Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vaikuttavuus-
liiketoimintamallit:
työpaja @ SITRA
OHJELMA
Alustus vaikuttavuuteen - YK:n kestävän kehityksen tavoitteet & Muutoksen tarina
Tauko klo 10:15
Miten hyvin tunne...
Mikä Impactor ja keitä me olemme?
...entä KEITÄ TE
OLETTE?
Nimi ja organisaatio?
Odotuksenne tälle
päivälle?
?!?
VAIKUTTAVUUSLIIKETOIMINTA JA
TERMISTÖN VIIDAKKO
Social enterprise
Impact-driven enterprise
Mission-driven enterprise
4...
● vaikuttavuustoimija
Miten yhteiskunnalliset yritykset & vaikuttavuustoimijat
poikkeavat muista yrityksistä ja hyväntekeväisyydestä?
1. Missiol...
Mitä
maailmanlaajuisesti
menestyviä
(“perinteisiä”) yrityksiä
tulee mieleenne?
MUTTA ENTÄ
VAIKUTTAVUUS?
THE CUSTOMER
(BENEFICIARY) IS
ALWAYS RIGHT
HUMAN-CENTERED DESIGN:
● Who is the consumer? Does the
design reflect the user ...
VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMISEEN ON OLEMASSA
LUKEMATTOMIA TYÖKALUJA JA MENETELMIÄ
...ja monia, monia muita!
MITTAAMISEN
KULTAINEN
SÄÄNTÖ
Data on vain niin hyödyllistä
kuin päätökset ja TOIMINTA,
johon se johtaa
→ Älä tähtää täydel...
MIKSI VAIKUTTAVUUTTA
MITATAAN?
“Don’t just prove your impact, improve it” -Acumen
(“Älä vain todista vaikuttavuuttasi, keh...
YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET
YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET
● Sustainable Development Goals = SDGs
● Ns. Agenda2030 astui voimaan 2016 alusta
● “t...
YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET
Mikä on oma
muutoksen
tarinasi?
1. Kohderyhmä
2. Käyttäjän lähtötilanne
3. Toimenpiteet
4. Käyttäjän lopputilanne
5. Vaiku...
Mikä on oma
muutoksen
tarinasi?
1. Kohderyhmä
2. Käyttäjän lähtötilanne
3. Toimenpiteet
4. Käyttäjän lopputilanne
5. Vaiku...
Kirjoita ja kerro
oma muutoksen
tarinasi
1. Kohderyhmä
2. Käyttäjän lähtötilanne
3. Toimenpiteet
4. Käyttäjän lopputilanne...
KAHVITAUKO
MITEN HYVIN
OIKEASTI
TUNNETTE
ONGELMAN, JOTA
OLETTE
RATKAISEMASSA?
OLE
“ONGELMAN
OPPIPOIKA”
LOUNAS
VAIKUTTAVUUS-
MALLINTAMINEN
NÄIN PELASTAMME MAAILMAN
MITÄ SITTEN
TAPAHTUU?
X 5
MIKSI MALLINTAA VAIKUTTAVUUTTA?
● Organisaation oman toiminnan kehittäminen
● Viestintä
● Vaikuttavuuden arviointi ja mitt...
Perheet, joilla ei ole
sähköä
Talous: rahan
säästö ja
lisääntyneet tulot
Parempi terveys:
kerosiinin haitat
vähentyneet
Pe...
VAIKUTTAVUUS
● Mikä on muutos, jonka haluat
nähdä maailmassa?
● Mitä ongelmaa olet
ratkaisemassa?
● Vaikuttavuus, joka on ...
TULOS
● Välittömät hyödyt kohderyhmälle
tuotteesi käyttämisestä
Parempi sisäilma
Enemmän aikaa
opiskeluun ja
tuottavaan ty...
OLETUKSET vaikuttavuuden & tuloksen
välillä
● Mitä asiakas tekee, joka johtaa
parannukseen pitemmällä
tähtäimellä?
● Mikä ...
TUOTOS
● Tuote / palvelu käytössä
kohderyhmällä yksilö- tai
kotitaloustasolla
Perheillä on lamppu
käytössä
Käytössä olevie...
OLETUKSET tuloksen & tuotoksen välillä
● Miten kohderyhmä käyttää
tuotettasi tai palveluasi?
● Mikä voisi mennä pieleen?
●...
