Developing individual trajectory of teaching autistic children ivashura

«Створення індивідуальної програми розвитку для
першокласника з розладами аутистичного спектру»
Наталія Івашура – викладач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології Комунального
закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради,
Керівниця БФ «Квіти життя»
Developing individual trajectory of teaching autistic children ivashura
Родина та дитина з особливими освітніми
потребами
Про особливості дитини з аутизмом про які
необхідно дізнатися у батьків при складанні ІПР
● про етапи розвитку мовлення
● труднощі з вираженням бажань
● розвиток ігрових навичок
● про труднощі з регулюванням поведінки
● про труднощі, що виникають в громадських місцях (для майбутніх
спільних екскурсії )
● особливості прийому їжі та режим сну
● про труднощі з навичками самообслуговування
У кризовій ситуації
Не виявляти бурхливих емоцій!
Чи не залякувати дитини!
Чи не коментувати дії дитини!
Чи не обговорювати дії батьків!
Чи не радити без прохання і не робити нічого без дозволу батьків!
Що ж робити?
Будьте доброзичливі!
Запитайте батька чи мати - чим допомогти?
Запропонуйте захистити його від відволікаючих сторонніх людей.
Якщо батьків поруч немає:
звертаючись до дитини говорить спокійно, чітко, роблячи
паузи; уникайте метафор, сарказму; використовуйте жести, візуальні
підказки; торкайтеся до дитини, тільки якщо вона не проти, або їй загрожує
небезпека!
Підготовка до створення ІПР - чого почати?
ivashura.nataly@gmail.com
Принципи, на яких базується
створення доброзичливою середовища
1. Структура діти з аутизмом потребують того, щоб світ навколо став більш
передбачуваним і зрозумілим. Структурованому середовищі помогає
менше залежати від чужої допомоги. Важливо завжди думати про те, як
дитина з аутизмом дізнається, що відбувається, що станеться потім і чого
можна чекати оточуючих.
2. Позитивні очікування важливо не знижувати планку для дітей з РАС і
зберігати позитивні, але реалістичні очікування від того, як діти з
аутизмом будуть сприймати діяльність. Те, що здавалося неможливим
для дитини вчора, стає можливим вже сьогодні, слід уникати
навішування ярликів і занадто похмурих прогнозів, коли ви плануєте
діяльність
Принципи, на яких базується
створення доброзичливою середовища
3. Емпатія (співпереживання) Дуже важливо дивитися на світ з точки зору
дитини з аутизмом, розуміти, що його цікавить, а що турбує. Неможливо
створити по-справжньому дружнє середовище, якщо ми будемо ігнорувати
особливі потреби і вважати ці потреби капризами. Важливо ставитися
серйозно до труднощів і розуміти, що то, що не турбує більшість людей, може
викликати у них справжні страждання.
Також важливо пам'ятати, що будь-яка поведінка, яким би незвичним воно не
здавалося, має свою причину, навіть якщо вона нам невідома.
Принципи, на яких базується
створення доброзичливою середовища
4. Низька стимуляція Діти з аутизмом потребують спокої і порядку, це
допомагає їм уникнути тривожності і зосередитися. За можливості потрібно
позбутися від усіх сторонніх стимулів і «шуму», відволікаючого увагу і
перевантажувати нервову систему. Багато дітей з аутизмом також мають
потребу в частих перервах для невеликого відпочинку на самоті, і до цього
теж потрібно поставитися з розумінням. Важливо уникати будь-яких
перевантажень, як сенсорних, так і інформаційних. Потрібно просто дати час,
щоб обробити нові факти або звикнути до нового помешкання. Однак низька
стимуляція не означає відсутності нового досвіду, просто потрібно пам'ятати,
що отримання нового досвіду при аутизмі вимагає спеціального планування і
розуміння з боку оточуючих.
Принципи, на яких базується
створення доброзичливою середовища
5. Зв'язок Важливо, щоб будь-які зусилля по допомозі дітям з аутизмом були
тісно пов'язані з іншими аспектами їх життя. Діти з аутизмом та їх батьки
повинні бути повноправними партнерами в таких зусиллях, будь-яке
втручання планувалося при їх безпосередній участі і враховувати зворотний
зв'язок з ними.
Індивідуальна програма розвитку
№ з/п Дата Короткий зміст Джерело інформації
1. Період виконання
2. Загальні відомості про учня:
•прізвище, ім’я, по батькові
