Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trendanalyse zoekmachinemarketing 2012 2013 indenty

692 views

Published on

De zoekmachinemarkt in Nederland wordt al tijden gedomineerd door Google. Toch is de markt nog altijd zeer dynamisch en aan veranderingen onderhevig. Op dit moment zijn veel doorontwikkelingen gaande zoals de verstrengeling van Search met Social Media, het semantische web en de groei in lokale en mobiele zoekopdrachten. Zowel Google als Bing zijn bezig met de integratie van Social in de zoekresultaten, maar wie van de twee zoekgiganten zal met de beste oplossing komen? Op dit moment is Google marktleider en de vraag is natuurlijk of dit ook zal blijven in de toekomst
U kunt de whitepaper ook gratis downloaden op www.indenty.nl/whitepapers

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trendanalyse zoekmachinemarketing 2012 2013 indenty

 1. 1. SEARCHENGINE MARKETING TRENDSSEM Google Onderdeel van de Innovadis Groep
 2. 2. Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Indenty, een speler impact op de markt hebben. Een andere trend die samenhangt in de Nederlandse zoekmachine marketing markt gevestigd te met een update van Google en mobiel zoeken is lokaal zoeken. De Enschede. De zoekmachine marketing markt is erg dynamisch lokale intentie van zoekopdrachten op mobiele apparaten zoals en onderhevig aan veranderingen gedurende het gehele jaar. smartphones en tablets zorgt voor kansen. Daarom is het voor Indenty en de markt zelf waardevol om een Afgezien van deze drie trends, zijn er nog meer trends rapport op te stellen met daarin de verschillende typen trends waargenomen welke een minder grote impact hebben op de en de potentiële impact van deze trends op de zoekmachine zoekmachine markt. Dit zijn de Cookie wet, het Semantische markt. Web en de toenemende volwassenheid van de markt. De zoekmachine markt in Nederland wordt momenteel In het vervolg van dit rapport zullen de ontwikkelingen gedomineerd door Google. Volgens het model van Tushman, binnen deze trends worden uitgelicht en zal de impact hiervan dat de verschillende fases van een markt die afhankelijk is worden beschreven aan de hand van de opinie en visie van de van technologieën beschrijft, is Google het zogenaamde geïnterviewden. Dominant Design. Volgens dit model vinden er hierna periodieke innovaties plaats totdat een nieuwe technologische ontwikkeling het Dominant Design vervangt. De zoekmachine markt bevindt zich op het moment in deze fase waar innovaties zorgen voor kleine veranderingen binnen de markt, maar waar Google haar dominante positie behoudt. Deze whitepaper heeft als doel om deze periodieke innovaties, welke zorgen voor veranderingen in de huidige markt, te benoemen. In het vervolg van dit onderzoek zullen deze innovaties worden aangeduid als trends. Om de trends binnen de zoekmachine markt te achterhalen is allereerst een uitgebreid literatuur onderzoek uitgevoerd en zijn inleidende interviews afgenomen met medewerkers binnen Indenty. Aan de hand hiervan zijn interviews met externe experts afgenomen en is er gevraagd naar hun opinie en visie op het gebied van de huidige trends in de markt. De uitkomst van deze interviews is dat er op het moment drie trends zijn die een omvangrijke impact hebben op de zoekmachine markt. Dit zijn Social Media, Mobiel internet/zoeken en zoekmachine updates van voornamelijk Google. Deze trends zijn nu waarneembaar en zullen het komende jaar een blijvende2
 3. 3. InhoudsopgaveINTRODUCTIE SEARCH UPDATES EN DE IMPACT OP SEM1 4 INDENTY 4 PANDA UPDATE 26 METHODOLOGIE 4 PENGUIN UPDATE 26 DE SCHRIJVER 4 Impact op Search Engine Marketing 26 DE GEÏNTERVIEWDEN 4 Impact volgens de geïnterviewden 27 UITKOMSTEN VAN DE INTERVIEWS IN VOGEL- VENICE UPDATE 27 VLUCHT 6 Impact op Search Engine Marketing 28 Impact volgens de geïnterviewden 29SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM UNIVERSAL SEARCH 292 Impact volgende de geïnterviewden 30 NET GENERATIE 8 CONCLUSIE 30 PROSUMPTIE 9 SOCIAL MEDIA MARKT 10 OVERIGE TRENDS 5 SOCIAL MEDIA KLIMAAT 12 SOCIAAL NETWERK ADVERTENTIES 13 VOLWASSENHEID VAN DE MARKT 32 IMPACT OP ZOEKMACHINE MARKETING 15 Zero Moment of Truth 32 IMPACT VOLGENS GEÏNTERVIEWDEN 16 Conversie attributie 33 CONCLUSIE 17 Impact op Search Engine Marketing 34 HET SEMANTISCHE WEB 35MOBIEL INTERNET EN DE IMPACT OP SEM HTML5 353 Folksonomie en ontologie 35 PORTAAL NAAR HET INTERNET 20 Impact op Search Engine Marketing 36 PRESENTATIE VAN HET MOBIELE WEB 20 DE COOKIE WET 36 IMPACT OP SEARCH ENGINE MARKETING 21 IMPACT OP SEARCH ENGINE MARKETING 37 IMPACT VOLGENS DE GEÏNTERVIEWDEN 22 BRANDING EFFECTEN 37 CONCLUSIE 24 IMPACT OP SEARCH ENGINE MARKETING 38 CONCLUSIE 39 3
 4. 4. INTRODUCTIE 1.1 Indenty Indenty is onderdeel van de Innovadis Groep en richt Na dit literatuur onderzoek en de inleidende gesprekken zijn zich binnen deze groep op tools voor organisaties die de interviews opgesteld met daarin de gevonden onderwerpen zoekmachine marketing willen aanbieden aan klanten. en trends welke relevant zijn voor de zoekmachine markt. De Deze tools worden aangeboden door middel van een SEM interviews zijn veelal via Skype afgenomen, en enkele face to (Search Engine Marketing) Partnerschap. Indenty biedt naast face. tools ook Search Engine Optimization producten welke Via deze interviews kon een goed inzicht worden gegeven over partners kunnen aanbieden aan hun klanten voor optimale de trends en de impact van deze trends. Na analyse van de input online dienstverlening. Op deze manier zijn de partners van tijdens interviews zijn de belangrijkste trends geconstateerd en Indenty in staat om voor klanten te optimaliseren, adviseren, vervolgens uitgewerkt in dit rapport. onderzoeken en concluderen met betrekking tot zoekmachine 1.3 De schrijver positionering en campagnes. 1.2 Research methodology Dit rapport is geschreven door Jorn ter Huurne, masterstudent aan de Universiteit Twente. Dit rapport komt voort uit Om een goed idee te krijgen van de huidige zoekmachine het afstudeeronderzoek voor de opleiding Business markt zijn inleidende gesprekken met werknemers binnen Administration, specialisatie Information Management. In dit Indenty gevoerd waarbij al enkele ontwikkelingen binnen de afstudeeronderzoek is onderzoek gedaan naar de trends die markt ter sprake kwamen. Vervolgens is er een uitgebreid de zoekmachine markt beïnvloeden, wat de impact hiervan is literatuur onderzoek uitgevoerd om informatie te verkrijgen in voor Indenty en hoe ze hierop kunnen inspelen. de markt en de mogelijke trends die spelen en een impact op De interne begeleider vanuit Indenty is Ewoud Smedinga, de markt hebben. Voor de wetenschappelijke onderbouwing verantwoordelijk voor marketing binnen de Innovadis Groep. van dit rapport zijn artikelen gebruikt van een vooraanstaande Hij heeft Jorn ter Huurne begeleidt en geholpen met onder database van wetenschappelijke tijdschriften welke wordt meer het aandragen van experts welke geïnterviewd konden aangeboden door Thomson Reuters, genaamd Web of Science. worden en de publicatie en verspreiding van deze whitepaper. In deze database is systematisch gezocht naar gerelateerde 1.4 De geïnterviewden onderwerpen voor dit trend onderzoek. Hierbij zijn de meest invloedrijke tijdschriften en artikelen geraadpleegd. De personen die zijn geïnterviewd voor dit onderzoek zijn Naast deze academische artikelen zijn ook andere online hieronder vermeld. De geïnterviewden zijn te verdelen in rapporten en boeken over de zoekmachine markt en drie groepen. Externe experts, in-house SEM marketeers en relevante onderwerpen en trends geraadpleegd. Blogs interne medewerkers van Indenty. Deze mix van verschillende van vooraanstaande deskundigen binnen de markt en van personen met elk hun eigen visie zorgt voor een complete blik Google zelf zijn tevens geraadpleegd om zo de meest recente op de huidige markt en trends. ontwikkelingen te achterhalen. De interviews met beide directeuren, Tom Visser en Marcel Brandriet waren inleidende gesprekken om meer kennis te vergaren over de huidige markt. Hierna volgden de overige 14 interviews welke gecombineerd met het literatuur onderzoek hebben geleidt tot dit rapport.4
