inliniedreapt a.net           http://inliniedreapta.net/dereferinta/olavo-de-carvalho-principiile-       ...
(1) că socialismul este viitorul luminos şi inevitabil al Istoriei, când experienţa arată că de fapt esteun trecut sângero...
6. Eradicarea totală a mentalităţii revoluţionare este condiţia esenţială pentru supravieţuirea libertăţiiîn lume. Mentali...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Inliniedreapta.net principiile politicii-conservatoare (olavo de carvalho)

203 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inliniedreapta.net principiile politicii-conservatoare (olavo de carvalho)

 1. 1. inliniedreapt a.net http://inliniedreapta.net/dereferinta/olavo-de-carvalho-principiile- unei-politici-conservatoare/Principiile politicii conservatoareDiário do Comércio, 27 iunie 2011Aceste principii nu sunt reguli de urmat în politica practică. Sunt un ansamblu de criterii derecunoaştere, pentru a putea distinge, atunci când auzi un politician vorbind, dacă te afli în faţaunui conservator, a unui revoluţionar sau a unui “liberal”, în sensul brazilian, de astăzi, al termenului(care este un amestec incert dintre primii doi).1. Nimeni nu e stăpânul viitorului. “Viitorul ne aparţine” este un vers din imnul Tineretului Hitlerist.Aceasta este esenţa mentalităţii revoluţionare. Un conservator vorbeşte în numele experienţeitrecute, acumulate în prezent. Revoluţionarul vorbeşte în numele unui viitor ipotetic, investit cuautoritate de tribunal de ultimă instanţă; el crede că reprezintă în prezent această autoritate, chiarşi atunci când nu ştie nimic despre acel viitor şi nu e în stare să-l descrie decât prin intermediul unorlaude generice, neavând nici cea mai mică idee despre ce este acesta. Atunci când fostulpreşedinte(al Braziliei n.t.), Lula, spunea “Nu ştim ce fel de socialism dorim”, el presupunea că ştie
 2. 2. (1) că socialismul este viitorul luminos şi inevitabil al Istoriei, când experienţa arată că de fapt esteun trecut sângeros, cu o moştenire de mai mult de 100 milioane de morţi, (2) că el şi complicii săi audreptul să ne conducă spre o repetare a acestei experienţe, fără nici o garanţie că aceasta va fimai puţin mortală decat cea precedentă, cu excepţia unei promisiuni verbale, ieşite din gura cuivacare, în acelaşi timp, recunoaşte că nu ştie încotro ne duce. Mentalitatea revoluţionară este unamestec de îngâmfare psihotică şi iresponsabilitate criminală.2. Fiecare generaţie are dreptul de a alege ceea ce consideră de cuviinţă. Acest lucru implică faptulcă nici o generaţie nu are dreptul de a le angaja pe cele următoare în decizii drastice ale cărorefecte, aproape sigur malefice, fie nu vor putea fi reparate niciodată, fie vor putea fi reparatenumai prin jertfa mai multor generaţii. Poporul are, prin definiţie, dreptul de a experimenta şi de aînvăţa din experienţă, dar tocmai din acest motiv, nu are dreptul de a-şi folosi copiii şi nepoţii dreptcobai pentru experimente nechibzuite.3. Nici un guvern nu are dreptul de a face ceva ce guvernul următor nu poate desface. Este uncorolar inevitabil al principiului precedent. Alegerile periodice nu ar avea nici un sens dacă fiecareguvern ales nu ar avea dreptul şi posibilitatea de a corecta greşelile guvernelor anterioare.Democraţia este, prin urmare, esenţialmente ostilă oricărui proiect de schimbare profundă şiireversibilă a ordinii sociale, oricât ar fi aceasta de rea la un moment dat. Nici o ordine socialăgenerată de curgerea secolelor nu este atât de rea pe cât este o nouă ordine impusă de către oelită luminată care se crede, fără motiv, deţinătoarea unicului viitor dezirabil. În cursul ultimelor treisecole nu a existat niciun singur experiment revoluţionar care să nu fi dus la distrugere, omor,războaie şi mizerie generalizată. Nu vedem cum ar putea experimentele viitoare să fie diferite.4. Nici o propunere revoluţionară nu este demnă de a fi dezbatută ca o alternativă respectabilă într-un cadru politic democratic. Revocabilitatea măsurilor de guvernare este un principiu de neocolit aldemocraţiei şi orice propunere revoluţionară, prin definiţie, neagă de la bază acest principiu. Esteimposibil a pune în practică vreo propunere revoluţionară fără concentrarea puterii şi fărăexcluderea, deschisă sau camuflată, a oricărei propuneri alternative. Nu se pot discuta alternativepe baza interdicţiei alternativelor.5. Democraţia este opusul politicii revoluţionare. Democraţia este guvernarea încercărilorexperimentale, pe termen scurt şi întotdeauna revocabile. Propunerea revoluţionară este în modnecesar de termen lung şi ireversibilă. De fapt, orice proiect revoluţionar îşi propune să transformenu numai o anumită societate, ci Pământul întreg şi însăşi natura umană. Este imposibil să discuţidemocratic cu cineva care nu respectă nici măcar natura interlocutorului, nevăzând în el decâtmateria provizorie a umanităţii viitoare. Este stupid să credem că socialiştii, comuniştii, fasciştii,eurasienii şi toţi cei asemenea lor se vor putea integra în mod paşnic întru convieţuire democraticăalături de facţiuni politice infinit mai puţin ambiţioase. Va fi întotdeauna convieţuirea democratică alupului cu mielul.
 3. 3. 6. Eradicarea totală a mentalităţii revoluţionare este condiţia esenţială pentru supravieţuirea libertăţiiîn lume. Mentalitatea revoluţionară nu este o caracteristică permanentă a naturii umane. A avut oorigine istorică – în jurul secolului al XVIII-lea – şi aproape sigur va avea un sfârşit. Perioada deapogeu, secolul XX, a fost cea mai violentă, cea mai ucigaşă din toată Istoria umană, depăşind canumăr de victime nevinovate toate războaiele, epidemiile, cutremurele şi dezastrele naturale deorice fel, observate de la începutul timpurilor. Nu est e nici o exagerare în a spune căment alit at ea revolut ionară est e cel mai mare f lagel care s-a abăt ut vreodat ă asupraomenirii. Este o chestiune de numere, nu de păreri. Cine refuză să vadă acest lucru este unmonstru de nesimţire. Orice politică ce nu este orientată spre eradicarea completă a mentalităţiirevoluţionare, în felul cel mai intens şi mai explicit cu putinţă, este o pălăvrăgeală criminală şiinacceptabilă, oricât şi-ar împodobi omisiunea cu frumoase pretexte democratice, liberale,religioase, moraliste, egalitare, etc.

×