Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
inliniedreapta.net         http://inliniedreapta.net/islamizarea-egiptului-si-un-semnal-de-alarma-pentru-occident/...
Egiptului şi să găsesc asemănări cu viitorul Occidentului. Occidentalii, în schimb, sînt incapabili de acestlucru, din cau...
Numărul real de fete este necunoscut oficial din varii motive. Unul dintre motive este cooperarea dintreorganele de lege ş...
Dumnezeu Issa” (Iisus) –Pacea fie cu el– s-a pierdut după moarte Lui.” (Hussein Moaness în RevistaOctombrie din 15 martie ...
Asta vreau să spun: chiar dacă înfruntăm multe greutăţi nu sîntem slabi, pentru că adevărul    este puternic, dragostea...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Inliniedreapta.net islamizarea egiptului-i_un_semnal_de_alarm_pentru_occident

208 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inliniedreapta.net islamizarea egiptului-i_un_semnal_de_alarm_pentru_occident

 1. 1. inliniedreapta.net http://inliniedreapta.net/islamizarea-egiptului-si-un-semnal-de-alarma-pentru-occident/#Islamizarea Egiptului şi un semnal de alarmă pentru OccidentÎnruditeUn text despre persecuţia celor mai vechi creştini: copţii din Egipt. Un strigăt înăbuşit de presa mainstream şiignorat cu desăvîrşire de hoardele de activişti ai “drepturilor omului”.Persecutarea minorităţii creştine din Egiptde Ashraf Ramelah, pentru CoptsUnited.comCreştinii din Egipt, cunoscuţi şi cu numelede copţi*, au trăit în discriminare,opresiune şi persecuţie timp de aproape1430 de ani. Lumea începe să afle desoarta copţilor copţi şi problemele lordatorită şansei de a putea emigra dinEgipt în ţările civilizate occidentale, dinultimii cinci zeci de ani, dar în primul rîndmulţumită progresului tehnologic întelecomunicaţii.În ciuda erei telecomunicaţiilor şi alibertăţilor occidentale din prezent, copţiise confruntă cu o ameninţare numităcorectitudinea politică, care a început înaceeaşi perioadă, acum jumătate desecol.Scopul iniţial al corectitudinii politice a fost respectarea celorlalţi şi lupta împotriva discriminării şi opresiunii,dar interesele politice au deviat corectitudinea politică de la scopul iniţial înspre eliminarea libertăţilor. În ultimiiani, libertatea de exprimare şi alte forme ale libertăţii de expresie au fost confruntate de corectitudinea politică,cu intenţia de a descuraja şi intimida pe cetăţenii ce doresc să îşi exprime părerile, frustrările saunemulţumirile în legătură cu probleme evidente.Efectele corectitudinii politice pot fi văzute în momentul în care numele lucrurilor sînt schimbate, de exemplu,teroriştii sînt numiţi “Fedayeen” (luptători împotriva ocupaţiei şi tiraniei). De asemenea, simbolurile creştine audevenit ofensatoare. Felicitările de Crăciun trebuiesc modificate pentru a nu indica evenimente creştine.Aproape totul în prezent este tratat într-o manieră corectă politic. Nu aş fi surprins să văd în cîţiva ani pe toţicei care merg la biserică numiţi republicani (de dreapta) şi incorecţi politic. Personal, cred că aceasta este onouă formă de opresiune şi discriminare.Copt fiind, vă pot spune: copţii au trăit sub un regim corect politic mai bine de 1400 de ani. Copţii nu şi-auputut păstra limba natală, fiind obligaţi să vorbească limba celor ce le-au ocupat ţara. Copţii nu se puteauruga în propriile locuri de rugăciune dacă nu urmau anumite indicaţii date de ocupanţi (vezi decretul Hamayonişi Al Omrania).Occidentul refuză să analizeze situaţia în detaliu şi să ia deciziile corecte, din cauza îndoctrinării care a avutloc în ultimele decenii în societatea şi şcolile noastre. Pentru mine este foarte simplu să mă uit la istoria