 5. 5. INTRODUCTIEExtern Naam Bedrijf Functie Eduard Blacquière OrangeValley Consultancy - Senior SEO Consultant - Board Member at DDMA (Search Commission) David Brinks Hardcopy - Copywriting Specialist Siteclinics.nl - Blogger Marketingfacts Peter van der Graaf Search Specialist Owner/Consultant Roy Huiskes Chapter42.com Website optimizer Siteclinics.nl Dennis Sievers Internet Advantage Senior Online Marketing ConsultantIn-House Naam Bedrijf Functie Rutger Terwel Univé Verzekeringen E-marketeer Search Robert van Veen Zalando GmbH SEO ManagerIntern Naam Bedrijf Functie Martijn Bannink Gladior Teamleider Online Marketing Michel Bonvanie Gladior Internet Marketeer / SEM Consultant Richard Mombarg Gladior Internet Marketeer Hendrik van Zwol Gladior Online Marketeer Michel Bouwmeester Indenty Teamleider Roy Sterken Indenty Product Manager Tom Visser Indenty Directeur Marcel Brandriet Innovadis Groep Directeur Alexander van Dijk Innovadis Groep Sales Consultant 5
 6. 6. INTRODUCTIE 1.5 Uitkomsten van de interviews De tabel hieronder laat de meest genoemde onderwerpen sites, de content en de links welke Google prefereert op het en trends zien welke tijdens de 14 interviews naar voren zijn gebied van SEM, en specifiek SEO. Het model laat de relatie gekomen. De tabel laat het aantal geïnterviewden zien die een tussen de trends en de SEM markt zien en de impact hiervan bepaalde trend hebben benoemd welke een impact heeft op zal in dit rapport worden benoemd. de SEM markt. ‘Lokaal’ is een trend welke zich ontwikkelt als gevolg van een specifieke update van Google genaamd Venice en het toenemend Onderwerp/Trend Aantal geïnterviewden aantal mobile zoekopdrachten. Het lokale aspect van zoeken zal daarom in beide trends benoemd worden. De andere trends Social Media 12 (online/offline, volwassenheid v/d markt, conversie attributie, Mobiel 10 cookie wet, Semantic Web en branding effecten) zullen korter Search updates 10 worden benoemd aangezien de impact van deze trends (op het Lokaal 8 moment van schrijven) op de SEM markt minder groot zijn dan de drie in het model hierboven. Online/offline 8 Volwassenheid v/d markt 7 Figuur 1 De drie hoofdtrends Conversie attributie 7 Cookie wet 7 b iel Semantic Web 5 Mo ia M ed Branding effecten 5 c ial So Tabel 1.1 Onderwerpen uit interviews updates Gebaseerd op deze samenvatting van de uitkomsten van de interviews zal het hieronder staande model de basis vormen SEM Search van deze whitepaper. Naast het feit dat deze trends het vaakst genoemd zijn, blijkt uit de interviews tevens dat deze trends de grootste impact op de SEM markt zullen hebben. ‘Social Media’, ‘Mobiel’ en ‘Search updates’ zijn de drie trends welke volgens de interviews de meeste impact hebben op de zoekmachine marketing. Daarom zullen deze trends centraal staan. ‘Search updates’ omvat de meest recente updates van Google voor het algoritme welke gericht zijn op de kwaliteit van de6
 7. 7. SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM2 In dit hoofdstuk zullen de eigenschappen van de generatie welke een grote invloed heeft op de manier waarop het internet wordt gebruikt, de Net Generatie, worden beschreven. Daarna zal de coproductie en zogenaamde ‘prosumptie’ van content en de gevolgen voor het internet worden uitgelegd. Vervolgens zal de Social Media markt in Nederland worden toegelicht en uiteindelijk de impact van Social Media op SEM worden beschreven. 7
 8. 8. SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM 2.1 Net Generatie 34% 25% -1% 21% 15% 12% -8% -22% -32% -37% -4% -34% -3% -36% -42% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Instant messengers Email Social Networking Figuur 2.2 Veranderingen gemiddelde tijdbesteding online De meeste mensen hebben waarschijnlijk wel gehoord van subgroepen bestaat welke allen verschillende technologische voorgaande generaties zoals de Baby Boomers en Generatie voorkeuren en eisen hebben. Deze studie bevestigt echter X. The volgende generatie hierna is de Net Generatie (ook wel wel het gebruik en bezit van deze technologische apparaten Generatie Z genoemd). Van de mensen die tot deze generatie binnen deze generatie (Chris Jones, 2010). behoren wordt over het algemeen aangenomen dat ze geboren zijn tussen de midden jaren negentig en 2010. Volgens Don Het is interessant om te zien dat deze generatie op een compleet Tapscott’s specifiekere classificatie zijn de jongste mensen andere manier studeert, werkt, schrijft en communiceert dan van deze generatie 15 jaar oud in 2012. De oudste mensen die de voorgaande generaties. Om op de hoogte te blijven van het binnen deze generatie vallen zijn 35. Hoewel er verschillende laatste nieuws lezen ze blogs, hebben ze waarschijnlijk nooit classificaties zijn voor de leeftijd van de mensen die tot een echte bibliotheek bezocht and downloaden ze muziek deze Net Generatie behoren, is er een gemeenschappelijke online (John Palfrey, 2008). Dit zijn slechts enkele voorbeelden eigenschap welke ze allemaal bezitten. Ze zijn namelijk van de verschillen met andere generaties. allemaal opgegroeid met toegang tot het internet en digitale De impact van deze generatie op de wereld zijn groot volgens media. Ze gebruiken het internet voor vele doeleinden zoals Don Tapscott: communiceren, zoeken en zelfs leren. Deze generatie is gek van technologie en nieuwe apparaten 67.1 “These young people are remaking every zoals smartphones, tablets en mp3-players zoals de iPod. Naast institution of modern life, from the workplace to deze apparaten heeft er nog een ontwikkeling plaatsgevonden the marketplace, from politics to education, and 264.7 welke het online gedrag van hen domineert: Social Media down to the basic structure of gebruik. Deze generatie ziet al deze technologie als normaal the family” en kent geen leven zonder (Tapscott, 2008). Desondanks is 483.0 er ook kritiek op de generalisatie van deze generatie. Een Email Instant Messengers studie heeft bewijs gevonden dat deze generatie uit meerdere Social Networking Average minutes per visitor (15-24) Figuur 2.1 Internet tijdsbesteding (Shaw, 2012)8
 9. 9. SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM2.2 ProsumptieIn hun boek Wikinomics belichten Tapscott en Williams een Een gevolg van het nieuwe web en de rol die de Net Generatieverandering welke gaande is in de huidige economie welke speelt op hetzelfde web, is dat er een groot aantal bedrijvenwordt gefaciliteerd door het internet. Het is een verschuiving van actief zijn op het web die de Net Generatie een plek biedende industriële naar de informatie economie waar de cocreatie waar zij content kunnen creëren en delen. Deze bedrijven zijnvan producten en services door zogenaamde ‘prosumers’ veelal succesvol geworden doordat ze in staat waren een(i.p.v. consumers) de simpele consumptie ervan vervangt. online platform te creëren waar onder meer deze Net GeneratieDe schrijvers van dit boek karakteriseren de verandering als erg actief is. Veel van deze bedrijven hebben hun data en‘disruptive’ (verstorend) omdat het resulteert in een nieuwe sofware interface openbaar gemaakt zodat telkens wanneer ersociale orde. Volgens hen draagt het internet het meest bij aan content wordt toegevoegd op sites van bijvoorbeeld Twitter endeze verandering doordat het internet verstorende innovaties Wikipedia de informatie beschikbaar online wordt uitgebreid.faciliteert. Dit noemen zij ‘the new web’: Of de consumptie nou de overhand had of de productie/ creatie van content, prosumptie is er altijd al geweest. De“The new web – which is really an internetworked constellation computer, het internet en vooral Web 2.0 sites hebben er voorof disruptive technologies – is the most robust platform yet for gezorgd dat gebruikers zowel kunnen creëren als delen op hetfacilitating and accelerating new creative disruptions. People, huidige web en dus hebben bijgedragen aan de opkomst vanknowledge, objects, devices, and intelligent agents are converging de ‘prosumer’. Wanneer de hoeveelheid informatie over dezein many-to-many networks where new innovations and social gebruikers van deze sites toeneemt, zullen deze sites steedstrends spread with viral intensity”. beter consumenten kunnen targeten. Google en Facebook zijn voorbeelden van zulke Web 2.0 sites welke grootschalig‘The new web’ zal de basis zijn van verscheidene gebruik van maken de interactie van de gebruikers op hungemeenschappen welke online ontstaan en waar creativiteit sites en netwerk (George Ritzer, 2012).wordt bevorderd. Net zoals deze ‘new web’ revolutie zijn erandere revoluties geweest welke de cultuur en economieveranderen, zoals de auto en de telefoon. De snelheidwaarmee deze ‘new web’ revolutie zal plaatsvinden is echterveel hoger dan bij voorgaande revoluties.Gedurende deze revolutie is er een belangrijke rol weggelegdvoor de Net Generatie. Deze generatie wordt ook vaak ‘DigitalNatives’ genoemd, aangezien zij zijn opgegroeid in de digitaleeeuw. Voor hen is het internet voornamelijk belangrijk om incontact te blijven met en te delen met hun sociale netwerk.Het nieuwe web is voor hen erg interactief waarbij het creëren,delen en socializen op een grote schaal gedaan wordt op hetinternet, terwijl eerder voornamelijk werd gebruikt om alleente browsen. 9
