Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SUPER ECO

419 views

Published on

Moderno vsestransko čistilo za vsakega uporabnika. Primerno za industrijo, obrt in dom.

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SUPER ECO

  1. 1. IMS-ADIT ima že veþ kot 20 letno tradicijo na Slovenskem tržišþu. Z doslednim spoštovanjem osnovnih naþelrazvojne strategije podjetja IMS ADIT nam je uspelo pridobiti znaten tržni delež Republiki Sloveniji. Zavedamose, da je zaupanje kupcev v naš program temeljni kamen uspešnosti podjetja, zato temu posveþamo vso našoskrb.V prodajnem programu vam ponujamo široko paleto izdelkov za zašþito okolja, sanacijo in þišþenje.Ravno temu smo v preteklosti namenjali najveþ pozornosti in dan danes smo ponosni, da našim zadovoljnimkupcem lahko ponudimo uþinkovite in kvalitetne rešitve, ki so postale nepogrešljive pri njihovih vsakdanjihopravilih.Bili smo prvi, ki smo na našem tržišþu zaþeli uvajati sodobna sredstva za vpijanje nevarnih tekoþin,prepreþevanje razlitij in sanacijo. Naši sistemi pa so postali nepogrešljivi za pridobivanje okoljskih standardov.Proizvodnje in servisne dejavnosti si brez teh sredstev skorajda ne moremo veþ zamisliti. Na tem podroþjusodelujemo z svetovno znanimi korporacijami kot so: SPC INTERNATIONAL, ENPAC CORPORATION, LAMOR AB,ECOSAFE SA, STUMPF METALL ter druga manjša podjetja.Ker radi prisluhnemo željam naših kupcev smo v zadnjih letih prodajni program moþno razširili. Osredotoþili smose na þistilno tehniko, kjer vam ponujamo celotno paleto specialnih þistilnih koncentratov za industrijo, obrt indom ter pripomoþkov za þišþenje. Sodelujemo s podjetjem AMERICOL BV, ki ima veþ kot 100 let izkušenj priproizvodnji sodobnih þistilnih sredstev. Sodelujemo pa še z mnogimi drugimi dobavitelji kot so: IBS, DUPONT®,MESTO, VIKAN®, DR. WEIPERT, MACOIL, STOCKMEIER CHEMIE in drugi.Vsi naši dobavitelji so svetovno znana podjetja, ki izdelujejo izdelke najvišje kakovosti. Imajo certificiranoproizvodnjo in sledijo modernim trendom v svetu. V družbi IMS-ADIT, d.o.o. smo izbrali kakovostne in kredibilnepartnerje, saj se zavedamo da je kvaliteta garancija za uspeh.
  2. 2. ýistilno sredstvo ECO-SUPER CLEANER je moderno, okolju in uporabniku prijazno,razgradljivo þistilno sredstvo prijetnega vonja primerno za industrijsko in obrtno dejavnostkakor tudi za dom. Sredstvo ni strupeno in ne gori. Detergent je izredno koncentriran(ekonomiþen) z izredno uþinkovito moþjo odstranjevanje trdovratne umazanije. Zaradi svojesestave je primeren za uporabo tudi v živilsko predelovalni industriji. Sredstvo je varno zauporabo na vseh površinah. Na oþišþenih površinah ne pušþa sledi in zagotavlja visoki sijaj.PREDNOSTI ECO-SUPER CLEANER:x Visoko koncentrirano sredstvox Razgradljivo v skladu z OECDx Izredna moþ þišþenja in razmašþevanjax Primerno za vsakdanjo rabox Primerno za odstranjevanje trdovratnih umazanij in usedlinx Okolju in uporabniku prijazno sredstvox Varna uporaba na vseh vodoodpornih površinahx Prijeten vonjx Nanašamo roþno ali strojnox Širok spekter uporabnostix Na voljo v razliþnih embalažahx Zaradi visoke koncentracije izredno ekonomiþenx Ne pušþa sledi

×