Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

La clínica dental

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

La clínica dental

 1. 1. La clínica dental ud1
 2. 2. 1. INTRODUCCIÓ <ul><li>3000 a C. Hesi-Re: cap dels dentistes i metge de la cort del Faraó. </li></ul><ul><li>2700 a C. Xinesos – acupuntura </li></ul><ul><li>1500 a C. Papirs egipcis – malalties dentals </li></ul>
 3. 3. 1. INTRODUCCIÓ <ul><li>S. V a C. Etruscos – pròtesis dentàries. </li></ul><ul><li>1250 a C. Aesculapius – cures de neteja i extracció de dents. </li></ul><ul><li>1000 a C. Maies – ornamenten o substitueixen peces dentàries. </li></ul>
 4. 4. 1. INTRODUCCIÓ <ul><li>384 a C. Aristòtil </li></ul><ul><ul><li>Esterilització </li></ul></ul><ul><ul><li>estabilització de peces. </li></ul></ul><ul><li>400 a C. Hipòcrates </li></ul><ul><ul><li>escriu diversos tractats sobre ungüents, procediments d’esterilització i extracció dental. </li></ul></ul>
 5. 5. 1. INTRODUCCIÓ <ul><li>S. I d C – Auri Celsus </li></ul><ul><ul><li>escrigué tractats sobre tractaments dentals amb productes emol·lients (estoven teixits) i astringents (dessequen aigua). </li></ul></ul><ul><li>L’any 200 d C. Galè de Pèrgam. </li></ul><ul><ul><li>Dolor degut a la polpa </li></ul></ul><ul><ul><li>Classifica les dents. </li></ul></ul>
 6. 6. 1. INTRODUCCIÓ <ul><li>Edat mitjana: </li></ul><ul><ul><li>El coneixement i la cultura als monestirs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els monjos feien extraccions </li></ul></ul><ul><li>Edat moderna: </li></ul><ul><ul><li>Gran avenç </li></ul></ul><ul><ul><li>Descripcions anatòmiques i fisiològiques de la boca </li></ul></ul>
 7. 7. 1. INTRODUCCIÓ <ul><li>1840: Primeres pròtesis amb cautxú. </li></ul><ul><li>XX: major auge de l’odontologia </li></ul>
 8. 8. 2. Professionals <ul><li>Els professionals de l’equip de salut bucodental són les persones que tenen la titulació adequada que els habilita per exercir la professió i que treballen en aquest equip. </li></ul><ul><li>Diferenciarem: </li></ul>Treballen amb el pacient No treballen directament amb el pacient Dentistes Protèsics dentals Higienista bucodental TCAI Cirurgià maxil·lofacial
 9. 9. 2. Professionals Professionals Titulació Funcions Dentista. És un odontòleg o un estomatòleg Llicenciat en odontologia Llicenciat en Medicina i cirurgia amb especialitat MIR en Estomatologia Les mateixes per als dos. Llei 10/1986 de 17 de març Cirurgià maxil·lofacial Llicenciat en Medicina i Cirurgia amb especialitat via MIR de Cirurgia Maxil·lofacial Camp bucal i hospitalari
 10. 10. 2. Professionals Professionals Titulació Funcions Higienista dental Tècnic superior en higiene Bucodental Administratives, educació sanitària, segellats de fissures, fluoracions, polits d’obturacions,eliminació de la placa. Llei 10/1986 de 17 de març TCAOI TCAI Funcions administratives. Funcions assistencials. RD 558/1995 de 7 abril.