 10. 10. SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM 2.3 Social Media markt Facebook LinkedIn Mark Zuckerberg begon Facemash Voor professionals op de arbeidsmarkt in 2003 aan de Harvard Universiteit, is LinkedIn de plek voor professioneel welke uiteindelijk heeft geleid tot de netwerken op het internet. LinkedIn creatie van Facebook. Facemash biedt een profielpagina waar de plaatste twee foto’s van studenten gebruiker informatie kan toevoegen naast elkaar en bezoekers konden over zijn/haar educatie, werkervaring, stemmen op diegene die zij ‘hotter’ professionele vaardigheden en vonden. Later ontwikkelde Facemash zich tot een verzameling competenties en algemene interesses. Doordat professionele van foto’s met informatie over de Harvard studenten en werd informatie kan worden geplaatst op LinkedIn wordt het vaak beschikbaar voor iedereen ouder dan 13 jaar in 2006. gebruikt om een baan te vinden en om mensen voor een baan Nu is Facebook een social networking platform waar sinds te vinden. Bedrijven kunnen een bedrijfspagina aanmaken en april 2012 meer dan 900 miljoen gebruikers wereldwijd gebruik informatie over het bedrijf vermelden. Vacatures welke vrij zijn van maken. Gebruikers kunnen een profiel creëren, vrienden gekomen kunnen binnen deze bedrijfspagina’s geplaatst worden toevoegen en communiceren met deze vrienden door middel en geïnteresseerden kunnen direct solliciteren via LinkedIn. In van een chat, persoonlijke berichten en het plaatsen van maart 2012 was het aantal LinkedIn gebruikers wereldwijd 161 berichten op de ‘wall’ van deze vrienden. Deze zogenaamde miljoen. ‘wall’ bestaat uit content welke geplaatst wordt door de gebruiker zelf en door berichten van vrienden. Daarnaast wordt de content welke gecreëerd en gedeeld is door vrienden samengevoegd in de ‘news feed’. Gebruikers kunnen foto’s, video’s en gelezen nieuwsartikelen delen. Op deze manier kunnen gebruikers hun vrienden laten weten wat hem/haar bezig houdt en kunnen op de hoogte blijven van wat er zich afspeelt in en om zijn/haar sociale netwerk. Naast waardevol voor de gebruikers, is Facebook ook waardevol voor ontwikkelaar en adverteerders welke hun doelgroep via Facebook kunnen bereiken met advertenties en applicaties. De advertenties kunnen worden afgestemd op een bepaalde doelgroep, gebaseerd op informatie welke gebruikers in hun profiel vermelden (zoals leeftijd, geslacht en interesses).10
 11. 11. SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEMGoogle Plus Twitter Met Google+ wil de populairste Twitter is ook een social networking zoekmachine in Nederland proberen om platform waar gebruikers korte een deel van de waardevolle informatie berichten kunnen delen. op te vangen welke Facebook door Gebruikers kunnen ook andere mensen haar netwerk al kan benutten. Google volgen waardoor zij berichten en is vastberaden om hun netwerk ook tot content welke gedeeld wordt door een succes te maken en te integreren in hen kunnen zien wanneer zij ingelogdhun al uitgebreide productportfolio. Op deze manier wil Google zijn. De meest belangrijke eigenschap van Twitter is dat eengebruik maken van de informatie die gebruikers toevoegen bericht op Twitter uit maximaal 140 tekens mag bestaan. Dezeaan hun profielen. Net als in de offline wereld maakt Google+ berichten worden Tweets genoemd. Tweets bestaan niet alleen uitgebruik van cirkels waar bekenden kunnen worden toegevoegd tekstberichten maar ook vaak uit links welke linken naar een sitezoals vrienden, collega’s en familie. Op deze manier biedt Google met bijvoorbeeld content, foto’s of video’s. Gebruikers kunnen ookgebruikers de mogelijkheid om informatie te delen dat alleen zoeken op bepaalde onderwerpen en woorden wat resulteert inbestemd is voor één van de cirkels die hij/zij gecreëerd heeft. Het een lijst met tweets van alle gebruikers over dit onderwerp (nietaantal Google+ gebruikers heeft volgens Google CEO Larry Page in alleen van mensen die de gebruiker volgt). Sinds de start in 2006januari 2012 het aantal van 90 miljoen bereikt. is Twitter uitgegroeid tot een netwerk met meer dan 500 miljoen actieve gebruikers wereldwijd in 2012. Twitter zorgt er voor dat haarHyves gebruikers op de hoogte blijven van de laatste nieuwsberichten enHyves is een social networking site welke in 2004 trends in een real-time omgeving op het internet. is opgestart in Nederland. Ook hier geldt dat gebruikers vrienden kunnen toevoegen, foto’s en video’s kunnen delen, spelletjes kunnen spelen en zelfs kunnen betalen aan anderen via het Hyves betalingsysteem. Sinds de creatie is Hyves razendsnel uitgegroeid tot degrootste social networking site van Nederland. Desondanks is hetgebruik van Hyves in het aantal van unieke bezoekers per maandin 2011 voorbijgestreefd door Facebook. Respect! 11
 12. 12. SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM 2.4 Social Media klimaat Over de hele wereld is Social Media alsmaar populairder van de drie bovengenoemde netwerken (IAB, 2011). Facebook geworden in de laatste jaren. Facebook is het meest populaire is het meest populaire sociaal netwerk, met 55% van de wereld sociale netwerk met meer dan 900 miljoen gebruikers in mei bevolking als lid. De populariteit blijkt ook uit het feit dat één op de 2012. Daarna zijn Twitter en LinkedIn de netwerk sites met zeven minuten besteed online wordt doorgebracht op Facebook en de meeste gebruikers wereldwijd. Sinds juni 2011 is er een drie op de 4 minuten besteed op sociale netwerken wordt besteed nieuwe speler bijgekomen in de Social Media markt: Google+. op Facebook (Shaw, 2012). In januari 2012 is de gemiddelde tijd Dit is een poging van Google om een deel van deze markt te verkrijgen en de waardevolle informatie die aanwezig is op +88% +174% sociale netwerken te gebruiken. Google+ heeft in haar eerste Total Internet maand meer dan 25 miljoen bezoekers getrokken, dit is doorgebracht op Facebook veel sneller dan opgelopen tot 7,5 uur. In het de andere grote geval van Google+ was dit Social networking slechts 3,3 minuten in januari netwerken welke op het moment op het 2012 (CNN.com, 2012). internet te vinden zijn. 2007 2011 In Nederland is er Figuur 2.3 Opkomst van sociaal netwerken een extra speler in de Social Media markt genaamd Hyves. In de grafiek hieronder met data van comScore wordt de Dit sociaal netwerk heeft jarenlang het grootste aantal actieve Nederlandse Social Media markt gevisualiseerd. Het gaat hierbij gebruikers gehad maar dit loopt de laatste jaren sterk terug. om unieke bezoekers van 15 jaar en ouder in maart 2011. In Volgens cijfers van 2011 heeft 13% van de Nederlandse vergelijking met het jaar er voor is de groei van Facebook, Twitter bevolking in een onderzoek aangegeven: “I was a member en LinkedIn respectievelijk 76%, 67% en 70 %. De verschuiving in of this Social Network site, but not anymore” (IAB, 2011). De de Social Media markt wordt duidelijk door de afname van het Nederlandse Social Media markt and het aantal gebruikers is aantal Hyves gebruikers met 1% tussen maart 2010 en maart 2011. afgebeeld in de onderstaande grafieken. Het aantal Google+ gebruikers is een schatting aangezien Google In Nederland wordt verwacht dat het aantal gebruikers van geen data vrij geeft over het aantal gebruikers. Daarnaast worden Facebook, Twitter en LinkedIn nog verder zal toenemen. Huidige ook Gmail gebruikers automatisch meegerekend als Social Media gebruikers hebben aangegeven dat hun gebruik Google+ gebruikers. ervan verder zal toenemen en mensen die nog geen lid zijn hebben 7.6 Recente data over 2012 van Newcom, aangegeven dat ze hoogstwaarschijnlijk lid zullen worden van één 6.5 een Nederlands onderzoek en 3.2 3.1 0.7 Hyves Facebook Twitter LinkedIn Google+ Figuur 2.3 Nederlandse Social Media markt in 201112
