SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
Download to read offline
Джой Лі Фредріксон
Спільне викладання за допомогою
універсального дизайну навчання для
рівносправедливого забезпечення
навчальних досягнень учнів
Очікувані результати
Учасники:
► Дослідять еволюцію інклюзії використовуючи інструменти
системного мислення для того, щоб забезпечити КОЖНОМУ
учневі доступ та можливість розвивати навички та досягати
високих результатів у загальноосвітньому класі.
► Розширять розуміння універсального дизайну навчання
(УДН) для спільного проектування інклюзивного освітнього
середовища.
► Одержать знання про наявні ресурси Основні запитання
 Як я знатиму, що це ресурс, коли його побачу?
 Якою інформацією я можу поділитися в розмові з
іншими людьми в моїй школі?
 Які ресурси я можу використовувати?
Маю
Думаю
Роблю
Мої відправні точки
Керую роботою
шкільних програм для
учнів, які отримують
спеціальні освітні
послуги вже 12 років!
2,000+ учням надаються
спеціальні освітні
послуги від народження
до 21 року
Звертайте увагу на навчальну
варіативність , а не на інвалідність!
Відправні точки
Давайте поміркуємо про
інклюзію
Запросимо «увійти»тих,кого історично
трималиосторонь…
На моїй пам’яті, інклюзія:
►покращилась
►залишилась такою ж
►погіршилась
Думки про інклюзію
Моє особисте відношення до інклюзії:
►покращилось
►залишилось таким же
►погіршилось
....давайтевизнаємо нашу
універсальну“єдиність” та
усунемо бар’єри, що
сприяють розділенню
Колова мапа ► Зробіть напис НАВЧАННЯ
РІЗНОМАНІТНОСТЕЙ в центрі аркуша
► Довкола напису накресліть коло
► Запишіть (чи схематично зобразіть) всі
свої думки стосовно цього терміну за
межами кола
► Окресліть записані ідеї більшим колом
► Ззовні отриманої фігури намалюйте
прямокутник, щоб означити свої
“відправні точки”
► Напишіть, звідки Ви дізнались те, що
Вам відомо, що вплинуло на Ваші думки,
де Ви отримали цей досвід
Еволюція інклюзії
Знайдіть свій стан на цій координатній прямій та
який Ваш наступний крок?
виключення сегрегація інтеграція інклюзія навчання
різноманітностей
Еволюція інклюзії
Що, якщо Ви маєте ці
ментальні моделі?Але чи системні ці
структури?
виключення сегрегація інтеграція інклюзія навчання
різноманітностей
Сегрегація обмежує можливості
Ви не можете навчитися плавати
на парковціпоруч з басейном!
~ Norm Kunc & Emma Van der Klift
Зміна мисленнєвих моделей
► СТАРЕ мислення
– Уміння та навички передують можливостям
► НОВЕ мислення
– Доступ до можливостей призводить до
покращення вмінь на навичок!
Лише можливостей недостатньо, потрібна ще
й підтримка!
Інструмент системного мислення
Інформація про учня
(прогалини в досягненнях/можливостях
та доступі)
Спільне викладання & УДН
Потрійна гра
Розум
Серце
Навички
Коли є невідповідність між тим, у що ми
віримо і що робимо, нам неможливо
досягнути нашого бачення майбутнього.
Спільне викладання та УДН
Спільне
оцінюва
ння
Спільне
виклада
ння
Спільне
планува
ння
Визначення
Спільне навчання
відбувається тоді, коли двоє
або більше спеціалістів
(дорослих) спільно проводять
навчання у різноманітній,
змішаній групі учнів в одному
фізичному просторі
Friend & Cook
Двоє або більше фахівців, які
мають спільну відповідальність
за планування, навчання та
оцінювання, які орієнтуються
та підтримують специфічні
потреби різноманітної групи
учнів у спільному просторі з
метою забезпечення їхніх
рівносправедливих навчальних
досягнень
Визначення
► Два і більше вчителя (зі спільною відповідальністю викладання):
– Вчитель-класовод або вчитель-предметник
– Спеціальні педагоги (вчитель-дефектолог, логопед)
– Вчитель-класовод або вчитель-предметник та вчителіь з спеціальною
освітою
– Вчитель класу / вчитель-предметник та асистент вчителя
– Вчитель класу / вчитель-предметник та вчитель з дефектологічною
освітою та асистент вчителя
– Персонал для супроводу учнів (фізвих, вчитель музики, вихователь) та
вчитель-класовод / вчитель-предметник або спеціаліст
Кожен, чия роль навчати, може спільно навчати!
Які ще пари освітніх фахівців можна створити для співвикладання?
Універсальний дизайн навчання
► Структура для вдосконалення / оптимізації навчання для всіх
► 3 керівних принципи та рекомендації щодо розробки та
впровадження - основа способу дії, організації простору та
підтримання темпу навчання!
► Забезпечує дизайнування навчальних цілей, оцінювання,
методик та матеріалів для задоволення індивідуальних потреб
- мінімізує бар'єри
► Забезпечує гнучкість у тому, як учні отримують доступ до
навчального матеріалу, взаємодіють з ним та показують те,
що вони дізналися - при цьому створюючи підтримку та
мотивацію у навчанні
Що ви помічаєте?
Як ви
пов’язуєте
побачене з
попередніми
знаннями чи
досвідом?
Основні принципи УДН
Оцінка потреб у співвикладанні
► Чи є в нас чітке бачення співвикладання?
► Чи є стимули для співвикладання?
► Чи володіють ключові кадри необхідними
знаннями та навичками? Чи воліють вони?
► Чи доступні необхідні ресурси?
