Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Izgudrotāju "septiņi nāves grēki" jeb Latvijas izgudrotāju akt...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 1. Risinājums ir pārāk sarežģīts risināmai problēmai Latvijā nav īpaši rak...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 2. Izgudrojums netiek glabāts noslēpumā pirms pieteikuma datuma. Diezgan i...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 3. Izgudrojums nav jauns. Patentu piešķir izgudrojumiem, kuri pirms pietei...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 4. Izgudrotājs nav pilnībā izpratis problēmu. Arī Latvijā ir šādi risināju...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 5. Nevienam izgudrojums nav vajadzīgs. Reizēm arī Latvijas izgudrotājiem i...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 6. Labāk glabāt izgudrojumu noslēpumā. Arī Latvijā bieži ir dzirdams argum...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 7. Izgudrotāji nereālistiski novērtē sava izgudrojuma vērtību. Arī Latvijā...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Rakstot patenta pieteikumu, svarīgi ievērot divus aspektus: 1. juridisko -...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Juridiskās prasības 1. Vai pretenzijas aptver patentējamu izgudrojumu? 2. ...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Komerciālie apsvērumi 1. Patentam jānosedz pēc iespējas visi potenciālie p...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Kopsavilkums - juristi un komersanti Patents, kurš ir uzrakstīts, lai saba...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Apraksts - kontrolsaraksts: 1. Aprakstam ir ievada daļa un detalizētais ap...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Labā aprakstā informāciju vajadzētu izkārtot šādā veidā: - vispirms tiek n...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Pretenziju formulēšana - pamatprincipi 1. Nedefinējiet to, kas jums ir, be...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Pretenziju rakstīšanas prakse Veidu, kā rakstīt neatkarīgo jeb galveno pre...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Piemērs ar paplāti Pretenzijas 1. Paplāte, kurai ir absorbējoša apmale. 2....
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 4. Paplāte saskaņā ar 3. pretenziju, kurā rezervuārs ir piestiprināts papl...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 8. Paplāte saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām (vai 1. pretenzi...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Biežākās pieteicēju kļūdas, kas vēlāk var traucēt pierādīt patenta pārkāpu...
Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Ieteicamā literatūra (Patentu bibliotēkā): Gwilym Roberts "A Practica...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Izgudrotāju "septiņi nāves grēki" jeb Latvijas izgudrotāju aktuālākās problēmas Patentu valdes skatījumā

1,900 views

Published on

LR Patentu valdes Izgudrojumu ekspertīzes departamenta direktora vietnieces Māras Rozenblates prezentācija Pasaules Intelektuālā īpašuma dienai veltītajā Patentzinību seminārā 24.04.2009. Patentu tehniskajā bibliotēkā

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Izgudrotāju "septiņi nāves grēki" jeb Latvijas izgudrotāju aktuālākās problēmas Patentu valdes skatījumā

 1. 1. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Izgudrotāju "septiņi nāves grēki" jeb Latvijas izgudrotāju aktuālākās problēmas Patentu valdes skatījumā Māra Rozenblate Izgudrojumu ekspertīzes departamenta direktora vietniece [email_address]
 2. 2. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 1. Risinājums ir pārāk sarežģīts risināmai problēmai Latvijā nav īpaši raksturīgs. Taču Latvijā ik pa laikam parādās pieteikumi uz izgudrojumiem, kas balstās uz zinātniski neapstiprinātām hipotēzēm (reizēm risinājumi ir pietiekami sarežģīti)
 3. 3. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 2. Izgudrojums netiek glabāts noslēpumā pirms pieteikuma datuma. Diezgan izplatīta prakse arī Latvijā. Pieteicēji grib iesniegt patentu pieteikumus tad, kad produkts jau ir tirgū. Svarīgi : pirms pieteikuma iesniegšanas nepubliskot izgudrojumu nekādā veidā!
 4. 4. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 3. Izgudrojums nav jauns. Patentu piešķir izgudrojumiem, kuri pirms pieteikuma datuma nav bijuši publiski pieejami nekur pasaulē. Latvijā diezgan daudz pieteikumiem ir apšaubāma novitāte. Patentmeklējums, piemēram, Igaunijas patentu iestādē www.epa.ee
 5. 5. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 4. Izgudrotājs nav pilnībā izpratis problēmu. Arī Latvijā ir šādi risinājumi, kas ir pārāk šauri definēti, neapsverot iespējamos variantus. Risinājums ir pārāk konkrēts viens variants.