PANOS
● “Interventiosi”: Tuotteesi /
palvelusi
● Voidaan myös jakaa panoksiin
ja aktiviteetteihin, joita
organisaatiosi su...
OLETUKSET tuotoksen & panoksen
välillä
● Minkä täytyy olla totta, että
tuote päätyy kohderyhmän
käyttöön?
● Minkä on oltav...
Perheet, joilla ei ole sähköä
Talous: rahan
säästö ja
lisääntyneet tulot
Parempi terveys:
kerosiinin haitat
vähentyneet
Pe...
● Talous- ja
raha-
asioiden
kurssi
mobiililla
oppimis-
alustalla
● Testitulos:
verifioitu
taloudellinen
lukutaito
● Rahoit...
D.light mittaa
kyselytutkimuksilla
● Tuottavaan työhön
käytettyä aikaa
● Menoja
● Terveysvaikutuksia
Lisätietoa: http://ww...
YHTEENVETO
Mikä oli suurin oivallus vaikuttavuusmallintamisessa?
Esittele vaikuttavuusmallisi!
VAIKUTTAVAN
LIIKETOIMINNAN
MALLINTAMINEN
MIKÄ ON LIIKETOIMINTAMALLI?
Liiketoimintamalli kuvaa logiikkaa, jolla organisaatio luo ja
toimittaa arvoa (Osterwalder & P...
ESIMERKKEJÄ LIIKETOIMINTAMALLEISTA
Fee-for-service - esim. aurinkoenergia
Eri hinnoittelumallit eri asiakassegmenteille (k...
1
3
2
5 4.1
4.2
7
6
8
9
10
11 12
KANVAASIN TARKOITUS
● Antaa kokonaiskuvan
● Toimii viestinnän välineenä
● Olla näkyvillä
● Täydentyvä
MITEN KANVAASIA KÄYTETÄÄN?
● Valitkaa näkökulman rajaus
○ Yksi tuote tai palvelu
○ (Koko organisaation toiminta)
○ Uusi ta...
1-3 ARVOLUPAUS
1 Yhteiskunnallinen arvolupaus
○ Mitä arvoa tuotat hyödynsaajillesi ja yhteiskunnalle?
2 Mittari
3 Asiakkaa...
4 HYÖDYNSAAJA- JA ASIAKASSEGMENTIT
4.1Hyödynsaajasegmentit
○ Mitkä ryhmät hyötyvät, mutta eivät (välttämättä) maksa?
4.2As...
5 TUOTE TAI PALVELU
● Kuvailkaa tuotteen tai palvelun keskeiset
ominaisuudet
6 KANAVAT
● Kuinka toimitatte tuotteen tai palvelun eri
asiakasryhmille?
● Markkinointi
● Myynti
● Toimitus
7 TULOT
● Tulovirrat eri asiakassegmenteiltä
● Myynti, käyttömaksut, tilausmaksut, vuokra, komissiot
● Hinnoittelumallit
8 TEHTÄVÄT
● Mitkä ovat tärkeimpiä tehtäväkokonaisuuksia, joita
pitää tehdä vaikuttavuuden aikaansaamiseksi?
● Mitä teette...
9 RESURSSIT
● Mitä resursseja tarvitsette toimintamallin
toteuttamiseksi?
○ Fyysiset resurssit, taidot, ihmiset
● Mitä res...
10 YHTEISTYÖKUMPPANIT JA
SIDOSRYHMÄT
● Keitä tarvitset arvolupauksesi toteuttamiseen?
○ Toimittajat, viranomaiset
● Rahoit...
11 KUSTANNUSRAKENNE
● Mitä kustannuksia arvon tuottamisesta koituu?
● Miten kustannukset muuttuvat toiminnan kasvaessa?
○ ...
12 YLIJÄÄMÄ TAI LIIKEVOITTO
● Miten käytätte ylijäämän?
● Ylijäämä sijoitetaan vaikuttavuuden lisäämiseen
○ Oman toiminnan...
Taloudellinen
lukutaito
saavutettu
Testitulokset
kullakin alueella
(mobiilipaikannus)
Taloustaitoisia
laina-asiakkaita
Keh...
KOONTIKESKUSTELU:
Ihmiset esiin: keitä ovat
käyttäjät ja
hyödynsaajat?
Kenet teidän täytyy
vakuuttaa?
Minkä tuotteen tai
p...
PÄIVÄN OPIT
Kehittyikö muutoksen
tarinanne?
TOTEUTUIVATKO
PÄIVÄN
ODOTUKSET?