► Чи є розроблений план дій?
Передумови
► Паритет / Ролі (не моя чи твоя -- швидше наша)
► Взаємоповага
– Бесіди про здібності, інтереси, потреби та уподобання
► Спільне бачення та конкретні взаємні цілі
– Обізнані учні; відповідальність за своє навчання та розширення
можливостей
– Активність учнів – голос, вибір та самоефективність
– Оцінювання одночасно з навчанням
Передумови
► Перевірка мисленнєвих моделей
► Різноманітність учнів – це норма; всі учні – різні
► Враховуйте найширше коло учнів із самого початку ... замість
розробки навчальних програм для "середніх" учнів, і подальшого
їх підлаштування до потреб «неврахованих» учнів
► Коли виникають бар'єри на шляху навчання – неповносправною
є навчальна програма, а не учень!
Змінюйте навчання замість змінювати учня!
Передумови
 Спільна відповідальність за
результати
– Зміст, стратегії та підтримка
 Спільна мова
– Принципи УДН
– Спосіб дії, простір, темп
 Спільні ресурси
Спільне планування часу
► Інформація про учнів
– Приорітети у навчанні, соціальна ідентичність, цілі та
інтереси
► Фокус на якостях та сильних сторонах; ідентичність
компетентності у кожного учня
► Створення диференційованої навчальної програми, яка
допомагає усунути бар'єри - Шаблон плану уроків УДН
► Співтворення активного навчання, що відповідає потребам
учнівської спільноти
Учні теж! Вони знають,
які навчальні стратегії їм підходять!
Моделі
Підтримуюче викладання
Додатково:
-Доповнююче викладання
-Допомога однолітків
під час навчання
Підтримуюче викладання
Щоб покращити навчальні результати учнів, нам
потрібно змінити підходи до викладання.
Проста присутність ще одного вчителя в класі,
нічого не змінює. Саме тут в нагоді стає
універсальний дизайн навчання для активної
підтримки ВСІХ учнів, замість того, щоб
вирішувати проблеми по мірі їх появи під час
навчання.
Поза моделями спільного викладання
Ми говоримо про всіх учасників навчального процесу –
враховуючи вчителів також!
Учасники навчального процесу
відрізняються по тому, як вони …
Сприймають
інформацію
Залучення
Дія та
вираження
Виражають
своє розуміння
інформації
Опрацьовують
інформацію
Репрезентація
Компетенції
Що було з того, що ви очікували і не очікували?
Який новий спосіб навчання з’являється для вас?
Середовище & Навчання
► Диференціація видів діяльності та завдань вимагає
різноманітних способів репрезентації, залучення та
взаємодії – ВИБІР!
► «Справедливе не означає рівне мислення»; кожен
учень отримує те, що йому потрібно!
Зубцеподібність навчальних профілів /
досить «середнячків»
Середовище & Навчання
► Обидва вчителі знають потреби / цілі / стратегії
навчання учнів, яким надаються спеціальні освітні
послуги
► Використання технологій, включаючи допоміжні
технології для сприяння доступу та навчання
► Уповноваження учнів на спільне дизайнування
навчання
Стрічання, Заручини, Вінчання
Етапи
► Початок
– Знайомство з тобою
► Компроміс
– Моя черга – твоя черга
► Співпраця
– Мислення як «один» Яке твоє
ставлення до
відео?
Етапи спільного викладання
Категорія Початок Компроміс Співпраця
Міжособистісні
відносини
Незграбні /
обережні
Невелика
взаємодія
Зручні
Знання навчальної
програми
Обмежене Набуття знання Цінування
компетентностей
Ресурси Принось свої
власні
Обмежений доступ Повний доступ
Визнаний як Помічник Асистент вчителя Рівний партнер
Учні Мої / твої Часткове
охоплення
Наші учні
Планування Дуже обмежене
спільне
Вчитель класу є
ведучим
Спільна
відповідальність
Виклики
► Спільний час планування
► Розклад
► Диференціація
► Задіяність
► Ресурси
► Переживання батьків
► Підтримування партнерства
► Спільна відповідальність
за результати
► Навчання / професійний
розвиток
► Особистісні чи
світоглядні
непорозуміння
► Підтримка керівництва
(департамент та на
місцях)
Ключі до успіху
► Спільна задіяність (вчителі-предметники та вчителі-
дефектологи)
► Сталість мети (ЧОМУ) плюс бачення
► Спільне викладання має бути невід’ємною частиною
системи
► Чітка модель розроблена та обговорена з усіма
зацікавленими сторонами
► Реалізація на базі школи
Перевірка інклюзії / навчання
різноманітностей
► Намалюйте айсберг
► Визначте подію
► Додайте приклади:
– Патернів
– Системних структур
– Ментальних моделей
► Створюйте нові ментальні моделі та
зміни, що трансформують!
Карта знань
Я знаю / Я знаю щось про
спільне викладання та УДН.
► По-перше, ________________.
► Крім того, ________________.
► Врешті-решт, я знаю, що
__________________________.
Говоримо, щоб
дізнатися
► Що ти знаєш тепер, чого не
знав раніше?
► Що тебе зацікавило чи
здивувало?
► Про що ти хочеш дізнатися
більше?
► Які кроки ти робитимеш далі,
що приведуть до
трансформаційної зміни
системи
Якщо б Ви мали повну
гарантію успіху в
досягненні інклюзії
та навчання
різноманітностей, які
сміливі кроки ви б
зробили? «Не все, з чим ми
стикаємось, може бути
змінене, але нічого не може
бути зміненим, поки ми не
зіткнемося з ним»
Джеймс Болдвін
Джерела
Cast