 6. 6. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 5. Nevienam izgudrojums nav vajadzīgs. Reizēm arī Latvijas izgudrotājiem ir tieksme patentēt "jocīgus" risinājumus, kuri neatbilst mūsdienu patērētāju vēlmēm (cigaretes aizvietotājs, amatniecisks paņēmiens problēmas risinājumam)
 7. 7. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 6. Labāk glabāt izgudrojumu noslēpumā. Arī Latvijā bieži ir dzirdams arguments, ka labāk izgudrojumu pilnīgi neatklāt, lai konkurenti nenozog. Tādēļ izgudrojumu apraksti ir pārāk īsi, nepilnīgi. Jāizprot komercnoslēpuma un patenta piešķirtās aizsardzības nosacījumi, priekšrocības un trūkumi.
 8. 8. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 7. Izgudrotāji nereālistiski novērtē sava izgudrojuma vērtību. Arī Latvijā reizēm ir izgudrotāji ar lielām ambīcijām, bet kas nespēj sadarboties ar partneriem. No otras puses ir novēroti investoru ne sevišķi godīgi paņēmieni attiecībās ar izgudrotājiem. Izgudrojumu novērtēšana IPScore (www.epo.org)
 9. 9. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Rakstot patenta pieteikumu, svarīgi ievērot divus aspektus: 1. juridisko - pieteikumam jāatbilst likuma prasībām, lai piešķirtu patentu un to būtu grūti apstrīdēt 2. komerciālo - izgudrojumam jābūt patentā definētam tā, lai konkurentiem ir grūti to apiet
 10. 10. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Juridiskās prasības 1. Vai pretenzijas aptver patentējamu izgudrojumu? 2. Vai apraksts ir pietiekams un izpildāmi izklāsta izgudrojumu? 3. Vai pretenzijām ir pamatojums aprakstā? 4. Vai apraksts ir grozīts izskatīšanas laikā vai pēc tam tā, ka tas iekļauj ziņas, kas nebija pieteikumā tā iesniegšanas datumā? 5. Vai pretenzijas ir skaidras un īsas? 6. Vai ievērotas formālās prasības? 7. Vai pretenzijās ievērota izgudrojuma vienotība? 1. Vai pretenzijas aptver patentējamu izgudrojumu? 8. Vai pretenzijas nav paplašinātas pēc patenta piešķiršanas? 9. Vai patents ir piešķirts īstajam īpašniekam?
 11. 11. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Komerciālie apsvērumi 1. Patentam jānosedz pēc iespējas visi potenciālie pārkāpumi. 2. Tādēļ jāņem vērā vairāki nosacījumi: - vai izgudrojums ir ierīce vai paņēmiens (varbūt abi?) - vai pretenziju līmenis ir piemērots ( matrjoškas ) - vai pretenzijas formulētas vienai jurisdikcijai - vai ir nosegtas visas potenciālās pārkāpuma darbības.
 12. 12. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Kopsavilkums - juristi un komersanti Patents, kurš ir uzrakstīts, lai sabalansētu abas šīs intereses (komerciāli noderīgas pietiekami plašas pretenzijas, kas ir juridiski pietiekami šauras, lai būtu spēkā), būtu uzskatāms par stipru patentu. Patentā svarīgākās ir divas daļas - apraksts un pretenzijas, jo tās atspoguļo to „līgumu”, kuru patenta īpašnieks, saņēmis patentu, ir noslēdzis ar sabiedrību . Apraksta mērķis - sniegt pietiekamu pamatojumu pretenzijās definētajam izgudrojumam un kalpot par vēlāku grozījumu avotu. Pretenziju mērķis - definēt aizsardzības apjomu ar izgudrojuma būtiskajām pazīmēm tā, lai trešās personas zinātu, ko tās var darīt, bet ko nevar. Izgudrojuma definīcijai (pretenzijām) jānodrošina, lai būtiskās pazīmes ir „nolasāmas” ikvienā pārkāpuma gadījumā un ka šīs pazīmes ir skaidri saprotamas. Vērtējot izgudrojuma patentspēju (novitāti un izgudrojuma līmeni), tiek analizētas pretenzijas, nevis apraksts.
