İletişim, Yazılı İletişim

3,349 views

Published on

Seminerin 3 ncü günü

Published in: Business
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,349
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

İletişim, Yazılı İletişim

 1. 1. İletişimİşleyeceğimiz Konular: Gün 3 Yazılı iletişim tanımı, teknikleri, kuralları, Yazılı İletişimde kullanılan araçlar
 2. 2. YAZILI (BELGESEL İLETİŞİM)• Yazışmalar• Dergiler• Broşürler• Kitaplar• Kataloglar• Şartnameler• Grafikler Yazılı iletişim
 3. 3. YAZININ TARİHÇESİ Yazı, insanların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları "dil" denen sözlü sistemi belli işaretler ve simgelerle (yani harflerle) anlatan ikinci bir sistemdir. Yazılı iletişim insanin yazıyı icat etmesi ile başlar. Yazı İ.Ö 3000’li yıllarda dünyanın iki ayrı bölgesinde görülmeye başlandı;•Mısırda "hiyeroglif"•Eski Irak kentlerindeki "çivi yazısı".
 4. 4. YAZININ TARİHÇESİ • Hiyeroglif yazısı • Çivi yazısı•Mısırda "hiyeroglif"•Eski Irak kentlerindeki "çivi yazısı".
 5. 5. YAZININ TARİHÇESİ “Yazının icadı, insanlık tarihinin en önemli dönemeci ve ilk bilgi devrimidir.”“ ilk bilgi devrimi....
 6. 6. YAZININ TARİHÇESİ • Yazı ilk icat edildiği dönemlerde bitki yapraklarına (eski Mısırda Papirüs yapraklarına), taşlara, ve sıkıştırılmış toprak yüzeylere (tabletler) kazılarak yazılıyordu. Bilgiler kulaktan kulağa değişerek yayılırken, yazılı bir şekilde saklanmaya başlanması, bilginin doğru bir biçimde ve uzun yıllar saklanır olmasına olanak sağladı.“ ilk bilgi devrimi....
 7. 7. YAZININ TARİHÇESİDaha sonraki yüzyıllarda, Çinde İ.Ö 2500 yılları civarındamürekkep ve İ.S 105 yılı civarında da kağıt yapıldığısanılmaktadır.
 8. 8. YAZININ TARİHÇESİ•Kağıdın ve mürekkebin bulunmasıyla el yazması kitapları ortayaçıkmış olması ve nihayet 1438 yılında Avrupada JohannesGütenbergin bugünkü anlamda matbaayı icat etmesi ilebilgilerin çok daha insan tarafından paylaşılmasını ve eğitiminsomut bir hale gelmesini sağlamıştır.
 9. 9. YAZININ İLETİŞİMİN OLUMLU YÖNLERİGöndericinin ve alıcının mesajı tekrar tekrarokuma olanağı
 10. 10. YAZININ İLETİŞİMİN OLUMLU YÖNLERİBelgelerin saklanabilir olması yazılı iletişimdehataları en aza indirir.
 11. 11. YAZININ İLETİŞİMİN OLUMLU YÖNLERİ “Yazılı iletişim sözlü iletişime göre geçikmeli olarak kurulur.”Yazılı iletişim, sözlü iletişime göre, alıcının onu okuması,algılaması, yorumlaması ve cevaplaması sebebiylegecikmeli olarak kurulur. Bu Yüzden:
 12. 12. YAZININ İLETİŞİMİN OLUMLU YÖNLERİ “Yeniden düzenleme , Düzeltme şansı”Göndericinin mesajı tekrar gözden geçirme ve yeniden düzenleme olanağı vardır. Mesajın doğru ulaşmasınısağlar ve kanallardan geçerken oluşabilecek arıza veanlam sapmalarından korur.
 13. 13. YAZININ İLETİŞİMİN OLUMLU YÖNLERİAlıcının da tekrar okuma olanağının olması, mesajındoğru anlaşılmasını ve buna bağlı olarak da verilecekcevabın sağlıklı olmasını mümkün kılar.
