inliniedreapt a.net                 http://inliniedreapta.net/arabii-din-palestina-vi-concluzii/Arabii di...
refugiaţii au nevoi să lucreze. Directorul UNRWAdeclară în acelaşi raport că majoritatea refugiaţilorpalestinieni sunt ţăr...
îşi doresc refugiaţii pentru ei înşişi. Sondajul are trebui sa fie strict secret, pentru că e imposibil,dacă nu chiar peri...
sănătate pe care le oferă celor aflaţi în grija sa. UNRWA ar trebui să primească şi mai mulţi bani (şia primit, numai că 1...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Inliniedreapta.net arabii din-palestina__vi_concluzii

257 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inliniedreapta.net arabii din-palestina__vi_concluzii

 1. 1. inliniedreapt a.net http://inliniedreapta.net/arabii-din-palestina-vi-concluzii/Arabii din Palestina – VI (Concluzii)Înt r-adevăr, ce rost are ura? Arabii se îndoapă cu ură, se bălăcesc în ea, este aerul pe care îlrespiră. Evreii sunt în capul listei, dar arabii îi urăsc şi pe străini. Arabii se urăsc unul pe altul, în parteşi în masă. Politicienii schimbă direcţia urii după cum îşi schimbă cămăşile. Presa e josnică şi vulgară,plină de caricaturi din care emană ura. Articolele se ocupă de ura de cel mai înalt nivel şiconvenienţă. La radio se aude doar un lung urlet de ură, o invitaţie la ură. Copiii lor învaţă ura laşcoală. Precis le place gustul urii, doar e pîinea lor de toate zilele. Şi ce bine le-a făcut?Fondurile ONU nu t rebuie invest it e în propagarea urii. Este inutil să îndemni sau să forţeziIsraelul să se sinucidă prin acceptarea unui roi mortal de lăcuste inamice. Nici soluţia lui Nasser –războiul sfînt împotriva Israelului – nu este viabilă. Cu cît mai devreme limpezim aceste lucruri, cuatît mai bine. Amintiri triste cu bătaie lungă sugerează Sudeţii şi Cehoslovacia – palestinienii începsă semene cu nemţii din Sudeţi, Israelul cu Cehoslovacia. Propaganda netezeşte calea în faţarăzboiului de eliberare a “fraţilor noştri”. Victoria asupra unui inamic minor este preconizată ca prim,dar esenţial, pas pe lungul şi triumfătorul drum spre cucerire. Reichul musulman de 1000 de ani,întregul continent african sub conducerea Egiptului, pare un vis dement, dar am mai văzut visedemente visate de visători demenţi. Nu strică să fim prudenţi. Ecoul vocii lui Hitler răsună din nou,de data aceasta în limba arabă. Din nefericire pentru noi toţi, inclusiv pentru arabi, naţiile dinOrientul Mijlociu şi-au dobîndit independenţa aproape simultan, în secolul XX – realizare cu carenu-i uşor să te măsori, mai ales că aceste state îşi folosesc independenţa în mod nesăbuit, care nuasigură securitate . Războiul rece nu le vine în ajutor pentru că încurajează nebunia. Estul şi vestulse comportă faţă de arabi cu teamă şi nesiguranţă; îi mituiesc pentru a-i linişti. Estul şi vestul rămîncu ochii aţintiţi pe geografia statelor arabe şi pe imensele lor rezerve de petrol ascunse sub nisipuri.Nimeni nu încearcă să le prezinte arabilor realitatea – ar fi inutil. Pînă şi cei mai rezonabiliconducători arabi au mîinile legate de politica urii. La ora actuală, guvernul arab care ar încurajarezolvarea rapidă, paşnică şi avantajoasă a refugiaţilor palestinieni ar fi linşat pe loc. Pentru că atîtmasele cît si refugiaţii sunt indoctrinaţi de 13 ani.Ref ugiaţ ii palest inieni ar f i put ut f i asimilaţ i inviaţ a economică a st at elor arabe cu mulţ i ani înurmă, în pofida declaraţiei directorului UNRWA din1960, că în ţările arabe nu există locuri de muncăpentru refugiaţi. Bineînţeles ca nu există, pentru cădacă ar exista, nivelul de viaţă al arabilor ar fi mai bunşi mai ridicat decît este acum. Locurile de muncătrebuie create. Țările arabe au nevoie să creezeaceste locuri de muncă în aceaşi măsură în care
