Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Disclaimer<br />Deze disclaimer is van toepassing op deze presentatie van Transparant Investment Management B.V. handelend...
4 x onvrede over uw beheerder<br />Hoeveel verborgen kosten betaal ik?<br />Waarom in aandelen blijven als het zo hard daa...
Armgard IM…<br />..is onafhankelijk in haar productkeuze;<br />..is helder en eerlijk over haar kosten;<br />..maakt gebru...
Gouden bergen<br />Als belegger zie je zo langzamerhand door de bomen het bos niet meer en er zijn talloze aanbieders van ...
Zoveel mensen zoveel meningen<br />Er is een overvloed aan nieuwsberichten en meningen in de media over beurzen, economieë...
Onze filosofie <br />
Handelsregels beleggen<br />Risico’s beheersen: Wij weten welke risico’s er worden aangegaan en werken met een vastomlijnd...
Handelsregels beleggen<br />Emotie: Het beheersen van emotie is zeer belangrijk door het enorme aanbod van nieuws en geruc...
Behoud vermogen staat op 1<br />De belangrijkste factor voor het behalen van rendement is het beperken van verlies;<br />W...
Glasheldere kostenstructuur<br />Bij ons staat transparantie hoog in het vaandel;<br /><ul><li>Onze vergoeding is een vast...
Het percentage is afhankelijk van de omvang van het belegde vermogen;
Wij berekenen geen ‘performance fee’;
Wij verdienen niet aan transacties;
Wij hebben GEEN verborgen kosten;
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Armgard, vermogensbeheer voor u!

1,386 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Armgard, vermogensbeheer voor u!

 1. 1.
 2. 2. Disclaimer<br />Deze disclaimer is van toepassing op deze presentatie van Transparant Investment Management B.V. handelend onder Armgard Investment Management(“Armgard IM”) Transparant Investment Management B.V & Armgard IM is kantoorhoudende en statutair gevestigd te Monnickendam. Transparant Investment Management B.V is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37160188. Transparant Investment Management B.V beschikt over een vergunning als verbonden agent als in AFM register als bedoeld in Artikel 1:107 Wft.<br />Door deze presentatie van Armgard IM te bekijken en/of de aangeboden informatie en te gebruiken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze disclaimer, deze te begrijpen, ermee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. <br />Hoewel Armgard IM in deze presentatie tracht juiste, volledige en actuele informatie weer te geven, verstrekt Armgard IM expliciet noch impliciet enige garantie dat de op deze presentatie aangeboden informatie juist, volledig en/of actueel is en/of blijft. Aan de inhoud van de presentatie van Armgard IM kunnen geen rechten worden ontleend, behoudens voor zover de presentatie informatie bevat die Armgard IM op grond van de Wet op het financieel toezicht daar beschikbaar dient te houden. <br />De informatie die verstrekt wordt op deze presentatie is uitdrukkelijk niet bestemd of bedoeld als (beleggings)advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Beslissingen die u neemt op basis van de informatie op deze presentatie, zijn voor uw eigen rekening en risico. <br />De waardeontwikkeling van uw beleggingen is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaal -, effecten, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat een belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat een belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat een inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. <br /> Armgard IM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan, als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van het gebruik), het vertrouwen op of handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op deze presentatie. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de bestuurders en medewerkers van Armgard IM. <br />Armgard IM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van presentaties van derden waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen op deze presentatie.<br />Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot deze presentatie berusten bij Armgard IM en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de inhoud van deze presentatie (waaronder teksten en afbeeldingen) geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bewerken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Armgard IM. Het is toegestaan een kopie voor uw eigen, niet-commercieel gebruik te printen en/of te downloaden. <br />De informatie op deze presentatie is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Armgard IM beheert en onderhoudt deze presentatie vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze presentatie aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere jurisdicties. Als u deze presentatie in andere jurisdicties gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving. <br />Op deze presentatie en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. <br />Armgard IM behoudt zich het recht voor de op of via deze presentatie aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient dan ook aanbeveling de website van Armgard en de daar geplaatste disclaimer regelmatig te raadplegen. <br />