•дата народження
•повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень
•рік навчання
3. Відомості про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров’я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-
вольову сферу, навчальну діяльність)
Потенційні можливості Потреби
4. Наявний рівень знань і вмінь учня
5. Додаткові освітні та соціальні потреби учня (додаткова підтримка асистента вчителя, супровід соціальним працівником, робота з вчителем- дефектолого
( Так (зазначити потреби)
( Ні
Найменуван
ня заняття
Фахівець,
який
проводить
заняття
Місце
проведення
заняття
Дата
проведення
заняття
Періодичніс
ть
6. Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час корекційно-розвиткових занять
Сфера
розвитку
Стисла
характеристика
Заплановані дії
Очікувані
результати/умі
ння
Емоційно-
вольова
Фізична
Когнітивна
Мовленнєва
Соціальна
7. Характеристика учня
Порядковий
номер
Навчальний
предмет
Програма
адаптована модифікована
8. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти навчальну програму, що призводить до необхідності розробленн
Звільнення від вивчення окремих навчальних предметів
( Так (зазначити предмет (предмети)
( Ні
9. Адаптація (необхідне підкреслити)
Пристосування середовища: доступність, інтенсивність освітлення, зменшення рівня шуму в класі, приміщення для усамітнення, інше
Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань, чергування видів діяльності, виконання завдань за зразком, вид та частота
релаксації, використання засобів концентрації уваги, інше
Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів, картки-підказки, використання друкованих текстів з різним розміром
шрифтів, інше
Необхідне спеціальне обладнання
( Так (зазначити обладнання)
( Ні
Цілі навчання Зміст
Педагогічні
технології,
спрямовані на
досягнення
мети
Оцінювання
знань,
які засвоїв
учень
за рік/півріччя
10. Індивідуальний навчальний план
Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляються відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня.
Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів та кількість годин для їх вивчення.
Навчальний предмет
11. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку:
( висновок психолого-медико-педагогічної консультації
( попередня індивідуальна програма розвитку
( батьки/опікуни
( учень
( інші
Прізвище, ім’я, по
батькові
Найменування
посади
Підпис
12. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку
13. Узгодження індивідуальної програми розвитку з:
1) батьками/законними представниками:
прізвище, ім’я, по батькові батьків/законних представників
підпис дата
2) учнем у разі, коли йому виповнилося 16 і більше років
підпис дата
Дата Мета Відповідальні особи
14. План консультування батьків/законних представників у процесі розроблення/виконання індивідуальної програми розвитку
Сфери
розвитку/
навчальні
предмети
Строк проведення моніторингу
протягом
першого
півріччя
навчального
року
після
закінчення
першого
півріччя
навчального
року
протягом
другого
півріччя
навчального
року
після
закінчення
навчального
року
15. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень
__________________________
(найменування посади директора
загальноосвітнього навчального закладу)
_______________
(підпис)
____________________
(ініціали, прізвище)
____ ____________ 20___ р.
Developing individual trajectory of teaching autistic children ivashura
1. Проблеми сенсорної регуляції
2. Дрібна і загальна моторика
3. Навички самообслуговування
4. Небажана поведінка/ проблемна поведінка
5. Комунікативні здібності / Альтернативна комунікація
6. Ознайомлення з навколишнім світом
7. Навички поведінки в групі
8. Елементарні математичні уявлення
9. Початкові навички письма і читання
З чим необхідно попрацювати перед школою або
що ми оцінюємо вже під час вступу?
ivashura.nataly@gmail.com
• Занадто високий або занадто низький рівень рухової активності
• Розлади м'язового тонусу
• Слабка рухова координація (ці проблеми можуть стосуватися великої або
дрібної моторики)
• рухова незграбність
• Труднощі в концентрації, імпульсивність
• Швидка втомлюваність
• Відмова від соціальних контактів
• Затримка розвитку мови, рухового розвитку,
