salut i malaltia

2,486 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,486
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
484
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

salut i malaltia

 1. 1. UD1
 2. 2. INTRODUCCIÓ <ul><li>Auxiliar d’infermeria: </li></ul><ul><ul><li>Proporciona cures bàsiques a les persones malaltes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajuda a les persones sanes. </li></ul></ul>
 3. 3. 1.1. SALUT <ul><li>Definició clàssica de salut (Winslow, 1920): </li></ul><ul><li>Ciència i art d’impedir les malalties, prolongar la vida, fomentar la salut i l’eficiència física i mental, mitjançant l’esforç organitzat de la comunitat per al sanejament del medi, el control de les malalties transmissibles, l’educació sanitària, l’organització dels serveix mèdics i d’infermeria i el desenvolupament dels mecanismes socials que assegurin a l’individu i a la comunitat un nivell de vida adequat per a la conservació de la salut. </li></ul>
 4. 4. 1.1. SALUT <ul><li>Idea més senzilla: </li></ul><ul><li>“ ABSÈNCIA DE MALALTIA” </li></ul>
 5. 5. 1.1. SALUT <ul><li>OMS </li></ul><ul><li>La salut és un estat complet de benestar físic, mental i social, i no només l’absència de malaltia. </li></ul><ul><li>Avantatges: </li></ul><ul><ul><li>Component positiu de salut </li></ul></ul><ul><ul><li>Té en compte l’aspecte físic, el mental i el social. </li></ul></ul><ul><li>Inconvenients: </li></ul><ul><ul><li>Definició utòpica (difícil aconseguir benestar complet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mesura subjectiva </li></ul></ul><ul><ul><li>No té en compte els canvis al llarg del temps. </li></ul></ul>
 6. 6. 1.1. SALUT <ul><li>MILTON TERRIS </li></ul><ul><li>Estat de benestar físic, mental i social amb capacitat de funcionament, i no només absència de malaltia. </li></ul><ul><li>Avantatges: </li></ul><ul><ul><li>Elimina complet </li></ul></ul><ul><ul><li>Afegeix objectivitat: capacitat funcional (capacitat per treballar, estudiar, moure’s,...) </li></ul></ul><ul><ul><li>La salut esdevé un procés dinàmic, és a dir, estableix un contínuum salut-malaltia. </li></ul></ul>
 7. 7. 1.1. SALUT
 8. 8. 1.2. MALALTIA <ul><li>DIEC </li></ul><ul><li>Malaltia: trastorn de l’organisme que provoca malestar i/o alteració de les funcions normals. </li></ul><ul><li>En el procés de malaltia es sol destacar: </li></ul><ul><ul><li>Aspecte emocional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dany corporal. </li></ul></ul>
 9. 9. 1.2. MALALTIA <ul><li>Termes que cal conèixer: </li></ul><ul><li>Etiologia: </li></ul><ul><ul><li>Ciència que estudia les causes d’una malaltia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Principals causes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Genètiques (hemofília, daltonisme,...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Factors externs (traumatisme, infecció,...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suma de les dues anteriors ( obesitat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desconeguda </li></ul></ul></ul>
 10. 10. 1.2. MALALTIA <ul><li>MANIFESTACIÓ CLÍNICA </li></ul><ul><li>Senyals que fan visible una malaltia. </li></ul><ul><li>2 tipus: </li></ul><ul><ul><li>SíMPTOMES: manifestacions subjectives, sentides pel pacient (pèrdua de gana, dolor, mareig,...) </li></ul></ul><ul><ul><li>SIGNES: dades objectives, detectades durant l’exploració: tos, febre, icterícia,... </li></ul></ul>
 11. 11. 1.2. MALALTIA <ul><li>MALATIA AGUDA </li></ul><ul><ul><li>Són d’inici brusc, amb manifestacions clíniques òbvies i de ràpida evolució. </li></ul></ul><ul><ul><li>Grip, infart de miocardi,... </li></ul></ul><ul><li>MALATIA CRÒNICA </li></ul><ul><ul><li>Comença de forma progressiva, amb manifestacions poc clares. </li></ul></ul><ul><ul><li>Són de llarga durada, d’evolució lenta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Solen causar lesions no reversibles. </li></ul></ul><ul><ul><li>Diabetis, sida, </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Fes: </li></ul><ul><li>Activitat 2 i 3 de la pàgina 9 </li></ul><ul><li>Activitat de consolidació 1 de la pàgina 21 </li></ul><ul><li>Activitat d’aplicació 1 de la pàgina 21 </li></ul>