 2. 2. refugiaţii au nevoi să lucreze. Directorul UNRWAdeclară în acelaşi raport că majoritatea refugiaţilorpalestinieni sunt ţărani necalificaţi, şi că ţările arabesunt deja suprasaturate de ţărani necalificaţi. Se preapoate. Numai că ţărani necalificaţi din toată lumea aureuşit în timp record să se transforme în muncitoricalificaţi sau să practice agricultura modernă.Aptitudinea de a învăţa este forţa care împingecivilizaţia noastră înainte. Evreii din Yemen care aufost transportaţi într-o singură săptămînă din EvulMediu în Israel, ţăranii polonezi care lucrează în uzinele de oţel de la Nova Huta, sunt exemplegrăitoare ale acestei transformări. Arabii din ţările vecine îi consideră pe arabii palestinieni extremde inteligenţi (da, li se spune “arabi evrei”, n.m.), şi cred eu că pe bună dreptate. Nu avem nici unmotiv să ne îndoim de capacitatea lor de a învăţa aşa cum alţii au reuşit să înveţe. Unde existădorinţă şi atît de mult pămînt nefolosit şi apă irosită, minerale şi ţiţei, populaţie redusă şi industriesubdezvoltată, precum în imensele teritorii ale arabilor – se găseşte şi o cale.Va f i nevoie ca “imperialişt ii occident ali” să cont ribuie majorit at ea f ondurilor, dar vor ieşiief t in. E mult mai scump să întreţii cerşetori decît să creezi cetăţeni liberi, capabili să se întreţinăpe ei înşişi. Prima variantă este o risipă inutilă şi interminabilă, în timp ce a doua este o investiţieumană, profitabilă şi mai ales amortizabilă. A doua variantă poate cumpăra pacea, şi nu e nevoie sădezbatem dacă pacea e mai bună decît războiul. “Imperialiştii occidentali” vor furniza calea în timpce guvernele arave vor fi nevoite să furnizeze dorinţa.Economia nu este totul, şi tragedia majorităţii refugiaţilor nu constă în faptul că ar muri de foameîn ţările de adopţie, ci faptul că inimile şi sufletele lor suferă de foame. Majoritatea refugiaţilor suntstrăini şi singuri în noua ţară, unde nu cunosc limba şi obiceiurile. Refugiaţii palestinieni, pe de altăparte, arată, gîndesc şi simt, şi mai ales se organizează din punct de vedere social la fel ca arabiidin ţările gazdă. Vorbesc aceaşi limbă şi practică aceaşji religie. Minoritatea creştină va putea găsiminorităţi creştine în orice ţară arabă cu excepţia Libanului, unde creştinii sunt majoritari.(Mmmmmddddda, poate acum 50 de ani, între timp s-au mai schimbat lucrurile, n.m.). Arabiipalestinieni nu sunt străini în lumea arabă; sunt în sînul familiei.Politicienii şi apologiştii arabi pretind că refugiaţii palestinieni refuză să se integreze în lumea arabă;pentru ei – ori Palestina ori nimic. Toată lumea zbiară despre refugiaţii palestinieni, zbiară şi la ei,dar nimeni nu i-a întrebat unde vor să trăiască şi ce vor să facă. Micul meu sondaj de opinie aratăcă mulţi refugiaţi sunt foarte fericiţi acolo unde sunt acum şi că nu vor să se întoarcă în Palestina.Mulţi alţi refugiaţi ar vrea să emigreze spre ţările arabe bogate, unde viitorul este mai promiţător,sau chiar în lumea mare ne-arabă. Cu excepţia unui singur arab creştin din Yaffo, care considerăevreii mai cinstiţi decît arabii musulmani şi ar prefera să facă afaceri cu ei, nici un refugiat nu ar vreasă se întoarcă în Israel în calitate de cetăţean israelian şi să convieţuiască în pace cu vecinii săievrei. E nevoie de un sondaj de opinie defalcat pe sexe, de la vîrsta de 12 ani în sus, pentru afla ce
 3. 3. îşi doresc refugiaţii pentru ei înşişi. Sondajul are trebui sa fie strict secret, pentru că e imposibil,dacă nu chiar periculos, ca un refugiat arab să se dezică pe faţă de Palestina. Orice persoană cuasemenea idei “liberale” poate fi catalogat pe loc drept trădător al cauzei arabe. E adevărat căomul este un animal politic, dar ca vrea să şi trăiască. De prea multă vreme politica le oferă acestorrefugiaţi doar coji uscate.Cu t oat e acest ea, guvernele arabe se încăpăţ înează că ref ugiaţ ii palest inieni sunt oproblemă polit ică. O dată pe an flutură cu vieţile lor suspendate la Adunarea Generală ONU. Înrest, funcţie de politica din fiecare stat, cu diverse nivele de intensitate, se folosesc de vieţilesuspendate ale refugiaţilor pentru a aţîţa ura arăbească la ei în ţară. Guvernele arabe declară că nuvor accepta niciodată existenţa Statului Israel. Concluzia logică – la momentul oportun au de gîndsă se rupă de starea de război rece şi să iniţieze un nou conflict armat cît se poate de cald, pentrua pune capăt existenţei Israelului. Nimeni nu poate forţa statele arabe să facă pace cu Israelul, darputem preveni izbucnirea unui nou război, de dragul vieţilor omeneşti în care se includ şi vieţilearabilor. Cea mai bună profilaxie ar fi să renunţe să se folosească de refugiaţii palestinieni cajustificare a războiului.Are vreun rost să oferim guvernelor arabe condiţii? Bineînţeles că nu îi putem grăbi sau ameninţa.Au fost răniţi în amorul propriu. Ei sunt adolescenţi gălăgioşi, fără siguranţă de sine, într-o lumeadultă, deşteaptă