 2. 2. Egiptului şi să găsesc asemănări cu viitorul Occidentului. Occidentalii, în schimb, sînt incapabili de acestlucru, din cauza unui motiv foarte clar, şi anume corectitudinea politică.Majoritatea ştiţi bine că femeile în Occident sînt discriminate în diferite moduri. Deoarece femeile nu au aceaşiputere ca bărbaţii, în fiecare cultură şi societate ele sînt acea parte a omenirii care tinde să sufere în linişte dincauza discriminării şi opresiunii. Ca organizaţie pentru drepturile omului, vă cer tuturor să luaţi atitudine şi săvorbiţi pentru drepturile, demnitatea şi egalitatea femeii.Femeile copte, de asemenea, au nevoie de ajutorul vostru,fără corectitudine politică. Lucrurile trebuiesc spuserăspicat şi cu voce tare. În Egipt, femeile şi fetele copte sîntţinta planului de islamizare forţată. În prezent, a răpi ofemeie cu un copil este una dintre cele mai oribile crimeîntr-o societate civilizată, crimă pedepsită foarte aspru.Pe de altă parte, în Egipt, opusul moralităţii se petrece.Vreau să subliniez faptul că nu compar Egiptul cu nici o altăsocietate occidentală sau civilizată. Orice crimă comisăîmpotriva unei femei copte este tratată nedrept, fărămoralitate sau conştiinţa. Este revoltător să afli astfel delucruri despre o ţară care era odată considerată leagănulomenirii.Nu pot considera agresiunea împotriva femeilor şi fetelorcopte ca fiind simple întîmplări, datorită următoarelormotive:- Se întîmplă exclusiv femeilor şi fetelor copte.- Într-un moment de disperare de acum 33 de ani, Patriarhul copţilor a denunţat public convertirea forţată afemeilor şi a fetelor copte. Patriarhul copţilor, Shenuda al III-lea, în timpul uneia dintre întîlnirile săptămînale dinjurul datei de 17 decembrie 1976, într-o conferinţa ţinută în Alexandria, a spus că “se aplică presiuni asuprafetelor copte ca ele să se convertească la islam, fiind forţate prin teroare să se căsătorească cu bărbaţimusulmani.” Mai mult, acesta a cerut restituirea fetelor răpite către familiile lor.Acum, 33 de ani mai tîrziu, putem spune că răpirea femeilor copte nu este doar un fenomen trecător, ci partea unui plan de avengură ce ţinteşte eliminarea creştinilor din Orientul Mojlociu. V-aş putea de asemneaspune, mai în şoaptă, că acelaşi lucru se întînplă şi în Occident, dar în moduri diferite şi cu metode diferite.Sistemul legislativ al Occidentului este cu siguranţă singurul element ce frînează acest fenomen.Pe de altă parte, în ţări precum Egiptul, regimul de la conducere este direct responsabil pentru tot ce s-aîntîmplat şi se întîmplă încă fiecărei persoane copte. Aş putea spune simplu că, dacă statul nu doreşteprotejarea cetăţenilor, atunci statul este complice şi efectiv părtaş la acţiunile luate împotriva copţilor.Mulţi occidentali cred despre copţi că sînt o simplă minoritate în Egipt. Totuşi, copţii sînt adevăraţii egiptenicare au fost forţaţi să vorbească araba. Copţii au tot dreptul de a fi protejaţi de cei ce îi guvernează sau deinstituţiile internaţionale. Nu mă refer la copţi ca religie, ci ca tradiţie.Considerînd mediul politic dominat de corectitudinea politică în care trăim, mulţi dintre cei prezenţi astăzi aicivor considera ceea ce am spus drept o exagerare sau chiar mă vor eticheta. Lupta pentru înlăturareaopresiunii, discriminării şi persecuţiei face suportabilă orice fel de etichetare, chiar dacă numai unul sau doidintre voi vor realiza că într-un colţ al planetei noastre, în mileniul al doilea, există guverne care acţionează înacelaşi mod barbaric ca acum 1400 de ani. Conform oricărei definiţii occidentale, scopul statului estegenerarea legii şi ordinii pentru asigurarea siguranţei şi securităţii cetăţenilor lui. Acesta este un contract întrecetăţeni şi guvern, guvernul asigurînd protecţia cetăţenilor, intern (domnia legii) şi extern (armata).Examinînd ce s-a întîmplat recent, în vremea lui Mubarak, este foarte uşor de arătat că nici unul dintre răpitorinu a fost adus în faţa justiţiei, în ciuda gravităţii crimelor comise şi a frecvenţei lor.