 11. 11. 3. EL PACIENT A LA CLÍNICA DENTAL <ul><li>El pacient sol anar a la clínica dental per: </li></ul><ul><ul><li>Problema de salut relacionats amb la cavitat bucal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer-se revisions periòdiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer consultes sobre aspectes estètics </li></ul></ul><ul><li>Moltes vegades, sobretot quan el problema de salut provoca dolor, el pacient està tens i té por o angoixa. </li></ul>
 12. 12. 3. EL PACIENT A LA CLÍNICA DENTAL <ul><li>Perquè es trobi còmode, tot el personal, de l’equip que hi entri en contacte ha de tenir un comportament adient: </li></ul><ul><ul><li>Ser amable </li></ul></ul><ul><ul><li>Escoltar-lo </li></ul></ul><ul><ul><li>Parlar-li amb un to tranquil·litzador. </li></ul></ul><ul><li>Si el pacient pot expressar els dubtes i pors i rep els aclariments convenients es sentirà millor. </li></ul>
 13. 13. 3. EL PACIENT A LA CLÍNICA DENTAL <ul><li>Si el pacient se sent còmode i relaxat: </li></ul><ul><ul><li>Col·laborarà molt més en el tractament. </li></ul></ul><ul><ul><li>El tractament es podrà fer en millors condicions i menys temps. </li></ul></ul><ul><ul><li>Serà més fàcil motivar-lo per millorar la seva salut bucodental. </li></ul></ul><ul><li>És molt important que el pacient conegui, entengui, accepti i practiqui totes les mesures necessàries per evitar malalties odontològiques. </li></ul>
 14. 14. 4. FUNCIONS DEL TCAI AL CONSULTORI DENTAL <ul><li>Amb la reforma de la FP mitjançant la LOGSE, la titulació de TCAI dóna formació per treballar en el camp de l’odontologia. </li></ul><ul><li>4.1. FUNCIONS ADMINISTRATIVES </li></ul><ul><li>Són bàsiques per un bon funcionament del gabinet bucodental: </li></ul><ul><ul><li>Rebre pacients. </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificar l’agenda, concertar i enregistrar cites. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proporcionar la informació adequada als pacients. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arxivar i registrar la documentació clínica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organitzar l’arxiu i històries clíniques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Controlar l’estoc i les dates de caducitat del material i l’instrumental al magatzem. </li></ul></ul><ul><ul><li>Emetre les factures de la clínica. </li></ul></ul>
 15. 15. 4. FUNCIONS DEL TCAI AL CONSULTORI DENTAL <ul><li>4.2 FUNCIONS ASSISTENCIALS: </li></ul><ul><ul><li>Són molt variades i es poden classificar en relació a la jornada laboral en: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Abans de l’arribada dels pacients. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quan arriba el pacient </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Durant la realització de la tècnica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En finalitzar la tècnica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En acabar el torn de treball </li></ul></ul></ul>
 16. 16. 4. FUNCIONS DEL TCAI AL CONSULTORI DENTAL <ul><li>ABANS DE L’ARRIBADA DELS PACIENTS: </li></ul><ul><ul><li>Organitzar i posar en funcionament tots els equips i l’aparatologia de la clínica dental. </li></ul></ul><ul><ul><li>Seleccionar i preparar el material i instruments per desenvolupar les tècniques programades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Controlar i realitzar la neteja, desinfecció i esterilització de materials i superfícies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Preparar elements de protecció necessaris (bata, guants, mascareta, ulleres,...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Preparar les històries clíniques i la documentació dels pacients. </li></ul></ul>
 17. 17. 4. FUNCIONS DEL TCAI AL CONSULTORI DENTAL <ul><li>QUAN ARRIBA EL PACIENT </li></ul><ul><ul><li>Preparar el gabinet abans d’asseure el pacient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lliurar a l’odontòleg la documentació dels pacients. </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·locar la posició de la butaca de forma que l’accessibilitat del pacient sigui el més còmode possible. </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar el pacient, cridar-lo pel seu nom i acompanyar-lo a la butaca dental. </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·locar el vas i els mocadors o tovallons de paper a l’abast del pacient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Protegir el pacient amb el pitet. </li></ul></ul>
 18. 18. 4. FUNCIONS DEL TCAI AL CONSULTORI DENTAL <ul><li>DURANT LA REALITZACIÓ DE LA TÈCNICA </li></ul><ul><ul><li>Posicionar la làmpada de la butaca central evitant que la llum incideixi sobre els ulls del pacient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Transferir el material i instrumental demandat pel dentista durant la tècnica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Revelar radiografies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·laborar amb l’odontòleg. </li></ul></ul>
 19. 19. 4. FUNCIONS DEL TCAI AL CONSULTORI DENTAL <ul><li>EN FINALITZAR LA TÈCNICA: </li></ul><ul><ul><li>Observar al pacient abans que s’aixequi de la butaca, per si es detecta pal·lidesa, mareig,... I avisar al dentista. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si té dificultats motores, ajudar-lo a incorporar-se. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajudar al pacient a sortir del gabinet i acompanyar-lo fins la recepció per concertar una nova cita. Arxivar la seva història i la documentació rellevant. </li></ul></ul><ul><ul><li>Control de la filiació del que s’envia al laboratori. </li></ul></ul><ul><ul><li>Controlar i eliminar els residus generats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Netejar i desinfectar material i superfícies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Preparar el material i la butaca per al pròxim pacient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Preparar la història clínica. </li></ul></ul>