PALAUTE
Täytäthän lomakkeen
- koska mekin haluamme
kehittää toimintaamme :)
KIITOS!
www.impactor.fi
@ImpactorConsulting
@impactor_fi
MISTÄ MEIDÄT
TAVOITTAA?
jenni.selosmaa@impactor.fi
kristiina.ullgren@impa...
LISÄTIETOA
● Acumen Lean Data
http://acumen.org/ideas/lean-data/
● Ilmainen verkkokurssi: Lean Data Approaches to
Measure ...
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016

159 views

Published on

Vaikuttavuusliiketoiminnan mallintamisen työpajan materiaalit. Sisältää malleja ja työkaluja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävään liiketoiminnan mallintamiseen ja kehittämiseen.
- Alustus vaikuttavuuteen - YK:n kestävän kehityksen tavoitteet & Muutoksen tarina
- Miten hyvin tunnette ongelman, jota olette ratkaisemassa? - Vaikuttavuuskuilu
- Vaikuttavuuden arvoketjujen mallintaminen - Vaikuttavuusmalli
- Liiketoiminnan mallinnus vaikuttavuuden viitekehyksessä - Vaikuttavuusliiketoimintamalli

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vaikuttavuusliiketoimintamallintaminen 30.8.2016

 1. 1. Vaikuttavuus- liiketoimintamallit: työpaja @ SITRA
 2. 2. OHJELMA Alustus vaikuttavuuteen - YK:n kestävän kehityksen tavoitteet & Muutoksen tarina Tauko klo 10:15 Miten hyvin tunnette ongelman, jota olette ratkaisemassa? - Vaikuttavuuskuilu Lounas klo 12:00-12:45 Vaikuttavuuden arvoketjujen mallintaminen - Vaikuttavuusmalli Tauko klo 14:00 Liiketoiminnan mallinnus vaikuttavuuden viitekehyksessä - Vaikuttavuusliiketoimintamalli Lopetus klo 16:00
 3. 3. Mikä Impactor ja keitä me olemme?
 4. 4. ...entä KEITÄ TE OLETTE? Nimi ja organisaatio? Odotuksenne tälle päivälle?
 5. 5. ?!? VAIKUTTAVUUSLIIKETOIMINTA JA TERMISTÖN VIIDAKKO Social enterprise Impact-driven enterprise Mission-driven enterprise 4th sector For-benefit business Yhteiskunnallinen yritys Vaikuttavuustoimija Impact-toimija Vaikuttava yritys
 6. 6. ● vaikuttavuustoimija
 7. 7. Miten yhteiskunnalliset yritykset & vaikuttavuustoimijat poikkeavat muista yrityksistä ja hyväntekeväisyydestä? 1. Missiolähtöistä toimintaa: olemassaolon perustana on ratkaista yhteiskunnallinen tai ympäristöllinen ongelma 2. Taloudellinen kannattavuus mahdollistaa ratkaisun skaalautuvuuden 3. Vaikuttavuutta mitataan ja kehitetään
 8. 8. Mitä maailmanlaajuisesti menestyviä (“perinteisiä”) yrityksiä tulee mieleenne?
 9. 9. MUTTA ENTÄ VAIKUTTAVUUS?
 10. 10. THE CUSTOMER (BENEFICIARY) IS ALWAYS RIGHT HUMAN-CENTERED DESIGN: ● Who is the consumer? Does the design reflect the user characteristics? ● What is the consumer experience about the product? ● Why does the consumer use this product or design? ● ETC. ASIAKAS (HYÖDYNSAAJA) ON AINA OIKEASSA Human-centered design - Ihmiskeskeinen (palvelu)muotoilu ● Kuka on asiakas? Miten tämä näkyy tuotteen tai palvelun muotoilussa? ● Millainen asiakaskokemus palvelullanne on? ● Miksi asiakas käyttää palveluanne?
 11. 11. VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMISEEN ON OLEMASSA LUKEMATTOMIA TYÖKALUJA JA MENETELMIÄ ...ja monia, monia muita!