 3. 3. Numărul real de fete este necunoscut oficial din varii motive. Unul dintre motive este cooperarea dintreorganele de lege şi răpitori. Familiile copte decid să ascundă această problemă, păstrînd liniştea. Alţii nuvorbesc din cauza ameninţărilor venite din partea poliţiei.Cercetători locali indică faptul că există colaborare între autorităţile egiptele şi cele ale Arabiei Saudite pentrufinanţarea şi stabilirea unui preţ pentru fiecare caz, bazat pe nivelul economic şi cultural al familiei fetei.Răpirile au loc prin diferite metode, începînd cu prietenii cu fetele copte în timpul activităţilor şcolare, alegereafetei, drogarea ei, apoi transportul într-un loc în care va fi violată. Fetele sînt violate în grup, ajung însărcinateşi sînt forţate să se convertească, iar apoi să se căsătorească.Drept reacţie, guvernul egiptean cataloghează drept “poveşti de dragoste” aceste incidente în care are loccăsătoria şi convertirea forţată. Odată ce cazul ajunge în presă, cei din Occident acceptă aceasta versiune apoveştii. Dar întrebarea trebuie pusă: de ce numai fetele copte se îndrăgostesc de bărbaţi musulmani şi dece fetele muslmane nu găsesc soţi creştini? Cele mai triste sînt consecinţele acestor acţiuni, devastatoarepsihologic pentru majoritatea fetelor, aflate la vîrsta adolescenţei.În ciuda efectelor fizice şi psihologice asupra majorităţii fetelor, perspectiva viitorului lor, ale unei vieţi duse înnoile condiţii, este oribilă deoarece există diferenţe serioase între relaţiile din cadrul familiilor copte şi celearabe.La final, datorită timpului limitat, voi încheia citînd cîteva exemple de instigare din presa egipteană, din şcoli,universităţi dar şi din moschei şi de pe străzi:- Nenumăratele “fatwa” emise, provocări împotriva copţilor. Aceste “fatwa” consideră copţii drept infideli cetrebuiesc ucişi sau supuşi la tot felul de nedreptăţi. Unele “fatwa” încurajează răpirea fiicelor copte şi a altorcopţi. În ciuda faptului ca aceste “fatwa” constituie instigări clare la violenţă şi crime, guvernul egiptean nuface nimic pentru a le preveni.Şeicul Abdel Haleem Mahmood, fostul imam al universităţii islamice Al-Azhar, a scris în cartea sa “Crezînd înAlah”: “Creştinii sînt ca o boală dăunătoare şi contagioasă. Musulmanii ar trebui să fie nedrepţi cu ei; ar trebuisă îi dispreţuiasă, să îi trateze cu grosolănie şi să îi boicoteze pentru a-i forţa să se convertească la islam.”- Şeicul Muhamed Metwaly El-Shaarawy a scris în ziarul Al-Ahram din 2 septembrie 1992: “A face sex cu ofemeie POW îi conferă acesteia onoare, din moment ce stăpînul îi face acelaşi lucru care i-l face soţiei sale.”Tot el se plîngea, împreună cu grupul lui, în momentul în care sîrbii violau femeile bosniace. Personal,condamn acţiunile sîrbilor, dar mă întreb: de ce Şeicul nu a spus niciodată nimic pentru a proteja femeilecopte? Probabil, cum arată acest lucru, femeile copte nu merită atît respect.- Imamul moscheii Societăţii Jurilor din Asiut repetă în mod public, de mulţi ani, cu ocazia serviciului religiosdin fiecare vineri, că “Femeile creştine sînt pradă pentru orice musulman.”- În unele moschei puteţi auzi imami spunînd: “Violarea femeilor creştine este permisă pentru a le obliga săse convertească la islam.”- Un alt exemplu de edict este cel dat de Şeicul Gad-El Haq, fost imam în Al-Azhar, răspunzînd chestiuniicăsătoriei unei femei musulmane cu un bărbat creştin. Ca răspuns, fostul imam a emis o “fatwa” bazată pestudii ale jurisprudenţaei islamice care concluzionau că evreii şi creştinii sînt “necredincioşi”. Prin urmare, ofemeie musulmană nu ar trebui să se căsătorească cu un nemusulman, fie acesta creştin, evreu sau de altăreligie. Creştinii şi evreii sînt consideraţi infideli şi politeişti.- Un astfel de edict a fost dat în 1996 de către Comitetul de Edicte Al-Azhar, privind legalitatea căsătoriei unuibărbat creştin cu o femeie musulmană: “Acest lucru este interzis, din moment ce islamul este superiororicărei alte religii. Copiii ar trebui să urmeze cea mai bună dintre religiile părinţilor, conform legii islamice.”- Avocatul Hisham Khalifa a scris în ziarul din Cairo Al-Ahram, pe 16 septembrie 1996, în secţiunea“Probleme Legale” : “Un act de necredinţă e cel al mersului la biserică. Islamul este unic printre credinţele dinlume, fiind unicul pe care îl putem numi ‘religie’. De asemenea, creştinismul aşa cum a fost trimis de