More Related Content

What's hot

Формування мотивації учнів до навчання
Формування мотивації учнів до навчанняФормування мотивації учнів до навчання
Формування мотивації учнів до навчанняAnnaTimohovich
 
Збірник корекційних матеріалів
Збірник корекційних матеріалівЗбірник корекційних матеріалів
Збірник корекційних матеріалівHelen Pisna
 
семIнар завучiв.дудяк л.я.
семIнар завучiв.дудяк л.я.семIнар завучiв.дудяк л.я.
семIнар завучiв.дудяк л.я.Andy Levkovich
 
активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...
активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...
активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...ssuser389ffd
 
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptxПортфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptxKyvanjiValentina
 
питання які часто_задаються-1
питання які часто_задаються-1питання які часто_задаються-1
питання які часто_задаються-1jaroslavaturani
 
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdfМоніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdfolha1koval
 
календар знаменних і памятних дат 2022-2023.pptx
календар знаменних і памятних дат 2022-2023.pptxкалендар знаменних і памятних дат 2022-2023.pptx
календар знаменних і памятних дат 2022-2023.pptxssuser7b850e1
 
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
 Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителяrussoua
 
Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)Lesia Gunaza
 
Заповнення журналів 1 4 класи
Заповнення журналів 1 4 класиЗаповнення журналів 1 4 класи
Заповнення журналів 1 4 класиAndy Levkovich
 
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docx
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docxКонспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docx
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docxРепетитор Історія України
 
Формування природничих понять
Формування природничих понятьФормування природничих понять
Формування природничих понятьlarra47
 
Вимоги до ведення журналів
Вимоги до ведення журналівВимоги до ведення журналів
Вимоги до ведення журналівdolidn
 
Вимоги до посібника для вчителя методиста
Вимоги до посібника для вчителя методистаВимоги до посібника для вчителя методиста
Вимоги до посібника для вчителя методистаАлександр Грустилин
 
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШФормувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШssuserea2612
 
сучасні освітні технології
сучасні освітні технологіїсучасні освітні технології
сучасні освітні технологіїVasilij Goncharenko
 

What's hot (20)

Формування мотивації учнів до навчання
Формування мотивації учнів до навчанняФормування мотивації учнів до навчання
Формування мотивації учнів до навчання
 
Збірник корекційних матеріалів
Збірник корекційних матеріалівЗбірник корекційних матеріалів
Збірник корекційних матеріалів
 
семIнар завучiв.дудяк л.я.
семIнар завучiв.дудяк л.я.семIнар завучiв.дудяк л.я.
семIнар завучiв.дудяк л.я.
 
активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...
активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...
активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом інтерактивних те...
 
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptxПортфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
 
питання які часто_задаються-1
питання які часто_задаються-1питання які часто_задаються-1
питання які часто_задаються-1
 
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdfМоніторинг стану ведення журналів.pdf
Моніторинг стану ведення журналів.pdf
 
календар знаменних і памятних дат 2022-2023.pptx
календар знаменних і памятних дат 2022-2023.pptxкалендар знаменних і памятних дат 2022-2023.pptx
календар знаменних і памятних дат 2022-2023.pptx
 
інноваційні технології на уроках інформатики
інноваційні технології на уроках інформатикиінноваційні технології на уроках інформатики
інноваційні технології на уроках інформатики
 
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
 Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
 
Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
 
Заповнення журналів 1 4 класи
Заповнення журналів 1 4 класиЗаповнення журналів 1 4 класи
Заповнення журналів 1 4 класи
 
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docx
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docxКонспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docx
Конспект. Мінна безпека , вибухонебезпечні предмети.docx
 
Формування природничих понять
Формування природничих понятьФормування природничих понять
Формування природничих понять
 
Вимоги до ведення журналів
Вимоги до ведення журналівВимоги до ведення журналів
Вимоги до ведення журналів
 
Вимоги до посібника для вчителя методиста
Вимоги до посібника для вчителя методистаВимоги до посібника для вчителя методиста
Вимоги до посібника для вчителя методиста
 
Н.В. Кондратьєва. Сучасні освітні технології
Н.В. Кондратьєва. Сучасні освітні технологіїН.В. Кондратьєва. Сучасні освітні технології
Н.В. Кондратьєва. Сучасні освітні технології
 
Нова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новомуНова українська школа навчаємось по-новому
Нова українська школа навчаємось по-новому
 
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШФормувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
 
сучасні освітні технології
сучасні освітні технологіїсучасні освітні технології
сучасні освітні технології
 

Similar to Co teaching through udl joy-ukr

Засідання круглого столу
Засідання круглого столуЗасідання круглого столу
Засідання круглого столуAlexandr Zhuk
 
презентація власного педагогічного досвіду
презентація власного педагогічного досвідупрезентація власного педагогічного досвіду
презентація власного педагогічного досвідуlika1308
 
Впровадження інтерактивних технологій
Впровадження інтерактивних технологійВпровадження інтерактивних технологій
Впровадження інтерактивних технологійАлександр Перфилов
 
Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...
Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...
Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...Elena Lubaikina
 
Формування та розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів шляхом...
Формування та розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів шляхом...Формування та розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів шляхом...
Формування та розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів шляхом...J S
 
Методичні рекомендації
Методичні рекомендаціїМетодичні рекомендації
Методичні рекомендаціїrmk-resh
 
вимоги+до+сучасного+уроку++за+м.поташником.Ppt
вимоги+до+сучасного+уроку++за+м.поташником.Pptвимоги+до+сучасного+уроку++за+м.поташником.Ppt
вимоги+до+сучасного+уроку++за+м.поташником.PptEkaterina Novikova
 
Створення ситуації успіху на уроках географії
Створення ситуації успіху на уроках географіїСтворення ситуації успіху на уроках географії
Створення ситуації успіху на уроках географіїТатьяна Лагода
 
Співвикладання.ppt
Співвикладання.pptСпіввикладання.ppt
Співвикладання.pptssuser2e14ec1
 
Роль викладача в аудиторії: мудрець чи провідник
Роль викладача в аудиторії: мудрець чи провідникРоль викладача в аудиторії: мудрець чи провідник
Роль викладача в аудиторії: мудрець чи провідникOlena Maslyukivska, PhD
 
презентація до педради
презентація до педрадипрезентація до педради
презентація до педрадиbti14
 
Презентація до педради “Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів”
Презентація до педради “Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів”Презентація до педради “Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів”
Презентація до педради “Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів”270479
 

Similar to Co teaching through udl joy-ukr (20)

Coteaching model nolan_ukr
Coteaching model nolan_ukrCoteaching model nolan_ukr
Coteaching model nolan_ukr
 
Ю.М.Найда. Взаємодія асистента педагога з іншими учасниками навчально-виховно...
Ю.М.Найда. Взаємодія асистента педагога з іншими учасниками навчально-виховно...Ю.М.Найда. Взаємодія асистента педагога з іншими учасниками навчально-виховно...
Ю.М.Найда. Взаємодія асистента педагога з іншими учасниками навчально-виховно...
 