 13. 13. SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEMconsultancy bureau, laat de huidige markt zien met het Social $7.64Media gebruik gebaseerd op een onderzoek onder 11.214ondervraagden van 15 jaar en ouder. Dit laat de verschuiving $6.72binnen één jaar in de Nederlandse Social Media markt zien. 60.5%Volgens deze data is het gebruik van Hyves afgenomen naar 68.2%slechts 3 miljoen gebruikers van 15 jaar en ouder. Vergeleken met $3.15de grafiek van 2011 is te concluderen dat het gebruik van Hyves $5.06drastisch terug loopt. Een correcte analyse en vergelijking tussende twee verschillende studies is lastig, maar het verschil geeft de 32.8%trend aan welke plaats vindt in de Nederlandse Social Media markt. 13.7%In de laatste studie is geen informatie over Google+ beschikbaar. Facebook ad revenues % change Figuur 2.5 Verwachte stijging Facebook advertentie inkomsten2.5 Sociaal netwerk advertenties Facebook’s inkomsten komen voornamelijk van advertenties en daarom is het voor Facebook cruciaal om hun advertentieAangezien een groot aantal mensen op het internet actief zijn en mogelijkheden en prestaties te verbeteren. Facebook’s beursgangveel tijd op Social Media spenderen geeft dit bedrijven een kans welke plaatsvond op 18 mei 2012 biedt mogelijkheden aangezienom hen te bereiken door te adverteren op sociale netwerken. Facebook hiermee US$ 16 miljard heeft opgehaald. Dit geld geeftVoor deze sociale netwerken zijn advertentie-inkomsten hun Facebook de mogelijkheid om verder te investeren in het bedrijfvoornaamste bron van inkomsten. en zodoende adverteerders een beter advertentie platform teVanwege het enorme aantal gebruikers van Facebook bieden. Verwacht wordt dat Facebook’s advertentie inkomsten dezien adverteerders de potentie om op Facebook te gaan komende jaren zullen toenemen zoals eMarketer.com laat zien inadverteren. Het is dan ook niet verassend dat Facebook het de bovenstaande grafiek.grootste aantal display advertentie impressies heeft. Met 28%van alle online display advertentie impressies is Facebookverreweg het grootst met daarachter Yahoo! (12%), Microsoft(4%) en Google (4%) van het totaal aantal impressies (Shaw,2012). De resultaten van de Facebook advertenties is echterniet erg goed. Een belangrijke indicator hiervoor is de click-through rate (CTR) welke slechts 0,05% bedraagt. Google’sadvertenties binnen het Display Network zorgen voor eengemiddelde CTR van 0,4%. Daarnaast heeft Google ook meerte bieden zoals meerdere advertentie formaten, remarketingopties en mobiele advertentie mogelijkheden (Wordstream,2012). 13
 14. 14. SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM Sociale advertenties, of advertenties met een sociale context Aangezien Facebook en Google+ beide een relatie hebben met zoals Facebook ze noemt, kunnen een positieve impact een zoekmachine (Google+ duidelijk een sterkere relatie dan hebben op de prestaties van Facebook’s advertentie platform. Facebook met Bing), zullen deze sociale annotaties in betaalde Volgens een studie van Nielsen leiden sociale advertenties resultaten een goede manier zijn om potentiële klanten te (met het aantal ‘likes’) op Facebook tot een 55% toename overtuigen aangezien zij bekenden over het algemeen meer van in herinnering van de advertenties in vergelijking met vertrouwen dan de advertenties alleen. Wanneer Google+ advertenties zonder deze sociale annotaties. Dezelfde effecten succesvoller wordt en meer gebruikers kan krijgen zullen kunnen worden verwacht voor Google’s ‘+1’ variant (blog. deze sociale advertenties een grote impact hebben op SEA. nielsen.com, 2012). Facebook biedt deze sociale advertenties De variant van Facebook wordt alleen getoond binnen het met het aantal ‘likes’ sinds hun nieuwe Upgraded Premium sociale netwerk. Een toenemende samenwerking tussen Ads welke begin 2012 zijn geïntroduceerd. Bing en Facebook kan er voor zorgen dat hier in de toekomst Ondanks het feit dat Google nog niet de mogelijkheid biedt verandering in komt. tot adverteren op hun sociale netwerk, biedt Google al wel de mogelijkheid om sociale annotaties (+1’s) te tonen voor display advertenties. Dit betekent dat wanneer iemand is ingelogd bij Google+ en klikt op ‘+1’ voor bepaalde content vrienden deze +1 zullen zien in organische zoekresultaten, op websites en bij advertenties (Google.com, 2012).14
 15. 15. SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM2.6 Impact op zoekmachine marketingAls gevolg van de toenemende activiteit en het toenemende aantal en ontwikkelingen van Bing zijn vaak nog niet direct live ingebruikers van Social Media zoals Facebook, Twitter en in mindere Europa en dus Nederland waardoor de sociale aspecten vanmate Google+ is er een stijgende interesse in de invloed van New Bing nog niet te ervaren zijn.sociale netwerken op zoekmachines. Op deze netwerken wordt De combinatie van Facebook en Microsoft waarbij Bing socialeeen grote hoeveelheid real-time content gecreëerd en gedeeld. zoekresultaten presenteert van Facebook en de zoekfunctieZoekmachines hebben toenemende belangstelling voor dit type van Bing in het Facebook netwerk is een potentiële encontent aangezien deze commerciële kansen biedt. Onderzoek waardevolle combinatie. Er is al eens een voorspelling geweestheeft aangetoond dat bijna 36% van de zoekopdrachten binnen waarbij gemeld werd dat Facebook Bing zou kunnen kopeneen al bestaande real-time zoekmachine regionale onderwerpen (Forbes.com, 2012), zodat ze hierdoor kunnen concurrerenbetrof. Dit is voornamelijk een veelbelovend percentage voor het met Google. Roy Huiskes ziet ook het potentieel voor dezeMKB aangezien deze veelal lokaal opereren. De waarde van real- combinatie, maar het doel van de gebruikers op Facebooktime content op Social Media is ook onderzocht in dezelfde studie. is dusdanig anders dan op zoekmachines zoals Google. OpMeer dan de helft (>154.000) van de unieke zoekopdrachten op Facebook zijn gebruikers vaak in hun vrije tijd aanwezig omdeze real-time zoekmachine vertegenwoordigd een bepaalde vermaakt te worden terwijl ze via Google actief op zoek zijnwaarde. Wanneer deze zoekopdrachten binnen Google waren naar informatie. Wanneer de zoekresultaten van Facebook/ingetypt en Google deze content kon presenteren, zou de waarde Bing echter net zo goed zullen zijn als die van Google (of zelfshiervan meer dan $33 miljoen zijn. Dit bedrag is berekend door de beter), dan raken de gebruikers snel genoeg gewend aanGoogle Adwords Traffic Estimator (Jansen, Liu, Weaver, Campbell, & zoeken via Facebook en kan dit de zoekmachine markt sterkGregg, 2011). Dit toont de commerciële waarde en mogelijkheden veranderen.van deze real-time content voor reguliere zoekmachines.Grote zoekmachines zoals Google en Bing zijn al bezig omdeze real-time content op te nemen in hun resultaten. Googleheeft Search plus Your World geïntroduceerd wat deze real-time content van personen en bedrijven op Google+ alspersoonlijke resultaten laat zien. Bing heeft het zogenaamdeNew Bing ontwikkeld, welke gebruik maakt van content eninformatie van Facebook. Er zijn verschillen in de manierwaarop Google en Bing deze sociale aspecten integrerenin de zoekresultaten. Google integreert ze in de organischezoekresultaten waar Bing er voor kiest om een aparte balkaan de rechterzijde te plaatsen. Hierop plaatst Bing vriendenvan Facebook welke kunnen helpen bij het vinden vandatgene wat de gebruiker zoekt (PCworld.com, 2012). Hetis echter belangrijk om te vermelden dat Bing geen grootmarktaandeel heeft in Europa en Nederland. Bing/Microsoftfocust zich voornamelijk op de Verenigde Staten waar ze eengroter marktaandeel heeft. The New Bing en andere updates 15