 13. 13. 2. DETERMINANTS DE SALUT <ul><li>La salut dels individus i dels grups de població depèn de nombrosos elements. </li></ul><ul><li>El model més conegut que explica la forma com influeixen determinats factors en el grau de salut de la comunitat és el del canadenc Marc Lalonde del 1974. </li></ul><ul><li>Lalonde considera que hi intervenen 4 factors: </li></ul><ul><ul><li>Biologia humana </li></ul></ul><ul><ul><li>Medi ambient </li></ul></ul><ul><ul><li>Hàbits i vida saludable </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistema d’assistència sanitària. </li></ul></ul>
 14. 14. 2. DETERMINANTS DE SALUT <ul><li>2.1 biologia humana </li></ul><ul><ul><li>Genètica </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Néixer amb malalties congènites </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ser més propensos a patir determinats problemes de salut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Procedir de famílies longeves. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Edat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hi ha patologies relacionades amb determinats grups d’edat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A mesura que envellim solem tenir més problemes de salut. </li></ul></ul></ul>
 15. 15. 2. DETERMINANTS DE SALUT <ul><li>2.2. Medi ambient. </li></ul><ul><ul><li>Inclou factors relacionats amb: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medi Físic : temperatura, radiacions, soroll,... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medi químic : contaminació de l’aire o de l’aigua </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medi biològic : microorganismes com ara fongs, bacteris, virus,... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medi social : característiques de l’habitatge, entorn rural o urbà, feina, pobresa,... </li></ul></ul></ul>
 16. 16. 2. DETERMINANTS DE SALUT <ul><li>2.3. HÀBITS I ESTILS DE VIDA </li></ul><ul><ul><li>Poden ser beneficiosos o perjudicials: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fumar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consum d’alcohol </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Drogues </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sedentarisme </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Abús de medicaments </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conductes sexuals de risc </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alimentació desequilibrada </li></ul></ul></ul><ul><li>La OMS considera que aquest grup de factors és el que més influeix sobre la salut en països desenvolupats. </li></ul>
 17. 17. 2. DETERMINANTS DE SALUT <ul><li>2.4. SISTEMA D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA </li></ul><ul><li>Pot millorar o deteriorar el nivell de salut en funció de si és de bona qualitat o no. </li></ul>
 18. 18. 2. DETERMINANTS DE SALUT <ul><li>Aquests factors els podem classificar en : </li></ul><ul><ul><li>ENDÒGENS: són propis de l’organisme de cada individu i per tant costa més actuar sobre ells. </li></ul></ul><ul><ul><li>EXÒGENS: Són aliens a la persona, estan relacionats amb el medi, mitjançant accions de salut pública es poden millorar. </li></ul></ul>
 19. 19. 2. DETERMINANTS DE SALUT <ul><li>Fes: </li></ul><ul><ul><li>Activitats 4 i 5 de la pàgina 11. </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitat de consolidació 2 de la pàgina 21. </li></ul></ul>
 20. 20. 3. SALUT PÚBLICA. INDICADORS DE SALUT <ul><li>Com a ciència existeix des del s. XIX tot i que des de l’Antiguitat les societats ja realitzaven diferents mesures destinades a conservar o millorar la salut de les poblacions. </li></ul><ul><ul><li>Antic testament – jueus– aïllaven leprosos </li></ul></ul><ul><ul><li>Grecs – higiene personal, alimentació i sanejament ambient </li></ul></ul><ul><ul><li>Romans – aqüeductes, clavegueres i primers abocadors. </li></ul></ul>
 21. 21. 3.1. SALUT PÚBLICA <ul><li>Inclou el conjunt d’activitats organitzades que la societat porta a terme per prevenir les malalties, protegir, millorar i restaurar la salut de la població. </li></ul><ul><li>Medicina: orientada a la salut individual. </li></ul><ul><li>Salut pública: responsabilitat del govern. </li></ul>
 22. 22. 3.1. SALUT PÚBLICA <ul><li>SALUT COMUNITÀRIA </li></ul><ul><ul><li>Els ciutadans participen en la gestió i el control de les accions de salut pública. </li></ul></ul>
 23. 23. 3.1. SALUT PÚBLICA <ul><ul><li>Les activitats de la salut pública tenen com a finalitat: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PROTECCIÓ DE LA SALUT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PROMOCIÓ DE LA SALUT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PREVENCIÓDE LA MALALTIA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RESTAURACIÓ DE LA SALUT </li></ul></ul></ul>