• а також труднощі в навчанні
• Слабка організація поведінки, відсутність планування
ivashura.nataly@gmail.com
Загальні симптоми порушень сенсорної інтеграції
Сенсорний профіль
Зорове сприйняття
Слухове сприйняття
Запах і смак - нюхова і смакова
чутливість
Тактильне відчуття - шкірні
рецептори
Пропріоцепція (глибоке м'язово-
суглобове почуття)
ivashura.nataly@gmail.com
Сенсорні ігри та іграшки
ivashura.nataly@gmail.com
Developing individual trajectory of teaching autistic children ivashura
1. Проблеми сенсорної регуляції
2. Дрібна і загальна моторика
3. Навички самообслуговування
4. Небажана поведінка/ проблемна поведінка
5. Комунікативні здібності / Альтернативна комунікація
6. Ознайомлення з навколишнім світом
7. Навички поведінки в групі
8. Елементарні математичні уявлення
9. Початкові навички письма і читання
З чим необхідно попрацювати перед школою або
що ми оцінюємо вже під час вступу?
ivashura.nataly@gmail.com
Самообслуговування. Приклад анкети
ivashura.nataly@gmail.com
1. Проблеми сенсорної регуляції
2. Дрібна і загальна моторика
3. Навички самообслуговування
4. Небажана поведінка/ проблемна поведінка
5. Комунікативні здібності / Альтернативна комунікація
6. Ознайомлення з навколишнім світом
7. Навички поведінки в групі
8. Елементарні математичні уявлення
9. Початкові навички письма і читання
З чим необхідно попрацювати перед школою або
що ми оцінюємо вже під час вступу?
ivashura.nataly@gmail.com
Визначення функції поведінки
У поведінковій терапії корекція поведінки грунтується на функції тобто
яка функція проблемної поведінки. Визначення функції поведінки
виробляється на аналізі попередніх факторів і наслідків,
використовується таблиця АВС.
Antecedent (попередній фактор)
Behavior (поведінка)
Consequence (наслідок)
ivashura.nataly@gmail.com
• Індивідуальні заняття:
• розширення практичного
досвіду дитини, обсягу знань і
уявлень про навколишній світ;
• формування цілеспрямованих
предметних дій;
• корекція і розвиток
комунікативних навичок,
пізнавальної діяльності,
мовлення.
• Завдання роботи в розширеній
групі:
• адаптація дитини до колективу
однолітків;
• формування емоційного
контакту з членами групи;
• розвиток різноманітних
маніпуляцій з предметами в
процесі групової взаємодії;
• формування звички перебувати
в групі і дотримуватися ритму
життя групи.
ivashura.nataly@gmail.com
• часовий режим;
• організація простору;
• організація робочого місця;
• забезпечення технічних засобів навчання;
• спеціальні методичні та дидактичний матеріал;
• форма оцінки досягнень.
• скорочені завдання, спрямовані на засвоєння ключових понять
• скорочені тести, спрямовані на відпрацювання правопису найбільш
функціональних слів.
• альтернативні заміщення письмових завдань
• дозвіл використовувати калькулятор
• розміщення малої кількості завдань на одному аркуші з вправами
• розробка кодової системи (слова), яке допомогає учню зрозуміти, що
його поведінка є неприпустима на даний момент.
Адаптації
ivashura.nataly@gmail.com
При необхідності організація використання :
Альтернативних видів комунікації
за допомогою якого дитина зможе взаємодіяти
з оточуючими людьми,
при неможливості
використовуючи усне мовлення
При необхідності організація використання :
Визуального розкладу
Він допомагає дитині розуміти що буде далі
та підказує послідовність дій.
Візуальний розклад запобігає
проявам небажаної поведінки та
робить заняття більш структурованим
та плідним.
При необхідності організація використання :
Жетонної системи
система модифікації поведінки, яка
грунтується на системному посиленні
бажанної поведінки
При необхідності організація використання :
Соціальні історії
допомога при вивченні рутинних комплексних дій при самообслуговуванні,
при підготовці до майбутніх невідомим досі подій та
в освоєнні правил поведінки в школі, на прийомі у лікаря,
в магазині, в аптеці або при переході вулиці.
Рекомендуємо ознайомитися :
• Поведінкова терапія
• Сенсорна інтеграція
• Візуальний розклад
• Жетонна система
• Метод Соціальних історій
• Альтернативна комунікація PECs
• Спеціально розроблені посібники та дидактичні матеріали
Наше завдання підвищити рівень функціонування родини та
дитини з ООП!
1 of 33

