Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grup nominal

12,757 views

Published on

Indicat per alumnes de 6è de primària

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Grup nominal

  1. 1. GRUP NOMINAL
  2. 2. Què és el grup nominal? <ul><li>És un conjunt de paraules agrupades al voltant d’un substantiu que funciona com a nucli. </li></ul><ul><li>És la paraula que anomena les persones, </li></ul><ul><li>els animals i les coses. </li></ul>
  3. 3. De què està format el grup nominal? <ul><li>Determinants + nucli </li></ul><ul><li>La casa </li></ul><ul><li>La meva casa </li></ul><ul><li>Aquesta casa </li></ul><ul><li>Alguna casa </li></ul><ul><li>La primera casa </li></ul><ul><li>Quina casa? </li></ul>
  4. 4. De què està format el grup nominal? <ul><li>Determinants + nucli + complements </li></ul><ul><li>La casa antiga </li></ul><ul><li>Aquesta antiga casa </li></ul><ul><li>Una casa grossa de pedra </li></ul>
  5. 5. Què són els determinants? <ul><li>Són paraules que van davant del substantiu i n’hi ha 6 tipus: </li></ul><ul><li>Articles (la, un,…) </li></ul><ul><li>Demostratius (aquest, aquelles,…) </li></ul><ul><li>Possessius (meu, seva, teus,…) </li></ul><ul><li>Numerals (tres, sisè,…) </li></ul><ul><li>Indefinits (pocs, alguns,…) </li></ul><ul><li>Interrogatius i exclamatius (què, com,…) </li></ul>
  6. 6. Quins són els complements? <ul><li>Els complements que acompanyen als </li></ul><ul><li>substantius són adjectius o determinants . </li></ul><ul><li>Són paraules que ens expliquen com són </li></ul><ul><li>els substantius </li></ul><ul><li>Exemple: el llibre divertit </li></ul>
  7. 7. EXEMPLES <ul><li>La meva cadira nova està rompuda </li></ul><ul><li>det. det. subst. compl . </li></ul><ul><li>El got de vidre </li></ul><ul><li>det. subst. compl. </li></ul><ul><li>Tres pots blaus </li></ul><ul><li>det. subst. compl. </li></ul><ul><li>Aquella trista cara </li></ul><ul><li>det. compl. subst. </li></ul>

×