Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
(Her)ontwerpen eigen leeromgeving
Leren op de werkplek/Zelfstudie
ondersteund met Hubl Sessie 5
Ilya Zitter
Versie 17 febr...
Iteratief ontwerpen in deze module
Sessie
1
2

3
4

5
6

7

Vorm
Leren op de werkplek/
Zelfstudie ondersteund met
HUbl
Fac...
Aan de slag
Het ontwerpproces opstarten: aan het werk met iteratie 5
Wat kan ik doen voor iteratie 5?
Peer-review:
Bereid de peer-review van Sessie 6 voor
Eigen leeromgeving (volgende iterati...
Iteratie 5 van het ontwerpproces,
werken in richting van volgende eindresultaat:
Ontwerp leeromgeving, inclusief de keuzes...
Voorbereiden volgende
sessie:
Plaats een versie op HUbl
Reageer op versies van collega-docenten
Neem al het materiaal mee ...
Bereid de peerreview voor
Bereid je voor op het peer-reviewen van de
(her)ontwerpen van leeromgevingen van de andere
docen...
Bereid peer-review voor
Lees hoofdstuk 3 Kwaliteit van het leerplan (Thijs &
Van den Akker, 2009) (en de aangrenzende
hoof...
Korte presentatie eigen
leeromgeving
Kort het strategische niveau: visie op leren,
welk onderwijs concept/model, (welk dee...
Metafoor voor maken presentatie

Het gaat over een
leeromgeving (5 ECTS of veelvoud):
die is te beschouwen als één taartpu...
Eindopdracht
Het hele beroepsproces en –product van Onderwijs
Ontwerpen is nu (bijna) compleet
Eindopdracht
Maak de volgende versie van tweeledige eindresultaat:
Ontwerp leeromgeving, inclusief de keuzes voor het te
o...
Ontwerp/ontwikkelde leeromgeving
moet voldoen aan kwaliteitscriteria
Generieke kwaliteitscriteria
Wettelijke criteria
HU-s...
Analyse compleet?
Probleemanalyse/Contextanalyse/Behoefteanalyse/
Analyse kennisbasis. Bijvoorbeeld volgende bronnen:
Onde...
Onderbouwing
ontwerp/ontwikkeling compleet?
Ontwerpeisen vanuit analyse
Vergelijking tussen oude en nieuwe ontwerp
Hoofdmo...
Evaluatie compleet?
Beschrijving van uitgevoerde vormen van
formatieve evaluatie
Toelichting gehanteerde kwaliteitscriteri...
Ontwerpproces: logboek
compleet?
Overzicht van uitgevoerde ontwerpactiviteiten
Breng hier structuur in aan, bijvoorbeeld m...
Eigen leeromgeving
Nu volgen aantal sheets met handreikingen voor het
verder werken aan (her)ontwerpen eigen leeromgeving
Herhaal en duik er weer in
Sla de studiehandleiding er nog eens op na
Bekijk de startpresentatie van module nog keer
(eers...
Blijf zoeken naar grenzen
Hoeveel ontwerpruimte is er?
Wat moet zodat de leeromgeving in het curriculum past? Maak een
ana...
Blijf in interactie gaan met omgeving
Kom je er alleen niet uit?
Probeer relevant materiaal te vinden en analyseer dat mat...
Blijf onderbouwen vanuit
theorie en praktijk
Kun je in theorie onderbouwing vinden?
Zijn er intern evaluaties uitgevoerd w...
Maak ontwerpproces transparant
Houd je logboek bij en breng hier structuur in aan, bijvoorbeeld
m.b.v. STAR, beschrijf in ...
Succes!
Tot ziens op HUbl en bij de derde en laatste face-to-face
bijeenkomst (sessie 6)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014