Засідання круглого столу
Засідання круглого столуЗасідання круглого столу
Засідання круглого столу
 
презентація власного педагогічного досвіду
презентація власного педагогічного досвідупрезентація власного педагогічного досвіду
презентація власного педагогічного досвіду
 
Впровадження інтерактивних технологій
Впровадження інтерактивних технологійВпровадження інтерактивних технологій
Впровадження інтерактивних технологій
 
Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...
Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...
Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...
 
Формування та розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів шляхом...
Формування та розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів шляхом...Формування та розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів шляхом...
Формування та розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів шляхом...
 
Методичні рекомендації
Методичні рекомендаціїМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації
 
сімонова
сімоновасімонова
сімонова
 
вимоги+до+сучасного+уроку++за+м.поташником.Ppt
вимоги+до+сучасного+уроку++за+м.поташником.Pptвимоги+до+сучасного+уроку++за+м.поташником.Ppt
вимоги+до+сучасного+уроку++за+м.поташником.Ppt
 
Створення ситуації успіху на уроках географії
Створення ситуації успіху на уроках географіїСтворення ситуації успіху на уроках географії
Створення ситуації успіху на уроках географії
 
Досвід
ДосвідДосвід
Досвід
 
Співвикладання.ppt
Співвикладання.pptСпіввикладання.ppt
Співвикладання.ppt
 
Формування ключових навичок.docx
Формування ключових навичок.docxФормування ключових навичок.docx
Формування ключових навичок.docx
 
338,23.docx
338,23.docx338,23.docx
338,23.docx
 
білик вм
білик вмбілик вм
білик вм
 
білик вм
білик вмбілик вм
білик вм
 
Роль викладача в аудиторії: мудрець чи провідник
Роль викладача в аудиторії: мудрець чи провідникРоль викладача в аудиторії: мудрець чи провідник
Роль викладача в аудиторії: мудрець чи провідник
 
презентація до педради
презентація до педрадипрезентація до педради
презентація до педради
 
Презентація до педради “Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів”
Презентація до педради “Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів”Презентація до педради “Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів”
Презентація до педради “Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів”
 

More from Inclusive_Education_Community

Forming communication skills for hard of hearing students l sydoriv
Forming communication skills for hard of hearing students l sydorivForming communication skills for hard of hearing students l sydoriv
Forming communication skills for hard of hearing students l sydorivInclusive_Education_Community
 
International Classification of Functioning, Disability and Health onufryk ya...
International Classification of Functioning, Disability and Health onufryk ya...International Classification of Functioning, Disability and Health onufryk ya...
International Classification of Functioning, Disability and Health onufryk ya...Inclusive_Education_Community
 
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pagesSupporting students with asd in an inclusive setting with resource pages
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pagesInclusive_Education_Community
 
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukr
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukrSupporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukr
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukrInclusive_Education_Community
 

More from Inclusive_Education_Community (20)

inclusive environment_sydoriv
inclusive environment_sydorivinclusive environment_sydoriv
inclusive environment_sydoriv
 
Without borders project grand report
Without borders project grand reportWithout borders project grand report
Without borders project grand report
 
Light thru shadow nykorak
Light thru shadow nykorakLight thru shadow nykorak
Light thru shadow nykorak
 
Spreading wings inclusion
Spreading wings inclusionSpreading wings inclusion
Spreading wings inclusion
 
Multidisciplinary team
Multidisciplinary teamMultidisciplinary team
Multidisciplinary team
 
Inclusion in schools and kindergarden 2018
Inclusion in schools and kindergarden 2018Inclusion in schools and kindergarden 2018
Inclusion in schools and kindergarden 2018
 
Working with parents telna
Working with parents telnaWorking with parents telna
Working with parents telna
 
Resources of otherness radchenko
Resources of otherness radchenkoResources of otherness radchenko
Resources of otherness radchenko
 
Inquiry learning space in inclusion budnyk
Inquiry learning space in inclusion budnykInquiry learning space in inclusion budnyk
Inquiry learning space in inclusion budnyk
 
Inclusive education week and seminar @PNU
Inclusive education week and seminar @PNUInclusive education week and seminar @PNU
Inclusive education week and seminar @PNU
 
Forming communication skills for hard of hearing students l sydoriv
Forming communication skills for hard of hearing students l sydorivForming communication skills for hard of hearing students l sydoriv
Forming communication skills for hard of hearing students l sydoriv
 
