Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New games. New rules 2011 (by Blauw, Faxion, InSites Consulting, R2 Research, WildCard)

New games. New rules.
21/06/2011
Rotterdam

 • Login to see the comments

New games. New rules 2011 (by Blauw, Faxion, InSites Consulting, R2 Research, WildCard)

 1. 1.
 2. 2. Programma<br />13.00 - 13.30 Ontvangst<br />13.30 - 14.00 De VANMOOF social research werkplaats (VANMOOF)<br />14.00 - 14.30 Oude versus nieuwe wereld (Menno Urbanus, R2 en Ellen de Lange-Ros, Faxion) <br />14.30 - 15.00 Social media rush 1 <br />15.00 - 15.30 Pauze en uitwerking opdrachten<br />15.30 - 16.00 Social media rush 2 <br />16.00 - 16.30 De kracht van luisteren. Wat kunnen Unilever merken leren van online conversaties tussen consumenten? (Astrid Pieterse, Unilever Benelux en Kristof De Wulf, InSites Consulting)<br />16.30 - 17.00 Terugkoppelen opdrachten en afsluiting<br />17.00 - 17.30 Netwerkborrel<br />18.00 Diner (alleen voor inschrijvers)<br />
 3. 3. Ontvangst<br />
 4. 4. De VANMOOF social research werkplaats<br />
 5. 5. we like bikes<br />and we like you<br />and the rest of the world<br />to ride bikes<br />and like them too<br />
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16. Functionalaffordablestylishdurable<br />
 17. 17.
 18. 18. Re-imaginewhat a bikecanbe<br />
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27. Look cool<br />
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34. PEOPLE DONT BUY WHAT YOU DO<br />BUT WHY YOU DO IT!<br />
 35. 35. PULL<br />
 36. 36. KLANT BELEVING<br />
 37. 37. ZELFONTDEKKING<br />
 38. 38. PRODUCT CENTRAAL<br />
 39. 39. REFERENTIES<br />
 40. 40. PERSOONLIJK<br />
 41. 41. ENTERTAINING<br />Fig 2. your VANMOOF lock system can hold several fully grown pigs.<br />
 42. 42. INTERACTIEF<br />
 43. 43.
 44. 44. PLATFORM FOR LIKE-MINDED<br />CROWDSOURCING - INTERACTIE<br />KLANTBINDING<br />PROMOTIE<br />CUSTOMER SERVICE<br />
 45. 45. PLATFORM FOR LIKE-MINDED<br />
 46. 46.
 47. 47.
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50.
 51. 51.
 52. 52. PROMOTIE<br />
 53. 53.
 54. 54.
 55. 55. TEASE!<br />
 56. 56.
 57. 57.
 58. 58.
 59. 59. TAG!<br />
 60. 60.
 61. 61.
 62. 62.
 63. 63. CROWDSOURCING<br />
 64. 64.
 65. 65.
 66. 66.
 67. 67.
 68. 68.
 69. 69.
 70. 70.
 71. 71.
 72. 72.
 73. 73. ONLINE  OFFLINE<br />
 74. 74.
 75. 75.
 76. 76. Cool ! come round!<br /> Warmest regards,<br /> - Jasmijn -<br /> <br />Van: BRYAN KLEIN Hi Jasmijn,<br />All is well, I'll be in AMS in a few weeks.<br /> <br />Bryan<br />Cool pics Bryan. Thanks 4 sharing<br /> How are you? How is your vanmoof treating you?<br /> <br />- Jasmijn - <br /> <br />
 77. 77. KLANTBINDING<br />Fascineer!<br />Entertain!<br />Informeer!<br />Verras!<br />
 78. 78.
 79. 79.
 80. 80. CUSTOMER SERVICE<br />
 81. 81.
