Procés </li></ul><ul><li>adfadfaf </li></ul>
 11. 11. Dues eines educatives <ul><li>Complementarietat : </li></ul><ul><li>La Web 2.0 vs l’educació per a la salut en la promoció de la salut de les persones. </li></ul>
 12. 12. Promoció de la salut <ul><li>És el procés que permet a les persones incrementar el seu control sobre els determinants de la salut i en conseqüència, millorar-la. </li></ul><ul><li>Font: Organització Mundial de la Salut. Glossari de Promoció de la Salut. [En línia]. [Consulta: 22 novembre 2008]. Disponible a: http:// whqlibdoc.who.int / hq /1998/ WHO_HPR_HEP _98.1_ spa.pdf </li></ul>
 13. 13. L’UNIVERS EDUCATIU <ul><li>Tres categories: </li></ul><ul><li>Educació formal (EF) = escolar, col·lectiva, presencial </li></ul><ul><li>Educació no formal (ENF),1968 = comunitària, contextualitzada. </li></ul><ul><li>Educació Informal (EI): forma de ser i de fer de cadascú “molt important”. = no especificitat </li></ul><ul><li>Relacions de : </li></ul><ul><li>Complementarietat. </li></ul><ul><li>Reforç i col·laboració: ENF i EI en relació a l’EF </li></ul>
 14. 14. L’UNIVERS EDUCATIU <ul><li>EDUCACIÓ FORMAL vs EDUCACIÓ NO FORMAL </li></ul>Diferències Metodològiques Estructurals Educació Informal No intencionalitat Assistemàtica No específica Similituds Intencionades Sistemàtiques Organitzades
 15. 15. La web 2.0 i l’EpS <ul><li>En quina categoria les ubiquem? </li></ul><ul><li>Educació formal ? </li></ul><ul><li>Educació no formal? </li></ul><ul><li>Educació informal? </li></ul><ul><li>La web 2.0 i l’Eps dos recursos educatius No formals i informals. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Webs, xarxes socials, blogs: </li></ul><ul><li>Què es comenta / quins són els temes d’interès per la població. </li></ul><ul><li>Quina informació es busca? G o o g l e , paraules claus ( Tags)... </li></ul><ul><li>Què es comparteix? </li></ul><ul><li>Què els agrada? </li></ul><ul><li>“ Gran oportunitat per influir i per conèixer les necessitat inquietuds de les persones i poder planificar intervencions d’ EpS perfectives.” </li></ul>La web 2.0 com espai educatiu
 17. 17. <ul><li>La xarxa pot esdevenir una palanca molt potent per al desenvolupament de les capacitats i del projectes personals. </li></ul><ul><li>Sobreviuran els qui utilitzin les xarxes socials amb un objectiu clar i no perquè sigui una moda. </li></ul><ul><li>Facebook i altres mitjans de socialització només són repositoris d’informacions efímeres els continguts dels quals les administracions podran aprofitar únicament si hi ha professionals al darrere que filtrin la informació, la gestionin i la sàpiguen utilitzar. </li></ul><ul><li>Estem davant d’un canvi social i cultural, no tecnològic, i això portarà temps . </li></ul><ul><li>Font: Gencat bloc. Prediccions 2011 sobre Administració i xarxes socials </li></ul>Frases per a la reflexió
 18. 18. La Infermera virtual <ul><li>Un recurs TIC (web2.0) </li></ul>Per Promocionar l’autonomia de les persones en el control i millora de la salut individual i col·lectiva ( promoció de la salut) Un recurs d’EPS
 19. 19. Gisel Fontanet Cornudella gfontanet@coib.cat La Infermera virtual una eina TIC per a l’educació i la promoció de la salut de les persones www.infermeravirtual.com

×