Disabilities development of a child telna
Disabilities development of a child telnaDisabilities development of a child telna
Disabilities development of a child telna
 
Without borders project
Without borders projectWithout borders project
Without borders project
 
Consortium on inclusive education sydoriv kharkiv
Consortium on inclusive education sydoriv kharkivConsortium on inclusive education sydoriv kharkiv
Consortium on inclusive education sydoriv kharkiv
 
Behaviour management vesnina
Behaviour management vesninaBehaviour management vesnina
Behaviour management vesnina
 
International Classification of Functioning, Disability and Health onufryk ya...
International Classification of Functioning, Disability and Health onufryk ya...International Classification of Functioning, Disability and Health onufryk ya...
International Classification of Functioning, Disability and Health onufryk ya...
 
Inclusion legislation barabash
Inclusion  legislation barabashInclusion  legislation barabash
Inclusion legislation barabash
 
Multidisciplinary team Malanchii
Multidisciplinary team MalanchiiMultidisciplinary team Malanchii
Multidisciplinary team Malanchii
 
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pagesSupporting students with asd in an inclusive setting with resource pages
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages
 
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukr
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukrSupporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukr
Supporting students with asd in an inclusive setting with resource pages ukr
 

Recently uploaded

Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfschool_inform72
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...school_inform72
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціAleksSaf
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfAleksSaf
 
Гра слів як перекладацька проблема. Вірич Ліза-2.pdf
Гра слів як перекладацька проблема. Вірич Ліза-2.pdfГра слів як перекладацька проблема. Вірич Ліза-2.pdf
Гра слів як перекладацька проблема. Вірич Ліза-2.pdfnalesywes
 
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Adriana Himinets
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціAleksSaf
 
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfПортфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfssuserd1824d
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікschool_inform72
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціAleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...AleksSaf
 
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...tetiana1958
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікschool_inform72
 
Парагвай
ПарагвайПарагвай
ПарагвайCupCakeDoo
 
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Adriana Himinets
 
Архітектура Індії
Архітектура ІндіїАрхітектура Індії
Архітектура ІндіїCupCakeDoo
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікschool_inform72
 

Recently uploaded (20)

Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Гра слів як перекладацька проблема. Вірич Ліза-2.pdf
Гра слів як перекладацька проблема. Вірич Ліза-2.pdfГра слів як перекладацька проблема. Вірич Ліза-2.pdf
Гра слів як перекладацька проблема. Вірич Ліза-2.pdf
 
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
 
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfПортфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
 
Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»
Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»
Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
 
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
 
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
 
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
 
Парагвай
ПарагвайПарагвай
Парагвай
 
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
 
Архітектура Індії
Архітектура ІндіїАрхітектура Індії
Архітектура Індії
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
 

