Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Werkplekleren/Zelfstudie
ondersteund met HUbl sessie 3
Ilya Zitter
Versie 17 februari 2014
Iteratief ontwerpen in deze module
Sessie
1
2

3
4

5
6

7

Vorm
Leren op de werkplek/
Zelfstudie ondersteund met
HUbl
Fac...
Aan de slag
Het ontwerpproces opstarten: aan het werk met iteratie 3
Wat kan ik doen voor iteratie 3?
Bereid focus op ontwerp/ontwikkeling van
Sessie 4 voor
Eigen leeromgeving (volgende itera...
Is je analyse al compleet?
Probleemanalyse/Contextanalyse/Behoefteanalyse/
Analyse kennisbasis. Bijvoorbeeld volgende bron...
Iteratie 3 van het ontwerpproces,
werken in richting van volgende eindresultaat:
Maak de volgende versie van tweeledige ei...
Voorbereiden volgende
sessie:
Plaats een versie op HUbl
Reageer op versies van collega-docenten
Neem al het materiaal mee ...
Eigen leeromgeving
Nu volgen aantal sheets met handreikingen voor het
verder werken aan (her)ontwerpen eigen leeromgeving
Herhaal en duik er weer in
Sla de studiehandleiding er nog eens op na
Bekijk de startpresentatie van module nog keer
(eers...
Blijf zoeken naar grenzen
Hoeveel ontwerpruimte is er?
Wat moet zodat de leeromgeving in het curriculum past? Maak een
ana...
Blijf in interactie gaan met omgeving
Kom je er alleen niet uit?
Probeer relevant materiaal te vinden en analyseer dat mat...
Blijf onderbouwen vanuit
theorie en praktijk
Kun je in theorie onderbouwing vinden?
Zijn er intern evaluaties uitgevoerd w...
Maak ontwerpproces transparant
Houd je logboek bij en breng hier structuur in aan, bijvoorbeeld
m.b.v. STAR, beschrijf in ...
Succes!
Tot ziens op HUbl en face-to-face bij sessie 4.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014