Recommended

Icf in inclusive education onufryk by
Icf in inclusive education onufrykIcf in inclusive education onufryk
Icf in inclusive education onufrykInclusive_Education_Community
488 views19 slides
Co teaching through udl joy-ukr by
Co teaching through udl joy-ukrCo teaching through udl joy-ukr
Co teaching through udl joy-ukrInclusive_Education_Community
650 views38 slides
Transition what it looks like for parents _stephanie_ ukr by
Transition what it looks like for parents _stephanie_ ukrTransition what it looks like for parents _stephanie_ ukr
Transition what it looks like for parents _stephanie_ ukrInclusive_Education_Community
420 views24 slides
Coteaching model nolan_ukr by
Coteaching model nolan_ukrCoteaching model nolan_ukr
Coteaching model nolan_ukrInclusive_Education_Community
636 views25 slides
крок за кроком by
крок за крокомкрок за кроком
крок за крокомОлена Панчук
2.8K views7 slides
робота з обдарованими учнями by
робота з обдарованими учнямиробота з обдарованими учнями
робота з обдарованими учнямиIrina Melnichuk
641 views17 slides

More Related Content

What's hot

ТЕМАТИЧНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ by
ТЕМАТИЧНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИТЕМАТИЧНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ
ТЕМАТИЧНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИmaklicey
3.4K views51 slides
презентація обдар.діти by
презентація обдар.дітипрезентація обдар.діти
презентація обдар.дітиIra Kudrina
18.9K views32 slides
О.Д.Обозова. Плекаємо обдаровану особистість (з досвіду роботи практичного пс... by
О.Д.Обозова. Плекаємо обдаровану особистість (з досвіду роботи практичного пс...О.Д.Обозова. Плекаємо обдаровану особистість (з досвіду роботи практичного пс...
О.Д.Обозова. Плекаємо обдаровану особистість (з досвіду роботи практичного пс...Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
1.1K views24 slides
Poradu by
PoraduPoradu
PoraduLarisa Deriyenko
2.5K views19 slides
обдаровані діти by
обдаровані дітиобдаровані діти
обдаровані дітиLenok19890601
4.2K views36 slides
розвивальні тренінги з обдарованими дітьми by
розвивальні тренінги з обдарованими дітьмирозвивальні тренінги з обдарованими дітьми
розвивальні тренінги з обдарованими дітьмимаксим шевчук
8.1K views14 slides

What's hot(20)

ТЕМАТИЧНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ by maklicey
ТЕМАТИЧНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИТЕМАТИЧНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ
ТЕМАТИЧНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ
maklicey3.4K views
презентація обдар.діти by Ira Kudrina
презентація обдар.дітипрезентація обдар.діти
презентація обдар.діти
Ira Kudrina18.9K views
обдаровані діти by Lenok19890601
обдаровані дітиобдаровані діти
обдаровані діти
Lenok198906014.2K views
розвивальні тренінги з обдарованими дітьми by максим шевчук
розвивальні тренінги з обдарованими дітьмирозвивальні тренінги з обдарованими дітьми
розвивальні тренінги з обдарованими дітьми
1 by Ingulcik
11
1
Ingulcik2.3K views
визначення рівня обдарованості by opitnaa
визначення рівня обдарованостівизначення рівня обдарованості
визначення рівня обдарованості
opitnaa1.6K views
індивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школі by Олена Панчук
індивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школііндивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школі
індивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школі
Інтерактивні форми роботи з батьками by natalishodinki
Інтерактивні форми роботи з батькамиІнтерактивні форми роботи з батьками
Інтерактивні форми роботи з батьками
natalishodinki23.1K views
Система роботи з обдарованими by Oleg_Gerasymenko
Система роботи з обдарованимиСистема роботи з обдарованими
Система роботи з обдарованими
Oleg_Gerasymenko1.3K views
обдарована дитина by bograch
обдарована дитинаобдарована дитина
обдарована дитина
bograch3.1K views
Ранкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантності by Ковпитська ЗОШ
Ранкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантностіРанкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантності
Ранкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантності
Система роботи з обдарованими учнями by 0664965362
Система роботи з обдарованими учнямиСистема роботи з обдарованими учнями
Система роботи з обдарованими учнями
066496536211.2K views
Забезпечуємо підтримку обдарованих учнів by blondik1289
Забезпечуємо підтримку обдарованих учнівЗабезпечуємо підтримку обдарованих учнів
Забезпечуємо підтримку обдарованих учнів
blondik1289516 views
Робота з обдарованими дітьми by ksuxa_2005
Робота з обдарованими дітьмиРобота з обдарованими дітьми
Робота з обдарованими дітьми
ksuxa_20057.5K views

Similar to Developing individual trajectory of teaching autistic children ivashura

Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukr by
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukrSupporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukr
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukrSergiy Sydoriv
71 views59 slides
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukr by
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukrSupporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukr
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukrInclusive_Education_Community
136 views59 slides
Робота з обдарованими дітьми by
Робота з обдарованими дітьмиРобота з обдарованими дітьми
Робота з обдарованими дітьмиenka2017
366 views26 slides
Етапи бесіди з дітьми групи ризику by
Етапи бесіди з дітьми групи ризикуЕтапи бесіди з дітьми групи ризику
Етапи бесіди з дітьми групи ризикуsenya71
11.8K views13 slides
поради by
порадипоради
порадиЮля Лещишина
463 views2 slides
Пипко Т.В. особливі діти by
Пипко Т.В.  особливі дітиПипко Т.В.  особливі діти
Пипко Т.В. особливі дітиІнна Трач
92 views16 slides

Similar to Developing individual trajectory of teaching autistic children ivashura(20)

Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukr by Sergiy Sydoriv
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukrSupporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukr
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukr
Sergiy Sydoriv71 views
Робота з обдарованими дітьми by enka2017
Робота з обдарованими дітьмиРобота з обдарованими дітьми
Робота з обдарованими дітьми
enka2017366 views
Етапи бесіди з дітьми групи ризику by senya71
Етапи бесіди з дітьми групи ризикуЕтапи бесіди з дітьми групи ризику
Етапи бесіди з дітьми групи ризику
senya7111.8K views
Пипко Т.В. особливі діти by Інна Трач
Пипко Т.В.  особливі дітиПипко Т.В.  особливі діти
Пипко Т.В. особливі діти
презентация особливі діти by Інна Трач
презентация особливі дітипрезентация особливі діти
презентация особливі діти
Інна Трач3.2K views
характеристика труднощів by дима вовк
характеристика труднощівхарактеристика труднощів
характеристика труднощів
дима вовк260 views
01педагогічна рада презентація by Andrey1977
01педагогічна рада презентація01педагогічна рада презентація
01педагогічна рада презентація
Andrey19778.5K views
8_klas_osnovy_zdorovya_taglina_2021.pdf by ssuser59c0a2
8_klas_osnovy_zdorovya_taglina_2021.pdf8_klas_osnovy_zdorovya_taglina_2021.pdf
8_klas_osnovy_zdorovya_taglina_2021.pdf
ssuser59c0a22.2K views
1 by 8new
11
1
8new77 views
Osnovy zdorovia-8-klas-taglina-2021 by kreidaros1
Osnovy zdorovia-8-klas-taglina-2021Osnovy zdorovia-8-klas-taglina-2021
Osnovy zdorovia-8-klas-taglina-2021
kreidaros18 views
Підручник Основи здоров'я 8 клас О.В. Тагліна (2021 рік) by 12Балів ГДЗ
Підручник Основи здоров'я 8 клас О.В. Тагліна (2021 рік) Підручник Основи здоров'я 8 клас О.В. Тагліна (2021 рік)
Підручник Основи здоров'я 8 клас О.В. Тагліна (2021 рік)
Воркшоп by zologym
ВоркшопВоркшоп
Воркшоп
zologym675 views
Актуальність проблеми гіперактивної дитини Л.М.Патенко by NatalyVeremieva
Актуальність проблеми гіперактивної дитини Л.М.ПатенкоАктуальність проблеми гіперактивної дитини Л.М.Патенко
Актуальність проблеми гіперактивної дитини Л.М.Патенко
NatalyVeremieva591 views
форми і методи особистісн зорієнтованого виховання by starrubyslideshare
форми і методи особистісн зорієнтованого вихованняформи і методи особистісн зорієнтованого виховання
форми і методи особистісн зорієнтованого виховання
starrubyslideshare16.5K views

More from Inclusive_Education_Community

inclusive environment_sydoriv by
inclusive environment_sydorivinclusive environment_sydoriv
inclusive environment_sydorivInclusive_Education_Community
146 views33 slides
Without borders project grand report by
Without borders project grand reportWithout borders project grand report
Without borders project grand reportInclusive_Education_Community
93 views34 slides
Light thru shadow nykorak by
Light thru shadow nykorakLight thru shadow nykorak
Light thru shadow nykorakInclusive_Education_Community
137 views15 slides
Spreading wings inclusion by
Spreading wings inclusionSpreading wings inclusion
Spreading wings inclusionInclusive_Education_Community
124 views11 slides
Multidisciplinary team by
Multidisciplinary teamMultidisciplinary team
Multidisciplinary teamInclusive_Education_Community
290 views24 slides
Inclusion in schools and kindergarden 2018 by
Inclusion in schools and kindergarden 2018Inclusion in schools and kindergarden 2018
Inclusion in schools and kindergarden 2018Inclusive_Education_Community
126 views67 slides