 14. 14. YAZININ İLETİŞİMİN OLUMLU YÖNLERİBelgelerin saklanabilir olması (arşivleme), daha sonra çıkabilecekanlaşmazlıklarda kanıt oluşturduğu için sözlü iletişimdekarşılaşılan pek çok sorun yazılı iletişimde yoktur..
 15. 15. YAZININ İLETİŞİMİN OLUMLU YÖNLERİ"Özellikle örgütsel iletişimde, "kurum içi“ ve "kurum dışı" iletişimisağlamakta yazılı iletişimin önemi büyüktür.“ Uzun ve kapsamıgeniş mesajlar bozulmadan alıcıya ulaşır.
 16. 16. YAZININ İLETİŞİMİN OLUMLU YÖNLERİYazılı mesajları çoğaltma ve aynı anda dağıtma imkanıvardır.
 17. 17. YAZININ İLETİŞİMİN OLUMSUZ YÖNLERİKalıcı olması, olumlu olmasının yanı sıra aynı zamandaolumsuz bir yanı da vardır; hatırlanmamasını istediğimizmesajlar olmadık bir zamanda karşımıza çıkabilir
 18. 18. YAZININ İLETİŞİMİN OLUMSUZ YÖNLERİSözlü ve yüz yüze iletişimde kullandığımız ve önemiyadsınamayacak olan vücut dili ve dil ötesi faktörlerinkullanılamaması mesajı olumsuz etkileyebilir
 19. 19. YAZININ İLETİŞİMİN OLUMSUZ YÖNLERİ“Geri bildirimin olmaması veya geç olması sorunyaratabilir.”
 20. 20. YAZININ İLETİŞİMİN OLUMSUZ YÖNLERİ“Yazılı İletişim daha fazla zaman ve çabagerektirir.”
 21. 21. YAZININ İLETİŞİMİN OLUMSUZ YÖNLERİ“Mesajı görmesini istemediğimiz kişilerineline geçebilir.”
 22. 22. TOPLUMSAL HAYATTA YAZILAR • Yazı, toplumsal hayatta çeşitli türlerde karşımıza çıkar; Gazeteler ve çeşitli dergilerde yer alan her türlü haber, röportaj, makale, eleştiri ve köşe yazıları gibi gündem değiştikçe güncelliğini kaybeden yazılar bizleri ülkemizde ve dünyada meydana gelen olaylardan, değişikliklerden ve gelişmelerden haberdar eder.GAZETELER, DERGİLER, KÖŞE YAZILARI
 23. 23. TOPLUMSAL HAYATTA YAZILAR Edebiyat alanındaki roman, hikaye, öykü, şiir, deneme vb gibi, kalıcılığını uzun süre koruyabilen sanatsal yazılar ise bize iyi vakit geçirmenin yanı sıra, düşünce ve hayal dünyamızı zenginleştirmek, bilgi, görgü ve genel kültürümüzü arttırmak gibi faydalar sağlar.ROMAN, HİKAYE, ANI, DENEME, ŞİİR
 24. 24. TOPLUMSAL HAYATTA YAZILAR • Ayrıca, çeşitli araştırmalara ve istatistiklere yön verebilen anketler yazılı iletişimin önemli öğelerindendir. • Bunun dışında çeşitli bildiriler, broşürler, afişler, kitle iletişiminde önemli yer tutar. • Özel ve resmi mektuplar, özgeçmişler, dilekçeler, tebligatlar ve buna benzer yazılar bir toplum içinde yaşayan her yetişkin insanın yaşamı boyunca karşılaştığı yazı türleridir.ANKETLER, BİLDİRİLER, BROŞÜRLER...
 25. 25. YAZILIŞ AMAÇLARINA GÖRE; Yazılış amacı bakımından gruplandırma yapmamız gerekirse; • İş yazıları, • Resmi yazılar, • Özel yazılarİş yazıları, Resmi Yazılar, Özel Yazılar...
 26. 26. İş Yazıları • Sirküler • Onay Yazısı • Bülten • Teyit (doğrulama) • Toplantı tutanakları mektubu • Sipariş Mektubu • Formlar • Talep Mektubu • Teminat mektubuİş yaşamında kullanılan yazılar...
