Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magia newswire

506 views

Published on

Jak działa i czym jest newswire? Jak "wrzucić" 6 bieg w komunikacji?

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magia newswire

 1. 1. Magia<br />newswire<br />
 2. 2. NewsWire<br /> platforma gromadząca<br /> i agregująca informacje<br /> i materiały prasowe<br />
 3. 3. Po co mi to?<br />
 4. 4. „Ślimak na plecach swój nosi domek, więc musi dobrze natężać grzbiet.<br />Choćbyś go prosił, żeby gdzieś pobiegł, on po swojemu wciąż będzie szedł.”<br />Nie pozwól, żeby Twoja komunikacja się „ślimaczyła”!<br />Nadaj tempo swoim komunikatom.<br />
 5. 5. NewsWire<br />Na świecie…<br /> ponad 5000<br />Najstarszy, nadal działający<br />newswire to PR Newswire, który<br />powstał w 1950 r.<br />
 6. 6. NewsWire w Polsce<br />W Polsce…<br /> mniej niż 10<br />W regionach…<br /> 0 (stan na 22 marca 2010 r. )<br />
 7. 7. InSilesia.pl<br />-pierwszy śląski newswire<br />Projekt InSilesia.pl – pierwszy śląski NewsWire jest współfinansowany ze środków <br />Unii Europejskiej przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka<br />
 8. 8. Potencjał komunikacyjny Śląska<br /><ul><li>75 urzędów miast
 9. 9. ponad 40 uczelni wyższych
 10. 10. blisko 1800 firm w samych Katowicach
 11. 11. ponad 100 klubów sportowych</li></li></ul><li>Jak działa newswire ?<br />Pobieranie<br />Przetwarzanie<br />Dalsza dystrybucja<br />O<br />D<br />B<br />I<br />O<br />R<br />C<br />Y <br />Generowanie informacji <br />i / lub materiału<br />Systematyzowanie<br />Agregacja<br />Dystrybucja<br />Archiwizacja<br />
 12. 12. wyszukiwarka<br />RSS<br />RSS<br />wyszukiwarka<br />wyszukiwarka<br />Wyszukiwarka<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Wyszukiwarka<br />Wyszukiwarka<br />Wyszukiwarka<br />RSS,<br />wyszukiwarka<br />RSS,<br />wyszukiwarka<br />Kanał social media<br />Media<br />Portal<br />TV<br />Czasopisma<br />Kanał RSS, czytnik RSS<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Radio<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />RSS,<br />wyszukiwarka<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Wyszukiwarka<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Wyszukiwarka<br />Internetowe wydanie gazety <br />Media<br />Wyszukiwarka<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />RSS,<br />wyszukiwarka<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />RSS,<br />wyszukiwarka<br />Użytkownik<br />Portal stacji<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Portal stacji<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />Użytkownik<br />
 13. 13. Korzyści oferowane przez newswire<br /><ul><li>Integracja wielu źródeł informacji
 14. 14. Wsparcie relacji z mediami
 15. 15. „Gotowa” grupa kontaktów
 16. 16. Niższy koszt dotarcia do adresatów
 17. 17. Zmniejszenie kosztu budowania kanałów dystrybucji
 18. 18. Promuje a nie spamuje</li></li></ul><li>Korzyści oferowane przez newswire<br /><ul><li>Tzw. „social media tools” pozwalające użytkownikom dzielić się informacjami m.in. na Facebook, Blip, Kciuk </li></li></ul><li>Korzyści oferowane przez InSilesia.pl<br /><ul><li>Kompleksowe źródło informacji dla dziennikarzy</li></ul> i społeczeństwa<br /><ul><li>Wiele form dotarcia do adresatów i multimedialność przekazu – efekt synergii