 3. 3. 4 x onvrede over uw beheerder<br />Hoeveel verborgen kosten betaal ik?<br />Waarom in aandelen blijven als het zo hard daalt?<br />En het was een veilige belegging, zeiden ze…..AAA toch?<br />Als het slecht gaat hoor ik ze bijna niet meer.<br />Herkent u zich hierin, lees dan verder.<br />
 4. 4. Armgard IM…<br />..is onafhankelijk in haar productkeuze;<br />..is helder en eerlijk over haar kosten;<br />..maakt gebruik van begrijpbare producten; <br />..stimuleert de integriteit van haar medewerkers;<br />..koppelt het belang van de onderneming aan die van de klant;<br />..belegt alleen als klanten snappen wat er gebeurt met hun geld.<br />
 5. 5. Gouden bergen<br />Als belegger zie je zo langzamerhand door de bomen het bos niet meer en er zijn talloze aanbieders van beleggingsproducten die gouden bergen beloven.<br />Welke moet ik kiezen?<br />Past het product bij mij?<br />Is het wel veilig?<br />Komen ze hun beloften na?<br />Hoe transparant zijn de kosten?<br />
 6. 6. Zoveel mensen zoveel meningen<br />Er is een overvloed aan nieuwsberichten en meningen in de media over beurzen, economieën, bedrijven en beleggingsproducten.<br />Welke informatie is juist?<br />Welke mening is objectief?<br />Zullen de voorspellingen uitkomen?<br />Winnaars van gisteren, verliezers van morgen?<br />
 7. 7. Onze filosofie <br />
 8. 8. Handelsregels beleggen<br />Risico’s beheersen: Wij weten welke risico’s er worden aangegaan en werken met een vastomlijnd risico management systeem.<br />Game plan: Elke succesvolle belegger heeft een vastomlijnde strategie waarop hij beslissingen neemt. Wij gebruiken een strategie waarbij gedisciplineerd en volgens een vooropgezet plan automatisch wordt belegd in financiële markten die een positieve trend laten zien. <br />Voor meer informatie kijk naar de presentatie “Beleggingsproces Armgard”<br />
 9. 9. Handelsregels beleggen<br />Emotie: Het beheersen van emotie is zeer belangrijk door het enorme aanbod van nieuws en geruchten. Wij maken gebruik van deze emoties, maar handelen zelf zonder emoties met een systematisch beleggingssysteem.<br />Word niet overmoedig: Elke belegger heeft de neiging overmoedig te worden op de momenten wanneer het goed gaat en neemt dan te grote posities in. Wij brengen een portefeuille automatisch weer in balans zodra de posities te groot worden om zodoende het risico weer in lijn te brengen<br />Voor meer informatie kijk naar de presentatie “Beleggingsproces Armgard”<br />
 10. 10. Behoud vermogen staat op 1<br />De belangrijkste factor voor het behalen van rendement is het beperken van verlies;<br />Wij beleggen niet volgens de traditionele ‘Buy and Hold’ Strategie;<br />Wij houden ons niet vast aan een statische ‘model’ portefeuilleverdeling van aandelen en obligaties; <br />Wij beleggen in die vermogenscategorieën die op dat moment het meest kansrijk zijn;<br />Zien wij geen kansrijke investeringen dan beleggen we even niet en houden uw geld liquide.<br />
 11. 11. Glasheldere kostenstructuur<br />Bij ons staat transparantie hoog in het vaandel;<br /><ul><li>Onze vergoeding is een vast percentage over het belegde vermogen;
 12. 12. Het percentage is afhankelijk van de omvang van het belegde vermogen;
 13. 13. Wij berekenen geen ‘performance fee’;
 14. 14. Wij verdienen niet aan transacties;
 15. 15. Wij hebben GEEN verborgen kosten;
 16. 16. Transactiekosten en bewaarloon zullen rechtstreeks worden ingehouden door de bank waar uw vermogen wordt ondergebracht.</li></li></ul><li>Duidelijke rapportage<br /><ul><li>Uw vermogen is ondergebracht bij een bank en staat op uw eigen naam;
 17. 17. U ziet in een overzicht de waarde van uw portefeuille;
 18. 18. U ziet in een oogopslag hoe uw portefeuille is opgebouwd;
 19. 19. U kunt 24 uur per dag uw portefeuille inzien via onze website;
 20. 20. U kunt wanneer u maar wilt opzeggen en uw beleggingen laten verkopen of overboeken.</li></li></ul><li>Wij zijn de geschikte partij voor u:<br /><ul><li>Als u de beleggingskeuze liever aan een professional overlaat.