 27. 27. Şirkülerİş ile ilgili değişiklik(ler)i veya yeni bir uygulamayıdiğer kurum veya şubelere bildirmek amacıylahazırlanır.
 28. 28. Bültenİşletmeler, çalışanlan arasındaki iletişimi arttırmak veetkinleştirmek için, işletme içindeki önemli olayları, etkinlikleri,görev değişikliklerini belirli periyotlarla yayınladıkları küçük birdergi şeklindeki bültenlerle duyururlar.
 29. 29. Toplantı Tutanaklarıİş toplantılarından sonra, toplantının gündemini, görüş ayrılıklarını,alınan kararları ve katılımcıların isimlerini içeren bir tutanakhazırlanır. Bu belge onaylanır, arşivlenir ve birer kopyası dakatılımcılara da gönderilir.
 30. 30. SİPARİŞ MEKTUBUGenellikle form şeklinde düzenlenmiş ve bir ürünya da hizmet alımı için kullanılan yazılardır
 31. 31. TEKLİF MEKTUBUBir ürün veya hizmet satışını gerçekleştirmek amacıylahazırlanmış, satış bedelini ve şartlarını da içerenyazılardır. TALEP MEKTUBUHer hangi bir konuda fiyat sorma bilgi alma veşartlan öğrenme amacıyla hazırlanan yazılardır. ONAY YAZISITalebin onaylanması durumunda verilen imzalıyazıdır. TEYİT – DOĞRULAMA MEKTUBUAnlaşmaya varılmış bir işin onaylanması amacıylayazılan mektuplardır.
 32. 32. FORMLAR • İşletmelerde bazı yazılar çok sık kullanılmaktadır. Bu yüzden bazı yazılara işletmenin prensipleri doğrultusunda belli bir format uygulanır ve form haline getirilir. • Kayıt formu, • malzeme talep formu, • iş başvuru formu, • rezervasyon formları gibi önceden basılmış ve gerekli yerleri kullanıcının doldurmasına ayrılmış yazılardır.Kayıt formu, malzeme talep formu, işbaşvuru formu...
 33. 33. TEMİNAT MEKTUBU Banka ve diğer finans kuruluşları tarafından bir işyerine iş yaptıracak olan diğer işletme veya şahıslara verilen kredi mektubudur. Banka veya finans kuruluşu, bu işyerinin işi gerçekleştirecek parası olduğunu diğer şahıs veya işyerine doğrular.TEMİNAT MEKTUBU
 34. 34. Resmi Yazılar • Dilekçeler • Raporlar • Tutanak (zabıt) • Sözleşme • Şartname • Genelge • Vekaletname vb...Resmi Yazılar
 35. 35. DİLEKÇELER• Bir isteğimizi ya da şikayetimizi resmi makamlara bildirmek için, sunduğumuz kısa bir yazıdır ve hepimiz yaşamımız boyunca pek çok defa dilekçe yazmak durumunda kalabiliriz.