More from Inclusive_Education_Community(20)

Recently uploaded

шляга о.а..pptx by
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
12 views19 slides
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf by
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfssuser46127c
6 views24 slides
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів by
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівssuser15a891
228 views14 slides
Вікторина на знання історії Збройних Сил України by
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
29 views11 slides
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf by
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfssuser15a891
33 views49 slides
chitannya.pptx by
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptxOlgaGorbenko1
17 views14 slides

Recently uploaded(20)

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf by ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів by ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891228 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України by Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf by ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89133 views
Літературні дати 2024 року by ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891189 views
Правила прийому 2024.pdf by home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home32 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx by ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd11 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... by ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891229 views
Іде, іде святий Миколай.pptx by ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf by VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf by ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx by ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891229 views
гопчук а.а.pptx by ssuser389ffd
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptx
ssuser389ffd10 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України by Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України

Developing individual trajectory of teaching autistic children ivashura

 • 1. «Створення індивідуальної програми розвитку для першокласника з розладами аутистичного спектру» Наталія Івашура – викладач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Керівниця БФ «Квіти життя»
 • 3. Родина та дитина з особливими освітніми потребами
 • 4. Про особливості дитини з аутизмом про які необхідно дізнатися у батьків при складанні ІПР ● про етапи розвитку мовлення ● труднощі з вираженням бажань ● розвиток ігрових навичок ● про труднощі з регулюванням поведінки ● про труднощі, що виникають в громадських місцях (для майбутніх спільних екскурсії ) ● особливості прийому їжі та режим сну ● про труднощі з навичками самообслуговування
 • 5. У кризовій ситуації Не виявляти бурхливих емоцій! Чи не залякувати дитини! Чи не коментувати дії дитини! Чи не обговорювати дії батьків! Чи не радити без прохання і не робити нічого без дозволу батьків!
 • 6. Що ж робити? Будьте доброзичливі! Запитайте батька чи мати - чим допомогти? Запропонуйте захистити його від відволікаючих сторонніх людей. Якщо батьків поруч немає: звертаючись до дитини говорить спокійно, чітко, роблячи паузи; уникайте метафор, сарказму; використовуйте жести, візуальні підказки; торкайтеся до дитини, тільки якщо вона не проти, або їй загрожує небезпека!
 • 7. Підготовка до створення ІПР - чого почати? ivashura.nataly@gmail.com
 • 8. Принципи, на яких базується створення доброзичливою середовища 1. Структура діти з аутизмом потребують того, щоб світ навколо став більш передбачуваним і зрозумілим. Структурованому середовищі помогає менше залежати від чужої допомоги. Важливо завжди думати про те, як дитина з аутизмом дізнається, що відбувається, що станеться потім і чого можна чекати оточуючих. 2. Позитивні очікування важливо не знижувати планку для дітей з РАС і зберігати позитивні, але реалістичні очікування від того, як діти з аутизмом будуть сприймати діяльність. Те, що здавалося неможливим для дитини вчора, стає можливим вже сьогодні, слід уникати навішування ярликів і занадто похмурих прогнозів, коли ви плануєте діяльність
 • 9. Принципи, на яких базується створення доброзичливою середовища 3. Емпатія (співпереживання) Дуже важливо дивитися на світ з точки зору дитини з аутизмом, розуміти, що його цікавить, а що турбує. Неможливо створити по-справжньому дружнє середовище, якщо ми будемо ігнорувати особливі потреби і вважати ці потреби капризами. Важливо ставитися серйозно до труднощів і розуміти, що то, що не турбує більшість людей, може викликати у них справжні страждання. Також важливо пам'ятати, що будь-яка поведінка, яким би незвичним воно не здавалося, має свою причину, навіть якщо вона нам невідома.