 20. 20. 4. FUNCIONS DEL TCAI AL CONSULTORI DENTAL <ul><li>En acabar el torn de treball: </li></ul><ul><ul><li>Netejar i desinfectar material i superfícies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Engreixar el material rotatori. </li></ul></ul><ul><ul><li>Netejar els filtres de l’escopidora i cànules d’aspiració. </li></ul></ul><ul><ul><li>Controlar el magatzem. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenar el material i l’instrumental. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arxivar històries clíniques, radiografies,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprovar que els gabinets estan ordenats i nets. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenar la sala d’espera. </li></ul></ul><ul><ul><li>Apagar els equips i aparells. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tancar les claus d’aigua, aire, gas i llum del consultori. </li></ul></ul>
 21. 21. 5. SECRET PROFESSIONAL I CONSENTIMENT INFORMAT <ul><li>5.1 SECRET PROFESSIONAL </li></ul><ul><ul><li>segons el codi deontològic: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>el professional sanitari guardarà secret de tot el que el pacient li confiï i les informacions que rebi mentre exerceix la seva professió. Fins hi tot després de la mort del pacient. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obligació de trencar silenci quan hi hagi perill per a la salut pública o estigui en joc la vida d’una tercera persona. </li></ul></ul></ul>
 22. 22. 5. SECRET PROFESSIONAL I CONSENTIMENT INFORMAT <ul><li>5.2 CONSENTIMENT INFORMAT </li></ul><ul><ul><li>És l’acceptació per part del pacient, d’un acte de diagnòstic o terapèutic després d’haver-ne estat degudament informat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llei 14/2002, de 14 de novembre. </li></ul></ul><ul><ul><li>És un document que informa al pacient sobre els riscos i els procediments que se li realitzaran. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’ha de realitzar per escrit i l’ha de signar el pacient. </li></ul></ul>
 23. 23. 5. SECRET PROFESSIONAL I CONSENTIMENT INFORMAT <ul><li>És voluntari. </li></ul><ul><li>Normalment es realitza verbalment, però hi ha determinats casos en que s’ha de fer per escrit: </li></ul><ul><ul><li>Intervenció quirúrgica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Procediments invasors que requereixen una obertura d’una cavitat o interrompre les funcions vitals: cavitat per obturar càries. </li></ul></ul><ul><li>Se sol usar un format estàndard amb variacions en funció del procediment. </li></ul>
 24. 24. 6. CONSULTORI DENTAL <ul><li>Centre sanitari en què l’equip especialitzat en salut bucodental realitza funcions de promoció, educació sanitària i prevenció en l’àrea de la salut integral, així com el diagnòstic i tractament de malalties bucodentals. </li></ul>
 25. 25. 6.1. FACTORS AMBIENTALS <ul><li>L’ambient ha de ser relaxat i còmode tant per al pacient com per els professionals, per això, és recomanable: </li></ul><ul><ul><li>Temperatura ambiental entre 19-22⁰C. </li></ul></ul><ul><ul><li>Il·luminació haurà de permetre treballar bé i ser suau alhora. </li></ul></ul><ul><ul><li>Colors de la consulta recomanats: pastels. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reduir el nivell de soroll, aconsellable l’ús de música ambiental. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dependències adaptades per l’accés a minusvàlids. </li></ul></ul>
 26. 26. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>ENTRADA: </li></ul><ul><ul><li>És el primer que veu el pacient, ha de crear bona impressió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha d’estar adaptada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha de facilitar el pas a les dependències de la clínica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sol contenir la recepció (on es realitzen tasques administratives) </li></ul></ul>
 27. 27. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>SALA D’ESPERA </li></ul><ul><ul><li>Espai on el pacient espera a ser atès. </li></ul></ul><ul><ul><li>No ha de ser inferior a 10m 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>A les consultes odontopediàtriques, ha de procurar un ambient i condicions específiques per a nens. </li></ul></ul>
 28. 28. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>GABINET O BOX DENTAL </li></ul><ul><ul><li>És on es treballa amb el pacient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Està equipat amb el material i instrumental necessari per als diferents tractaments que es realitzin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Poden ser: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sales tancades: hi ha una sola butaca dental. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sales semitancades: les butaques estan separades per mampares que faciliten la comunicació entre professionals. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sales obertes: l’espai allotja diverses butaques i l’atenció és simultània per a diferents pacients. Ideal per a nens, els disminueix l’ansietat. </li></ul></ul></ul>
 29. 29. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>Tancada Semitancada </li></ul>
 30. 30. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>Dins el gabinet i trobarem la butaca odontològica amb: </li></ul><ul><ul><li>Llum </li></ul></ul><ul><ul><li>Escopidora </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistema d’aspiració </li></ul></ul><ul><ul><li>Unitat de control de mòduls per turbina </li></ul></ul><ul><ul><li>Micromotor </li></ul></ul><ul><ul><li>Xeringa amb funcions d’aigua, aire i esprai. </li></ul></ul>