 12. 12. MITTAAMISEN KULTAINEN SÄÄNTÖ Data on vain niin hyödyllistä kuin päätökset ja TOIMINTA, johon se johtaa → Älä tähtää täydellisyyteen, vaan OPPIVAAN ORGANISAATION
 13. 13. MIKSI VAIKUTTAVUUTTA MITATAAN? “Don’t just prove your impact, improve it” -Acumen (“Älä vain todista vaikuttavuuttasi, kehitä sitä”) Vaikuttavuuden mallintaminen & mittaaminen tähtää vaikuttavuuden kehittämiseen → vaikuttavuusliiketoiminnan tuotekehitystä
 14. 14. YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET
 15. 15. YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET ● Sustainable Development Goals = SDGs ● Ns. Agenda2030 astui voimaan 2016 alusta ● “tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti” ● Universaaleja: sitovat sekä köyhiä että rikkaita maita ● 17 tavoitetta & 169 alatavoitetta ● http://yk.fi/sdg
 16. 16. YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET
 17. 17. Mikä on oma muutoksen tarinasi? 1. Kohderyhmä 2. Käyttäjän lähtötilanne 3. Toimenpiteet 4. Käyttäjän lopputilanne 5. Vaikuttavuus
 18. 18. Mikä on oma muutoksen tarinasi? 1. Kohderyhmä 2. Käyttäjän lähtötilanne 3. Toimenpiteet 4. Käyttäjän lopputilanne 5. Vaikuttavuus Esim. MotiWallet Nigerialaiset yrittäjät oppivat talousasioita mobiilikurssilla, saavuttavat taloudellisen lukutaidon ja voivat saada rahoitusta liiketoimintansa ja oman elinkeinonsa kehittämiseen.
 19. 19. Kirjoita ja kerro oma muutoksen tarinasi 1. Kohderyhmä 2. Käyttäjän lähtötilanne 3. Toimenpiteet 4. Käyttäjän lopputilanne 5. Vaikuttavuus
 20. 20. KAHVITAUKO
 21. 21. MITEN HYVIN OIKEASTI TUNNETTE ONGELMAN, JOTA OLETTE RATKAISEMASSA?
 22. 22. OLE “ONGELMAN OPPIPOIKA”
 23. 23. LOUNAS
 24. 24. VAIKUTTAVUUS- MALLINTAMINEN
 25. 25. NÄIN PELASTAMME MAAILMAN
 26. 26. MITÄ SITTEN TAPAHTUU? X 5
 27. 27. MIKSI MALLINTAA VAIKUTTAVUUTTA? ● Organisaation oman toiminnan kehittäminen ● Viestintä ● Vaikuttavuuden arviointi ja mittaaminen ● Vaikuttavuusmallintaminen yleistyy ○ vaikuttavuusketju, theory of change, impact model, logic model…
 28. 28. Perheet, joilla ei ole sähköä Talous: rahan säästö ja lisääntyneet tulot Parempi terveys: kerosiinin haitat vähentyneet Perheillä on lamppu käytössä Aurinkolamppu Aika käytetään tuottavaan työhön tai opiskeluun Lamppua käytetään oikein ja se tuottaa riittävästi valoa Lamppu päätyy perheiden käyttöön Enemmän aikaa opiskeluun ja tuottavaan työhön Parempi sisäilma
 29. 29. VAIKUTTAVUUS ● Mikä on muutos, jonka haluat nähdä maailmassa? ● Mitä ongelmaa olet ratkaisemassa? ● Vaikuttavuus, joka on tuotteesi ansiota ● Vaikuttavuuden taso: maailma / kohderyhmä / yksilö Talous: rahan säästö ja lisääntyneet tulot Parempi terveys: kerosiinin haitat vähentyneet
 30. 30. TULOS ● Välittömät hyödyt kohderyhmälle tuotteesi käyttämisestä Parempi sisäilma Enemmän aikaa opiskeluun ja tuottavaan työhön
 31. 31. OLETUKSET vaikuttavuuden & tuloksen välillä ● Mitä asiakas tekee, joka johtaa parannukseen pitemmällä tähtäimellä? ● Mikä voisi mennä pieleen? ● Minkä on oltava totta tuloksesta, jotta se johtaa vaikuttavuuteen? Aika käytetään tuottavaan työhön tai opiskeluun
 32. 32. TUOTOS ● Tuote / palvelu käytössä kohderyhmällä yksilö- tai kotitaloustasolla Perheillä on lamppu käytössä Käytössä olevien lamppujen lukumäärä Valaisuun käytetty aika