459 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014

 1. 1. (Her)ontwerpen eigen leeromgeving Leren op de werkplek/Zelfstudie ondersteund met Hubl Sessie 5 Ilya Zitter Versie 17 februari 2014
 2. 2. Iteratief ontwerpen in deze module Sessie 1 2 3 4 5 6 7 Vorm Leren op de werkplek/ Zelfstudie ondersteund met HUbl Face-to-face Leren op de werkplek/ Zelfstudie ondersteund met HUbl Face-to-face Leren op de werkplek/ Zelfstudie ondersteund met HUbl Face-to-face Leren op de werkplek/ Zelfstudie ondersteund met HUbl Werken aan (Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 1) (Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 2) Kennismaken met ontwerpproces + focus op analyse: simulatie hele ontwerpproces; analyseren van een goed voorbeeld, competentiegericht onderwijs in het hbo, gelaagdheid van een leeromgeving (Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 3) (Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 4) Focus ontwerp/ontwikkeling: uiteenrafelen van een leeromgeving, concept ‘blended learning’ (Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 5) Peer-reviewen van de (her)ontwerpen (iteratie 6) Focus evaluatie (kwaliteit leeromgeving): praktijkgericht onderzoek inbouwen en formatief evalueren in vorm van peer-reviewen met 2 kaders (Her)ontwerp van de eigen leeromgeving afronden (iteratie 7)
 3. 3. Aan de slag Het ontwerpproces opstarten: aan het werk met iteratie 5
 4. 4. Wat kan ik doen voor iteratie 5? Peer-review: Bereid de peer-review van Sessie 6 voor Eigen leeromgeving (volgende iteratie): Ga verder met het (her)ontwerpen van je eigen leeromgeving middels leren op de werkplek en zelfstudie ondersteund met HUbl Werk daarmee dus tegelijkertijd verder aan het eindopdracht van deze module
 5. 5. Iteratie 5 van het ontwerpproces, werken in richting van volgende eindresultaat: Ontwerp leeromgeving, inclusief de keuzes voor het te ontwikkelen papieren/digitale materiaal: ontwerp van leeromgeving met een omvang van 5 ECTS (of een veelvoud hiervan), in vorm van een ‘Blokboek’ of ‘Studentenhandleiding’ of ‘Modulewijzer’, ofwel: het onderwijsmateriaal zoals dat voor studenten wordt gemaakt bij de betreffende opleiding  ca. 50% Flankerende rapportage bij het ontwerp  ca. 50%: Analyse: rapportage uitgevoerde analyse Onderbouwing van ontwerp/ontwikkeling Evaluatie: rapportage uitgevoerde formatieve evaluaties Ontwerpproces: logboek van uitgevoerde ontwerpactiviteiten
 6. 6. Voorbereiden volgende sessie: Plaats een versie op HUbl Reageer op versies van collega-docenten Neem al het materiaal mee dat je hebt verzameld (papier en/of digitaal) Neem de meest recente versie mee van je ontwerp en je flankerende rapportage (papier en/of digitaal) Zoek relevante literatuur op van de literatuurlijst en bestudeer deze.
 7. 7. Bereid de peerreview voor Bereid je voor op het peer-reviewen van de (her)ontwerpen van leeromgevingen van de andere docenten en op laten peer-reviewen van je eigen leeromgeving
 8. 8. Bereid peer-review voor Lees hoofdstuk 3 Kwaliteit van het leerplan (Thijs & Van den Akker, 2009) (en de aangrenzende hoofdstukken ter herhaling) Verzamel evaluatiegegevens van je eigen opleiding: studentevaluaties, rapportage opleidingscommissie, rapport interne audit, rapport audit NVAO e.d. Evalueer ook je eigen leeromgeving: gebruik hiervoor de kwaliteitscriteria (Thijs & Van den Akker, 2009) – dit is een formatieve evaluatie in de vorm van ‘screening’ Maak een korte presentatie van je eigen (her)ontwerp leeromgeving/eindproduct tot nog toe, inclusief je eigen formatieve evaluatie: maximaal 5 minuten