 36. 36. DİLEKÇELER • Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır. • Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. • Yer ve tarih belirtilmelidir. • Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle, açık, okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.DİLEKÇE YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 37. 37. DİLEKÇELER • Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır. • Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir. • İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgeler ve tanıklarla (tanıkların isimleri) kanıtlanmalıdır. • Dalkavukluk ve yalvarmacılığa asla yer verilmemelidir.DİLEKÇE YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 38. 38. DİLEKÇELER • Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "....durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim", • üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "gereğini saygılarımla arz ederim", • yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa "izninizi saygılarımla arz ederim“ gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.DİLEKÇE YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 39. 39. DİLEKÇELER • Doğru, düzgün, özenli ve net bir Türkçe ile yazılmalıdır. • Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir. • Mutlaka imzalanmalıdır. • Dilekçe sahibi adını ve açık adresini belirtmelidir. • Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "ekler" başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.DİLEKÇE YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 40. 40. DİLEKÇELERDİLEKÇE ÖRNEĞİ
 41. 41. RAPORLAR Bir konuyla ilgili inceleme, deney, araştırma, gözlem ve bunun gibi çalışmaların sonuçlarını resmi bir dille açıklayarak ilgili şahıs ya da makamlara bildirmeye yarayan yazılardır.RAPORLAR
 42. 42. RAPORLAR • Hakkında bilgi sahibi olunan, üzerinde araştırma yapılan bir konuyla, belirli bir uzmanlık alanıyla ilgili olarak yazılır. • Belirli bir araştırma sürecinin yanı sıra gözlem, deney ve incelemeye dayanır. • Kaynaklardan yararlanmak esastır. Kaynakların, bilgi ve belgelerin, tanıkların vs. mutlaka açık ve tam olarak belirtilmesi gerekir. • (Yazılı kaynaklar: Kitap, makale, haber) • (Sözel kaynaklar: Uzmanlarla görüşmeler, derlemeler vb)RAPORLARIN ÖZELLİKLERİ
 43. 43. RAPORLAR • Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi, sınıflandırılması gerekir. • Gerek araştırma sürecinde gerekse sonuçların yazımı aşamasında planlı olmak gerekir • Sebep-sonuç ilişkisine dikkat edilmelidir. İddia-kanıt- sonuç sistemi izlenmelidir. • Detaycı ve dikkatli olunmalıdır. • Açıklık, kesinlik, inandırıcılık, güvenilirlik taşımalıdır. • Ulaşılan kesin bir yargıyı içerir. • Ciddiyet esastır. • Açık, anlaşılır, düzgün ve doğru Türkçe kullanılmasına özen gösterilmelidir. • Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır.RAPORLARIN ÖZELLİKLERİ
 44. 44. TUTANAK - ZABIT Tutanağın birkaç tarifi vardır; • Meclis, kurul ve mahkeme gibi yelerde her söz alanın sözlerini olduğu gibi yazıya geçirilmesiyle oluşturulan bir belgedir. • Konuyla ilgili görevlilerin hazırladığı ve imzaladığı "bir durumu" anlatan yazıdır. Tutanaklar kanıt yerine geçer.TUTANAK - ZABIT
 45. 45. SÖZLEŞME • İki veya daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş anlaşmalardır. • Sözleşme taraflardan birinin yaptığı önerilere karşı taraf yada tarafların da benimsemesiyle oluşur. • Bir sözleşmede tarafların karşılıklı çıkarları vardır. • Sözleşmenin geçerli olabilmesi için tarafların sözleşmeyi özgür iradeleri ile kabul etmiş ve imzalamış olmaları gerektirir.SÖZLEŞME
 46. 46. ŞARTNAME• Bir işi yaptırma, mal veya hizmet satın alma gibi işleri gerçekleştirmek isteyen tarafın hazırladığı ve diğer tarafın uymak zorunda olduğu koşulların saptandığı resmi belge.
 47. 47. GENELGE• Yasa ve yönetmeliklerin nasıl uygulanacağı konusunda yol göstermek ve aydınlatmak ve dikkat çekmek amacıyla hazırlanıp ilgili makamlara gönderilen yazı.