 16. 16. SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM 2.7 Impact volgens geïnterviewden Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van de Social Social Media geeft mensen ook de mogelijkheid om te linken Media markt zien de geïnterviewden ook de potentie van de naar sites en specifieke content op deze sites. Betreffende combinatie Social Media en zoekmachines. Het algemene de PageRank van Google welke kijkt naar de inkomende beeld van de geïnterviewden als het gaat om Social Media is links van websites kunnen deze links afkomstig van Social prima weergegeven door Peter van der Graaf: Media ook waardevol zijn voor zowel zoekmachines als websites. Roy Huiskes vraagt zich hierbij af of Google zich wel “Social Media en Search kunnen niet meer los van elkaar moet focussen op deze links, waarvan de meeste niet eens worden gezien” zichtbaar zijn aangezien gebruikers van bijvoorbeeld Twitter en Facebook vaak hun account beschermd hebben. In plaats Social Media wordt steeds belangrijker, maar de invloed van de links zelf is een belangrijker aspect diegene die de link ervan op de rankings en posities binnen zoekresultaten is nog daadwerkelijk geeft. Wanneer een autoriteit op een bepaald niet groot volgens Eduard Blacquière. Desondanks zien de gebied linkt naar een andere website, dan zal de waarde van geïnterviewden Social Media als een extra marketing kanaal. de link van diegene groter zijn dan wanneer een persoon Rutger Terwel ziet de mogelijkheden van Social Media ook met minder autoriteit naar de site linkt. Dennis Sievers en maar deze zijn niet alleen gerelateerd aan zoekmachines. Het Peter van der Graaf zien hier ook potentie in. Google heeft zal voornamelijk kunnen worden ingezet voor de branding en deze mogelijkheid gecreëerd doordat ze de zogenaamde ‘rel web care en een kanaal zijn voor de interactie met (potentiële) author tag’ hebben geïntroduceerd. Deze maakt het mogelijk klanten. om bij een link de autoriteit van de persoon te achterhalen Eduard Blacquière constateert dat het allemaal begint met wanneer deze een Google+ pagina heeft. Google kan op goede kwaliteit. De kwaliteit van de content zal uiteindelijk deze manier de autoriteit van diegene die linkt bepalen en leiden tot meer activiteit over een bedrijf of product op Social zo de waarde van de link bepalen (Seomoz, 2012). Dit is Media. Daardoor zal het van invloed zijn op de organische gebaseerd op hetzelfde idee als bij de PageRank en wordt resultaten en ook een positieve invloed kunnen hebben op het ook wel omschreven als AuthorRank. Hoe hoger de autoriteit, merk. Dat kan weer tot gevolg hebben dat de click-through hoe hoger de AuthorRank. Voordat dit op een grote schaal rate (CTR) zal toenemen omdat meer mensen bewust zijn van zal kunnen worden toegepast, is het van belang dat Google+ het merk. Rutger Terwel ziet ook de potentie van Social Media zich verder ontwikkelt en voornamelijk meer gebruikers krijgen voor de bewustwording bij mensen van het merk en de daar zodat deze personen autoriteit kunnen opbouwen waardoor uit voortvloeiende effecten voor SEO. Michel Bonvanie merkt het idee van AuthorRank krachtiger zal worden. op dat een hype op Social Media kan zorgen voor een boost Social Media is ook een plek waar voornamelijk de Net Generatie in de rankings van gerelateerde woorden van de hype. Deze advies verkrijgt wanneer zij een beslissing willen maken voor hogere ranking zal echter tijdelijk zijn en het positieve effect op een bepaald product. Aangezien binnen grote zoekmachines deze ranking zal normaal gesproken na twee weken totaal zijn zoals Google en Bing het aantal sociale resultaten in de SERPs verdwenen volgens Peter van der Graaf. zal groeien, wordt het steeds belangrijker voor bedrijven om aanwezig te zijn op Social Media zoals Facebook, Google+ en Twitter. Het aantal sociale resultaten is nog niet groot, maar het kan wel kansen bieden voor bedrijven aangezien het word- of-mouth principe er voor zal zorgen dat diegene die zoeken eerder overtuigd zijn door deze sociale resultaten. Wanneer16
 17. 17. SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEMGoogle+ pagina’s van bedrijven een ‘+1’ hebben gekregen van Het toenemende belang van Social Media voor zoekmachinesvrienden, zal dit voor een relevant zoekwoord worden getoond toont aan dat bedrijven aanwezig moeten zijn op Social Mediain de zoekresultaten. In zulke gevallen zullen gebruikers van om er voor te zorgen dat ze kans maken om als sociaal resultaatzoekmachines de voorkeur geven aan deze sociale resultaten in de SERPs te verschijnen. Zogenaamde sociale annotatiesmet ‘+1’s van vrienden. welke het aantal ‘likes’ of ‘+1’s laat zien in de zoekresultatenAls gevolg van de sterke ontwikkeling op het gebied van zal er voor zorgen dat gebruikers eerder overtuigd rakenSocial Media zullen de zoekresultaten steeds vaker sociale doordat ze hun sociale netwerk vertrouwen. Belangrijk omresultaten bevatten. Voor SEM/SEO bedrijven is het daarom te vermelden is dat deze sociale resultaten bij Bing nog nietbelangrijk om hun klanten bewust te maken van de kansen en actief zijn. Google+ is nog niet een dusdanig groot netwerk inmogelijkheden van Social Media en de invloed er van op de de Nederlandse markt waardoor de sociale resultaten nog nietzichtbaarheid in zoekmachines. vaak gezien zullen worden. Het is desondanks duidelijk dat zowel Google als Bing hun uiterste best doen om de sociale integratie in zoekmachines tot een succes te maken, gezien de2.8 Conclusie grote investeringen op dit vlak. Google stopt erg veel energie in hun sociale netwerk Google+ om zodoende de waardevolleDe toenemende activiteit van internetgebruikers op informatie van gebruikers te verkrijgen waar FacebookSocial Media heeft een effect op de SEM markt. De grote al de beschikking over heeft. Daarnaast is een sterkerehoeveelheden content welke gecreëerd en gedeeld wordt op samenwerking tussen Bing en Facebook veelbelovend.sociale netwerken als Facebook, Twitter en in mindere mateGoogle+ is waardevol voor zoekmachines. Daarom zijn zowelGoogle als Bing bezig om de sociale content toe te voegen aanhun zoekresultaten. De manier waarop ze dit doen verschiltvan elkaar, maar het idee is het zelfde; sociale resultatenzijn waardevol omdat de gebruikers van zoekmachines hunsociale netwerk vertrouwen. Google maakt hier voornamelijkgebruik van het eigen Google+ omdat het vaak geen toegangtot Facebook en Twitter accounts heeft. Bing maakt gebruikvan sociale connecties via Facebook en zoekt vrienden welkekunnen helpen bij de zoektocht naar relevante informatie.De combinatie van Social Media en Search zal een crucialecombinatie zijn en diegene die dit het beste weet tecombineren heeft een grote kans om de meeste gebruikersnaar zich toe te trekken. Op deze manier zal die partij ook hetmeest aantrekkelijke advertentie platform kunnen bieden doorde integratie van Social Media en Search. 17
 18. 18. MOBIEL INTERNET EN DE IMPACT OP SEM3 Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van mobiel internet en de impact hiervan op de SEM markt. De lokale intentie van de mobiele zoekopdrachten en een optimale mobiele presentatie van een website zijn belangrijke aspecten welke kansen biedt voor zowel SEM bureaus als lokale bedrijven uit het MKB.18
 19. 19. MOBIEL INTERNET EN DE IMPACT OP SEMMobiele apparaten welke toegang bieden tot het internet mobiel internet (Church & Oliver, 2011). In een analyse van dezoals smartphones en tables hebben geleid tot een toename smartphone gebruiker in 2012 heeft Google hetzelfde gevondenin het mobiele internetgebruik. Het aantal mensen dat een (Google, Our Mobile Planet: Global Smartphone Users, 2012).smartphone of een tablet heeft is de afgelopen jaren sterk Uit het onderzoek van Church en Oliver blijkt dat 70% van hettoegenomen. Dit is voornamelijk het resultaat van een beter mobiele internetgebruik wordt gedaan in situaties waarbij de Desktop usersmobiel breedband netwerk. gebruiker niet onderweg is.Daarnaast heeft ook de De gebruikers maken steedsNet Generatie een invloed meer gebruik van mobiel Q3 2013op de stijging van het internet tijdens en tussen hunmobiele internetgebruik dagelijkse activiteiten (bijv. nadoor hun activiteit Mobile users het opstaan, en op weg naarop sociale netwerken. werk). De eenvoud en snelheid van mobielVolgens Morgan Stanley internetgebruik zorgt er bijvoorbeeld voor dat Mobile Users > Desktop internet users within 5 yearszal het aantal mobiele families die samen tijd doorbrengen tussendoorinternetgebruikers het Figuur 2.7 Mobiele vs. desktop gebruikers in korte sessies het internet op gaan via mobieleaantal desktop gebruikers in de komende jaren ontstijgen apparaten.