Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Inclusion in extracurricular education demedyuk

Ad

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ
В СИСТЕМІ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Юрій Демедюк, керівник експертної групи з питань
позашкільної освіти дир...

Ad

Порядок організації інклюзивного навчання в закладах
позашкільної освіти
Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України...

Ad

Бюджетний кодекс України
 Стаття 103-3. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами
...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad
1 of 10 Ad

Inclusion in extracurricular education demedyuk

Download to read offline

Без кордонів: розвиток та підтримка інклюзивної освітньої спільноти
Without borders: sustaining and supporting inclusive education learning community
Цифровий продукт вироблено за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Відображена точка зору може не співпадати з офіційною позицією уряду США
(с) pysa4ka, 2019
(c) inclusion without borders, 2019
(с) Без кордонів: Розвиток та підтримка інклюзивної освітньої спільноти, 2019

Без кордонів: розвиток та підтримка інклюзивної освітньої спільноти
Without borders: sustaining and supporting inclusive education learning community
Цифровий продукт вироблено за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Відображена точка зору може не співпадати з офіційною позицією уряду США
(с) pysa4ka, 2019
(c) inclusion without borders, 2019
(с) Без кордонів: Розвиток та підтримка інклюзивної освітньої спільноти, 2019

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Inclusive_Education_Community (20)

Advertisement

Inclusion in extracurricular education demedyuk

  1. 1. ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Юрій Демедюк, керівник експертної групи з питань позашкільної освіти директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України
  2. 2. Порядок організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 779 З метою забезпечення рівних прав та можливостей осіб з особливими освітніми потребами на якісну позашкільну освіту Визначає вимоги до організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу та форми власності МОН до 21.02.2020 має розробити та затвердити Порядок реєстрації здобувачів позашкільної освіти з особливими освітніми потребами в закладах позашкільної освіти, адже Стаття 103-3 Бюджетного кодексу України передбачає субвенцію на здобуття позашкільної освіти особами з особливими освітніми потребами, а кількість закладів освіти, де може здобуватись позашкільна освіта, не обмежена
  3. 3. Бюджетний кодекс України  Стаття 103-3. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 1. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами спрямовується на надання державної підтримки для здобуття освіти дітьми  сліпими та із зниженим зором,  глухими та із зниженим слухом,  з тяжкими порушеннями мовлення,  із затримкою психічного розвитку,  з порушеннями опорно-рухового апарату,  з порушенням інтелектуального розвитку,  із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектра) у закладах та установах освіти відповідно до частини другої цієї статті
  4. 4. Бюджетний кодекс України 2. За рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами здійснюються видатки на: 1) оплату праці фахівців (перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України) на основі укладених цивільно-правових договорів за надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг із забезпечення освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів позашкільної освіти державної та комунальної власності; 2) придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів позашкільної освіти державної та комунальної власності. Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 23.04.2018 № 414 (зі змінами, 2019)
  5. 5. Порядок організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти  Створення у закладі позашкільної освіти інклюзивного освітнього середовища забезпечується засновником.  Керівник закладу позашкільної освіти несе відповідальність за організацію та якість інклюзивного навчання відповідно до законодавства: видає наказ про утворення інклюзивної групи (класу); забезпечує необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу; забезпечує необхідні допоміжні засоби навчання згідно з висновком інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини; затверджує наказом перелік фахівців, зокрема педагогічних працівників закладу позашкільної освіти, які розробляють індивідуальну програму розвитку здобувача позашкільної освіти (далі - індивідуальна програма розвитку); здійснює добір необхідних фахівців відповідно до законодавства для надання психолого- педагогічних послуг із забезпечення освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами згідно з індивідуальною програмою розвитку.
  6. 6. Концепція розвитку позашкільної освіти (проєкт) Оптимізація управління позашкільною освітою передбачає впровадження трирівневої моделі управління із чітким розподілом повноважень та сфер відповідальності на національному, місцевому та рівні суб’єкту освітньої діяльності Сфера відповідальності Національний рівень Місцевий рівень Рівень суб’єкту освітньої діяльності Інклюзивне навчання Забезпечення здобуття ПО особами з особливими освітніми потребами Фінансування створення інклюзивного освітнього середовища Створення інклюзивного освітнього середовища
  7. 7. Матеріально-технічна та кадрова неготовність системи ПО прийняти дітей з особливими освітніми потребами В закладах позашкільної освіти, які перебувають у підпорядкуванні МОН,  станом на 01.01.2019 року 0,8% здобувачів освіти з ООП. Прогноз. У зв’язку із запровадженням інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти, кількість здобувачів освіти з ООП з року в рік тільки зростатиме, що ставить перед системою позашкільної освіти низку викликів, зокрема: належна професійна підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів системи ПО, стимулювання їх розвитку та мотивації.
  8. 8. Безперешкодний доступ  Безперешкодний доступ організовано  до 1-го поверху у 49,5% закладів позашкільної освіти сфери управління МОН,  до 2-го поверху - 0,5%,  до 3-го поверху - 0,3%,  до 4-го поверху і вище - 0,1 %. Застосування розумного пристосування (за потреби) – п. 2 Порядку
  9. 9. Індивідуалізація освітнього процесу для здобувачів позашкільної освіти з ООП Складення індивідуальної програми розвитку – зокрема. Освітня програма, якою користується керівник групи (класу) – до внесення змін в ЗУ «Про позашкільну освіту» розуміється також і навчальна програма. Адаптація та модифікація освітньої програми – заповнюється за потреби. Відомості про особливості розвитку Порядковий номер Дата Зміст Джерело інформації Дата включення відомості педагогічним працівником стан здоров’я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивна, емоційно- вольова сфери, наявний рівень знань, здібностей, умінь, навичок, особливі освітні потреби тощо Висновок ІРЦ; індивідуальна програма реабілітації; ІПР, складений в іншому закладі освіти
  10. 10. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×