 24. 24. 3.1. SALUT PÚBLICA <ul><li>PROTECCIÓ DE LA SALUT </li></ul><ul><ul><li>S’actua sobre els factors relacionats amb el medi ambient </li></ul></ul><ul><ul><li>Controla la qualitat i seguretat de l’aigua i dels aliments. </li></ul></ul><ul><li>PROMOCIÓ DE LA SALUT </li></ul><ul><ul><li>Es donen a la població els mitjans necessaris per controlar la seva pròpia salut i millorar-la. S’actua sobre hàbits i estils de vida. </li></ul></ul>
 25. 25. 3.1. SALUT PÚBLICA <ul><li>PREVENCIÓ DE LA SALUT </li></ul><ul><ul><li>Procura impedir l’aparició de la malaltia, actuant sobre els individus. </li></ul></ul><ul><li>RESTAURACIÓ DE LA SALUT </li></ul><ul><ul><li>Tractar les malalties per recuperar la salut. </li></ul></ul>
 26. 26. 3.1. SALUT PÚBLICA <ul><li>PREVENCIÓ </li></ul><ul><ul><li>El concepte de “prevenció” en l’àmbit sanitari fa referència als actes que es realitzen per evitar riscos de salut i de malaltia. </li></ul></ul><ul><ul><li>La ciència mèdica que s’encarrega de la prevenció és la medecina preventiva. Pot exercir el seu paper assistencial tant en l’àmbit hospitalari com en el de l’atenció primària. </li></ul></ul><ul><ul><li>La prevenció la podem classificar en: </li></ul></ul>
 27. 27. 3.1. SALUT PÚBLICA <ul><li>Prevenció primària: </li></ul><ul><ul><li>Conjunt d’accions destinades a impedir l’aparició o a disminuir la probabilitat de patir una malaltia. S’actua abans de l’aparició de la malaltia i consisteix a disminuir els factors de risc per a una malaltia determinada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquesta etapa de la prevenció engloba els programes d’educació per a la salut (hàbits saludables). </li></ul></ul><ul><ul><li>  Vacunacions, promoure consum de fruites i verdures,... </li></ul></ul>
 28. 28. 3.1. SALUT PÚBLICA <ul><li>Prevenció secundària: </li></ul><ul><ul><li>Conjunt d’accions destinades a aturar l’evolució i la durada d’una malaltia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Implica la detecció precoç de la malaltia mitjançant programes de cribatge o screening, que són programes que es desenvolupen per possibilitar la detecció precoç d’una malaltia que té un impacte important en la societat, ja sigui per la freqüència o per la gravetat de la malaltia. </li></ul></ul><ul><ul><li>La malatia s’ha desenvolupat, però no hi ha manifestacions clíniques. </li></ul></ul>
 29. 29. 3.1. SALUT PÚBLICA <ul><li>Prevenció terciària: </li></ul><ul><ul><li>Conjunt d’actes que intenten modificar l’evolució d’una malaltia ja establerta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquí s’inclouen els tractaments i la rehabilitació per a malalties i/o seqüeles, i els objectius són disminuir la progressió de la malaltia i millorar la qualitat de vida de l’usuari. </li></ul></ul>
 30. 30. 3.1. SALUT PÚBLICA <ul><li>Una altra classificació seria: </li></ul>Tipus Definició Exemple Prevenció universal Dirigida a la població en general Campanya televisió contra tabac Prevenció selectiva Enfocada a grups de risc. Mamografies anuals a dones. Prevenció indicada Centrada en individus d’alt risc o que pateixen el problema en una etapa inicial Programa per frenar consum de drogues en adolescents que ja han consumit.
 31. 31. 3.1. SALUT PÚBLICA <ul><li>Fes les activitats 6 i 7 de la pàgina 19. </li></ul><ul><li>Activitat 2 i 3 de consolidació de la pàgina 21. </li></ul><ul><li>Busca informació sobre un pla de salut que s’hagi realitzat a nivell de Catalunya o a nivell estatal en els darrers anys. </li></ul>
 32. 32. 3.1. SALUT PÚBLICA
 33. 33. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>Són dades que permeten valorar el grau de salut d’una població o reflectir algun canvi. </li></ul><ul><li>S’usen per : </li></ul><ul><ul><li>saber si el grau de salut d’una comunitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber si ha evolucionat positivament o negativament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar problemes sanitaris </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluar mesures preses. </li></ul></ul>
 34. 34. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>Qualitats dels indicadors: </li></ul>Qualitat definició Validesa Mesura realment el que vol mesurar Fiabilitat S’obtenen iguals resultats si es repeteixen mesures Sensibilitat Detecta els canvis Especificitat No s’altera per altres aspectes Rellevància Dóna respostes clares a assumptes importants.