(Meeker, Devitt, & Wu, 2010).Deze toename in het mobiele internetgebruik zal veel mobiele In Nederland is de toename in mobiel internetgebruik ookcontent en applicaties genereren welke een grote bijdrage zullen veelbelovend. Het percentage mobiele telefoongebruikers dat hetleveren aan het internet van de toekomst. Veel Web 2.0 sites internet op gaat via deze apparaten is in 2011 meer dan verdubbeldzullen ook beschikbaar worden voor mobiele internetgebruikers. ten opzichte van 2010, van 21% naar 43%. Daarnaast heeft 14% deOp deze manier kunnen gebruikers van mobiele apparaten zoals intentie om een smartphone aan te schaffen binnen de eerste 6smartphones en tablets direct content delen in slechts enkele maand na het onderzoek (CBS, 2011). Uit onderzoek is geblekenseconden en klikken (José Luis Gómez-Barroso, 2011). dat de smartphone-penetratie in het tweede kwartaal van 2011 op 42% lag (Telecompaper, 2011). Nederlanders gaan voornamelijkDe smartphones bieden gebruikers de mogelijkheid om het het mobiele internet op voor (IAB, The world is mobile, 2011):internet te raadplegen terwijl ze onderweg zijn. Echter blijktuit onderzoek dat veel smartphone gebruikers ook het internet Navigatie op het web (68%)gebruiken wanneer ze niet onderweg zijn. Op momenten dat de Weersvoorspellingen (62%)gebruikers ergens indoor zijn zoals thuis, op het werk, bij vrienden Vermaak en games (61%)of in bars en restaurants maken ze ook veelvuldig gebruik van Social networking (59%) Muziek en video’s (56%) Informatie (52%) 19
 20. 20. MOBIEL INTERNET EN DE IMPACT OP SEM 3.1 Portaal naar het internet Een interessant en gerelateerd onderwerp aan mobiel is het te maken. portaal naar het internet. Het belang hiervan werd genoemd door Facebook is een andere speler welke belangrijker kan worden als Roy Huiskes en Dennis Sievers. Een portaal is (Franco, 2003): portaal naar het internet. Volgens Roy Huiskes en Dennis Sievers is een succesvolle integratie van Facebook en Bing echter cruciaal “…a service that facilitates organized knowledge discovery via om een rol van betekenis te kunnen spelen. information accessible through the Internet” Roy Huiskes benadrukt dat degene die het portaal naar het internet 3.2 Presentatie van het mobiele web beheert ook het geld beheert. In de beginjaren was de webpagina Het aantal bezoekers van websites afkomstig van mobiele van de internet provider (bijvoorbeeld @Home in Nederland). Later apparaten is sterk aan het stijgen. Desondanks is er nog werd de site startpagina.nl veel gebruikt als het portaal naar de een groot aantal websites die niet zijn geoptimaliseerd rest van het internet. Tegenwoordig is de zoekmachine het meest voor mobiele bezoekers. Een gevolg hiervan is dat mobiele gebruikte portaal naar het internet, in Europa en Nederland is dit bezoekers problemen ervaren wanneer zij via deze apparaten Google. een website bezoeken. De voornaamste oorzaak hiervan is het kleine scherm van deze mobiele apparaten waardoor het Mobiele apparaten zoals smartphones en tablets zullen een slechts een kleine hoeveelheid informatie kan laten zien. Om belangrijke rol spelen in de strijd om het nummer 1 portaal naar de juiste informatie te vinden waar de gebruiker naar op zoek het internet te worden. Zoals eerder vermeldt wordt verwacht is moet hij/zij horizontaal en verticaal navigeren. Hierbij is het dat het aantal mobiele internet gebruikers de desktop gebruikers belangrijk dat informatie wordt onthouden wanneer er verder rond 2014 zal overtreffen. Dit is een reden waarom Google en naar onder en/of zijwaarts wordt gescrolld, wat niet zorgt voor Apple (producer van onder meer de iPhone) er op gebrand zijn een optimale ervaring. De touchscreens van smartphones om de grootste speler in de mobiele markt te worden door het zoals de iPhone en van HTC zorgen al voor een verbetering bieden van een operating system (OS) en app stores. Met één ten opzichte van voorgaande apparaten. Desondanks blijft druk op de knop kunnen gebruikers van de iPhone bijvoorbeeld de navigatie en de weergave van websites niet optimaal. de app Siri openen (een app welke als een persoonlijke assistent functioneert door vragen te beantwoorden, Een manier om dit tegen te gaan is het optimaliseren rid Method informatie te vinden en Hyb s voor mobiele een agenda te beheren) apparaten door of de Google Search app ‘mobile web Mobile web C o n t e n t R e str u ct u m etho d s op Android (Google’s OS) Presentation adaptation’. Dit Adaption telefoons om zodoende houdt in dat sed de bovengenoemde informatie wordt ri n g ba an n- d ‘knowledge discovery’ tio -a gefilterd en R a li z e rra ua ng in g m et vis op het internet mogelijk hods aangepast en content en de lay- out wordt getransformeerd om zodoende het gebruiksgemak Figuur 2.3 Mobiele webpagina adaptatie methoden. voor mobiele website bezoekers20
 21. 21. MOBIEL INTERNET EN DE IMPACT OP SEMte verbeteren. Er zijn verschillende manieren om mobile web enkele bedrijven welke het gebruik van HTML5 aanmoedigen,adaptation toe te passen. Deze zijn in het figuur hiernaast maar verwacht wordt dat voldoende ondersteuning van browsersafgebeeld . op zijn vroegst in 2013 op het gewenste niveau is (Vaughan-Een andere veelbelovende manier om de weergave Nichols, 2010). De W3C heeft meer recentelijk laten weten dat zijvan webpagina’s op mobiele apparaten te verbeteren is het 2014 als richtlijn zien om HTML5 aan te bevelen als de standaardzogenoemde responsive web design. Responsive web design is voor het web (W3C, 2011).een term welke nog relatief jong is en is geïntroduceerd door Ehtan Op het moment hebben bedrijven die de mobieleMarcotte (Marcotte, 2010). Er zijn echter voldoende ontwikkelingen internetgebruikers willen bereiken twee mogelijkheden omop het gebied van dit type web design. Belangrijke ontwikkelingen dit te optimaliseren. Ze kunnen een app ontwikkelen welkebinnen responsive web design zijn op het moment HTML5 en CSS3. gebruikers kunnen downloaden via Apple’s App Store, GoogleDeze combinatie zorgt er voor dat web designers een website Play voor Android telefoons (eerder Android Market genoemd) enkunnen ontwikkelen welke automatisch wordt aangepast aan het eventueel Marketplace voor Windows telefoons. De tweede optiescherm van het apparaat waar de website mee wordt bezocht. is om een mobiele versie van de website te creëren. HTML5 kanHTML5 is de nieuwste versie van HTML (HyperText Markup in de toekomst een nieuwe verbeterde optie zijn. Peter van derLanguage) welke gebruikt wordt voor de structuur van het web. Dit Graaf geeft aan dat HTML5 de verschillen tussen een app en eenis ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C) en kan mobiele site zal verkleinen. HTML5 biedt ook de mogelijkheid voorin combinatie met CSS3 mogelijkheden bieden voor responsive position based services waarbij gebruik wordt gemaakt van GPSweb design. CSS (Cascading Style Sheets) wordt gebruikt om de stijl net als bij apps. Afhankelijk van het type bedrijf en haar doel kanen lay-out van de websites te controleren. Binnen het onderwerp gekozen worden voor een app of een aparte mobiele site. In dezijn er dus ontwikkelingen gaande en HTML5 is een veelbelovende toekomst kan HTML5 deze keus overbodigmanier om dit te kunnen implementeren Less likely to visit site again 49% maken als het de standaard op het web isbinnen websites. Deze methoden geworden.zullen zich hoogstwaarschijnlijk verder Visit competitor’s site 46%ontwikkelen en 3.3 Impact op Searchverbeteren om te Less likely to visit site on PC or mobile device 35% Engine Marketingvoldoen aande eisen van de Less likely to purchase from that company 33% Aangezien een groot aantal mensen die via hundynamische wereld smartphone het internet op gaan op zoek zijnmet verscheidene Have negative overall perception of that company 28% naar lokale informatie en content biedt dit kansenapparaten en voor lokaal opererende bedrijven. Zoals wordtbrowsers. Tell others about poor web experience 21% weergegeven in onderstaand figuur leiden dezeOm de standaard te worden op lokale zoekopdrachten vaak tot een vervolgactie. 20%het internet is het van belang Contact company’s customer service 16% van deze lokale zoekopdrachten gaat uiteindelijk overdat HTML5 wordt geaccepteerd in een online aankoop.door de web designers. Ook moet 80% van Announce on social media 12%de browsers deze internet technologie Figuur 2.6 Gevoelens en acties na eenondersteunen om zo een betrouwbare negatieve ervaring op een website.standaard op het web te worden. Er zijn al 21