 19. 19. Redakcja – aktualizacja portalu, wiarygodność i jakość treści</li></li></ul><li>Korzyści oferowane przez InSilesia.pl<br /><ul><li>Możliwość „przebicia się z komunikatem”
 20. 20. Wsparcie SEM bez wzrostu kosztów
 21. 21. Własne kanały RSS i social media na Facebook, Blip i Youtubewspierane przez „social media tools”
 22. 22. Statystyki „gotowe do wykorzystania”</li></li></ul><li>
 23. 23. Użytkownicy InSilesia.pl<br />dziennikarze<br />specjaliści, liderzy i twórcy opinii społecznej, trendsetterzy<br />akcjonariusze, udziałowcy, konkurencja, obecni i potencjalni Klienci, mieszkańcy śląska, Internauci<br />
 24. 24. Narzędzie pracy dla dziennikarza<br /><ul><li> codziennie wykorzystywane
 25. 25. podstawowe i kompleksowe źródło informacji o działaniach i wydarzeniach w regionie
 26. 26. pewność, że informacja pochodzi z wiarygodnego źródła
 27. 27. repozytorium autoryzowanych materiałów
 28. 28. dostępne 24/7/ 365</li></li></ul><li>… i specjalisty odpowiadającego za komunikację…<br /><ul><li>dystrybucja informacji i materiałów prasowych
 29. 29. budowa wizerunku
 30. 30. bieżący monitoring komunikatów z otoczenia biznesu
 31. 31. uczy standardów
 32. 32. jasny, prosty i czytelny sposób prezentacji informacji
 33. 33. otwarta, rzetelna , wiarygodna i przejrzysta komunikacja z otoczeniem</li></li></ul><li>…oraz źródło informacji dla Internauty<br /><ul><li> codziennie odwiedzane
 34. 34. zawsze aktualne informacje i kalendarium wydarzeń z regionu Śląska
 35. 35. źródło informacji o działalności firm i instytucji
 36. 36. nie utożsamiane z kanałem promocyjnym firm</li></li></ul><li>Najczęściej spotykane formy korzystania z newswire’ów<br />Darmowa publikacja<br />Abonament<br />Odpłatna dystrybucja komunikatów<br />
 37. 37. Formy korzystania z InSilesia.pl<br />Bezpłatna publikacja(profil użytkownika)<br />
 38. 38. Formy korzystania z InSilesia.pl- profil użytkownika<br /><ul><li>Informacje prasowe (aktualności)
 39. 39. Wydarzenia
 40. 40. Multimedia
 41. 41. Blog
 42. 42. Statystyki materiałów użytkownika
 43. 43. Wewnętrzny mailing InSilesia.pl</li></li></ul><li>Formy korzystania z InSilesia.pl<br />Abonament (integracja z internetowym biurem prasowym iPressOfficeencja.com )<br />
 44. 44. Narzędzia<br />dostępne w<br />ramach InSilesia.pl<br />
 45. 45.
 46. 46. Siła komunikatu leży w jego jakości<br /><ul><li>Jakie informacje najbardziej lubią użytkownicy?</li></li></ul><li>Siła komunikatu leży w jego jakości<br />Powiązane<br />tematy<br />Adekwatny do tematu,<br />Chwytliwytytuł<br />Dobre<br />zdjęcie<br />Interesujący <br />wstęp / zachęcające <br />streszczenie<br />Przypisane<br />multimedia<br />Komplet<br />informacji<br />Tagi odnoszące <br />się do treści<br />
 47. 47. InSilesia.pl w liczbach<br />Po 2,5 miesiącach działalności:<br /><ul><li>1738 informacji prasowych
 48. 48. 264 wydarzenia
 49. 49. 96 zbiorów multimediów
 50. 50. ponad 30 zarejestrowanych przedstawicieli mediów
 51. 51. blisko 18000 odwiedzających miesięcznie (dane za okres 14.05-13.06.2010 wg. Google Analytics)</li></li></ul><li>InSilesia.pl a inne newswire<br />
 52. 52. InSilesia.pl - społeczność profesjonalistów<br /><ul><li>Twórz z nami platformę komunikacji, integracji i wymiany wiedzy oraz doświadczeń – dołącz do grupy ekspertów InSilesia.pl</li></li></ul><li>Dziękujemy za uwagę!<br />Zapraszamy do zadawania pytań<br />Anna Fudali<br />Koordynator projektu<br />anna.fudali@insilesia.pl<br />

×