Co teaching through udl joy-ukr

 • 1. Джой Лі Фредріксон Спільне викладання за допомогою універсального дизайну навчання для рівносправедливого забезпечення навчальних досягнень учнів
 • 2. Очікувані результати Учасники: ► Дослідять еволюцію інклюзії використовуючи інструменти системного мислення для того, щоб забезпечити КОЖНОМУ учневі доступ та можливість розвивати навички та досягати високих результатів у загальноосвітньому класі. ► Розширять розуміння універсального дизайну навчання (УДН) для спільного проектування інклюзивного освітнього середовища. ► Одержать знання про наявні ресурси Основні запитання  Як я знатиму, що це ресурс, коли його побачу?  Якою інформацією я можу поділитися в розмові з іншими людьми в моїй школі?  Які ресурси я можу використовувати?
 • 4. Керую роботою шкільних програм для учнів, які отримують спеціальні освітні послуги вже 12 років! 2,000+ учням надаються спеціальні освітні послуги від народження до 21 року Звертайте увагу на навчальну варіативність , а не на інвалідність! Відправні точки
 • 5. Давайте поміркуємо про інклюзію Запросимо «увійти»тих,кого історично трималиосторонь… На моїй пам’яті, інклюзія: ►покращилась ►залишилась такою ж ►погіршилась
 • 6. Думки про інклюзію Моє особисте відношення до інклюзії: ►покращилось ►залишилось таким же ►погіршилось ....давайтевизнаємо нашу універсальну“єдиність” та усунемо бар’єри, що сприяють розділенню
 • 7. Колова мапа ► Зробіть напис НАВЧАННЯ РІЗНОМАНІТНОСТЕЙ в центрі аркуша ► Довкола напису накресліть коло ► Запишіть (чи схематично зобразіть) всі свої думки стосовно цього терміну за межами кола ► Окресліть записані ідеї більшим колом ► Ззовні отриманої фігури намалюйте прямокутник, щоб означити свої “відправні точки” ► Напишіть, звідки Ви дізнались те, що Вам відомо, що вплинуло на Ваші думки, де Ви отримали цей досвід
 • 8. Еволюція інклюзії Знайдіть свій стан на цій координатній прямій та який Ваш наступний крок? виключення сегрегація інтеграція інклюзія навчання різноманітностей
 • 9. Еволюція інклюзії Що, якщо Ви маєте ці ментальні моделі?Але чи системні ці структури? виключення сегрегація інтеграція інклюзія навчання різноманітностей
 • 10. Сегрегація обмежує можливості Ви не можете навчитися плавати на парковціпоруч з басейном! ~ Norm Kunc & Emma Van der Klift
 • 11. Зміна мисленнєвих моделей ► СТАРЕ мислення – Уміння та навички передують можливостям ► НОВЕ мислення – Доступ до можливостей призводить до покращення вмінь на навичок! Лише можливостей недостатньо, потрібна ще й підтримка!
 • 12. Інструмент системного мислення Інформація про учня (прогалини в досягненнях/можливостях та доступі) Спільне викладання & УДН
 • 13. Потрійна гра Розум Серце Навички Коли є невідповідність між тим, у що ми віримо і що робимо, нам неможливо досягнути нашого бачення майбутнього.
 • 14. Спільне викладання та УДН Спільне оцінюва ння Спільне виклада ння Спільне планува ння
 • 15. Визначення Спільне навчання відбувається тоді, коли двоє або більше спеціалістів (дорослих) спільно проводять навчання у різноманітній, змішаній групі учнів в одному фізичному просторі Friend & Cook Двоє або більше фахівців, які мають спільну відповідальність за планування, навчання та оцінювання, які орієнтуються та підтримують специфічні потреби різноманітної групи учнів у спільному просторі з метою забезпечення їхніх рівносправедливих навчальних досягнень
 • 16. Визначення ► Два і більше вчителя (зі спільною відповідальністю викладання): – Вчитель-класовод або вчитель-предметник – Спеціальні педагоги (вчитель-дефектолог, логопед) – Вчитель-класовод або вчитель-предметник та вчителіь з спеціальною освітою – Вчитель класу / вчитель-предметник та асистент вчителя – Вчитель класу / вчитель-предметник та вчитель з дефектологічною освітою та асистент вчителя – Персонал для супроводу учнів (фізвих, вчитель музики, вихователь) та вчитель-класовод / вчитель-предметник або спеціаліст Кожен, чия роль навчати, може спільно навчати! Які ще пари освітніх фахівців можна створити для співвикладання?
 • 17. Універсальний дизайн навчання ► Структура для вдосконалення / оптимізації навчання для всіх ► 3 керівних принципи та рекомендації щодо розробки та впровадження - основа способу дії, організації простору та підтримання темпу навчання! ► Забезпечує дизайнування навчальних цілей, оцінювання, методик та матеріалів для задоволення індивідуальних потреб - мінімізує бар'єри ► Забезпечує гнучкість у тому, як учні отримують доступ до навчального матеріалу, взаємодіють з ним та показують те, що вони дізналися - при цьому створюючи підтримку та мотивацію у навчанні
 • 18. Що ви помічаєте? Як ви пов’язуєте побачене з попередніми знаннями чи досвідом? Основні принципи УДН
 • 19. Оцінка потреб у співвикладанні ► Чи є в нас чітке бачення співвикладання? ► Чи є стимули для співвикладання? ► Чи володіють ключові кадри необхідними знаннями та навичками? Чи воліють вони? ► Чи доступні необхідні ресурси? ► Чи є розроблений план дій?