 13. 13. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Apraksts - kontrolsaraksts: 1. Aprakstam ir ievada daļa un detalizētais apraksts. 2. Ievads parasti satur : 2.1 nosaukumu; 2.2 izgudrojuma jomu; 2.3 tehnikas līmeņa izklāstu; 2.4 zināmā tehnikas līmeņa problēmas vai trūkumus; 2.5 izgudrojuma formulējumu - pretenziju pazīmju uzskaitījumu; 2.6 skaidrojumu, kā šīs pazīmes risina tehnikas līmeņa problēmas; 2.7 zīmējumu nosaukumu uzskaitījumu. 3. Detalizētais apraksts ir labs, ja tam ir šāda struktūra: 3.1 pārskats 3.2 uzbūve (struktūra) 3.3 darbība 3.4 izgatavošana 3.5 priekšrocības 3.6 varianti.
 14. 14. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Labā aprakstā informāciju vajadzētu izkārtot šādā veidā: - vispirms tiek nosauktas un aprakstītas objekta pazīmes ar atsauču numuriem un to strukturālā saistība; jāievēro, ka viscaur pieteikumā viena pazīme jāsauc vienā vārdā, kā arī jāapzīmē ar vienu ciparu; - pēc tam izklāsta pazīmju savstarpējo mijiedarbību un visa objekta darbības veidu; - papildus apraksta vēl citas izgudrojuma priekšrocības, kuras nevarēja dabiski iekļaut iepriekšējās sadaļās, kā arī vēlreiz uzsver visus izgudrojuma efektus. Šādā veidā var arī ļoti glīti atdalīt atsevišķos pieteikuma objektus, proti, produktu no paņēmiena, lai apraksts atspoguļotu pretenziju struktūru. Arī strīdos par pārkāpumu pārkāpēja darbības būs vieglāk pierādīt, jo tās var būt saistībā ar produktu (izgatavošana, pārdošana, importēšana) vai paņēmienu (paņēmiena izmantošana, ar paņēmienu izgatavotā produkta pārdošana).
 15. 15. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Pretenziju formulēšana - pamatprincipi 1. Nedefinējiet to, kas jums ir, bet to, kā nav tehnikas līmenī 2. Jādefinē izgudrojums, nevis izstrādājums 3. Novitāte jāatspoguļo pretenzijā, bet izgudrojuma līmenis aprakstā (argumentācijā) 4. Definēt izgudrojumu statiskā stāvoklī („uz plaukta”) 5. Pretenzijai jāatbilst izgudrojuma līmenim (solim), nevis „izgudrojuma kāpnēm”
 16. 16. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Pretenziju rakstīšanas prakse Veidu, kā rakstīt neatkarīgo jeb galveno pretenziju, ir daudz. Katrs speciālists izstrādā savu veidu. Taču visi pārsvarā veic šādus soļus: 1. Identificēt izgudrojumu 2. Identificēt jauno pazīmi 3. Izvēlēties pretenzijas kategoriju (paņēmiens vai ierīce) 4. Nosaukt pretenziju (izvēlēties definējamo objektu jeb pretenzijas pirmos vārdus) 5. Identificēt citas nepieciešamās pazīmes 6. Noskaidrot, vai ir vēl citi izgudrojumi 7. Pārbaudīt patentspēju un pārkāpuma iespēju Patentspējas pārbaudes kontroljautājumi: 1. Vai pretenzija ir jauna? 2. Vai izgudrojuma līmeņa pamatojums ir atspoguļots? 3. Vai pretenzijā nav iekļauts iegūtais efekts? Pārkāpuma pārbaudes kontroljautājumi: 4. Vai pretenzijā ir ierobežojoši jēdzieni jeb pazīmes? 5. Vai pretenzija nosedz to objektu, kas tiks ražots vai tirgots? 6. Vai pretenzija ir saprotama bez atsaucēm uz ārēju, pretenzijā neiekļautu materiālu?