 48. 48. VEKALETNAME• Bir kimsenin kendi yerine iş görebilmesi için başkasını görevlendirmesidir.• Resmi olarak geçerli olabilmesi için noter hazırlanıp onaylanması ve vekaleti veren kişinin imzasını taşması gerek
 49. 49. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • İşletmeler mektupların içeriği kadar biçim ve diğer şekil şartlarına da önem vererek, belli bir formu, standart olarak kurumlarına yerleştirmek isterler. Mektubun alan düzenlemesi başlıca aşağıdaki noktalarda değerlenebilirKURALLAR
 50. 50. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Kağıt ve Yazım • Dikkati Çekilen Kişi, Sınırları (Marjlar) Konu, İlgi, Referans • Yazım Düzeni • Mektup Metni • Başlık (Antet) • Sonuçta Taltif • Tarih Yazımı Cümlesi • İç Adres • İmza • Hitap Sözcüğü • Daktilografın Kimliği • EklerKURALLAR
 51. 51. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Mektuplar A4 dosya (fotokopi) kağıdına veya Amerikan mektup kağıdına yazılırlar. • Sağ ve sol kenarlardan, genelde 2.5 cm boşluk bırakılır. Yazılacak metin kısa ise, sağ ve sol sınırlar 5 cm ye kadar genişletilebilir. Alt sınır, aynı şekilde 2.5 cm den az olmamalıdır. • Mektubun ana gövdesi, dosya kağıdı ortalanarak yazılmalıdır.Kağıt ve Yazım Sınırları (Marjlar)
 52. 52. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Etkinlik ve sürat açısından birçok firma standart mektup düzenini seçmiştir. Başlıca mektup biçimleri şunlardır: • Sola dayalı, • Yarı sola dayalı, • Paragraf başı yapılmış, • Basitleştirilmiş biçim.YAZILIM DÜZENİ
 53. 53. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?SOLA DAYALI MEKTUP ÖRNEĞİ
 54. 54. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?YARI SOLA DAYALI İŞ MEKTUBU
 55. 55. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?PARAGRAF BAŞI YAPILMIŞ MEKTUP
 56. 56. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?SERBEST TİP MEKTUP
 57. 57. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?İŞ MEKTUBU ÖRNEĞİ
 58. 58. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Şirketler çoğunlukla yazışmalarında başlıklı (Antetli) kağıt kullanırlar. Başlıklı kağıt yoksa mektubun baş kısmına şirketi tanımlayıcı, başlık yazmak gerekir. Başlık, çoğunlukla şirketin simgesi (logosu) , ismi ve kısa adresini kapsar. Bu adreste, özellikle posta kodunu yazmayı unutmamak gerekir. • Başlık, kağıdın üstünden 2.5 cm’lik mesafeye yazılır. Mektup kısa ise, başlık daha derine yazılabilir. Başlıkta adres; tek, iki veya en çok üç satır halinde düzenlenir. Bazen adresler, başlıklı kağıdın alt sayfa sınırında veya sol sayfa sınırı içinde konumlandırılır.BAŞLIKLI (ANTETLİ KAĞIT)
 59. 59. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?SAYFA ORTALANMIŞ BAŞLIK
 60. 60. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? SOLA DAYALI BAŞLIKSOLA DAYALI BAŞLIK
 61. 61. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?ADRES SAYFA ALTINDA
 62. 62. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Başlıktan hemen sonra gelir. Ortalı, sağa dayalı veya sola dayalı olarak yazılabilir. • Mektubun uzunluğuna göre, başlıktan iki veya dört boşluk sonra yazılır. Antetli kağıtlarda tarih için, özel bir düzenlenmiş olabilir. Tarihlerde aylar yazıyla kısaltılmadan tam olarak yazılır ve noktalama işareti konulmaz. Resmi yazışmalarda tarih, sağ üst köşeye yazılır.TARİH YAZIMI
 63. 63. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Referans numarası olarak da isimlendirilen “Sayı” uygulamasıyla, aranıldığında bir mektubun kolay bulunması ama amaçlanır. • Referans numaraları genellikle dosya veya kayıt numaralarına göre verilir.REFERANS NUMARASI VE SAYI
 64. 64. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?REFERANS NUMARASI VE SAYI