 4. 4. Dumnezeu Issa” (Iisus) –Pacea fie cu el– s-a pierdut după moarte Lui.” (Hussein Moaness în RevistaOctombrie din 15 martie 1992)- Priviţi la veninul propagat împotriva non-musulmanilor de Zaghloul El-Naggar, în editorialul săptămînal dinziarul Al-Ahram: “Infidelii, politeiştii, în special popoarele cărţii care şi-au falsificat religia şi evreii, acei criminalicare au fost pivotul necredinţei de-a lungul istoriei, aşa cum sînt şi astăzi, şi vor fi pînă la sfîrşitul zilelor. Eireprezintă tot ce e mai rău din necredinţă.” (Al-Ahram, 15 iulie 2002)- În continuare, cîteva declaraţii din manualele din care învaţă studenţii la Universitatea Assuit, din nordulEgiptului:1. Creştinismul l-a golit de conţinut pe Iisus, la fel cum au facut-o marxiştii.2. Creştinismul, ca şi iudaismul, este o făcătură iudaică egipteană.3. Creştinismul este bazat pe iudaism, iar cel de-al doilea nu este o religie.4. Creştinismul a fost inoculat de păgînism.5. Creştinismul a devenit o religie păgînă.6. Intervenţiile oamenilor în creştnism l-au schimbat într-o combinaţie de iudaism şi păgînism.7. Apostolul Paul pretindea că este creştin pentru a distorsiona creştinismul.Cîteva din exemplele din ceea ce egiptenii (creştini şi musulmani) învaţă în şcolile publice:1. Un musulman îşi spală mîinile înainte şi dupa masă.2. Un musulman merge în linişte şi cu demnitate.3. Creştinii sînt induşi în eroare.4. Singura religie acceptată de Allah este islamul şi nici o altă religie înafară de islam nu mulţumeşte pe Allah.* Cuvîntul “coptic” vine din engleză şi înseamnă egiptean. Grecescul “Egyptos” îşi are originile îm cuvîntulantic egiptean “Hikaptah” (Ha-Ka-Ptah). Arabii, după cucerirea Egiptului în 641 AD, au numit populaţiaEgiptului “Gypt”, din cuvîntul grecesc “Egyptos”. mai multe aici, Who are the copts? şi în conferinţa careurmează:Copţii egipteni şi mitul toleranţei islamiceEpiscopul zonelor El-Quassia şi Mair din Egyptul Superior a devenit călugăr în 1983 şi preot în 1987.Episcopul Thomas lucrează neobosit pentru apărarea libertăţii religioase şi a drepturilor omului, înfruntîndriscuri personale. A fost primul cîştigător al premiului St. Stephen, un premiu înmînat de Misiunea Norvegianăîn Orient pentru eforturile lui de a lua atitudine împotriva opresiunii comunităţilor religioase. Episcopul Thomasconstruieşte şcoli şi dezvoltă programe educaţionale în Biserica Egipteană Coptă.Conferinţa organizată de Hudson Institute, via KitmanTVEpiscopul începe vorbind despre originile creştine ale Egiptului, originea cuvîntului “copt” şi transformărilesuferite de Egipt de la invazia islamică din secolul VII. Încheie discursul cu aceste cuvinte: Nu sîntem o biserică slabă. Nu sîntem un popor slab. Sîntem un popor puternic şi vom supravieţui. Dragostea din noi, dragostea e mult mai puternică decît ura lor. Cu această ură vom continua să ne confruntăm şi să ne integrăm în societate şi să lucrăm pentru binele societăţii, să încercăm să ne ajutăm fraţii şi surorile care trăiesc în această ţară. Dacă fundamentaliştilor nu le place, trebuie să ne straduim să gasim cîtiva moderaţi şi să lucrăm cu ei. Şi mai sînt cîtiva moderaţi. Foarte, foarte, foarte puţini, dar mai sînt unul sau doi care încă spun adevărul, dar majoritatea cred propaganda stereotipică a majoritatii.
 5. 5. Asta vreau să spun: chiar dacă înfruntăm multe greutăţi nu sîntem slabi, pentru că adevărul este puternic, dragostea e puternică, speranţa e puternică iar asta ii ajuta pe crestinii din Egipt să continue. Foarte multi creştini pleacă din Egipt, iar acesta este un strigăt de ajutor pentru creştinii care vor sa rămînă în ţara lor.Alte resurse: Egipt: comunitate creștină coptă atacată de 3000 de musulmani Creștinii din Egipt: ”Vor să ne omoare!” Islamizarea forţată a fetelor creştine susţinută de statul egiptean Voice of the copts U.S. Coptic Christians to Rally Against Persecution in Egypt

×