şi complicată. Naţionalismul lor este nou. Ei bănuiesc că toată lumea vrea să-iinsulte sau sa-i atace. Ei nu se înţeleg nici între ei nici unii cu alţii, pentru că încă nu au înţeles cătăria unei naţiuni este tăria oamenilor care o alcătuiesc – armele suprapuse peste boală,analfabetism şi sărăcie constituie o povară inutilă. Dar dacă ştim ce vrem, dacă avem răbdare şirămînem fermi şi generoşi, poate că guvernele arabe ne vor permite cu timpul să le îmbogăţimţările.Oferta vestului trebuie să fie clară. UNRWA va continua ca punte spre viitor. Noi vom plăti şi pentrupunte şi pentru viitor – refugiaţii palestinieni trebuie să devină cu timpul cetăţeni ai statelor arabe,capabili să-şi cîştige existenţa prin intermediul pămînturilor şi a industriilor pe care banii noştri şiajutorul tehnic oferit de noi le vor pune la dispoziţie. Atît, fără fonduri suplimentare pentruprobleme politice. Refugiaţii palestinieni trebuie scoşi definitiv din ecuaţia politică şi trebuie să li seofere aceaşi şansă pe care au avut-o milioane de refugiaţi înaintea lor – şansa de a lucra, de aavea o viaţă particulară şi pace particulară.Ar ref uza guvernele arabe aceast ă of ert ă doar ca sa ne f acă în ciudă şi ar cere ca UNRWAsă f ie t ransf erat ă ruşilor? Conducătoriilor arabi nu le surîde idea de comunism la ei acasă. IdeaRusiei ca părinte şi educator a sute de mii de tineri refugiaţi arabi nu pare să le surîdă. În urîtarivalitate dintre est şi vest pentru afecţiunea arabilor (petrol şi geografie), am putea să luămpozitiţie rezonabilă, să arătăm compasiune. Nu avem ce pierde. Guvernele arabe nu ne iubesc, darde comuniştii misionari se tem.UNRWA, ca mamă şi tată fără egal ai refugiaţilor, îi poate conduce spre viitor. Cel mai mare cadouoferit de UNRWA refugiaţilor, lumii arabe şi indirect şi nouă, sunt şcolarizarea şi serviciile de
 4. 4. sănătate pe care le oferă celor aflaţi în grija sa. UNRWA ar trebui să primească şi mai mulţi bani (şia primit, numai că 1/3 din fonduri sunt alocate salariilor, pensiilor şi altor avantaje pentru salariaţi,n.m.) şi ar trebui să se transfome într-o instituţie de învăţămînt. Probabil că UNRWA va mai ramînecu noi multă vreme, admirabilă şcoală pentru palestinienii tineri şi plăcut azil pentru palestinieniibătrîni (din cît înţeleg eu pe atunci nu prea se vorbea nici de PLO nici de Hamas şi colaborarea lorcu UNRWA, n.m.). UNRWA însă trebuie scoasă din politică. Activitatea UNRWA nu trebuie să fiesupusă supravegherii politice arabe. Nici una din activităţile UNRWA nu trebuie folosită pentrupropagandă arabă. Personalul occidental trebuie să fie complet detaşat de conflictul arabo-israelian.Refugiaţii palestinieni sunt o reacţie în lanţ. Politicienii şi apologiştii arabi vor să ne convingă căexplozia a început odată cu Declaraţia Balfour care “favoriza stabilirea unui cămin pentru poporulevreu în Palestina”. După părerea mea explozia s-a declanşat în negurile timpului, cînd romanii i-auizgonit pe evreii din unica lor patrie, de pe pămîntul care a dat naştere istoriei lor, Biblia. Circa 2000de ani mai tirziu, Hitler şi adepţii săi au comis crime atîtde barbare împotriva evreilor încît nu suferăcomparaţie cu toate barbariile la care au fost supuşi evreii, de către creştini şi musulmani, în toatesecolele de exil. Statul Israel a devenit inevitabil din cauza lui Hitler şi a camerelor de gazare. Arabiipalestinieni şi cele cinci armate invadatoare au determinat graniţele Statului Israel.Refugiaţii palestinieni sunt victimele nefericite ale unui scurt moment în istorie. Ce s-a uitat este căevreii sunt în egală măsură victimele aceluiaşi moment. Războiul arabo-israelian şi consecinţelesale au produs refugiaţi în două direcţii. Aproape jumătate de milion de evrei au fugit numai cucămaşa pe ei, lăsînd în urmă tot ce aveau, pentru a scăpa din ţările arabe şi a începe o viaţă nouă,ca refugiaţi în Israel. Într-o singură generaţie, dacă va mai fi civilizaţie, palestinienii se vor integra înnaţiunile arabe, pentru că tinerii vor prefera să-şi trăiască vieţile în loc să aştepte la infinit. Dacăputem menţine pacea, oricît ar fi de răvăşiţi, copiii refugiaţilor palestinieni vor începe să se simtăacasă în mijlocul poporului lor, pe pămînturile lor strămoşeşti. Singurul pămînt strămoşesc alevreilor este Israelul.partea Ipartea IIpartea IIIpartea IVpartea Vsursa

×