Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014

244 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sessie5 module onderwijsontwerpen_v31jan2014

 1. 1. (Her)ontwerpen eigen leeromgeving Leren op de werkplek/Zelfstudie ondersteund met Hubl Sessie 5 Ilya Zitter Versie 31 januari 2014
 2. 2. Wat is bedoeling in sessie 5? Peer-review: Bereid de peer-review van Sessie 6 voor Eigen leeromgeving (volgende iteratie): Ga verder met het (her)ontwerpen van je eigen leeromgeving middels leren op de werkplek en zelfstudie ondersteund met HUbl Werk daarmee dus tegelijkertijd verder aan het eindopdracht van deze module
 3. 3. Bereid de peerreview voor Bereid je voor op het peer-reviewen van de (her)ontwerpen van leeromgevingen van de andere docenten en op laten peer-reviewen van je eigen leeromgeving
 4. 4. Bereid peer-review voor Lees hoofdstuk 3 Kwaliteit van het leerplan (Thijs & Van den Akker, 2009) (en de aangrenzende hoofdstukken ter herhaling) Verzamel evaluatiegegevens van je eigen opleiding: studentevaluaties, rapportage opleidingscommissie, rapport interne audit, rapport audit NVAO e.d. Evalueer ook je eigen leeromgeving: gebruik hiervoor de kwaliteitscriteria (Thijs & Van den Akker, 2009) – dit is een formatieve evaluatie in de vorm van ‘screening’ Maak een korte presentatie van je eigen (her)ontwerp leeromgeving/eindproduct tot nog toe, inclusief je eigen formatieve evaluatie: maximaal 5 minuten
 5. 5. Korte presentatie eigen leeromgeving Kort het strategische niveau: visie op leren, welk onderwijs concept/model, (welk deel) van het competentieprofiel, (welk deel) van het beroepsproces e.d. Tactisch niveau: kort ontwerp/ontwikkelde leeromgeving karakteriseren  uiteenrafelen in vier kwadranten Kort de resultaten van formatieve evaluatie die je hebt uitgevoerd
 6. 6. Metafoor voor maken presentatie Het gaat over een leeromgeving (5 ECTS of veelvoud): die is te beschouwen als één taartpunt uit de hele curriculum-taart.
 7. 7. Eigen leeromgeving Nu volgen aantal sheets met handreikingen voor het verder werken aan (her)ontwerpen eigen leeromgeving
 8. 8. Herhaal en duik er weer in Sla de studiehandleiding er nog eens op na Bekijk de startpresentatie van module nog keer (eerste pagina van HUbl) Bestudeer de kennisintermezzo’s van de eerdere sessies nogmaals: welke kennis en inzichten kan ik toepassen op mijn eigen (her)ontwerp? Pak de literatuurlijst erbij en selecteer passende literatuur die inspirerend of onderbouwend is
 9. 9. Samenvatting eindopdracht Analyse: analyserapport Ontwerp leeromgeving, inclusief de keuzes voor het te ontwikkelen papieren/digitale materiaal: in de vorm van een Studiehandleiding; Blokboek; Studentenhandleiding, Modulehandboek of hoe het ook maar heet bij jouw opleiding Evaluatie: evaluatierapport Ontwerpproces: logboek Inleveren? Ontwerp leeromgeving + Analyse + Onderbouwing van het ontwerp/ontwikkeling (onderwijskundig) + Evaluatie + Logboek
 10. 10. Blijf zoeken naar grenzen Hoeveel ontwerpruimte is er? Wat moet zodat de leeromgeving in het curriculum past? Maak een analyse van alles waarmee de buitengrenzen worden bepaald Wat mag er? Maak een analyse van hetgeen binnen die grenzen mogelijk is: benut alle professionele ruimte die er is! Om welk beroepsprofiel gaat het? Om welk opleidingsprofiel? Om welk deel hiervan voor deze leeromgeving? Welke beroepsproducten horen bij deze module? Maak een analyse en een keuze. Hoe zit het afnemende beroepenveld in elkaar? Maak hier een analyse van. Om wat voor studenten gaat het? Maak een analyse van je studentenpopulatie. Welk onderwijsconcept en welk onderwijs model wordt gehanteerd bij jouw opleiding? Waar hangt deze module in curriculum? Wat gaat er vooraf? Wat komt erna? Maak hier analyse van.
 11. 11. Blijf in interactie gaan met omgeving Kom je er alleen niet uit? Probeer relevant materiaal te vinden en analyseer dat materiaal: beleidsrapportages, curriculumontwerpen, evaluaties, onderwijsmateriaal van collega’s, landelijke beroepsprofiel, opleidingsprofiel, Dublin Descriptoren, NVAO-kaders etc. etc. Gebruik Google of GoogleScholar om passende kennis, inzichten en good practices te vinden Stel vragen aan collega-docenten en coördinatoren/managers Zijn er experts in de buurt? Onderwijskundige experts? Vakinhoudelijke experts? Praktijkdeskundigen? Is er een beroepenveldcommissie? Is er een curriculumcommissie? Is er een (gemeenschappelijke) opleidingscommissie? Leg tussen-ontwerpen voor aan je collega’s EN via HUbl aan de andere docenten van de module
 12. 12. Blijf onderbouwen vanuit theorie en praktijk Kun je in theorie onderbouwing vinden? Zijn er intern evaluaties uitgevoerd waarmee je inzicht krijgt in wat (niet) werkt? Zijn er ‘good practices’ beschikbaar? Heb je al gepraat met (oud)studenten? Heb je contact gelegd met beroepenveld? Is er een lectoraat in de buurt die meer weet? Is er een collega bezig met een master? Is er een collega bezig met een promotie?
 13. 13. Maak ontwerpproces transparant Houd je logboek bij en breng hier structuur in aan, bijvoorbeeld m.b.v. STAR, beschrijf in logboek helder en scherp: Situatie: o.a. aanleiding, wat gebeurde er, wie waren erbij) Taak waar je mee bezig was: m.n. Wat wilde je bereiken? Wat vond je dat er moest gebeuren? Acties die je hebt ondernomen: o.a. hoe pakte je het aan Resultaat ervan: m.n. wat kwam eruit, hoe liep het af. Reflecteer hierop: m.n. Was je tevreden met de resultaten? Wat is de essentie van wat je geleerd hebt? Wat zou je de volgende keer eventueel anders doen? Het gaat hierbij om inhoudelijke en feitelijke informatie. Niet om een diepgravend reflecteren op je gevoelens….
 14. 14. Succes! Tot ziens op HUbl en bij de derde en laatste face-to-face bijeenkomst (sessie 6)

×