 • 20. Передумови ► Паритет / Ролі (не моя чи твоя -- швидше наша) ► Взаємоповага – Бесіди про здібності, інтереси, потреби та уподобання ► Спільне бачення та конкретні взаємні цілі – Обізнані учні; відповідальність за своє навчання та розширення можливостей – Активність учнів – голос, вибір та самоефективність – Оцінювання одночасно з навчанням
 • 21. Передумови ► Перевірка мисленнєвих моделей ► Різноманітність учнів – це норма; всі учні – різні ► Враховуйте найширше коло учнів із самого початку ... замість розробки навчальних програм для "середніх" учнів, і подальшого їх підлаштування до потреб «неврахованих» учнів ► Коли виникають бар'єри на шляху навчання – неповносправною є навчальна програма, а не учень! Змінюйте навчання замість змінювати учня!
 • 22. Передумови  Спільна відповідальність за результати – Зміст, стратегії та підтримка  Спільна мова – Принципи УДН – Спосіб дії, простір, темп  Спільні ресурси
 • 23. Спільне планування часу ► Інформація про учнів – Приорітети у навчанні, соціальна ідентичність, цілі та інтереси ► Фокус на якостях та сильних сторонах; ідентичність компетентності у кожного учня ► Створення диференційованої навчальної програми, яка допомагає усунути бар'єри - Шаблон плану уроків УДН ► Співтворення активного навчання, що відповідає потребам учнівської спільноти Учні теж! Вони знають, які навчальні стратегії їм підходять!
 • 24. Моделі Підтримуюче викладання Додатково: -Доповнююче викладання -Допомога однолітків під час навчання Підтримуюче викладання
 • 25. Щоб покращити навчальні результати учнів, нам потрібно змінити підходи до викладання. Проста присутність ще одного вчителя в класі, нічого не змінює. Саме тут в нагоді стає універсальний дизайн навчання для активної підтримки ВСІХ учнів, замість того, щоб вирішувати проблеми по мірі їх появи під час навчання.
 • 26. Поза моделями спільного викладання Ми говоримо про всіх учасників навчального процесу – враховуючи вчителів також! Учасники навчального процесу відрізняються по тому, як вони … Сприймають інформацію Залучення Дія та вираження Виражають своє розуміння інформації Опрацьовують інформацію Репрезентація
 • 27. Компетенції Що було з того, що ви очікували і не очікували? Який новий спосіб навчання з’являється для вас?
 • 28. Середовище & Навчання ► Диференціація видів діяльності та завдань вимагає різноманітних способів репрезентації, залучення та взаємодії – ВИБІР! ► «Справедливе не означає рівне мислення»; кожен учень отримує те, що йому потрібно! Зубцеподібність навчальних профілів / досить «середнячків»
 • 29. Середовище & Навчання ► Обидва вчителі знають потреби / цілі / стратегії навчання учнів, яким надаються спеціальні освітні послуги ► Використання технологій, включаючи допоміжні технології для сприяння доступу та навчання ► Уповноваження учнів на спільне дизайнування навчання
 • 31. Етапи ► Початок – Знайомство з тобою ► Компроміс – Моя черга – твоя черга ► Співпраця – Мислення як «один» Яке твоє ставлення до відео?
 • 32. Етапи спільного викладання Категорія Початок Компроміс Співпраця Міжособистісні відносини Незграбні / обережні Невелика взаємодія Зручні Знання навчальної програми Обмежене Набуття знання Цінування компетентностей Ресурси Принось свої власні Обмежений доступ Повний доступ Визнаний як Помічник Асистент вчителя Рівний партнер Учні Мої / твої Часткове охоплення Наші учні Планування Дуже обмежене спільне Вчитель класу є ведучим Спільна відповідальність
 • 33. Виклики ► Спільний час планування ► Розклад ► Диференціація ► Задіяність ► Ресурси ► Переживання батьків ► Підтримування партнерства ► Спільна відповідальність за результати ► Навчання / професійний розвиток ► Особистісні чи світоглядні непорозуміння ► Підтримка керівництва (департамент та на місцях)
 • 34. Ключі до успіху ► Спільна задіяність (вчителі-предметники та вчителі- дефектологи) ► Сталість мети (ЧОМУ) плюс бачення ► Спільне викладання має бути невід’ємною частиною системи ► Чітка модель розроблена та обговорена з усіма зацікавленими сторонами ► Реалізація на базі школи
 • 35. Перевірка інклюзії / навчання різноманітностей ► Намалюйте айсберг ► Визначте подію ► Додайте приклади: – Патернів – Системних структур – Ментальних моделей ► Створюйте нові ментальні моделі та зміни, що трансформують!
 • 36. Карта знань Я знаю / Я знаю щось про спільне викладання та УДН. ► По-перше, ________________. ► Крім того, ________________. ► Врешті-решт, я знаю, що __________________________. Говоримо, щоб дізнатися ► Що ти знаєш тепер, чого не знав раніше? ► Що тебе зацікавило чи здивувало? ► Про що ти хочеш дізнатися більше? ► Які кроки ти робитимеш далі, що приведуть до трансформаційної зміни системи
 • 37. Якщо б Ви мали повну гарантію успіху в досягненні інклюзії та навчання різноманітностей, які сміливі кроки ви б зробили? «Не все, з чим ми стикаємось, може бути змінене, але нічого не може бути зміненим, поки ми не зіткнемося з ним» Джеймс Болдвін