Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

SándorGréta_Játék.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
education-in-the-uk.ppt
education-in-the-uk.ppt
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 12 Ad
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

SándorGréta_Játék.pptx

 1. 1. A JÁTÉK Készítte: Sándor Gréta (nappali, tanító, 3.évf.)
 2. 2. MIT IS JELENT A JÁTÉK? • A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint a játék szónak 38 féle jelentésváltozata van, fogalmának meghatározása nem könnyű. • A Pedagógiai Lexikon meghatározása szerint a játék: „az ember és az állatok tevékenységi formája, melyet a munkától és a tanulástól eltérően minden külső céltól függetlenül, magáért a tevékenységéért folytatnak, és melyet örömérzés kísér."
 3. 3. NÉHÁNY JÁTÉKFOGALOM • Nincs közvetlen haszna, de a szociális kapcsolatokat újra teremti. • A játék természeti jelenség. • Külső céltól független, magáért a tevékenységért való→ örömszerzés. • A kisgyermek a külső és belső világából szerzett tagolatlan benyomásait játékcselekedeteivel tagolja, rendezi. • Az ember és az állatok tevékenységi formája. • A gyermeki játék és a felnőttek hasonló tevékenysége közötti eltérés. • A játéknak, nincs közvetlen gyakorlati célja. • A játék olyan cselekvés, melynek célja szórakoztatás, szabadidő eltöltés.
 4. 4. A GYERMEKJÁTÉK SAJÁTOSSÁGAI 1. A játék örömforrás 2. A játék külső céltól független, belülről motivált, szabadon választott, önkéntes tevékenység. 3. A játék sajátosan céltudatos tevékenység 4. A játék komolysága 5. Játéktudat jelenléte 6. A véletlen és a szabályszerűség didaktikájának érvényesülése. A többféle megoldás lehetősége. 7. A játék aktív és egyben interaktív 8.A játék velejárója az utánzás és a virtualitás
 5. 5. A JÁTÉK TARTALMI ÉS FORMAI JEGYEI: 1. A játék célja a győzelem elérése 2. A játék érdek nélküli tevékenység 3. A játék szabad cselekvés 4. A játék idő-és térbeli határok között folyik: a, A játék időbeli zártsága azt jelenti, hogy a játékcselekmény mindig pontosan meghatározott rendje van. b, A játék térbeli elhatároltsága ugyancsak alapvető sajátosság. 5. A játék egyik legfontosabb sajátossága, hogy mindig pontosan meghatározott és minden résztvevő számára egyformán kötelező szabályok szerint folyik. 6. A játéktevékenységet érzelmi állapot jellemzi
 6. 6. A JÁTÉKOK FELOSZTÁSA, FAJTÁI: A pszichológia csoportosítása szerint: - érzéki játékok - motoros játékok - szellemi játékok A pedagógia csoportosítása szerint: - alkotó játékok - konstruktív játékok - szabályjátékok - didaktikus játékok, mozgásos játékok - sportjátékok A testnevelés csoportosítása szerint (mozgásos játékok jelentkeznek a legtöbbször): - gyermekjátékok - népi játékok - tornatermi játékok - atlétikai játékok - sportjátékok
 7. 7. NÉPI JÁTÉKOK • Népi játékoknak nevezzük azokat a szabályok által kötött játékokat, amelyek keletkezése népi eredetű és elterjedése szájhagyomány útján történt, történik, és ennek köszönhetően tájanként, helyenként különböző változatokban fordulnak elő.
 8. 8. NÉPI JÁTÉKOK FAJTÁI - Énekes-táncos népi játékok - Dramatikus játékok, színpadi játékok - Társas népi játékok: alakító-formáló játékok, dobó-kapó játékok, futó-kergető játékok, kitaláló játékok, párbeszédes játékok, párválasztó játékok, rejtő-kereső játékok, szembekötős játékok, ugró-szökellő játékok - Mozgásos népi játékok: fogó-bújó játékok, csoportos labdajátékok, csapat labdajátékok, küzdőjátékok, tréfás versengések, botos (pásztor) játékok - Sportszerű népi játékok - Egységes népi játékok
 9. 9. MI TARTJA FENT GYERMEK JÁTÉKAKTIVITÁSÁT? 1. örömszerzés, + érzelmi hatás elérése, 2. belső aktivitási vágy motívumai, 3. a társas szükséglet igénye, 4. az eszközök, játékszerek, a környezet birtokba vétele, a környezetre gyakorolt hatás átélése, 5. önállósági törekvés, az "én" felfedezése, 6. öngyógyítás, 7. siker- és elismerés szükséglet, 8. szabadság szükséglet, a döntés szabadsága, 9. alkotásvágy, 10. következmény nélküliség, 11. az illúzió izgalma, 12. a saját maga teremtette játékvilágban való biztonságérzet
 10. 10. HÁRMAZÁS A fogócska játék itt kör formában folyik. A játszók választanak egy fogót és egy futót. A többiek párosával kettős körbe állnak: a párok a kör közepe felé́ néznek, egyik van belül, a másik kívül. A fogó a kör körül kergeti a futót, aki beugorhat valamelyik pár elé. Akkor ott hárman lesznek egymás mögött: a külsőnek kell tovább futnia. A körön átszaladni nem szabad, a futó is csak ott futhat be, ahol a pár elé be akar állni. Ha a fogónak sikerül megfognia a futót, szerepet cserélnek.
 11. 11. AMERIKÁBÓL JÖTTEM… Kellékek: - Előkészületek:- Feladat: Ketten kimennek a szobából és választanak egy mesterséget. Ezután bejönnek, s a többieknek mondják: „Amerikából jöttünk, híres mesterségünk címere …sz cs”. (szakács). Majd elmutogatják a választott mesterségüket. Azt még elmondhatják, hogy egy vagy kettő szó a mesterség. Ha két szó, akkor a két szó első hangját árulják el, ha egy szó, akkor az első és az utolsó hangot. Ha sokáig nem sikerül kitalálni, akkor hangutánzó hangokat is adhatnak a mesterek. Aki a gondolt mesterséget kitalálja, az megy ki egy választott társsal, új mesterséget bemutatni. Kinek szól a játék: Kisiskolásoknak, Iskolásoknak Népi játék típusa: Dramatikus játék
 12. 12. CSÖN-CSÖN GYŰRŰ Kellékek: gyűrű. Előkészület: Kiválasztunk egy osztót és egy figyelőt. A többiek a szőnyegre ülnek, kört alkotva, s ima-szerűen összeteszik a tenyerüket. Feladat: Az osztó bemegy a körbe, két tenyere között van a gyűrű. A figyelő a körön kívülről figyel. A csücsülő játékosok énekelnek, közben az osztó körbejár, s mindenkinél úgy tesz, mintha odaadná neki a gyűrűt. Valakinek persze közben oda is adja. Amikor a dal véget ér, a figyelő játékosnak ki kell találni, hogy kinél van a gyűrű. Akire rámutat, az kinyitja a kezét. Ha eltalálta, s ott a gyűrű, akkor helyet cserélnek. Csön-csön gyűrű, arany gyűrű. Nálam, nálad ezüst gyűrű. Itt csörög, itt pörög, itt add ki! Kinek szól a játék: Óvodásoknak, Nagycsoportos óvodásoknak, Kisiskolásoknak Népi játék típusa: Dalos játék

×