 35. 35. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>Alhora els indicadors han de ser: </li></ul><ul><ul><li>Fàcils de calcular. </li></ul></ul><ul><ul><li>Útils </li></ul></ul><ul><ul><li>Interpretables. </li></ul></ul><ul><li>Classificació: </li></ul><ul><ul><li>Indicadors de l’estat de salut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Indicadors relacionats amb els determinants de salut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Indicadors dels sistemes de salut. </li></ul></ul>
 36. 36. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>INDICADORS DE L’ESTAT DE SALUT </li></ul><ul><li>Taxa de mortalitat </li></ul>
 37. 37. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>INDICADORS DE L’ESTAT DE SALUT </li></ul><ul><li>Taxes de mortalitat específica per una malaltia determinada </li></ul>Incidència del càncer a Catalunya.
 38. 38. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>INDICADORS DE L’ESTAT DE SALUT </li></ul><ul><ul><li>Taxes de mortalitat específiques per edat: </li></ul></ul><ul><ul><li>La taxa de mortalitat infantil és una bona mesura del nivell sanitari d’un país. </li></ul></ul>
 39. 39. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>INDICADORS DE L’ESTAT DE SALUT </li></ul><ul><li>Índex de Swaroop. </li></ul><ul><ul><li>En països desenvolupats és >80-90% </li></ul></ul><ul><ul><li>En països subdesenvolupats és < 50% </li></ul></ul>
 40. 40. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>INDICADORS DE L’ESTAT DE SALUT </li></ul>
 41. 41. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>INDICADORS DE L’ESTAT DE SALUT </li></ul>
 42. 42. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>INDICADORS DE L’ESTAT DE SALUT </li></ul><ul><ul><li>Esperança de vida </li></ul></ul><ul><ul><li>Número mitjà d’anys que un individu espera viure en bona salut si es mantenen les taxes de mortalitat i de salut. </li></ul></ul>
 43. 43. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>INDICADORS DE L’ESTAT DE SALUT </li></ul><ul><ul><li>Esperança de vida </li></ul></ul>
 44. 44. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>INDICADORS DE L’ESTAT DE SALUT </li></ul><ul><li>Altres indicadors d'interès són: </li></ul><ul><ul><li>Incidència de la SIDA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Número de casos nous per cada 100000 o milió d’habitants. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Incidència de càncer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Número de casos nous per cada 100000. </li></ul></ul></ul>
 45. 45. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>INDICADORS DE L’ESTAT DE SALUT </li></ul><ul><ul><li>Prevalença d’obesitat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Percentatge d’obesos IMC> 30 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IMC= Pes (Kg) / [talla (m)] 2 </li></ul></ul></ul>
 46. 46. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>INDICADORS DE L’ESTAT DE SALUT </li></ul><ul><ul><li>Prevalença de diabetis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Percentatge de persones amb diabetis. </li></ul></ul></ul>
 47. 47. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>INDICADORS RELACIONATS AMB ELS DETERMINANTS DE LA SALUT </li></ul><ul><ul><li>Víctimes d’accidents de trànsit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Taxa d’abandonament de l’hàbit del tabaquisme. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Percentatge de persones de més de 16 anys que es declaren ex fumadores des de fa més de 10 anys, respecte el total (fumadors i exfumadors) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Consum d’alcohol per càpita </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Litres que es consumeixen a l’any per persona. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Incidència d’accidents de treball. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Número d’accidents per cada 100000 afiliats a la SS </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Taxa de malalties professionals </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Número de malalties professionals per cada 100000 habitants </li></ul></ul></ul>
 48. 48. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>INDICADORS DEL SISTEMA DE SALUT </li></ul><ul><ul><li>Ens informen sobre el funcionament dels sistemes d’assistència sanitària i els seus recursos. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ràtio de metges per població </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>N⁰ metges assistència primària i especialitzada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1000 habitants </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pacients en espera per proves diagnòstiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>N⁰ pacients en espera </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> 1000 habitants </li></ul></ul></ul>
 49. 49. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>INDICADORS DEL SISTEMA DE SALUT </li></ul><ul><ul><ul><li>Despesa sanitària per habitant </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Despesa a l’any per habitant </li></ul></ul></ul></ul>
 50. 50. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><li>INDICADORS DEL SISTEMA DE SALUT </li></ul><ul><ul><ul><li>cobertura de vacunació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>% persones que han rebut la dosi recomanada </li></ul></ul></ul></ul>
 51. 51. 3.2 INDICADORS DE SALUT <ul><ul><ul><li>INDICADORS DEL SISTEMA DE SALUT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ràtio de llits </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Número de llits hospitalaris en funcionament en un any per cada 100000 habitants. </li></ul></ul></ul></ul>
 52. 52. ACTIVITATS <ul><li>Activitat 8 de la pàgina 19. </li></ul><ul><li>Activitats 2 i 3 d’aplicació de la pàgina 21 </li></ul>

×