 82. 82. VANMOOF | Jasmijn Rijcken <br />
 83. 83. Oude vs. nieuwewereld<br />Menno Urbanus& Ellen de Lange-Ros<br />
 84. 84. Opdracht: <br />Geefonsmeervoorbeelden van nieuwe regels in de nieuwewereld<br />#ngnr2011<br />
 85. 85. Socialemedia zorgenvoorveelveranderingen<br />
 86. 86. Ookmarktonderzoekverandert door sociale media<br />
 87. 87. Als je de veranderingendoor socialemedia nietgoedbegrijpt, danmis je de boot<br />
 88. 88. Als je begrijpt hoe sociale media marktonderzoekveranderen, benut je de kansen die er nu al zijn<br />
 89. 89. Wijvertellen je hoe sociale media marktonderzoekverandert en latenzienwatjijdaar nu al meekunt. <br />
 90. 90. 1. Hoe verandertmarktonderzoek door sociale media? Welkom in de nieuwewereld! <br />
 91. 91. Je hoeftnietachteraftemeten, maar kuntrealtimevolgenwaterwordtgezegd<br />(events)<br />
 92. 92. Je hoeftnietachteraftemeten, maar kuntrealtimevolgenwaterwordtgezegd(reclame)<br />
 93. 93. Van eenrepresentatievedoelgroepnaareenrelevantedoelgroep(welkedoelgroepdoeter toe)<br />
 94. 94. Onderzoek en actiesmeltensamen en zijnnietaltijdmeertescheiden. Onderzoekdoen = marketing doen<br />
 95. 95. Onderzoek en actiesmeltensamen en zijnnietaltijdmeertescheiden. Onderzoekdoen = marketing doen<br />
 96. 96. 2. Ookoudemeetregelsblijvenbelangrijk<br />
 97. 97. Onderzoekheeftnog steeds alsdoelomorganisatiestelatengroeien. Er is eenonderliggendebedrijfsdoelstellingbijelkeanalyse die je doet<br />
 98. 98. Geenvoortgangzonderdoel: watwil je bereiken? Ganiet ‘in het wildeweg’ aan de slag<br />
 99. 99. Netjeswerken: Zorgvuldiganalyseren en metenblijftbelangrijk<br />
 100. 100. Nieuwe data vragennog steeds omeensamenhangendeanalyse en duiding<br />
 101. 101. 3. Watkunnenmarktonderzoekers nu al met sociale media<br />
 102. 102. Events evalueren, ook events evalueren van eenander, of waarvan je overweegtom sponsor teworden in de toekomst<br />
 103. 103. Direct bij je klant in huismeekijken<br />
 104. 104. Meedoenaanonderzoek is een game<br />
 105. 105. Fans en superpromotersondervragen via Twitter & Facebook<br />
 106. 106. Fans en superpromoterseen platform geven<br />
 107. 107. Direct leren of ietswerkt: welke tone of voice slaataan in externecommunicatie. <br />MEER DAN 120.000 TWITTERAARS POTENTIEEL BEREIKT<br />
 108. 108. Direct zienwieerbij je zijn, via FourSquare. <br />
 109. 109. Waarzijnik en mijnvriendengeweest, via FourSquare. <br />
 110. 110. Veelorganisatiesmissenkansen, doordatzenietwetenwatsociale media bieden<br />
 111. 111. Als je begrijpt hoe sociale media marktonderzoekveranderen, benut je de kansen die er nu al zijn<br />
 112. 112. Gajijslimmer marktonderzoekdoen met sociale media? <br />
 113. 113. New Games, new rules:<br />Jijweet hoe nu je het spelmoetspelen!<br />
 114. 114. Vragen? Meer weten?Je vindtons via oude en nieuwe media<br />@MennoUrbanus, menno.urbanus@r2research.nl06 - 147 32 235<br />@EllenFaxionEllen@Faxion.nl06 - 33 923 776<br />
 115. 115. Sociale media aan het werk<br />Ellen de Lange-Ros<br />
 116. 116. Sociale media… maar wat kun je ernoumee in je werk? <br />
 117. 117. Sociale media wordenwisselendgebruikt: dagelijks tot nooit<br />
 118. 118. Iedereenzoektnaarkansen<br />
 119. 119. Voordelen: Kennis, Kennissen, Knaken<br />
 120. 120. Belemmeringen: Waarbeginnen? <br />
 121. 121. Belemmering: MT en collega’s<br />
 122. 122. Belemmering: MT en collega’s<br />“Directie snapt niet wat het is en vindt het ook maar niets.”<br />“Niet iedereen ziet er nog het nut van in. “Er moet ook gewerkt worden” is wat je vaak te horen krijgt.”<br />“Waar doe ik kennis op? Hoe kan ik het inzetten?”<br />
 123. 123. Nogvrijwelnietgebruiktvoorklantkennis<br />
 124. 124. Veelorganisatiesmissenkansen<br />
 125. 125. We leventijdens de revolutie<br />
 126. 126. Wijmoeten de nieuwewereldontdekken<br />
 127. 127. Verandering is de enigeconstante. Galeren!<br />
 128. 128. Vragen? Meer weten?<br />@EllenFaxionEllen@Faxion.nl06 - 33 923 776<br />
 129. 129. Social media rush 1<br />2) Hoe gebruikt TeleNetsocial media voor cocreatie (Polle De Maagt, InSites Consulting)<br />
 130. 130. Evaluating events social vs survey<br />
 131. 131.
