Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop MDS "Informatie is rijkdom"

408 views

Published on

In het huidige sterk concurrerende umfeld formuleren CIO’s steeds vaker een document- en informatiestrategie: een samenhangend geheel van visie, doelstellingen, structuren, regels en plannen, gericht op vraag en aanbod van documenten en informatie. Op een efficiënte & veilige manier. CIO Magazine en Ricoh deden onderzoek onder Nederlandse IT-verantwoordelijken en delen de belangrijkste bevindingen.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop MDS "Informatie is rijkdom"

 1. 1. A WELCOMETO IMAGINEKevin RaaijmakersThe Gallery, 20 maart 2012
 2. 2. Komende maand…
 3. 3. VOLOP AANDACHT VOORINFORMATIEVOORZIENINGOnderzoek informatie- en documentservices 2011Paul Nanninga, Director MDS & Strategic Accounts
 4. 4. Vijf richtlijnen, één richting Blijf focussen op mensen en analyseer het gedrag van eindgebruikers, om op basis daarvan goed onderbouwde technologische beslissingen te nemen. Beheer het veranderproces op een doeltreffende manier, zodat investeringen niet alleen hun waarde opbrengen maar tevens maximaal benut worden. Focus op optimalisatie van documentprocessen om de beste return on investment te garanderen en spreek daarbij de taal van de CFO. Bouw met leveranciers echte partnerships op voor de lange termijn, zorg dat ze continue ondersteuning bieden en niet alleen oplossingen implementeren en vertrekken. Implementeer de juiste, krachtige en veilige technologieën op basis van best practices en drijf innovaties altijd vanuit klantperspectief.
 5. 5. STELLING 1Een businesscase voor zorggerichte ICT isonmogelijk, omdat gezondheid niet inwaarde is uit te drukken.
 6. 6. STELLING 2In projecten rondom verbeteren van IM wordtde mens vaak vergeten en daarom mislukkenprojecten.
 7. 7. STELLING 3Organisatie-overschrijdende samenwerkingop basis van ICT is binnen de zorg meeropportuun dan waar dan ook.
 8. 8. VRAGEN?
 9. 9. BEDANKT

×