 33. 33. OLETUKSET tuloksen & tuotoksen välillä ● Miten kohderyhmä käyttää tuotettasi tai palveluasi? ● Mikä voisi mennä pieleen? ● Minkä on oltava totta tuotoksesta, jotta se johtaa tulokseen? Lamppua käytetään oikein ja se tuottaa riittävästi valoa Kerosiinin käytöstä luovutaan
 34. 34. PANOS ● “Interventiosi”: Tuotteesi / palvelusi ● Voidaan myös jakaa panoksiin ja aktiviteetteihin, joita organisaatiosi suorittaa tuotoksen aikaansaamiseksi Aurinkolamppu
 35. 35. OLETUKSET tuotoksen & panoksen välillä ● Minkä täytyy olla totta, että tuote päätyy kohderyhmän käyttöön? ● Minkä on oltava totta panoksesta, jotta se johtaa tuotokseen? Perheillä on varaa hankkia lamppu Lamppu on houkutteleva hankinta
 36. 36. Perheet, joilla ei ole sähköä Talous: rahan säästö ja lisääntyneet tulot Parempi terveys: kerosiinin haitat vähentyneet Perheillä on lamppu käytössä Aurinkolamppu Aika käytetään tuottavaan työhön tai opiskeluun Lamppua käytetään oikein, riittävästi valoa, ei enää kerosiiniä Lamppu päätyy perheiden käyttöön Enemmän aikaa opiskeluun ja tuottavaan työhön Parempi sisäilma
 37. 37. ● Talous- ja raha- asioiden kurssi mobiililla oppimis- alustalla ● Testitulos: verifioitu taloudellinen lukutaito ● Rahoituksen saaminen ● Elinkeino ja toimeentulo ● Taloudelline n kestävyys ● Nuorilla yrittäjillä kehittyvillä markkinoilla on taloudellinen lukutaito ja he voivat rakentaa kestävää elinkeino- toimintaa ● Talouskurssi käydään loppuun ● Käyttäjällä on mobiililaite, jossa on nettiyhteys ● Liiketoimintasuunnitelma tehdään ● Kestävä mikrolainapankki ● Yrittäjähenkisyys
 38. 38. D.light mittaa kyselytutkimuksilla ● Tuottavaan työhön käytettyä aikaa ● Menoja ● Terveysvaikutuksia Lisätietoa: http://www.dlight.com/social-impact/
 39. 39. YHTEENVETO Mikä oli suurin oivallus vaikuttavuusmallintamisessa? Esittele vaikuttavuusmallisi!
 40. 40. VAIKUTTAVAN LIIKETOIMINNAN MALLINTAMINEN
 41. 41. MIKÄ ON LIIKETOIMINTAMALLI? Liiketoimintamalli kuvaa logiikkaa, jolla organisaatio luo ja toimittaa arvoa (Osterwalder & Pigneur) Suunnitelma strategian toteuttamiseen Liiketoimintamalli vs. liiketoimintasuunnitelma Nykytilanne vs. Tavoitetila
 42. 42. ESIMERKKEJÄ LIIKETOIMINTAMALLEISTA Fee-for-service - esim. aurinkoenergia Eri hinnoittelumallit eri asiakassegmenteille (kompensaatio) - esim. Aravind Eye Care Markkinavälittäjä - esim. Fair Trade Freemium
 43. 43. 1 3 2 5 4.1 4.2 7 6 8 9 10 11 12
 44. 44. KANVAASIN TARKOITUS ● Antaa kokonaiskuvan ● Toimii viestinnän välineenä ● Olla näkyvillä ● Täydentyvä
 45. 45. MITEN KANVAASIA KÄYTETÄÄN? ● Valitkaa näkökulman rajaus ○ Yksi tuote tai palvelu ○ (Koko organisaation toiminta) ○ Uusi tai olemassaoleva ○ Nykytila tai tavoitetila
 46. 46. 1-3 ARVOLUPAUS 1 Yhteiskunnallinen arvolupaus ○ Mitä arvoa tuotat hyödynsaajillesi ja yhteiskunnalle? 2 Mittari 3 Asiakkaan arvolupaus ○ Miten vastaatte asiakkaan tarpeisiin? ○ Miten ratkaisette asiakkaan ongelman? ○ Miksi asiakkaat tulevat teille?
 47. 47. 4 HYÖDYNSAAJA- JA ASIAKASSEGMENTIT 4.1Hyödynsaajasegmentit ○ Mitkä ryhmät hyötyvät, mutta eivät (välttämättä) maksa? 4.2Asiakassegmentit ○ Mitkä ryhmät maksavat tuotteesta tai palvelusta? ○ Rahoittaja asiakkaana: kuka maksaa, jotta hyödynsaajat saavat tuotteenne?