 65. 65. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Yazının taşıdığı ana fikrin çok kısa bir özetidir. • Kamu kuruluşlarının yazışmalarında, ”SAYI:” ifadesinin bir aralık aşağısına ve kağıdın sol” metin sınırından” itibaren yazılır. Sonunda “hk.” , “dair”, ”ait” gibi geçmeyecek şekilde, ikinci satırda “Konu:” sözcüğünün altı boş bırakılarak, ilk satır hizasında yazılır. • Özel kurumların kullandığı yazışmalarda, iç adresten sonra, sola dayalı olarak, küçük harflerle yazılır. Konuyu açıklayan ifadenin sonunda noktalama işareti kullanılmaz. Dikkatine sunulan kişi “Konu:” başlığından sonra yazılır ve ilgili kişinin isminden sonra virgül konur.KONU
 66. 66. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?KONU
 67. 67. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?KONU
 68. 68. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • yazının gönderildiği kişi veya kurumu belirler. • Kamu kuruluşlarının yazışmalarında,”Konu”dan sonra, iki ila dört satır boşluğu bırakarak ortalı biçimde, gönderileceği makamın resmi adında kısaltma yapılmadan, büyük harflerle; • Bağlı kuruluşlar ise, ana kuruluşun altında,küçük harflerle, noktalama işareti olmaksızın yazılır. • Resmi belgelerde kişilerin adları küçük harfle, soyadları büyük harfle yazılır. Şehir isimleri büyük harfle belirtilir. Mektup kişiye özel ise; hitap cümlesi iç adresten önce ve noktalama işareti kullanılmadan yazılır.İÇ ADRES VE HİTAP CÜMLESİ
 69. 69. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?İÇ ADRES VE HİTAP CÜMLESİ
 70. 70. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Özel kurumların kullandığı yazışmalarda,İç adresin amacı, mektup gönderilen kişinin veya kurumun adresini tam olarak belirlemektir. Adres mektubun uzunluk veya kısalığına bağlı olarak, tarih çizgisini takiben, iki ila dört satır boşluğundan sonra, sola dayalı olarak yazılır. • İç adreste, satır sonlarında noktalama işaretleri ve kısaltmalara yer verilmez (Unvan, cadde ve sokak kısaltmalarıyla şirket türü dışında). Bireylere hitap durumunda, Sayın, Dr, Prof. Dr,Doç. Dr, Gen. gibi nezaket ve unvan bildiren sözcükler kullanılır.İÇ ADRES VE HİTAP CÜMLESİ
 71. 71. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?İÇ ADRES VE HİTAP CÜMLESİ
 72. 72. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Yazılan yazının önceki bir yazıya ek, ya da karşılık olduğunu ya da bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. • Kamu kuruluşlarının yazışmalarında, iç adresten sonra üç satır aralığı verilerek, sol metin sınırı hizasından yazılır. Bir satırı geçerse, daha sonraki satırlar içerlek yazılır. • İlgide, tarih ve referans numarası tam olarak belirtilir. Faksla gelen yazılar için faks referans numarası belirtilir. • Özel kuruluşların yazışmalarında, iç adresten sonra üç satır aralığı verilerek, paragraf başı veya sol metin sınırı hizasından yazılır.İLGİ
 73. 73. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?İLGİ
 74. 74. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?İLGİ
 75. 75. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Bir konu yada düşünceyi açıklayan paragraf, bend ve alt bend bölümlerinden oluşur. • Adresten, konu başlığından, hitap cümlesinden, veya ilgi yazısından sonra, iki satır boşluğu bırakılarak yazılırMEKTUP METNİ
 76. 76. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Kişilerin birbirlerinden ayrılırken, “Allahısmarladık” demelerine benzer biçimde, mektupların taltif cümlesiyle bitmesi, bir nezaket uygulaması haline gelmiştir. • İltifat cümlesi, ana metnin son cümlesinden sonra, iki satır aşağıya yazılır. Yeri, sayfa ortasının hafif sağ yanıdır. Ancak sağ yaslı yazılmamalıdır.KAPANIŞTA İLTİFAT CÜMLESİ
 77. 77. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Saygılarımla sözcüğünden sonra, virgül kullanılır ve sadece birinci harfi büyük yazılır. • Saygılarımla, • İçten saygılarımla, • En derin saygılarımla,KAPANIŞTA İLTİFAT CÜMLESİ
 78. 78. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Kamu kuruluşlarının yazışmalarında, bu tür iltifat cümlelerinin yerine, daha çok “rica ve arz” terimleri kullanılmaktadır. Bu konuda Personel Ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 1994/9 tarihli genelgesine göre, aşağıdaki kurallara uyulmalıdır • Alt makama yazılan yazılar “rica ederim.”, • Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “arz ederim.”, • Üst ve ast makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “arz ve rica ederim.” şeklinde bitirilir.KAPANIŞTA İLTİFAT CÜMLESİ