 9. 9. Korte presentatie eigen leeromgeving Kort het strategische niveau: visie op leren, welk onderwijs concept/model, (welk deel) van het competentieprofiel, (welk deel) van het beroepsproces e.d. Tactisch niveau: kort ontwerp/ontwikkelde leeromgeving karakteriseren  uiteenrafelen in vier kwadranten Kort de resultaten van formatieve evaluatie die je hebt uitgevoerd
 10. 10. Metafoor voor maken presentatie Het gaat over een leeromgeving (5 ECTS of veelvoud): die is te beschouwen als één taartpunt uit de hele curriculum-taart.
 11. 11. Eindopdracht Het hele beroepsproces en –product van Onderwijs Ontwerpen is nu (bijna) compleet
 12. 12. Eindopdracht Maak de volgende versie van tweeledige eindresultaat: Ontwerp leeromgeving, inclusief de keuzes voor het te ontwikkelen papieren/digitale materiaal: ontwerp van leeromgeving met een omvang van 5 ECTS (of een veelvoud hiervan), in vorm van een ‘Blokboek’ of ‘Studentenhandleiding’ of ‘Modulewijzer’, ofwel: het onderwijsmateriaal zoals dat voor studenten wordt gemaakt bij de betreffende opleiding  ca. 50% Flankerende rapportage bij het ontwerp  ca. 50%: Analyse: rapportage uitgevoerde analyse Onderbouwing van ontwerp/ontwikkeling Evaluatie: rapportage uitgevoerde formatieve evaluaties Ontwerpproces: logboek van uitgevoerde ontwerpactiviteiten
 13. 13. Ontwerp/ontwikkelde leeromgeving moet voldoen aan kwaliteitscriteria Generieke kwaliteitscriteria Wettelijke criteria HU-specifiek Opleidingsspecifiek
 14. 14. Analyse compleet? Probleemanalyse/Contextanalyse/Behoefteanalyse/ Analyse kennisbasis. Bijvoorbeeld volgende bronnen: Onderwijsbeleid: landelijk, HU, opleiding Beroepsprofiel: landelijk, opleiding Body of Knowledge (BoK’s): landelijk, opleiding Beroepenveld: beroepenveldcommissie; interviews Doelgroep/Student: beschrijven, studentevaluaties, interviews Curriculumontwerpen, Casco, formats, collega’s Ervaringskennis: ‘Best practices’, collega’s Accreditatieproces: interne audit-rapport; externe NVAO-rapport Toekomst: toekomstvisie, scenario’s, trendrapporten
 15. 15. Onderbouwing ontwerp/ontwikkeling compleet? Ontwerpeisen vanuit analyse Vergelijking tussen oude en nieuwe ontwerp Hoofdmoot wordt gevormd door: onderwijskundige c.q. theoretische onderbouwing met literatuur literatuurlijst of eigen literatuur (met vergelijkbaar niveau), in elk geval aandacht voor: Competentiegericht onderwijs (in brede zin) Strategisch: leerprocessen, onderwijsvisie, onderwijsmodel, onderwijsconcept Tactisch: didactisch model/didactisch concept Operationeel: toelichten gemaakte keuzes voor de leer/werkvormen
 16. 16. Evaluatie compleet? Beschrijving van uitgevoerde vormen van formatieve evaluatie Toelichting gehanteerde kwaliteitscriteria Gestructureerde en overzichtelijke resultaten Kritische blik op ontwerp: identificeren van de sterke en de zwakke kanten/compromissen Ideeën en plannen voor doorontwikkeling van de leeromgeving
 17. 17. Ontwerpproces: logboek compleet? Overzicht van uitgevoerde ontwerpactiviteiten Breng hier structuur in aan, bijvoorbeeld m.b.v. STAR, beschrijf helder en scherp: Situatie: o.a. aanleiding, wat gebeurde er, wie waren erbij) Taak waar je mee bezig was: m.n. Wat wilde je bereiken? Wat vond je dat er moest gebeuren? Acties die je hebt ondernomen: o.a. hoe pakte je het aan Resultaat ervan: m.n. wat kwam eruit, hoe liep het af. Reflecteer hierop: m.n. Was je tevreden met de resultaten? Wat is de essentie van wat je geleerd hebt? Wat zou je de volgende keer eventueel anders doen? Het gaat hierbij om inhoudelijke en feitelijke informatie (niet om een diepgravend reflecteren op je gevoelens)