 132. 132. influential<br />sharesenthusiasm<br />enthusiastic<br />
 133. 133. Titel<br />
 134. 134. n= 28.050 <br />n= 93.600 <br />
 135. 135. bypeoplewhofrequentlysharetheiropinionabout the brand/product...<br />Focus onbuzzwith a distinctiveenthusiastic sentiment...<br />and whoreachmanyothers.<br />
 136. 136.
 137. 137. 5 applications<br /><ul><li>Superpromoter and antipromoter
 138. 138. Brand/product
 139. 139. Theme
 140. 140. Campaign
 141. 141. Event</li></li></ul><li>#fe11<br />
 142. 142.
 143. 143.
 144. 144.
 145. 145.
 146. 146.
 147. 147.
 148. 148.
 149. 149.
 150. 150.
 151. 151. Superpromoter– Antipromoter<br /><ul><li>Spontanereacties
 152. 152. Breed
 153. 153. Voor, tijdens en na
 154. 154. Niet intrusive
 155. 155. Communicatie platform
 156. 156. Diepteontbreekt
 157. 157. Geenregie
 158. 158. Nognietrepresentatief
 159. 159. Vertekentenigszins</li></li></ul><li>
 160. 160. Pauze en uitwerking opdrachten<br />
 161. 161. Socialmedia rush 2 <br />
 162. 162. Social media rush 2<br />1) Facebookgames (Dylan Nagel, Wild Card)<br />
 163. 163. Facebook games<br />
 164. 164. Dylan Nagel<br />- Archeoloog<br />- Game designer<br />
 165. 165.
 166. 166.
 167. 167.
 168. 168.
 169. 169.
 170. 170.
 171. 171.
 172. 172.
 173. 173.
 174. 174.
 175. 175.
 176. 176.
 177. 177.
 178. 178.
 179. 179.
 180. 180.
 181. 181.
 182. 182. DAU = Daily Active Users<br />MAU = Monthly Active Users<br />Stickiness = DAU / MAU<br />
 183. 183. MAU?<br />
 184. 184. > 100.000.000<br />
 185. 185. Stickiness > 15% = OK<br />
 186. 186.
 187. 187.
 188. 188.
 189. 189.
 190. 190.
 191. 191.
 192. 192.
 193. 193. ultieme<br />product<br />ultieme<br />omzet<br />
 194. 194.
 195. 195. Social Games 'in het echt'<br />- Wat zou je constant meten?<br />- Hoe zou je bijsturen?<br />- Hoe blijft de speler gemotiveerd?<br />- Hoe komt viraliteit tot stand?<br />
 196. 196. Bedankt!<br />
 197. 197. Social media rush 2<br />2) Hoe kan ik mijn social media inzet optimaliseren door monitoring? (Gyurka Jansen, R2)<br />
 198. 198. SOCIAL MEDIAMONITORING<br />
 199. 199. Social Media Doel<br />AWARENESS<br />Social Media<br /><ul><li>Influence
 200. 200. Sharing
 201. 201. Sentiment
 202. 202. Interaction</li></ul>CONSIDERATION<br />PREFERENCE<br />
 203. 203. Social Media DoelTOOLS INZETTEN<br />Social media activation<br />Social media engagement<br />Social media monitoring<br />Social media analysis<br />Social media reporting<br />
 204. 204. Social Media Analysis<br />“wat wil je meten?”<br />“wat kan je meten?’’<br />
 205. 205. Social Media AnalyseENGAGEMENT-SCHILLEN<br />
 206. 206. Social Media Analyse MONITORING<br />
 207. 207. Social Media AnalyseMEDIAGEBRUIK<br />
 208. 208. Social Media AnalyseMEDIAGEBRUIK<br />
 209. 209. Social Media RapportageENGAGEMENT<br />
 210. 210. Social MediaCOMBINING SOURCES<br />AWARENESS<br />Social Media<br /><ul><li>Influence
 211. 211. Sharing
 212. 212. Sentiment
 213. 213. Interaction</li></ul>CONSIDERATION<br />PREFERENCE<br />SALES<br />
 214. 214. Meer weten over SOCIAL MEDIA MONITORING?<br />Gyurka Jansen<br />R2 Consultant<br />@The_ED<br />R2 Research B.V.<br />010 221 0333<br />www.r2research.nl<br />@r2research<br />
 215. 215. Social media rush 2<br />3) Een bakker die social media inzet? (Maarten, RauwCC)<br />
 216. 216. The power of listening<br />Whatcan Unilever brands learnfromconsumers’ online conversations? <br />Astrid Pieterse, Media Insight Manager, Unilever Benelux I @AstridBM<br />Kristof De Wulf, Managing partner, InSites Consulting I @kristofdewulf<br />
 217. 217. The context<br />
