Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opetusteknologian haasteita - Ilona IT

Opetusteknologia on murroksessa, mobiili tulee kaikkialta. Tässä esityksessä on monia asioita keskustelujen pohjaksi, ota meihin rohkeasti yhteyttå.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Opetusteknologian haasteita - Ilona IT

 1. 1. Ilona IT Oy Risto Korhonen, risto@ilonait.fi
 2. 2. Ilona IT Oy •Opetusteknologian asiantuntija •Valtakunnallinen toimija - Paljon kokemusta! •Huolenpito • Ideointi, konsultointi, kilpailutus • Koulutus ja tuki
 3. 3. Mobile Mobile Mobile
 4. 4. M-learning Mobiili muuttaa asiakkaasi •Opiskelua mobiilisti •Oppimateriaalien muokkaus mobiiliin •Videot - kommunikointi •Jokaisella oltava oma Natiivi-apps /Webapp ! Hyppy nyt - vesi kylmää
 5. 5. Opettamisen Muutos • Tuottava oppija? • Mobiilit oppimateriaalit • Ohjaus ja palaute • Langaton esitystekniikka • Materiaalin jako - myynti Uusia mahdollisuuksia

 6. 6. Varmista opettajien tuki ja koulutus •Lähituki •Itseopiskelu •Vertaisoppiminen •Oma tuottaminen •Osaamisen jakaminen TVT haltuun
 7. 7. MOOC? •Jokaisella mielessä •Kv •Markkinointi •Lisäkoulutus •Osaamisen jakaminen Resurssit?
 Tukehtuuko alkuunsa?
 8. 8. Tulossa Microlearning •Pienet kurssipaketit •Maksullinen •Pelillisyys oppimisessa •Täydennyskoulutus •Video video video •Videoblogit •Flipped •Oppituntitallenteet
 9. 9. Micro- oppiminen •Motivointi - kannustus •Seuranta •Mentorointi •Missä, millä, milloin vain •Volyymi
 10. 10. Oppimateriaali oppimisympäristönä •Video •Juttunurkka •Keskustelupalsta •Muistiinpanot •Vertaisoppiminen •Tutorointi, mentorointi
 11. 11. Maksulliset kurssit •Suoritusvarmuus •Resurssit •Big Learning Data •Tin Can API, LRS •Learning Analytics MOOC+
 12. 12. Tietotyöläiseksi •BYOD •CYOD •1:1 Oma laitevastuu
 13. 13. BYOD •Halpa •Rajalliset palvelut •Opettajalle haasteellinen •Enemmän tukea +fsfsf
 14. 14. CYOD •Koulu suosittelee •Koululta ohjeet, palvelut •Uudet hankintatavat •Tasa-arvo •Opettamisen 
 muutokselle 
 mahdollisuus
 15. 15. 1:1 •Jokaisella sama •Vertaistuki •Tasa-arvo
 •SAMR Substitution | Korvaaminen Augmentation | Lisääminen Modification | Muuntaminen Redefiniton | Uudelleen määrittely
 16. 16. Adobe Connect •Verkkokokoukset •Opettajakokoukset •Oppijan ohjaus •Luentotallenne •Etäopiskelu •Lisäkurssit •Vierailijaluennot
 17. 17. Eduksi myös •Materiaalijako •http://connect.ilonait.fi/kalvot •Käyttäjäraportointi •Adobe Presenter •PPT -> lisää kysymyksiä •Tee PPT-video
 18. 18. Adobe Connect for Social Learning •Kurssit mobiiliin •Omat kurssit •Suositeltavat, uudet •Keskustelut •Peukut, jakaminen •Uutiset
 •Yritysyhteistyöhön
 19. 19. Uusia järjestelmiä •Mobie OnEdux •oppimateriaalista kurssi + tehtävät •Mobie Zine •digimateriaalit •Turnitin •Palaute, plagiarismin havaitseminen •Ilona videoportaali •Edukanava
 20. 20. Kiitos, kerromme mielellämme lisää! Risto Korhonen risto@ilonait.fi Teemu Moilanen teemu@ilonait.fi Christian Alopaeus christian@ilonait.fi

×