 48. 48. 5 TUOTE TAI PALVELU ● Kuvailkaa tuotteen tai palvelun keskeiset ominaisuudet
 49. 49. 6 KANAVAT ● Kuinka toimitatte tuotteen tai palvelun eri asiakasryhmille? ● Markkinointi ● Myynti ● Toimitus
 50. 50. 7 TULOT ● Tulovirrat eri asiakassegmenteiltä ● Myynti, käyttömaksut, tilausmaksut, vuokra, komissiot ● Hinnoittelumallit
 51. 51. 8 TEHTÄVÄT ● Mitkä ovat tärkeimpiä tehtäväkokonaisuuksia, joita pitää tehdä vaikuttavuuden aikaansaamiseksi? ● Mitä teette itse? ● Mitä yhteistyökumppanit tekevät?
 52. 52. 9 RESURSSIT ● Mitä resursseja tarvitsette toimintamallin toteuttamiseksi? ○ Fyysiset resurssit, taidot, ihmiset ● Mitä resursseja on itsellä, mitä hankitaan muualta?
 53. 53. 10 YHTEISTYÖKUMPPANIT JA SIDOSRYHMÄT ● Keitä tarvitset arvolupauksesi toteuttamiseen? ○ Toimittajat, viranomaiset ● Rahoittajat
 54. 54. 11 KUSTANNUSRAKENNE ● Mitä kustannuksia arvon tuottamisesta koituu? ● Miten kustannukset muuttuvat toiminnan kasvaessa? ○ Kiinteät kustannukset eivät riipu tuotannon volyymista ○ Muuttuvat kustannukset: nousevat volyymin myötä ○ Skaalaetu: yksikkökustannus pienenee volyymin kasvaessa ○ Sisältöetu: yksikkökustannus pienenee toiminnan laajentuessa, esim. Markkinointi voi tukea useaa eri tuotetta
 55. 55. 12 YLIJÄÄMÄ TAI LIIKEVOITTO ● Miten käytätte ylijäämän? ● Ylijäämä sijoitetaan vaikuttavuuden lisäämiseen ○ Oman toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen ○ Pahan päivän varalle, jatkuvuuden varmistamiseksi ○ Lahjoituksiin?
 56. 56. Taloudellinen lukutaito saavutettu Testitulokset kullakin alueella (mobiilipaikannus) Taloustaitoisia laina-asiakkaita Kehitysmaiden yrittäjät Eettiset mikrolainapankit Oman talouden oppimismateriaali mobiilialustalla Kännykkä ja internet Tuotekehitykseen Tulonjakomalli mobiilialustan kanssa (10%) Testitulosmaksut (90%) Talouden oppimateriaalin tuotanto LivingLab Lagosissa, Nigeriassa Mobiiliaplikaatio & verkkopalvelun kehitys Talouskoulutus-m ateriaali Verkosto Lagosissa UX-suunnittelija Rahoitus Funzi FB FreeBasics LAPO Microfinance Bank (Nigerian Grameen) Palkat Matkakulut Ulkoistetut palvelut MOTIWALLET
 57. 57. KOONTIKESKUSTELU: Ihmiset esiin: keitä ovat käyttäjät ja hyödynsaajat? Kenet teidän täytyy vakuuttaa? Minkä tuotteen tai palvelun kautta saatte aikaan haluamaanne vaikuttavuutta?
 58. 58. PÄIVÄN OPIT Kehittyikö muutoksen tarinanne?
 59. 59. TOTEUTUIVATKO PÄIVÄN ODOTUKSET?
 60. 60. PALAUTE Täytäthän lomakkeen - koska mekin haluamme kehittää toimintaamme :)
 61. 61. KIITOS!
 62. 62. www.impactor.fi @ImpactorConsulting @impactor_fi MISTÄ MEIDÄT TAVOITTAA? jenni.selosmaa@impactor.fi kristiina.ullgren@impactor.fi saila.kokkonen@impactor.fi
 63. 63. LISÄTIETOA ● Acumen Lean Data http://acumen.org/ideas/lean-data/ ● Ilmainen verkkokurssi: Lean Data Approaches to Measure Social Impact https://novoed.com/lean-data ● Osterwalder & Pigneur (2010): Business Model Generation ● http://www.socialbusinessmodelcanvas.com/ ● http://socialleancanvas.com/

×