 218. 218. Unilever brands in Benelux<br />45 brands<br />Focus on 10 brands forthis project<br />Biggest Benelux advertiser<br />
 219. 219. One of the largest online communities in Benelux forandbywomenaged 25-49 y old<br />Helpingwomen in theireveryday life<br />
 220. 220. WE ARE ALL INFLUENCERS.<br />
 221. 221. Unilever’s view on media<br />Owned media<br />Consumersmovedfrompassive receivers toactivecreators<br />Fromsendingmessagestohavingconversationswithconsumers<br />Be present whereconsumers are<br />Paid media<br />Earnedmedia<br />
 222. 222.
 223. 223.
 224. 224. The project<br />
 225. 225. Observe<br />Facilitate<br />Join<br />
 226. 226. What did we do?<br />Understandwhy these conversations are takingplace<br />Monitoronline conversations about Unilever and its different products & brands<br />Analyzing conversations as a source<br />for relevant insight generation<br />Analyzing conversations as a reality as such <br /><ul><li>Insightsand trends
 227. 227. Drivers of buzz
 228. 228. Activation performance
 229. 229. Competitive benchmarks
 230. 230. Volume
 231. 231. Sentiment
 232. 232. Content
 233. 233. Reach & influence</li></li></ul><li>Ja, mijn vader gebruikt het ook en zijn cholesterol is ook gezakt nu na het eten van boterhammen met Becel pro-activ. Trouwens, de dokter raadt het product ook aan.<br />
 234. 234. Social media netnography focuses on collecting conversations that are taking place online (via blogs, fora, websites, social networks, video sites, Twitter, ...). On average, only 20% of conversations are taking place online versus offline.<br />Relevant posts are retrieved from a wide variety of sources on the web. These sources are detected via keywords that are related to the category, to the brands, and to specific campaigns.<br />We only include conversations for which we are allowed to scrape the content and for which back data are available (excluding personal pages & status updates for Facebook or Hyves, Twitter has back data for last month)<br />
 235. 235. Scope<br />7 different ‘filters’<br />2010 I BE + NL I Dutch + French<br />(*) Twitter: December only (wave 1)<br />
 236. 236. The learnings<br />
 237. 237. A lot of curiosityandenthusiasmforthis project, fromall levels in the organization! <br />
 238. 238. As this kind of information is very new to marketers, take specific care tocreating a safe environment, beingclear, involvingthem, making time forquestions, … <br />Noteveryone is as digital as we mightthink!<br />Important tocreatestrategicframework of thoughtandclearguidelines.<br />
 239. 239. Do notunderestimate the time neededforpreparation: definition of keywordsanduniversedetectionrequiresinvolvingall relevant stakeholders and is a time-consumingprocess. <br />
 240. 240. Depending on the glassesyou put on to look at the scraped data, yousee different things. <br />Insightgenerationneeds a verywidekeywordframework!<br />
 241. 241. FMCG categoryand brand conversations are dominantlypositive, withhappiness is the most often shared positiveemotion<br />
 242. 242. The future<br />
 243. 243. The focus of the second wave of data collectionwillbeusingspecificcampaigns as a unit of analysis: howcan we become more successful in drivingpositiveconversationsaboutour brands via activationefforts?<br />
 244. 244.
 245. 245. Online conversation dashboards tounderstandimpact of activation on online conversations<br />
 246. 246. Thanks!<br />Tweetawayyourreactions<br />#ngnr2011<br />@AstridBM<br />@kristofdewulf<br />
 247. 247. Terugkoppelen opdrachten en afsluiting<br />
 248. 248. Netwerkborrel & Diner<br />

×