 18. 18. Eigen leeromgeving Nu volgen aantal sheets met handreikingen voor het verder werken aan (her)ontwerpen eigen leeromgeving
 19. 19. Herhaal en duik er weer in Sla de studiehandleiding er nog eens op na Bekijk de startpresentatie van module nog keer (eerste pagina van HUbl) Bestudeer de kennisintermezzo’s van de eerdere sessies nogmaals: welke kennis en inzichten kan ik toepassen op mijn eigen (her)ontwerp? Pak de literatuurlijst erbij en selecteer passende literatuur die inspirerend of onderbouwend is
 20. 20. Blijf zoeken naar grenzen Hoeveel ontwerpruimte is er? Wat moet zodat de leeromgeving in het curriculum past? Maak een analyse van alles waarmee de buitengrenzen worden bepaald Wat mag er? Maak een analyse van hetgeen binnen die grenzen mogelijk is: benut alle professionele ruimte die er is! Om welk beroepsprofiel gaat het? Om welk opleidingsprofiel? Om welk deel hiervan voor deze leeromgeving? Welke beroepsproducten horen bij deze module? Maak een analyse en een keuze. Hoe zit het afnemende beroepenveld in elkaar? Maak hier een analyse van. Om wat voor studenten gaat het? Maak een analyse van je studentenpopulatie. Welk onderwijsconcept en welk onderwijs model wordt gehanteerd bij jouw opleiding? Waar hangt deze module in curriculum? Wat gaat er vooraf? Wat komt erna? Maak hier analyse van.
 21. 21. Blijf in interactie gaan met omgeving Kom je er alleen niet uit? Probeer relevant materiaal te vinden en analyseer dat materiaal: beleidsrapportages, curriculumontwerpen, evaluaties, onderwijsmateriaal van collega’s, landelijke beroepsprofiel, opleidingsprofiel, Dublin Descriptoren, NVAO-kaders etc. etc. Gebruik Google of GoogleScholar om passende kennis, inzichten en good practices te vinden Stel vragen aan collega-docenten en coördinatoren/managers Zijn er experts in de buurt? Onderwijskundige experts? Vakinhoudelijke experts? Praktijkdeskundigen? Is er een beroepenveldcommissie? Is er een curriculumcommissie? Is er een (gemeenschappelijke) opleidingscommissie? Leg tussen-ontwerpen voor aan je collega’s EN via HUbl aan de andere docenten van de module
 22. 22. Blijf onderbouwen vanuit theorie en praktijk Kun je in theorie onderbouwing vinden? Zijn er intern evaluaties uitgevoerd waarmee je inzicht krijgt in wat (niet) werkt? Zijn er ‘good practices’ beschikbaar? Heb je al gepraat met (oud)studenten? Heb je contact gelegd met beroepenveld? Is er een lectoraat in de buurt die meer weet? Is er een collega bezig met een master? Is er een collega bezig met een promotie?
 23. 23. Maak ontwerpproces transparant Houd je logboek bij en breng hier structuur in aan, bijvoorbeeld m.b.v. STAR, beschrijf in logboek helder en scherp: Situatie: o.a. aanleiding, wat gebeurde er, wie waren erbij) Taak waar je mee bezig was: m.n. Wat wilde je bereiken? Wat vond je dat er moest gebeuren? Acties die je hebt ondernomen: o.a. hoe pakte je het aan Resultaat ervan: m.n. wat kwam eruit, hoe liep het af. Reflecteer hierop: m.n. Was je tevreden met de resultaten? Wat is de essentie van wat je geleerd hebt? Wat zou je de volgende keer eventueel anders doen? Het gaat hierbij om inhoudelijke en feitelijke informatie. Niet om een diepgravend reflecteren op je gevoelens….
 24. 24. Succes! Tot ziens op HUbl en bij de derde en laatste face-to-face bijeenkomst (sessie 6)

×