 22. 22. MOBIEL INTERNET EN DE IMPACT OP SEM Figuur 2.6 geeft de resultaten van een onderzoek waarbij zijn tussen de mobiele en desktop index welke de rankings in potentiële klanten aangeven wat zij zullen doen wanneer ze een zoekmachines bepaalt. Dennis Sievers bevestigd dit en geeft aan site hebben bezocht welke erg langzaam is of gewoonweg niet dat lokaal opererende bedrijven kansen hebben om gevonden goed functioneert (Engaging the Tablet user, 2012). Het laat zien te worden op lokaal georiënteerde zoekopdrachten van mobiele dat een slechte ervaring met een website negatieve gevolgen apparaten. Wanneer een bedrijf in deze gevallen op de desktop heeft voor toekomstige acties van deze potentiële klanten. Het wordt gevonden via zoekmachines dan is dit voor mobiele is daarom van groot belang om websites ook te optimaliseren zoekopdrachten ook het geval. Voor mobiele apparaten is het voor mobiele apparaten zodat de ervaringen op deze mobiele echter belangrijker om in de top posities te komen aangezien het apparaten ook positief zijn. kleinere scherm van mobiele apparaten minder ruimte biedt. Gevonden worden op mobiele apparaten is van belang, maar de presentatie van de websites is cruciaal. Dennis Sievers geeft aan dat wanneer gebruikers aan het zoeken zijn via zoekmachines 3.4 Impact volgens de geïnterviewden ze zich oriënteren om zo de beste aanbiedingen, bedrijven of resultaten te vinden. Tijdens deze zoekopdrachten is het van De geïnterviewden zien alleen een sterke groei in het mobiele belang dat de website en pagina’s op een goede manier worden internet gebruik en het aantal zoekopdrachten afkomstig van getoond zodat de ervaring voor de gebruiker goed is. Wanneer mobiele apparaten. Rutger Terwel ziet dat het mobiele verkeer dit niet het geval is kan een bedrijf potentiële klanten mislopen afkomstig van mobiele zoekopdrachten sterk is toegenomen omdat ze de site verlaten en er niet voor zullen kiezen in een later en schat dat 10% van het totale zoekverkeer van stadium ter te keren. Dit geldt voor zowel smartphones en tablets. Univé Verzekeringen afkomstig is van mobiele 9.30% Dennis Sievers ziet ook de waarde van responsive design. Hij geeft zoekopdrachten. Peter van der Graaf ziet dezelfde aan dat bedrijven zich hiermee kunnen ontwikkelingen, maar erkent onderscheiden doordat responsive 4.70% ook dat het afhankelijk is van de 3.20% web design zorgt voor een goede branche waarin een bedrijf opereert. presentatie van de website op een Afhankelijk van het type bedrijf kan 1.20% groot aantal mobiele apparaten. Dit er worden gekozen voor een aparte VK Eurozone zal zowel door de gebruiker als door de mobiele site of een oplossing met zoekmachine positief worden ervaren. January December HTML5 wat leidt tot responsive web Robert van Veen ziet echter dat de design en een goede presentatie van Figuur 2.7 Budgetstijging EA voor mobiel conversie ratio op smartphones lager websites op mobiele apparaten. Een is dan op de desktop. De intentie andere optie is een app. Via de een smartphone of tablet kunnen van mobiele zoekers om te kopen of actie te ondernemen na gebruikers zoeken naar informatie via de site van een zoekmachine de zoekopdracht is groter, maar dit betekent niet dat ze op de of via apps zoals search apps of Google Places. smartphone kopen. Robert van Veen ziet dat ze eventueel later via Eduard Blacquière benadrukt dat er geen grote verschillen de desktop of een tablet het product aanschaffen. Rutger terwijl zit dit aankoop proces ook. In eerste instantie zoeken potentiële klanten op de desktop via zoekmachines. Vervolgens vervolgen ze dit proces op de smartphone op weg naar huis, waarna ze zich uiteindelijk thuis oriënteren en eventueel over gaan tot een aankoop op bijvoorbeeld de tablet. Deze mix van apparaten22
 23. 23. MOBIEL INTERNET EN DE IMPACT OP SEMwelke worden gebruikt voor het zoeken, oriënteren en eventueel (Currence, 2011). Wanneer deze betalingsmethode beschikbaar isaankopen van producten en productinformatie is erg interessant. voor mobiel zal het nog belangrijker worden om een website teEen optimale aanwezigheid en presentatie op al deze apparaten is optimaliseren voor mobiele gebruikers.daarom voor bedrijven van groot belang.Naast het feit dat een site niet goed wordt getoond of moeilijk Een groot deel van de geïnterviewden zien het belang van SEAte navigeren is, is er nog een andere reden waarom de conversie voor mobiele apparaten. Figuur 2.7 geeft de ontwikkelingen vanratio op smartphones lager is. Het aantal betalingsmogelijkheden het budget voor SEA (betaald zoeken) op mobiele apparaten inis vaak niet groot of zijn te complex om via een mobiel apparaat te 2011 aan (Marin Software, 2012). Advertenties in zoekmachinesvoltooien. Wanneer het gemak van betalingen en bestellen op deze op mobiele apparaten moeten worden aangepast voor het grotemobiele apparaten wordt verbeterd zal het aantal bestellingen aantal apparaten en de verschillende formaten. Rutger Terwelgedaan via deze apparaten sterk toenemen volgens Roy Huiskes. geeft aan dat het van belang is om contact informatie in dezeDennis Sievers en Alexander van Dijk zien ook het belang van een advertenties te plaatsen zodat potentiële klanten onmiddellijkgoede betaalmethode om zo mobiele commerce verder te laten actie kunnen ondernemen, een veelvoorkomende eigenschap vanontwikkelen. mobiele zoekers zoals eerder vermeld. Martijn Bannink geeft ookIn Nederland is er een veelbelovend betalingssysteem van start aan dat het aanpassen van advertenties voor mobiel van belang isgegaan in de zomer van 2012: mobiele iDEAL. iDEAL is een voor een optimaal resultaat. Hij noemt kortere woorden en zinnenNederlands betalingssysteem dat veel gebruikt wordt door de als een uitstekende optie voor mobiele advertenties. EduardNederlandse bevolking. In 2011 zijn er 94 miljoen transacties Blacquière ziet veel mogelijkheden voor mobiele adverteerdersvoltooid via iDEAL, een toename van 36,4% in vergelijking met 2010 om te targeten, zoals figuur 2.8 met opties van Google aantoont. Bedrijven bewust maken van het belang van een goede mobiele website en vindbaarheid op mobiele apparaten wordt een belangrijke taak voor SEM bureaus. Het belangrijkste aspect van mobiel zoeken is echter het feit dat de zoekopdrachten op mobiele apparaten vaak plaats vinden met een lokale intentie. Voor SEM bureaus biedt dit mogelijkheden aangezien mobiel zoeken groeiende is en lokaal opererende bedrijven binnen het MKB kansen biedt.Figuur 2.8 Targeting opties voor mobiele adverteerders binnen Google. 23
 24. 24. MOBIEL INTERNET EN DE IMPACT OP SEM 3.5 Conclusie De ontwikkelingen van mobiel internet en het toenemende De lokale intentie van de mobiele zoekopdrachten biedt bezit van mobiele apparaten zoals smartphones en tablets kansen voor bedrijven binnen het MKB en bedrijven welke maken het mogelijk om onderweg het internet op te gaan opereren in bepaalde gebieden/steden. Voor SEM bureaus op deze mobiele apparaten. Dit heeft een sterke invloed op biedt dit ook mogelijkheden aangezien zij lokaal opererende SEM. Wanneer iemand op een smartphone of tablet zoekt en bedrijven oplossingen kunnen bieden om zo hoog mogelijke het bedrijf of de informatie waar hij/zij naar op zoek is wordt plekken in de zoekresultaten te verkrijgen. niet gevonden of optimaal getoond, dan zal diegene die heeft gezocht geen actie ondernemen welke tot een conversie kan leiden. Een gevolg hiervan is dat bedrijven welke geen aandacht hebben besteedt aan mobiel zoeken en de mobiele site potentiële klanten zullen mislopen. Daarom is het cruciaal om er voor te zorgen dat de navigatie op een site via een mobiel apparaat eenvoudig is om zo de potentiële klanten een optimale ervaring te bieden.24