 21. 21. Als u risicobeheersing met verantwoorde groei belangrijker vindt dan hoog rendement met hoge kans op verlies.
 22. 22. Als u wilt begrijpen en kan volgen wat er met u geld gebeurt.
 23. 23. Als u een belegger bent die kiest voor een transparante en lagere kostenopbouw.
 24. 24. Ook als u een belegger bent die pensioen wilt opbouwen in eigen beheer.</li></li></ul><li>Contact<br />Wel op de hoogte blijven maar nog geen direct contact? Mail naar info@armgard.nl<br />Direct een afspraak maken met een van onze accountmanagers? <br />Bel 020 - 760 1000<br />Wilt u deze presentatie toegestuurd krijgen?, mail naar info@armgard.nl<br />
 25. 25. Disclaimer<br />Deze disclaimer is van toepassing op deze presentatie van Transparant Investment Management B.V. handelend onder Armgard Investment Management(“Armgard IM”) Transparant Investment Management B.V & Armgard IM is kantoorhoudende en statutair gevestigd te Monnickendam. Transparant Investment Management B.V is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37160188. Transparant Investment Management B.V beschikt over een vergunning als verbonden agent als in AFM register als bedoeld in Artikel 1:107 Wft.<br />Door deze presentatie van Armgard IM te bekijken en/of de aangeboden informatie en te gebruiken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze disclaimer, deze te begrijpen, ermee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. <br />Hoewel Armgard IM in deze presentatie tracht juiste, volledige en actuele informatie weer te geven, verstrekt Armgard IM expliciet noch impliciet enige garantie dat de op deze presentatie aangeboden informatie juist, volledig en/of actueel is en/of blijft. Aan de inhoud van de presentatie van Armgard IM kunnen geen rechten worden ontleend, behoudens voor zover de presentatie informatie bevat die Armgard IM op grond van de Wet op het financieel toezicht daar beschikbaar dient te houden. <br />De informatie die verstrekt wordt op deze presentatie is uitdrukkelijk niet bestemd of bedoeld als (beleggings)advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Beslissingen die u neemt op basis van de informatie op deze presentatie, zijn voor uw eigen rekening en risico. <br />De waardeontwikkeling van uw beleggingen is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaal -, effecten, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat een belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat een belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat een inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. <br /> Armgard IM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan, als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van het gebruik), het vertrouwen op of handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op deze presentatie. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de bestuurders en medewerkers van Armgard IM. <br />Armgard IM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van presentaties van derden waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen op deze presentatie.<br />Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot deze presentatie berusten bij Armgard IM en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de inhoud van deze presentatie (waaronder teksten en afbeeldingen) geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bewerken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Armgard IM. Het is toegestaan een kopie voor uw eigen, niet-commercieel gebruik te printen en/of te downloaden. <br />De informatie op deze presentatie is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Armgard IM beheert en onderhoudt deze presentatie vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze presentatie aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere jurisdicties. Als u deze presentatie in andere jurisdicties gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving. <br />Op deze presentatie en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. <br />Armgard IM behoudt zich het recht voor de op of via deze presentatie aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient dan ook aanbeveling de website van Armgard en de daar geplaatste disclaimer regelmatig te raadplegen. <br />

×