 31. 31. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>PARTS DE LA BUTACA DENTAL </li></ul><ul><li>BASE </li></ul><ul><ul><li>Part de la butaca ancorada al terra. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’hi connecten les canonades d’aire, aigua, connexions elèctriques, desguassos i presa de terra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conté la butaca: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ergonòmica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fàcil neteja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capçal articulat i regulable </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reposapeus i/o recolza braços,... </li></ul></ul></ul>
 32. 32. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>PARTS DE LA BUTACA DENTAL </li></ul><ul><ul><li>PEDAL </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Controla els moviments verticals i horitzontals de la butaca. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regula la velocitat de l’equip rotatori </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regular l’aigua </li></ul></ul></ul>
 33. 33. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>PARTS DE LA BUTACA DENTAL </li></ul><ul><ul><li>UNITAT DE CONTROL </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dispositiu que permet a l’odontòleg accedir als instruments rotatoris i als controls. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hi trobarem: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Safata portainstruments </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mànegues per instruments rotatoris </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mànegues per xeringa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Unitat d’ultrasons (en vibrar trencar la tosca) </li></ul></ul></ul></ul>
 34. 34. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>PARTS DE LA BUTACA DENTAL </li></ul><ul><ul><li>Escopidora: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveix perquè el pacient elimini la saliva i s’esbandeixi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conté una presa d’aigua amb raig continu per omplir el vas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Filtre. </li></ul></ul></ul>
 35. 35. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>PARTS DE LA BUTACA DENTAL </li></ul><ul><ul><li>Sistema d’aspiració </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mitjançant un sistema de buit , permet evacuar líquids o elements sòlids de la boca del pacient. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Són 2 mànegues on s’acoblen les cànules d’aspiració. </li></ul></ul></ul>
 36. 36. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>PARTS DE LA BUTACA DENTAL </li></ul><ul><ul><li>Làmpada dental </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proporciona il·luminació intensa, directa i focalitzada a la zona de treball. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disposa de pantalla protectora o filtre per disminuir la intensitat de la llum. </li></ul></ul></ul>
 37. 37. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>A més de la butaca, al gabinet dental trobarem: </li></ul><ul><ul><li>Mòdul per realitzar radiografies intraorals amb braç articulat </li></ul></ul><ul><ul><li>Fregador </li></ul></ul><ul><ul><li>Recipients per classificar residus </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobiliari d’emmagatzematge </li></ul></ul>
 38. 38. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>Negatoscopi: per visualitzar radiografies. </li></ul><ul><li>Instrumental de mà </li></ul><ul><li>Elements d’higiene personal. </li></ul>
 39. 39. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>SALA DE RAIGS X </li></ul><ul><ul><li>Hi ha la zona de revelat automàtic o manual </li></ul></ul><ul><ul><li>Té dues àrees: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seca: material com pel·lícula,... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Humida: on es revelen les plaques. </li></ul></ul></ul>Per al revelat manual existen 3 cubetes : una amb el revelador, l’altra amb fixador i l’última amb aigua. Utilitzant líquids ultrarràpids es pot completar el procés en uns 50 segons.
 40. 40. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>MAGATZEM </li></ul><ul><ul><li>Dependència on hi trobem tot el material i l’instrumental emmagatzemat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal dur un control del material mínim. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal que estigui ordenat. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’hi ubica el frigorífic </li></ul></ul>
 41. 41. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>SALA D’ESTERILITZACIÓ </li></ul><ul><li>S’hi desinfecta, neteja i esterilitza el material i l’instrumental dental. </li></ul><ul><li>DESPATX </li></ul><ul><li>Departament on es realitzen les tasques de gestió i administració de la clínica </li></ul>
 42. 42. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>LAVABO </li></ul><ul><li>SALA DE MÀQUINES </li></ul><ul><ul><li>Hi trobem: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Compressor que distribueix aire. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recipient que recull tots els líquids de la butaca dental. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Motors d’aspiració d’equips. </li></ul></ul></ul>
 43. 43. 5.2. ÀREES I ZONES DEL CONSULTORI DENTAL <ul><li>RESIDUS CLÍNICS DENTALS </li></ul><ul><ul><li>A les clíniques dentals es produeixen diversos residus catalogats com a tòxics o perillosos que cal eliminar de forma segura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquests residus solen ser de la categoria III. Diferenciarem: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Residus sanitaris infecciosos : procedents de pacients amb malalties infeccioses. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Residus anatòmics : peces dentals, restes de teixits (ossi, genives,...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sang i saliva </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Material punxant i tallant . </li></ul></ul></ul>

×