 25. 25. SEARCH UPDATES EN DE IMPACT OP SEM4 In dit hoofdstuk zullen de updates van de zoekmachine Google welke een impact hebben op SEM worden besproken. Deze updates hebben overduidelijk een impact op SEM aangezien deze updates een invloed hebben op de ranking van websites door Google. Voornamelijk de Panda, Penguin en Venice update hebben een impact op de SEM markt. Daarnaast zal ook Universal search worden besproken. De impact op de SEM markt door deze updates wordt apart uitgelicht, behalve de impact van de Panda en Penguin update welke tegelijkertijd wordt behandeld. 25
 26. 26. SEARCH UPDATES EN DE IMPACT OP SEM 4.1 Panda update In februari 2011 is de zogenaamde Panda update door Google ziet webspam als het tegenovergestelde van goede SEO uitgevoerd en heeft de Europese markt in april van dat jaar activiteiten, aangezien webspam bestaat uit handelingen die bereikt. Deze update bestond uit meerdere aanpassingen de rankings en het verkeer vanuit zoekmachines doet stijgen, (laatste op 27 april 2012) welke plaats vonden tot meer dan zonder daadwerkelijk waarde te creëren voor gebruikers. één jaar na de initiële update (Seomoz). De belangrijkste reden Volgens Google zijn keyword stuffing (erg veel keywords voor Google om deze update door te voeren is vanwege het plaatsen op een pagina) en link schema’s (ruilen van links, links toenemende probleem waarbij sites met kwalitatief slechte kopen en spam links) voorbeeld van webspam technieken content, vaak content farms genoemd, in de zoekresultaten welke worden gebruikt om de rankings en het verkeer te doen boven sites met goede content werden getoond. Deze content stijgen (insidesearch.blogspot.com, 2012). farms zijn websites die door een grote hoeveelheid content Na deze update vond een onderzoek van Microsite Masters (van lage kwaliteit) veel bezoekers willen genereren om zo veel dat websites met inkomende links met een hoog percentage adverteerders te lokken. Het plaatsen van artikelen met een keywords in de anchortext zijn bestraft. Wat Google heeft lage kwaliteit en het herpubliceren van originele content van gedaan is sites bestraffen voor het feit dat ze gebruik andere websites is een vaak voorkomend gebruik van deze maakten van over-optimalisatie technieken wat betreft links content farms (Mashable.com, 2011). Deze sites zijn door welke dezelfde keywords in de anchortext hadden (Microsite middel van deze Panda update gestraft voor deze activiteiten Masters, 2012). welke geen waarde creëren voor de gebruiker. Naast de bovengenoemde content farms richtte de Panda 4.2.1 Impact op Search Engine update zich ook op andere aspecten van websites. Het Marketing design en de gebruikservaring, geoptimaliseerde content De bovengenoemde updates onderstrepen Google’s streven en gebruikstatistieken (time on site, bounce rate, CTR van om gebruikers goede kwalitatieve resultaten te tonen. Als zoekresultaten) van de sites en pagina’s zijn de andere relevante gevolg hiervan zijn er technieken en manieren ontstaan in aspecten waar naar gekeken wordt. Het nut van de focus op de SEM markt welke door Google worden gezien als over- deze aspecten is dat de gebruiker betere resultaten getoond optimalisatie en worden afgestraft. Beide updates promoten wordt en daardoor meer tevreden is over de zoekmachine. Er een goede ervaring voor de gebruikers en de zogenaamde is echter ook kritiek geweest op de effecten van deze update white hat SEO technieken. Bedrijven met websites waarop (Seomoz, 2011). kwalitatief slechte content staat en welke SEO technieken gebruiken welke niet gewenst zijn door Google zullen steeds 4.2 Penguin update meer worden getroffen door deze en soortgelijke updates van Google. Hierdoor zullen ze deze bedrijven hun optimalisatie Een andere update welke Google recent heeft doorgevoerd is technieken en handelingen moeten nalopen om te checken de Penguin update. Deze update vond plaats op 24 april 2012. of ze aan de richtlijnen van Google voldoen. Een groot aantal Google’s officiële bericht op de blog omtrent deze update inkomende links van content farms kan bijvoorbeeld leiden tot geeft aan dat het doel van de update is om de hoeveelheid een negatief effect op de PageRank van de website. Google webspam in de zoekresultaten te verminderen. Google focust steeds meer op de kwaliteit van de websites die naar een website linken. Bedrijven zullen daarom hun linkprofiel moeten checken om te kijken of ze na deze en eventuele toekomstige updates nog steeds voldoen aan de richtlijnen van Google en er zo voor zorgen dat de PageRank van hun site niet wordt aangetast door de updates.26
 27. 27. SEARCH UPDATES EN DE IMPACT OP SEM4.2.2 Impact volgens de geïnterviewdenDe focus van de updates op kwaliteit van de content op de linkbuilding. Robert van Veen ziet nog steeds dat deze maniersites en de inkomende links naar de sites wordt ook door werkt en verwacht dat dit in het vervolg van 2012 nog steedsde geïnterviewden gezien. David Brinks bevestigd dat de zal werken. Desondanks zal ook Zalando zich in 2012 ten doelcontent steeds belangrijker is geworden sinds de Panda stellen om een betere balans te vinden tussen de kwalitatieveupdate. Hij ziet ook dat een goede anchortext alleen makkelijk en kwantitatieve links. Waar eerder de keyword dichtheid dete implementeren is door de juiste keywords toe te voegen. focus was van Zalando, zal dit veranderen naar een focus opEchter wil dit niet zeggen dat de site of pagina goede content synoniemen en teksten gericht op de consument.levert (zoals de eerder genoemde resultaten van het onderzoek Rutger Terwel benadrukt dat bij Univé Verzekeringen de focusvan Microsite Masters aantonen). Volgens David Brinks en Roy niet zo sterk ligt op de anchortexts. De reden hiervoor is datSterken kijkt Google verder dan alleen naar de anchortexts zij aan de veilige kant willen zitten wanneer er nieuwe updatesom zo de links van kwalitatief slechte sites te detecteren. komen, zodat de rankings van hun website niet negatief wordenPeter van der Graaf ziet ook dat Google acties onderneemt beïnvloed. Rutger erkent echter dat de Nederlandse SEOom webspam automatisch te detecteren. Op deze manier markt erg vriendelijk is aangezien er niet veel negatieve spamkan eenvoudig en snel dubbele content en onnatuurlijke technieken plaats vinden. Dit is voornamelijk omdat de marktlinkprofielen worden opgespoord. Michel Bonvanie herkent in Nederland nog jong is, waarbij er genoeg mogelijkhedende trend dat onnatuurlijke linkprofielen worden bestraft door zijn om op een eerlijke manier goede rankings te verkrijgen.Google als gevolg van deze Panda update. De Duitse markt is wat dat betreft verder ontwikkeld, wat deBelangrijk is het feit dat de ontwikkelingen binnen Google agressievere aanpak van Zalando GmbH verklaart.vaak worden genoemd en bediscussieerd op het internet Wat duidelijk wordt uit de interviews is dat de focus vanin blogs en artikelen van experts. Dit betekent echter niet Google op de kwaliteit ook zorgt dat SEM bureaus endat deze ontwikkelingen zoals de updates altijd al live zijn. online marketing afdelingen bij bedrijven zich hier meer opHet beste voorbeeld hiervan is de Panda update, welke is gaan richten. Aangezien de Penguin update vrij recent isuitgevoerd in verschillende stappen. In het geval van Penguin doorgevoerd kunnen additionele updates en aanpassingenis er een nieuwe data update geweest op 25 mei 2012, iets voor deze update in de toekomst verwacht worden. Dezewat nog vaker kan gebeuren in de toekomst. Deze aanpak van kunnen wederom een effect hebben op de SEM en vooral deGoogle met betrekking tot de updates moet in het achterhoofd SEO markt.worden gehouden omdat nieuwe aanpassingen van de Pandaen Penguin updates, evenals compleet nieuwe updates, op 4.3 Venice updateieder moment kunnen plaatsvinden. Hierdoor zullen bedrijven In februari 2012 heeft Google een groot aantal kleineremet websites de kwaliteit constant moeten waarborgen. updates doorgevoerd, waaronder twee updates welke zichZowel Robert van Veen als Rutger Terwel ziet deze ontwikkeling focussen op lokaal zoeken en lokale resultaten. Op de bloggericht op de kwaliteit ook. Zalando staat bekend om haar van Google (Inside Search Blog), waar Google al het nieuwsagressieve en kwantitatieve strategie met betrekking tot over de zoekmachine vermeldt, worden de onderstaande twee punten vermeld over het lokale aspect van hun zoekresultaten (insidesearch.blogspot.nl, 2012): 27

×