 • 10. Принципи, на яких базується створення доброзичливою середовища 4. Низька стимуляція Діти з аутизмом потребують спокої і порядку, це допомагає їм уникнути тривожності і зосередитися. За можливості потрібно позбутися від усіх сторонніх стимулів і «шуму», відволікаючого увагу і перевантажувати нервову систему. Багато дітей з аутизмом також мають потребу в частих перервах для невеликого відпочинку на самоті, і до цього теж потрібно поставитися з розумінням. Важливо уникати будь-яких перевантажень, як сенсорних, так і інформаційних. Потрібно просто дати час, щоб обробити нові факти або звикнути до нового помешкання. Однак низька стимуляція не означає відсутності нового досвіду, просто потрібно пам'ятати, що отримання нового досвіду при аутизмі вимагає спеціального планування і розуміння з боку оточуючих.
 • 11. Принципи, на яких базується створення доброзичливою середовища 5. Зв'язок Важливо, щоб будь-які зусилля по допомозі дітям з аутизмом були тісно пов'язані з іншими аспектами їх життя. Діти з аутизмом та їх батьки повинні бути повноправними партнерами в таких зусиллях, будь-яке втручання планувалося при їх безпосередній участі і враховувати зворотний зв'язок з ними.
 • 12. Індивідуальна програма розвитку № з/п Дата Короткий зміст Джерело інформації 1. Період виконання 2. Загальні відомості про учня: •прізвище, ім’я, по батькові •дата народження •повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень •рік навчання 3. Відомості про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров’я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно- вольову сферу, навчальну діяльність) Потенційні можливості Потреби 4. Наявний рівень знань і вмінь учня 5. Додаткові освітні та соціальні потреби учня (додаткова підтримка асистента вчителя, супровід соціальним працівником, робота з вчителем- дефектолого ( Так (зазначити потреби) ( Ні Найменуван ня заняття Фахівець, який проводить заняття Місце проведення заняття Дата проведення заняття Періодичніс ть 6. Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час корекційно-розвиткових занять
 • 13. Сфера розвитку Стисла характеристика Заплановані дії Очікувані результати/умі ння Емоційно- вольова Фізична Когнітивна Мовленнєва Соціальна 7. Характеристика учня Порядковий номер Навчальний предмет Програма адаптована модифікована 8. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти навчальну програму, що призводить до необхідності розробленн Звільнення від вивчення окремих навчальних предметів ( Так (зазначити предмет (предмети) ( Ні 9. Адаптація (необхідне підкреслити) Пристосування середовища: доступність, інтенсивність освітлення, зменшення рівня шуму в класі, приміщення для усамітнення, інше Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань, чергування видів діяльності, виконання завдань за зразком, вид та частота релаксації, використання засобів концентрації уваги, інше Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів, картки-підказки, використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, інше Необхідне спеціальне обладнання ( Так (зазначити обладнання) ( Ні
 • 14. Цілі навчання Зміст Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети Оцінювання знань, які засвоїв учень за рік/півріччя 10. Індивідуальний навчальний план Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляються відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня. Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів та кількість годин для їх вивчення. Навчальний предмет 11. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку: ( висновок психолого-медико-педагогічної консультації ( попередня індивідуальна програма розвитку ( батьки/опікуни ( учень ( інші Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади Підпис 12. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку 13. Узгодження індивідуальної програми розвитку з: 1) батьками/законними представниками: прізвище, ім’я, по батькові батьків/законних представників підпис дата 2) учнем у разі, коли йому виповнилося 16 і більше років підпис дата
 • 15. Дата Мета Відповідальні особи 14. План консультування батьків/законних представників у процесі розроблення/виконання індивідуальної програми розвитку Сфери розвитку/ навчальні предмети Строк проведення моніторингу протягом першого півріччя навчального року після закінчення першого півріччя навчального року протягом другого півріччя навчального року після закінчення навчального року 15. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень __________________________ (найменування посади директора загальноосвітнього навчального закладу) _______________ (підпис) ____________________ (ініціали, прізвище) ____ ____________ 20___ р.