 17. 17. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Piemērs ar paplāti Pretenzijas 1. Paplāte, kurai ir absorbējoša apmale. 2. Paplāte saskaņā ar 1. pretenziju, kura papildus satur dakti, kas pievienota tā, lai uzsūktu šķidrumu no absorbējošās apmales. [Dakts mijiedarbojas ar absorbējošo apmali uz uzlabo 1. pretenzijas pazīmju efektivitāti.] 3. Paplāte saskaņā ar 2. pretenziju, kas papildus satur šķidruma rezervuāru, kurš sasaistīts ar dakti. [3. pretenzija ir saistīta ar 2. pretenziju, jo 1. pretenzijā nav minēta dakts. Šajā piemērā ir atdalītas divas idejas: dakts esamība un rezervuāra esamība.]
 18. 18. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 4. Paplāte saskaņā ar 3. pretenziju, kurā rezervuārs ir piestiprināts paplātei ar iespēju pārvietoties paplātes garumā. [Tādēļ tas var darboties kā pretsvars. Pretenzija atsauces uz 3. pretenziju, jo tajā minēts rezervuārs.] 5. Paplāte saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām, kurai absorbējošā apmale ir veidota no poraina materiāla, kura poru izmērs ir diapazonā no X līdz Y. [Šī pretenzija ir daudzkārt atkarīga, jo to var kombinēt ar jebkuru no iepriekšējiem variantiem.] 6. Paplāte saskaņā ar 5. pretenziju, kurā materiāla porainība ir diapazonā no A > X līdz B < Y. [5. pretenzija ir vidēja līmeņa vispārinājums, bet 6. pretenzija ir daudz šaurāka.] 7. Paplāte saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām (vai 1. pretenziju), kas papildus satur paplātes garumā pārvietojamu pretsvaru. [ Šeit definēta neatkarīga pazīme. Tā ir definēta arī 4. pretenzijā, taču tur tā saistīta ar rezervuāra esamību, bet šeit arī ar citiem paplātes variantiem.]
 19. 19. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības 8. Paplāte saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām (vai 1. pretenziju), kurai ir ovāla forma. 9. Paplāte saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām (vai 1. pretenziju), kurai ir piestiprināti rokturi. 10. Paplāte saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām (vai 1. pretenziju), kurai ir piestiprinātas kājiņas. [Pēdējās trīs pretenzijas definē fakultatīvas pazīmes. Variants ar atsauci uz 1. pretenziju jāraksta tajās valstīs, kurās daudzkārtīgā atkarība nav atļauta.] 11. Paplāte saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām (vai 1. pretenziju), kurai apmale ir apkārt visai paplātei vai tās daļai. [Šai pretenzijai ir skaidrojoša funkcija, kas padara skaidrāku 1. pretenzijas apjomu.] 12. Paplāte saskaņā ar jebkuru no iepriekšējām pretenzijām (vai 1. pretenziju), izmantojama tējas pasniegšanai. 13. Paplāte saskaņā ar jebkuru pretenziju no 1. līdz 11. pretenzijai (vai 1. pretenziju), izmantojama kafijas pasniegšanai. [13. pretenzijā nevar būt atsauce uz 12. pretenziju, jo tās ir savstarpēji izslēdzošas.]
 20. 20. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Biežākās pieteicēju kļūdas, kas vēlāk var traucēt pierādīt patenta pārkāpumu (Vācijas tiesnešu prakse): - galvenā pretenzija satur pārāk daudz lieku pazīmju; - galvenā pretenzija ir pārāk šauri formulēta (dots tikai iemiesojuma piemēra strukturālais apraksts nevis funkcionālais); - būtisko pazīmju tehniskās funkcijas nav izskaidrotas aprakstā; - aprakstā trūkst izgudrojuma variantu piemēru.
 21. 21. Intelektuālā īpašuma diena 2009 - patentzinības Ieteicamā literatūra (Patentu bibliotēkā): Gwilym Roberts &quot;A Practical Guide to Drafting Patents&quot; Ronald D. Slusky &quot;Invention Analysis and Claiming&quot; (A Patent Lawyer's Guide)

×