 79. 79. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • İmza, yazının sahibini belirler. Yazının uzunluğuna göre, “Saygılarımla,” veya “arz ve rica ederim.” Sözcüğünden sonra, iki ila beş satır aralığı olarak ayrılan boşluğa imza atılır. • İmza, “Saygılarımla,” sözcüğünün tam altına gelecek şekilde düzenlenir. Diğer bir deyişle, dikey olarak katlanan bir sayfanın, satır hizasında, sağ orta kısmına gelecek şekilde düzenlenir.İMZA
 80. 80. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Antetli kağıtta, isim ve unvan belirtilmemişse, isim ve unvan, sola dayalı olarak yazılır. Bir satıra sığmayan unvanlar alt satırda tekrar sola dayalı olarak düzenlenir. Her bir kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Kelimelerin sonunda noktalama işareti kullanılmaz. Mektup tamamlanmadığı veya imzalanmadığı sürece geçersizdir. Ancak imzalandıktan sonra bütün hatalardan daktilograf değil imzası bulunan kişi sorumludur.İMZA
 81. 81. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Resmi yazışmalarda, bir yazının üst makamın onayına sunulması halinde, imza bölümünün dört satır aralığı altına ve kağıdın ortasına,büyük harflerle “OLUR” yazılır. Altına, ortalı biçimde, tarih yazılır. İmza için yeterli boşluk bırakıldıktan sonra, onaylayanın adı küçük harf, soyadı büyük harfle yazılıp, altına unvan ortalanarak yazılır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Başbakanlık idareyi geliştirme başkanlığının Resmi Yazışma Kuralları isimli genelgesine başvurulmalıdırONAY
 82. 82. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?ONAY
 83. 83. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Mektubu yazdıran (dikte eden) ve daktilo eden kişiyi belirlemek için güçlü bir neden varsa, bu uygulamaya başvurulur. • Bu uygulamada, imzadan sonra iki boşluk bırakılarak, sol sayfa sınırında ilgili kişilerin baş harfleri yazılır. Baş harfler, büyük harflerle yazılır ve araya / kesme işareti konur. “NS/FO” Neriman Serin yazdırdı, Ferdane Oruç daktilo etti anlamına gelmektedir.Daktilografın Kimlik Belirteci
 84. 84. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?Daktilografın Kimlik Belirteci
 85. 85. YAZIŞMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? • Ekler, yazıları tamamlayıcı belgelerdir. Bir mektupta, birden fazla ek olabilir. Kamu ve özel kuruluşların yazışmalarında, düzenleme açısından farklılıklar görülmektedir. • Özel kurumların yazışmalarında, mektup bazı içerikleri içeriyorsa, kimlik satırından sonra, Ek sözcüğüyle bu durum belirtilir. Birden fazla ek varsa, Ek 1, Ek 2 şeklinde belirtilir. Öte yandan, eklerin içeriği önemli ise, toplam kaç sayfa olduğun belirtilmelidir.EKLER
 86. 86. KAYNAKLAR• Ergenç, İclal. Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü, Simurg Kitapçılık,• Ankara, 1995.• Gencan, Tahir Nejat. Türk Dil Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 1979.• Heredot. Heredot Tarihi, Çev.: Müntekim Ökmen. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1973.• İleri, Canan. Konuşma ve Dinleme Eğitimi, Yayınlanmamış Ders Notları. Anadolu• Üniversitesi, 1992.• Özdemir, Emin. Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996.• Öztürk, Ali. Tiyatro Dersinin Öğretmen Adaylarındaki Sözel İletişim Becerilerine Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, 1998.• Taner, Haldun. Koyma Akıl, Oyma Akıl, Düz Yazıları 3. Bilgi Yayınevi, Ankara,• 1985.• Taşer, Suat. Konuşma Eğitimi, İleri Kitabevi, İzmir, 1992.• Uygur, Nermi. Kültür Kuramı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1996.• Yüksel, Ahmet Haluk. İkna Edici İletişim, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları, Eskişehir, 1994.• Zıllıoğlu, Merih. İletişim Nedir? Cem Yayınevi, İstanbul, 1993.• Öğr.Gör. Zakine ÖZTÜRK ÇELİK, Sözlü Anlarım Konuşma

×