 • 17. 1. Проблеми сенсорної регуляції 2. Дрібна і загальна моторика 3. Навички самообслуговування 4. Небажана поведінка/ проблемна поведінка 5. Комунікативні здібності / Альтернативна комунікація 6. Ознайомлення з навколишнім світом 7. Навички поведінки в групі 8. Елементарні математичні уявлення 9. Початкові навички письма і читання З чим необхідно попрацювати перед школою або що ми оцінюємо вже під час вступу? ivashura.nataly@gmail.com
 • 18. • Занадто високий або занадто низький рівень рухової активності • Розлади м'язового тонусу • Слабка рухова координація (ці проблеми можуть стосуватися великої або дрібної моторики) • рухова незграбність • Труднощі в концентрації, імпульсивність • Швидка втомлюваність • Відмова від соціальних контактів • Затримка розвитку мови, рухового розвитку, • а також труднощі в навчанні • Слабка організація поведінки, відсутність планування ivashura.nataly@gmail.com Загальні симптоми порушень сенсорної інтеграції
 • 19. Сенсорний профіль Зорове сприйняття Слухове сприйняття Запах і смак - нюхова і смакова чутливість Тактильне відчуття - шкірні рецептори Пропріоцепція (глибоке м'язово- суглобове почуття) ivashura.nataly@gmail.com
 • 20. Сенсорні ігри та іграшки ivashura.nataly@gmail.com
 • 22. 1. Проблеми сенсорної регуляції 2. Дрібна і загальна моторика 3. Навички самообслуговування 4. Небажана поведінка/ проблемна поведінка 5. Комунікативні здібності / Альтернативна комунікація 6. Ознайомлення з навколишнім світом 7. Навички поведінки в групі 8. Елементарні математичні уявлення 9. Початкові навички письма і читання З чим необхідно попрацювати перед школою або що ми оцінюємо вже під час вступу? ivashura.nataly@gmail.com
 • 24. 1. Проблеми сенсорної регуляції 2. Дрібна і загальна моторика 3. Навички самообслуговування 4. Небажана поведінка/ проблемна поведінка 5. Комунікативні здібності / Альтернативна комунікація 6. Ознайомлення з навколишнім світом 7. Навички поведінки в групі 8. Елементарні математичні уявлення 9. Початкові навички письма і читання З чим необхідно попрацювати перед школою або що ми оцінюємо вже під час вступу? ivashura.nataly@gmail.com
 • 25. Визначення функції поведінки У поведінковій терапії корекція поведінки грунтується на функції тобто яка функція проблемної поведінки. Визначення функції поведінки виробляється на аналізі попередніх факторів і наслідків, використовується таблиця АВС. Antecedent (попередній фактор) Behavior (поведінка) Consequence (наслідок) ivashura.nataly@gmail.com
 • 26. • Індивідуальні заняття: • розширення практичного досвіду дитини, обсягу знань і уявлень про навколишній світ; • формування цілеспрямованих предметних дій; • корекція і розвиток комунікативних навичок, пізнавальної діяльності, мовлення. • Завдання роботи в розширеній групі: • адаптація дитини до колективу однолітків; • формування емоційного контакту з членами групи; • розвиток різноманітних маніпуляцій з предметами в процесі групової взаємодії; • формування звички перебувати в групі і дотримуватися ритму життя групи. ivashura.nataly@gmail.com
 • 27. • часовий режим; • організація простору; • організація робочого місця; • забезпечення технічних засобів навчання; • спеціальні методичні та дидактичний матеріал; • форма оцінки досягнень. • скорочені завдання, спрямовані на засвоєння ключових понять • скорочені тести, спрямовані на відпрацювання правопису найбільш функціональних слів. • альтернативні заміщення письмових завдань • дозвіл використовувати калькулятор • розміщення малої кількості завдань на одному аркуші з вправами • розробка кодової системи (слова), яке допомогає учню зрозуміти, що його поведінка є неприпустима на даний момент. Адаптації ivashura.nataly@gmail.com
 • 28. При необхідності організація використання : Альтернативних видів комунікації за допомогою якого дитина зможе взаємодіяти з оточуючими людьми, при неможливості використовуючи усне мовлення
 • 29. При необхідності організація використання : Визуального розкладу Він допомагає дитині розуміти що буде далі та підказує послідовність дій. Візуальний розклад запобігає проявам небажаної поведінки та робить заняття більш структурованим та плідним.
 • 30. При необхідності організація використання : Жетонної системи система модифікації поведінки, яка грунтується на системному посиленні бажанної поведінки
 • 31. При необхідності організація використання : Соціальні історії допомога при вивченні рутинних комплексних дій при самообслуговуванні, при підготовці до майбутніх невідомим досі подій та в освоєнні правил поведінки в школі, на прийомі у лікаря, в магазині, в аптеці або при переході вулиці.
 • 32. Рекомендуємо ознайомитися : • Поведінкова терапія • Сенсорна інтеграція • Візуальний розклад • Жетонна система • Метод Соціальних історій • Альтернативна комунікація PECs • Спеціально розроблені посібники та дидактичні матеріали
 • 33. Наше завдання підвищити рівень функціонування родини та дитини з ООП!