399 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014

 1. 1. Werkplekleren/Zelfstudie ondersteund met HUbl sessie 3 Ilya Zitter Versie 17 februari 2014
 2. 2. Iteratief ontwerpen in deze module Sessie 1 2 3 4 5 6 7 Vorm Leren op de werkplek/ Zelfstudie ondersteund met HUbl Face-to-face Leren op de werkplek/ Zelfstudie ondersteund met HUbl Face-to-face Leren op de werkplek/ Zelfstudie ondersteund met HUbl Face-to-face Leren op de werkplek/ Zelfstudie ondersteund met HUbl Werken aan (Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 1) (Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 2) Kennismaken met ontwerpproces + focus op analyse: simulatie hele ontwerpproces; analyseren van een goed voorbeeld, competentiegericht onderwijs in het hbo, gelaagdheid van een leeromgeving (Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 3) (Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 4) Focus ontwerp/ontwikkeling: uiteenrafelen van een leeromgeving, concept ‘blended learning’ (Her)ontwerpen van de eigen leeromgeving (iteratie 5) Peer-reviewen van de (her)ontwerpen (iteratie 6) Focus evaluatie (kwaliteit leeromgeving): praktijkgericht onderzoek inbouwen en formatief evalueren in vorm van peer-reviewen met 2 kaders (Her)ontwerp van de eigen leeromgeving afronden (iteratie 7)
 3. 3. Aan de slag Het ontwerpproces opstarten: aan het werk met iteratie 3
 4. 4. Wat kan ik doen voor iteratie 3? Bereid focus op ontwerp/ontwikkeling van Sessie 4 voor Eigen leeromgeving (volgende iteratie): Ga verder met het (her)ontwerpen van je eigen leeromgeving middels leren op de werkplek en zelfstudie ondersteund met HUbl Werk daarmee dus tegelijkertijd verder aan het eindopdracht van deze module
 5. 5. Is je analyse al compleet? Probleemanalyse/Contextanalyse/Behoefteanalyse/ Analyse kennisbasis. Bijvoorbeeld volgende bronnen: Onderwijsbeleid: landelijk, HU, opleiding Beroepsprofiel: landelijk, opleiding Body of Knowledge (BoK’s): landelijk, opleiding Beroepenveld: beroepenveldcommissie; interviews Doelgroep/Student: beschrijven, studentevaluaties, interviews Curriculumontwerpen, Casco, formats, collega’s Ervaringskennis: ‘Best practices’, collega’s Accreditatieproces: interne audit-rapport; externe NVAO-rapport Toekomst: toekomstvisie, scenario’s, trendrapporten
 6. 6. Iteratie 3 van het ontwerpproces, werken in richting van volgende eindresultaat: Maak de volgende versie van tweeledige eindresultaat: Ontwerp leeromgeving, inclusief de keuzes voor het te ontwikkelen papieren/digitale materiaal: ontwerp van leeromgeving met een omvang van 5 ECTS (of een veelvoud hiervan), in vorm van een ‘Blokboek’ of ‘Studentenhandleiding’ of ‘Modulewijzer’, ofwel: het onderwijsmateriaal zoals dat voor studenten wordt gemaakt bij de betreffende opleiding  ca. 50% Flankerende rapportage bij het ontwerp  ca. 50%: Analyse: rapportage uitgevoerde analyse Onderbouwing van ontwerp/ontwikkeling Evaluatie: rapportage uitgevoerde formatieve evaluaties Ontwerpproces: logboek van uitgevoerde ontwerpactiviteiten
 7. 7. Voorbereiden volgende sessie: Plaats een versie op HUbl Reageer op versies van collega-docenten Neem al het materiaal mee dat je hebt verzameld (papier en/of digitaal) Neem de meest recente versie mee van je ontwerp en je flankerende rapportage (papier en/of digitaal) Zoek relevante literatuur op van de literatuurlijst en bestudeer deze.
 8. 8. Eigen leeromgeving Nu volgen aantal sheets met handreikingen voor het verder werken aan (her)ontwerpen eigen leeromgeving
 9. 9. Herhaal en duik er weer in Sla de studiehandleiding er nog eens op na Bekijk de startpresentatie van module nog keer (eerste pagina van HUbl) Bestudeer de kennisintermezzo’s van de eerdere sessies nogmaals: welke kennis en inzichten kan ik toepassen op mijn eigen (her)ontwerp? Pak de literatuurlijst erbij en selecteer passende literatuur die inspirerend of onderbouwend is
 10. 10. Blijf zoeken naar grenzen Hoeveel ontwerpruimte is er? Wat moet zodat de leeromgeving in het curriculum past? Maak een analyse van alles waarmee de buitengrenzen worden bepaald Wat mag er? Maak een analyse van hetgeen binnen die grenzen mogelijk is: benut alle professionele ruimte die er is! Om welk beroepsprofiel gaat het? Om welk opleidingsprofiel? Om welk deel hiervan voor deze leeromgeving? Welke beroepsproducten horen bij deze module? Maak een analyse en een keuze. Hoe zit het afnemende beroepenveld in elkaar? Maak hier een analyse van. Om wat voor studenten gaat het? Maak een analyse van je studentenpopulatie. Welk onderwijsconcept en welk onderwijs model wordt gehanteerd bij jouw opleiding? Waar hangt deze module in curriculum? Wat gaat er vooraf? Wat komt erna? Maak hier analyse van.
 11. 11. Blijf in interactie gaan met omgeving Kom je er alleen niet uit? Probeer relevant materiaal te vinden en analyseer dat materiaal: beleidsrapportages, curriculumontwerpen, evaluaties, onderwijsmateriaal van collega’s, landelijke beroepsprofiel, opleidingsprofiel, Dublin Descriptoren, NVAO-kaders etc. etc. Gebruik Google of GoogleScholar om passende kennis, inzichten en good practices te vinden Stel vragen aan collega-docenten en coördinatoren/managers Zijn er experts in de buurt? Onderwijskundige experts? Vakinhoudelijke experts? Praktijkdeskundigen? Is er een beroepenveldcommissie? Is er een curriculumcommissie? Is er een (gemeenschappelijke) opleidingscommissie? Leg tussen-ontwerpen voor aan je collega’s EN via HUbl aan de andere docenten van de module
 12. 12. Blijf onderbouwen vanuit theorie en praktijk Kun je in theorie onderbouwing vinden? Zijn er intern evaluaties uitgevoerd waarmee je inzicht krijgt in wat (niet) werkt? Zijn er ‘good practices’ beschikbaar? Heb je al gepraat met (oud)studenten? Heb je contact gelegd met beroepenveld? Is er een lectoraat in de buurt die meer weet? Is er een collega bezig met een master? Is er een collega bezig met een promotie?
 13. 13. Maak ontwerpproces transparant Houd je logboek bij en breng hier structuur in aan, bijvoorbeeld m.b.v. STAR, beschrijf in logboek helder en scherp: Situatie: o.a. aanleiding, wat gebeurde er, wie waren erbij) Taak waar je mee bezig was: m.n. Wat wilde je bereiken? Wat vond je dat er moest gebeuren? Acties die je hebt ondernomen: o.a. hoe pakte je het aan Resultaat ervan: m.n. wat kwam eruit, hoe liep het af. Reflecteer hierop: m.n. Was je tevreden met de resultaten? Wat is de essentie van wat je geleerd hebt? Wat zou je de volgende keer eventueel anders doen? Het gaat hierbij om inhoudelijke en feitelijke informatie. Niet om een diepgravend reflecteren op je gevoelens….
 14. 14. Succes! Tot ziens op HUbl en face-to-face bij sessie 4.

×